ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 49/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 1979

THÔNG BÁO

VỀVIỆC HUY ĐỘNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÒNG TUYẾN BẢO VỆTHÀNH PHỐ

Song song vói việc thực hiện cácchỉ tiêu nghĩa vụ quân sự, thanh niên xung phong, chỉ tiêu lao động phục vụ cáccông trình khai hoang, thủy lợi, v.v.. năm 1979, thành phố ta cần huy động mộtlực lựơng lớn lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng công trình phòng tuyến bảo vệthành phố.

Đây là đợt vận động chính trịsâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhằm giáo dục thêm một bứơc tinh thần yêunước, lòng căm thù địch, qua đó mà động viên ý thức làm chỉ tập thể trong laođộng xây dựng và bảo vệ thành phố.

Việc xây dụng phòng tuyến bảo vệthành phố là nhiệm vụ chung của nhân dân toàn thành. Nhưng đợt huy động laođộng xã hội chủ nghĩa lần này, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ giao nhiệm vụ chỉtiêu cho một số đơn vị và các quận, huyện sở tại (có phòng tuyến) và một sốquận, huyện kế cận để tránh gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân trong việc đilại, ăn, ở và lao động.

Những quận, huyện chưa được đónggóp vào công tác này sẽ được huy động vào các dịp xây dựng các công trình côngcộng khác của thành phố.

Trong khi huy động lao động xãhội chủ nghĩa, các quận, huyện, các đơn vị cần vận dụng “bản quy định tạm thờivề nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa” mà Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hànhngày 3-6-1977, để tuyên truyền giải thích rộng rãi trong nhân dân. Vì phảitranh thủ hoàn thành công trình trước mùa mưa, nên đợt huy động này cho phépquận, huyện được huy động mỗi người làm luôn 12 ngày lao động xã hội chủ nghĩacủa năm 1979.

Để việc huy động và tổ chức laođộng được tiến hành tốt, ủy ban nhân dân thành phố lưu ý các ban ngành, sở, cácquận, huyện liên quan cần làm tốt một số việc như sau:

- Về tổ chức lao động: các đơnvị, các quận, huyện cần tổ chức các đơn vị lao động thành đại đội, tiểu đội đểchỉ huy, quản lý được dễ dàng. Mỗi đại đội không quá 100 người, mỗi tiểu độikhông quá 20 người. Mỗi đại đội có 1 y tá, mỗi tiểu đội có 1 cấp dưỡng.

Mỗi đơn vị, mỗi quận, huyện cóthể có nhiều đại đội.

Ủy ban nhân dân quận huyện cầncử ban phục trách công tác này gồm đại diện quân đội, Phòng Lao động, ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do đồng chí trong Uỷ ban nhân dân quận làmtrưởng ban.

- Dụng cụ lao động: do bên quânđội không có điều kiện cung cấp dụng cụ lao động, nên nhân dân phải tự túc lấydụng cụ. Căn cứ vào việc bố trí lao động trên công trường mà bố trí dụng cụ laođộng. Cứ 10 lao động cần có 3 cuốc, 3 xẻng (trong đó có 1 cuốc, 1 xẻng dựphòng) và quang gánh, ki, rổ đủ cho 6-7 người khiêng đất.

- Một số chế độ:

+ Đối với nhân dân có tiêu chuẩnlương thực 9kg/ tháng, được mua thêm 0kg,300 lương thực 1 ngày.

+ Các đối tượng khác: cán bộ,công nhân viên chức, học sinh học nghề, sinh viên không được mua thêm.

+ Ngoài ra, Nhà nước còn đài thọcho mỗi lao động tại công trường mỗi ngày 0đ,02 tiền nước uống.

Việc ăn, ở tại công trường củanhân dân cần được tổ chức chu đáo. Nếu đơn vị nào phải ở lại công trường suốtthời gian lao động, phải chuẩn bị sẵn lương thực, thực phẩm, nước uống và vảibạt, nylon làm lán trại.

Phân công trách nhiệm:

1- Căn cứ yêu cầu khối lượng laođộng cần có tại công trường và căn cứ khả năng, đặc điểm tình hình của các đơnvị, các quận, huyện, Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ nhiệm vụ chỉ tiêu nhưsau:

- Huyện Bình Chánh: 9.500m3tại Rạch Thu Đào

- Huyện Hốc Môn: 11.500m3tại ấp Đồn

- Huyện Thủ Đức: 10.500m3tại ấp Giãn Dân

- Quận Bình Thạnh: 17.500m3tại Cát Lái

- Huyện Nhà Bè: 12.800m3tại ấp 6 và 7 Phú Xuân.

- Quận 1: 12.300m3 RạchÔng No và ấp 7 Nhà Bè

- Quận 4: 1.800m3 tạiPhú Mỹ Tây Nhà Bè

- Quận 8: 30.000m3 tạiCư xá Nam Hải, phường 7

- Mặt trận Tổ quốc: 23.000m3tại Trại Quang Trung và Tân Hiệp (Hốc Môn).

- Các trường Đại học và Trunghọc chuyên nghiệp 34.500m3 tại Bình Trị Đông (Bình Chánh) và Tắc Rối(Nhà Bè).

- Thành Đoàn Thanh niên Cộng sảnHồ Chí Minh phối hợp với Quận 8 xây dựng công trình cư xá Nam Hải.

2- Bộ Tư lệnh Thành phố chịutrách nhiệm về thiết kế kỹ thuật và hướng dẫn thi công, nghiệm thu công trình.

3- Sở Lao động cử đoàn cán bộ đithanh tra, kiểm tra về tổ chức lao động, chế độ, chánh sách lao động tại côngtrường.

4- Sở Văn hoá và thong tin, cáccơ quan báo chí, đài truyền thanh, truyền hình phát động đợt tuyên truyền rộngrãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa công tác này; tổ chức hệ thống loa biểudương cụ thể người tốt việc tốt; tổ chức chiếu phim, biểu diễn văn nghệ tạicông trường.

5- Các đoàn thể cần vận độngđoàn viên trong tổ chức mình tích cực hưởng ứng đợt công tác này, thường xuyênđến ủy lạo, động viên nhân dân làm tại công trường.

6-Sở Lương thực, Sở Thươngnghiệp và Phòng Lương thực, Phòng Thương nghiệp các quận, huyện chú ý giảiquyết chu đáo vấn đề lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong thời gian laođộng tại công trừong. Có thể tổ chức bán bánh mì, kẹo, bia, nước ngọt tại côngtrường.

7- Các cơ quan y tế của thànhphố và các quận, huyện cần bảo đảm thuốc men săn sóc sức khoẻ cho nhân dân laođộng tại công trường.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/TCHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công