ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 64/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 1979

THÔNG BÁO

KHẨNTRƯƠNG GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC THANH LÝ, THANH TOÁN,QUẢN LÝ GIỮ GÌN TÀI SẢN, PHÂN PHỐI NHÀ CỬA TRONG ĐỢT CẢI TẠO THƯƠNG NGHIỆP TƯDOANH NĂM 1978

Ủy ban nhân dân thành phố đã cócông văn số 357/UB ngày 27-2-1979 hướng dẫn hoàn thành cải tạo các hộ tư sảnthương nghiệp còn sót và giải quyết các đơn khiếu nại. Để khẩn trương giảiquyết các vấn đề tồn tại trong công tác thanh lý, thanh toán, quản lý giữ gìntài sản, phân phối nhà cửa trong đợt cải tạo vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phốyêu cầu các ngành, các cấp có liên quan cần nắm vững những điều sau đây trênlĩnh vực nhà cửa để thanh toán, thanh lý và phân phối (nhà cửa và tư liệu sinhhoạt):

1) Việc xét giải quyết những hộđang còn khiếu nại về việc xử lý nhà cửa:

Theo tinh thần chỉ đạo đã đượcthông báo ngày 28-11-1778 (thông báo số 185/TB-UB ) không nên xáo trộn lớn,không nên đảo lộn việc đã làm rồi. Nhưng phải thể hiện đầy đủ trách nhiệm trongviệc giải quyết có tình có lý, đến nơi đến chốn những trường hợp nhân dân khiếunại hoặc được phát hiện bất hợp lý.

- Đối với tiểu thương và cácthành phần lao động khác thuộc diện giải quyết không đúng trong đợt cải tạo:khi đã có quyết định giải toả của Uỷ ban nhân dân quận, huyện và thành phố,phải kiên quyết giao trả lại nhà cửa và tài sản, tư liệu sinh hoạt. Những ngườigây mất mát phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho đương sự.

Nếu họ muốn ở lại thành phố, cótay nghề hoặc có điều kiện chuyển sang sản xuất ngành nghề có lợi cho quốc kếdân sinh ở nội hay ngoại thành, thì giúp đỡ và hướng dẫn họ ở lại làm ăn, tàisản thì không động đến.

Nếu họ đi hồi hương lập nghiệp,chính sách của Nhà nước là để họ tự thu xếp lấy (họ được phép bán hay chuyểnnhượng tự nguyện, hợp pháp trong nội bộ nhân dân). Trường hợp nhà đã thanh lý,cơ quan quản lý nhà đất có trách nhiệm giúp Uỷ ban quận, huyện hoặc xét trả lạinhà như nói trên hoặc tạo mọi điều kiện giúp đỡ họ trong việc giải quyết bánhay xét trợ cấp thêm để họ có đủ tiền làm nhà ở địa phương mới.

- Đối với trung thương: Theo bảnhướng dẫn của Bộ Xây dựng số 174/QLND-BXD về quản lý nhà ở của tư nhân thươngnghiệp chuyển đi sản xuất và công văn bổ sung 675/QLND-BXD ngày 14-10-1978 cóyêu cầu phân biệt giải quyết các biệt thự loại 1, 2 của trung thương theo diệnthanh lý, thanh toán đối với tư sản thương nghiệp. Nhà loại 3,4 thì thể hiện theochánh sách đối với nhà ở của tiểu thương và các thành phần lao động khác.

Để tránh xáo trộn, trước mắtchúng ta cần chú trọng việc điều chỉnh giá cả nhà ở của trung thương cao hơn từ20 đến 30% so với giá cả thanh lý, thanh toán nhà ở của tư sản thương nghiệp.Điều này đã được hướng dẫn cho các địa phương từ khi có công văn số675/QLND-BXD nhưng không được các địa phương chú trọng vận dụng đúng mức.

