BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 469/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HỒ NGHĨA DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LIÊN HIỆP CÁC CÔNG ĐOÀNNGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2007

Ngày 22 tháng 09 năm 2007, đồngchí Hồ Nghĩa Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởngBộ GTVT đã có buổi làm việc với Liên hiệp các Công đoàn ngành Giao thông vậntải. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạchđầu tư, Tài chính, Văn phòng Bộ, các đồng chí lãnh đạo các Cục Đường bộ ViệtNam, Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sông Việt Nam, Đường sắtViệt Nam, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên thường vụ, Chánh Vănphòng các Công đoàn ngành trong Liên hiệp và Tổng Biên tập Báo GTVT.

Đồng chí Tạ Đăng Mạnh, Chủ tịchLiên hiệp các Công đoàn ngành GTVT đã báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Bộtrưởng tại Hội Nghị thường kỳ giữa Bộ trưởng và Liên hiệp các Công đoàn ngànhGTVT năm 2006 trên 5 lĩnh vực: Tham gia quản lý nhà nước, thực hiện quy chế dânchủ ở cơ sở; vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêunước, phong trào lao động sáng tạo, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoànthành nhiệm vụ năm 2007; thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ lợi íchhợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng tổ chức; nâng cao chất lượngđội ngũ cán bộ cán bộ công đoàn và sự phối hợp giữa các công đoàn ngành trongBộ GTVT; đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của các công đoàn ngành trong thờigian tới và báo cáo với Bộ trưởng những kiến nghị của CNVCLĐ trong ngành thôngqua Đại hội CNVC, hội nghị CBCC và hội nghị CNLĐ năm 2007 về: giải quyết vốn nợđọng trong xây dựng căn bản, đổi mới sắp xếp lại các DNNN, bảo đảm trật tựATGT, thực hiện các chế độ chính sách đối với các doanh nghiệp và CNVCLĐ.

Sau khi nghe các ý kiến của cácđồng chí chủ tịch các công đoàn ngành trong Liên hiệp, ý kiến phát biểu và giảiđáp các kiến nghị của CNVCLĐ thông qua tổ chức công đoàn tập hợp của cácđồng chí lãnh đạo các Vụ, các Cục dự họp, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đã phát biểuvà kết luận hội nghị:

Bộ trưởng nhất trí với bản báocáo, ghi nhận những cố gắng và kết quả đã đạt được trong hoạt động của Liênhiệp các Công đoàn ngành, đặc biệt hoan nghênh sự chủ động phối hợp của Liênhiệp các Công đoàn ngành, đặc biệt hoan nghênh sự chủ động phối hợp của tổ chứccông đoàn với Bộ trưởng giải quyết kịp thời chế độ chính sách đối với người laođộng, tổ chức các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua quyết tâm khắc phụcnhững khó khăn lớn của ngành, sau một năm các hoạt động của toàn ngành đã dầnổn định và dần tốt lên, đã tạo sự đồng thuận, nhất trí từ cán bộ, công chức,viên chức đến người lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2007 của toànngành và sẽ là cơ sở để gia tăng tốc độ phát triển của ngành ngay từ đầu năm2008 thực hiện chương trình công tác của Bộ GTVT và thực hiện Nghị quyết Đạihội X của Đảng.

Bộ trưởng đồng tình và ủng hộcác nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các Công đoàn ngành GTVT đặt ra trong thờigian tới. Đồng thời Bộ trưởng đề nghị các Công đoàn trong ngành tiếp tục phốihợp có hiệu quả hơn đối với Bộ 4 nội dung chủ yếu sau:

1. Sắp tới Bộ sẽ rà soát lạichức năng nhiệm vụ và trình Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng,nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnhvực, sẽ có sự sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, nhiệm vụ và tăng cường phân cấp chocác cơ quan tham mưu giúp việc Bộ trưởng, xóa bỏ trung gian, tăng cường hiệuquả quản lý nhà nước của Ngành. Đây là việc làm khó khăn, đề nghị tổ chức côngđoàn phải làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, công chức thực hiện cho được chủtrương của Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ để ổn định và phát triển.

2. Phải thực hiện xong chươngtrình cổ phần hóa doanh nghiệp, cố gắng trong 2 năm (2008-2009) phảixong. Khối xây dựng cơ bản đang rất khó khăn, song phải tháo gỡ dần. Một sốdoanh nghiệp không còn khả năng hoạt động phải xem xét cho phá sản. Đề nghị Liênhiệp các Công đoàn ngành GTVT có tiếng nói đề nghị với Nhà nước và Tổng Liênđoàn giải quyết những khó khăn của ngành GTVT, đồng thời giúp Bộ kiểm tra giámsát việc bảo đảm các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ trong quá trình sắp xếptổ chức và cổ phần hóa, giao, bán, phá sản các doanh nghiệp nhà nước.

3. Về an toàn giao thông.

Thời gian vừa qua công đoàn đãrất tích cực và chủ động phối hợp với Bộ có nhiều hình thức trong công táctuyên truyền về ATGT, cần phải tiếp tục làm mạnh hơn nữa để thực hiện Nghịquyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp báchnhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; tăng cường cưỡng chế,phải xử lý kết cấu hạ tầng, xử lý điểm đen, hành lang an toàn giao thông, giaocắt giữa đường sắt và đường bộ… Đề nghị tổ chức công đoàn giúp Bộ kiểm tra việcthực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ và Liên hiệp các Công đoàn ngành vậnđộng CNLĐ gương mẫu thực hiện Nghị Quyết 32 của Chính phủ, giám sát các côngviệc nhạy cảm mà các đơn vị và cá nhân đã ký cam kết về bảo đảm trật tự an toàngiao thông.

4. Về công tác xây dựng cơ bản.

Cuối năm 2007 chúng ta đã bố trílại về vốn, song giải ngân chậm, kết quả thấp Bộ sẽ rất quyết liệt hoàn thiệncơ chế, chính sách trong quản lý đầu tư XDCB, chuẩn bị khởi công một số dự ánlớn và sẽ được tập trung vào năm 2008, tinh thần chỉ đạo năm 2008 phải tăng gấpđôi. Các dự án đang làm phải kết thúc như cầu Vĩnh Tuy, cầu Rạch Miễu, Đườngcao tốc Sài Gòn – Trung Lương… phải bảo đảm tiến độ. Đề nghị tổ chức công đoàntừ cơ sở đến ngành phải động viên CNLĐ thi đua lao động sản xuất đảm bảo chấtlượng, tiến độ, an toàn trên các công trình trọng điểm, cùng với các doanhnghiệp khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệptrong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng ngành GTVT.

Thừa lệnh Bộ trưởng và được sựthống nhất của Chủ tịch Liên hiệp các Công đoàn ngành GTVT, Văn phòng Bộ GTVTthông báo tới các cơ quan, đơn vị và các cấp công đoàn trong ngành biết đểtriển khai thực hiện Thông báo này.

Nơi nhận:
- Đoàn Chủ tịch TLĐ;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Các Cục, Vụ, VP Ban Cán sự Đảng;
- Các CĐN trong Liên hiệp;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu VT Bộ, VP Liên hiệp.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công