BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 449/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP THÔNG QUA ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯXÂY DỰNG CẦU ĐỒNG NAI

Ngày 20 tháng 09 năm 2007 tại BộGiao thông vận tải, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã chủ trì cuộc họp thôngqua Đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai và tuyến hai đầu cầu từ ngã baTân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa. Tham dự cuộc họp gồm cólãnh đạo Vụ Kế hoạch đầu tư. Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Tài chính, Cục Giám địnhvà Quản lý chất lượng CTGT, Cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty TVTK GTVT(TEDI) và Tổng công ty xây dựng số 1 – BXD.

Sau khi nghe TEDI báo cáo cácnội dung liên quan đến Đề xuất dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai và nghe ýkiến của các đại biểu tham dự cuộc họp. Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1/ Cầu Đồng Nai hiện tại nằmtrên QL1 – trục đường chính của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cầu được xây dựng từ năm 1964 với tải trọng HS20-44, qui mô 4 làn xe, tổng bề rộng cầu19,6m, chiều dài cầu 452m. Từ năm 1997 đến năm 2003, cầu đã được Bộ GTVT sửachữa một bước để đảm bảo khả năng chịu tải. Tuy nhiên với lưu lượng xe rất lớnnhư hiện nay (khoảng 93 ngàn xe qui đổi/ngày đêm trong đó xe tải nặng chiếmkhoảng 23 ngàn xe qui đổi/ngày đêm), cầu thường xuyên bị quá tải và xảy ra ùntắc giao thông, không đáp ứng được yêu cầu khai thác.

2/ Xét nhu cầu cấp bách của giaothông khu vực cửa ngõ Tp. HCM và tránh tối đa mức rủi ro xảy ra sự cố, Bộ GTVTđã có Văn bản số 844/BGTVT-KHĐT ngày 12/02/2007 báo cáo Thủ tướng Chính phủ chophép đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới theo hình thức BOT trong nước và có Quyếtđịnh số 735/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2007 giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiềnkhả thi dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạnđến điểm cuối tuyến tránh TP phố Biên Hòa theo hình thức BOT. Ngày 05/04/2007Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 430/TTg-CN cho phép đầu tư xây dựng cầuĐồng Nai mới theo hình thức BOT trong nước, ngày 04/05/2007 Bộ GTVT đã có Vănbản số 2351/BGTVT-KHĐT giao Cục đường bộ Việt Nam là cơ quan Nhà nước có thẩmquyền ký kết hợp đồng BOT dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầutừ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh TP phố Biên Hòa; ngày 21/06/2007 BộGTVT đã có văn bản số 3854/BGTVT-KHĐT chấp thuận Tổng công ty xây dựng số 1 làNhà đầu tư đàm phán hợp đồng dự án cầu Đồng Nai mới theo hình thức BOT. Về việclập Đề xuất dự án, Bộ GTVT chấp thuận giao TEDI thực hiện tại Văn bản số 4333/BGTVT-KHĐT ngày 12/07/2007.

3/ Về đề xuất dự án. Bộ thốngnhất một số nội dung chính bao gồm:

- Chấp thuận với đề xuất của tưvấn xây dựng cầu Đồng Nai mới tại vị trí từ tim cầu cũ đến tim cầu mới khoảng30m về phía thượng lưu. Qui mô cầu 5 làn xe, chiều rộng cầu 20m, tỉnh khôngthông thuyền cấp III (B = 50m, H = 7m – để đảm bảo phù hợp với qui hoạchphát triển GTVT đường sông.

- Đối với nút giao Tân Vạn,thống nhất phương án xây dựng một cầu vượt trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ BiênHòa về TP Hồ Chí Minh, xây dựng đường gom chui dưới cầu, các nhánh rẽ phải từQL1 vào TL747 đi QL1K, nhánh rẽ phải từ TL16 vào QL1 về TP Hồ Chí Minh và xâydựng một điểm quay đầu trên TL16.

- Đối với nút giao Vũng Tàu,thống nhất phương án xây dựng tuyến rẽ phải nối vào QL51 để đi Vũng Tàu, raphía Bắc và ngược lại. Xây dựng một hầm chui trên QL1 theo hướng từ TP Hồ ChíMinh đi vào TP Biên Hòa và xây dựng hệ thống đường gom chui dưới cầu.

