BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 483/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007

THÔNG BÁO

NỘIDUNG KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC VỀ TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC TIẾP THEO,SAU KHI ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI MẤT TÍCH CUỐI CÙNG (THEO DANH SÁCH CỦA NHÀ THẦU TKN)TRONG SỰ CỐ KHI THI CÔNG 2 NHỊP BIÊN CẦU CẦN THƠ NGÀY 26/9/2007.

Ngày 18/10/2007 tại văn phòngliên danh Nhà thầu TKN, Thứ trưởng thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trìcuộc họp về triển khai các bước tiếp theo sau khi đã tìm được người mất tích cuốicùng (theo danh sách của nhà thầu TKN) trong sự cố khi thi công 2 nhịp biên cầuCần Thơ ngày 26/9/2007. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Liên – Thứ trưởng thường trựcBộ Xây dựng - Ủy viên UBNN điều tra sự cố cầu Cần Thơ; tham dự cuộc họp có đạidiện Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: UBNN điều tra sự cố cầu Cần Thơ, UBNDTp. Cần Thơ, Bộ Công an (Viện khoa học hình sự) và cơ quan cảnh sát điều traCông an tỉnh Vĩnh Long, Tổ Công tác xác định nguyên nhân của Bộ GTVT, CụcGĐ&QLCL CTGT, Cục GĐNN về CLCTXD, Ban QLDA Mỹ Thuận, Công ty TNHH Giaothông vận tải (Đại học GTVT Hà Nội), Liên danh Tư vấn giám sát Nippon Koie –Chodai và Liên danh Nhà thầu TKN (danh sách tham dự cuộc họp kèm theo).

Sau khi nghe Liên danh Nhà thầuTKN báo cáo, các đại biểu dự họp tham gia ý kiến, Thứ trưởng thường trực BộGTVT Ngô Thịnh Đức đã thống nhất kết luận như sau:

1. Thay mặt Ban chỉ đạo tìm kiếmcứu hộ, cứu nạn trong sự cố khi thi công 2 nhịp biên phía Vĩnh Long - Dự ánxây dựng cầu Cần Thơ, xin cảm ơn các cơ quan, đơn vị: UBND Tp. Cần Thơ, UBNDtỉnh Vĩnh Long, Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, UBND Huyện Bình Minh – tỉnhVĩnh Long, Lực lượng Công an Vĩnh Long và Tp. Cần Thơ, Cán bộ nhân viên y tếcủa Cần Thơ, Vĩnh Long; Các Bộ ngành có liên quan, Liên danh nhà thầu TKN, cáclực lượng dân quân, tự vệ của 2 tỉnh Vĩnh Long và Tp. Cần Thơ v.v…, đã có sựphối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đến người cuối cùngtrong sự cố vừa qua.

2. Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạoLiên danh Nhà thầu TKN, các Nhà thầu phụ có liên quan, khẩn trương rà soát lạivà xác nhận lần cuối danh sách các lực lượng thi công tại 2 nhịp biên từ trụP13 đến P15, dự án cầu Cần Thơ ngày 26/9/2007. Trên cơ sở đó, Nhà thầu TKN cóvăn bản cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc không còn nạn nhân nàokhác tại hiện trường sự cố cầu Cần Thơ. Ngay sau khi nhận được bản cam kết nàycủa Nhà thầu TKN, Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển giaiđoạn: Từ giai đoạn tháo dỡ tìm kiếm sang giai đoạn tháo dỡ kết hợp khám nghiệmhiện trường.

3. Trong thời gian chờ ý kiếnchấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Nhà thầu TKN khẩn trương lập biệnpháp thi công tháo dỡ chi tiết theo 2 phương án sau đây:

a. Phương án thi công đã đượcthống nhất tại cuộc họp ngày 15/10/2007 (tháo dỡ từng phần tấm bê tông tại khuvực trụ P15, sau đó di chuyển các vật liệu còn lại tại khu vực này).

b. Phương án tháo dỡ một lầntheo phương án đề xuất của Nhà thầu TKN tại cuộc họp lần này (Cắt và kéo đổ trụP15, P14 một lần, để tháo dỡ tấm bê tông và các vật liệu thép trên mặt đất).

So sánh chi tiết hai phương ánnói trên về mức độ ảnh hưởng tới kết cấu móng, thời gian thi công, các ưukhuyết điểm, cũng như các đề xuất của Nhà thầu (về việc sử dụng hay không sửdụng các thân, móng của các trụ P14 và P15). Sau khi Nhà thầu TKN đã hoàn chỉnh2 phương án trên, Liên danh Tư vấn dự án cầu Cần Thơ kiểm tra, Ban QLDA MỹThuận sẽ chuyển tài liệu xin ý kiến và tổng hợp các ý kiến của các cơ quan sauđây báo cáo Bộ GTVT.

- UBNN điều tra sự cố cầu CầnThơ (SCI);

- Cơ quan Công an;

- Tổ công tác xác định nguyênnhân của Bộ GTVT;

- UBND tỉnh Vĩnh Long và thànhphố Cần Thơ.

Sau khi có ý kiến của cấp thẩmquyền cho phép chuyển giai đoạn, thì việc tháo dỡ phối hợp khám nghiệm hiệntrường sẽ được thực hiện.

4. Nhà thầu TKN có trách nhiệmhợp tác với các đơn vị điều tra nguyên nhân sự cố trên nguyên tắc tránh sựtrùng lặp của các đơn vị khi tiến hành lấy mẫu thí nghiệm, thu thập các tàiliệu liên quan, hợp tác với cơ quan điều tra trong việc thu thập mẫu, có biệnpháp bảo quản các mẫu vật tại hiện trường, phục vụ công tác điều tra; trong quátrình làm việc của cơ quan điều tra (Bộ Công An) nếu phát sinh các vấn đề khácđề nghị Nhà thầu TKN hỗ trợ, phối hợp.

5. Công tác di dời dân cư tạmthời để đảm bảo an toàn trong khi triển khai công tác tháo dỡ: Ban QLDA MỹThuận chỉ đạo Nhà thầu TKN lập hồ sơ phương án tháo dỡ, phạm vi an toàn cầngiải tỏa và tiến độ thực hiện chi tiết, cung cấp cho tỉnh Vĩnh Long để lập vàphê duyệt phương án giải tỏa tạm thời cho công tác tháo dỡ kết hợp khám nghiệmhiện trường có sự phối hợp chặt chẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các dân cưsát khu vực trường tạm cư và di dời dân cư sát khu vực công trường.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT thông báo nội dung trên đến các đơn vị liên quan biết để triển khai thựchiện

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBNN điều tra sự cố cầu Cần Thơ;
- TTr. Ngô Thịnh Đức (b/c);
- TTr. Nguyễn Văn Liên (b/c);
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- UBND Tp. Cần Thơ;
- Các đơn vị dự họp;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công