BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4404/TB-CNTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2003

Kết luận của Bộ trưởng tại buổi làmviệc 9/9/2003 về thương mại điện tử:

Ngày 9 tháng 9 năm 2003 Bộ trưởngTrương Đình Tuyển đã chủ trì cuộc họp về triển khai các hoạt động liên quan tớiTMĐT. Tham gia cuộc họp có Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh, đại diện Ban CNTT và TMĐT,Trung tâm Thông tin thương mại, Vụ xuất nhập khẩu và Vụ Chính sách thị trườngtrong nước.

Bộ trưởng đã kết luận như sau:

1. Ban CNTT và TMĐT có nhiệm vụ thẩmđịnh tất cả các dự án, đề án, chương trình về công nghệ thông tin và thương mạiđiện tử của các đơn vị trong Bộ Thương mại sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Ban CNTT và TMĐT tiếp tục xây dựngCổng TMĐT của Bộ Thương mại, tận dụng kinh phí từ các dự án, đề án để nhanhchóng đưa Cổng TMĐT vào vận hành.

3. Trung tâm Thông tin thương mạitiếp tục thực hiện Dự án tổ chức triển khai và phát triển TMĐT theo Quyết định95. Trung tâm cần hoàn thiện lại đề cương Dự án, đánh giá lại việc xây dựng khunhà tại đường Hoàng Quốc Việt. Một phần kinh phí của Dự án chuyển sang CôngTMĐT của Ban CNTT và TMĐT. Ban CNTT và TMĐT thẩm định nội dung Dự án này và báocáo Bộ trưởng.

4. Trung tâm Thông tin thương mại cầnnhanh chóng khai trương Trung tâm giao dịch TMĐT tại Bách hoá số 5 Nam Bộ vàcác trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

5. TMĐT hiện đang phát triển rất mạnhmẽ. Các đơn vị trong Bộ đang triển khai các hoạt động liên quan đến ứng dụngTMĐT, CNTT cần nhanh chóng thực hiện tốt để hỗ trợ các doanh nghiệp và theo kịptốc độ phát triển của TMĐT.

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Trương Đình Tuyển