- Việc đầu tư Dự án với qui mônêu trên cơ bản đáp ứng được yêu cầu khai thác trong khoảng 15÷20 năm đồng thờiđảm bảo phù hợp với qui hoạch khi xây dựng đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, kếtnối được với tuyến tránh TP Biên Hòa và đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Trên cơ sở kết luận này, CụcĐường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn thiện và trình chính thức đểBộ GTVT chấp thuận Đề xuất dự án.

4/ Về Tổng mức đầu tư và phươngán huy động vốn: Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1600 tỷ đồng, dùng trạm thu phí SôngPhan thu phí để hoàn vốn cho dự án. Do đây là dự án hết sức cấp bách, đồng thờiđể giảm khó khăn cho Nhà đầu tư, đảm bảo tính khả thi của Dự án BOT, Bộ GTVTthống nhất trình Chính phủ chấp thuận sử dụng nguồn vốn ngân sách để thực hiệnhạng mục đền bù GPMB (Tách thành tiểu dự án GPMB).

5/ Về tiến độ và thời gian thựchiện:

- Đây là một dự án trọng điểmcủa Bộ GTVT. Để đẩy nhanh tiến độ, toàn bộ dự án được chia làm 2 giai đoạn nhưsau:

+ Giai đoạn 1: Xây dựng cầu ĐồngNai mới và nút giao Tân Vạn với thời gian 14 tháng.

+ Giai đoạn 2: Xây dựng nút giaoVũng Tàu. Tổng thời gian xây dựng của 2 giai đoạn không quá 22 tháng.

- Giao cục ĐBVN và Tư vấn chỉđạo Nhà đầu tư đề xuất phương án đảm bảo giao thông hợp lý, hạn chế tối đa ùntắc giao thông trong quá trình thi công. Yêu cầu Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ vậttư, máy móc thiết bị để có thể khởi công công trình đầu năm 2008 và hoàn thànhGiai đoạn 1 vào 30/04/2009. Trong trường hợp Nhà đầu tư chậm tiến độ, Cục ĐBVNđược phép chỉ định Nhà thầu phụ thực hiện dự án.

- Bộ thống nhất trình Chính phủvà các Bộ, Ngành cho phép thực hiện dự án theo cơ chế đặc biệt. Đề nghị Chínhphủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tham giađàm phán Hợp đồng ngay từ đầu để có thể cấp giấy phép cho dự án sau khi hoànthành công tác đàm phán hợp đồng; bố trí đủ vốn để đền bù GPMB theo yêu cầu củatiến độ thực hiện dự án; cho phép chuyển quyền thu phí của trạm Sông Phan choNhà đầu tư ngay sau khi hoàn thành cầu và nút Tân Vạn với giá thu phí theo quiđịnh hiện hành.

( Cục Đường bộ VN lưu ý tronghợp đồng BOT phải có điều khoản phạt do chậm tiến độ của nhà đầu tư)

- Các vấn đề khác phát sinhtrong quá trình triển khai Dự án, Bộ Giao thông vận tải sẽ trực tiếp chỉ đạogiải quyết.

- Bộ yêu cầu các đơn vị liênquan phải xác định đây là một công trình trọng điểm, thực hiện với tinh thầnkhẩn trương, chủ động, phải phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện để Cục ĐBVNvà Nhà đầu tư hoàn thành nhiệm vụ.

6/ Về tiến hành sửa chữa và tăngcường cầu cũ: Trên cơ sở kết quả kiểm định sẽ có phương án cụ thể theo hướngtăng cường hệ thống liên kết, tăng cường bản táp, xử lý lại mặt cầu … và sẽtriển khai sau khi thi công xong cầu Đồng Nai mới.

7/ Giao Vụ Kế hoạch đầu tư thammưu cho Bộ có văn bản giao nhiệm vụ cho Cục Đường bộ VN lập dự án sửa chữa cáccầu Tân An, Bến Lức, Bình Triệu, Bình Phước và Hóa An trên cơ sở kết quả kiểmđịnh.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (Để b/c)
- Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức (Để b/c)
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT, TH

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long