Những trung thương thuộc diệnđược ở lại thành phố, về nguyên tắc họ được ở lại căn nhà cũ. Trừ trường hợp cóyêu cầu cần thiết để mở cửa hàng hoặc phục vụ lợi ích công cộng mới trưng dụngmột phần hoặc toàn bộ căn nhà của họ. Trong trường hợp này, phải thu xếp đổichỗ ở khác cho họ được phù hợp chánh sách.

- Đối với tư sản thương nghiệp:

Kiên quyết giải quyết những hộtư sản thuộc diện chuyển đi sản xuất nơi khác, hoặc bà con của họ còn lại chiếmnhà trái phép (kể cả số chờ xuất cảnh).

Trường hợp họ chưa đi được vìgặp khó khăn thực sự, Ủy ban nhân dân quận, huyện xét tập trung họ đến một khuvực nhà nhất định để tiện theo dõi giúp đỡ họ thi hành sớm quyết định chuyển đisản xuất, giải phóng số nhà còn bị chiếm ở, phân phối bố trí theo kế hoạchchung, Tránh việc bố trí công nhân ở lẫn lộn với chủ nhà tư sản, dễ xảy ratranh chấp mất đoàn kết.

Nếu hộ tư sản có con cháu của họđược phép ở lại thành phố sản xuất, học tập, công việc, v.v.. hoặc được xétchiếu cố theo diện gia đình hay cơ sở cách mạng nội thành, trí thức khoa học,kỹ thuật, v.v.. có thể xét cho họ ở lại chỗ cũ (nếu diện tích vừa phải) hoặcsắp xếp chỗ ở mới hợp lý để tiến hành việc phân phối nhà đã thanh lý theo kếhoạch chung. Riênh những hộ đang có cơ sở sản xuất tại chỗ phải đảm bảo sảnxuất, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển diện tích sản xuất hiện có của thànhphố. Không được dùng cơ sở sản xuất hay dịch vụ cần thiết biến thành nhà ở.

Khi xét giải quyết, cần quan tâmđúng mức hiện trạng sinh sống của những người không còn kinh doanh thươngnghiệp từ nhiều năm trước hoặc sau giải phóng, loại trừ tài sản của những ngườikhông nằm trong hộ đối tượng cải tạo như cha, mẹ, anh, em, vợ hoặc chồng có chếđộ sở hữu tài sản riêng hoặc đã ly dị. Phân biệt rõ những người có cửa hàng, cómôn bài, cơ doanh với những người buôn bán lẻ trước nhà, bán hàng xén, v.v…

Cần giải quyết triệt để nhữngtrường hợp vì cần nhà cửa mà qui ép để lấy nhà bố trí cho cơ quan, đơn vị hoặccá nhân ở không đúng chính sách, gây tranh chấp kéo dài.

Trong mọi trường hợp phải cótrách nhiệm đầy đủ, không được buộc dân ra đường mà không có biện pháp cụ thểvề chỗ ở mới hoặc chỉ phó thác mặc cho cơ quan chủ quản giải quyết, gây nêntình trạng dân kêu ca.

2) Về thanh lý, thanh toán:

Còn nhiều tồn tại: Tổng số ngườiđược thanh toán thực tế chỉ mới đạt khoảng 25% (2.712 hộ/ 11.204 hộ) với trịgiá 3.750.506 đồng/ 20.806.480 đồng (18%). Trong đó, trừ nợ được 63 hộ trị giá254.383 đồng.

Do đó, yêu cầu cấp bách đối vớitất cả các ngành về thương nghiệp, vật tư, ngân hàng, tài chánh và Ủy ban nhândân các quận, huyện có trách nhiệm khẩn trương xúc tiến việc thanh toán tiềnđến tận tay quần chúng được cải tạo. tạo điều kiện để sinh dống và có vốn liếngđể họ tích cực bắt tay vào lao động sản xuất theo phương hướng của Nhà nước.

Đối với những người đã thanh lý,thanh toán nhưng giá cả không hợp lý hoặc cần điều chỉnh, Ủy ban nhân dân quận,huyện phải chủ động xem xét, đê xuất để Ủy ban nhân dân thành phố xét giảiquyết đúng với chính sách chung.

Song song với việc cố gắng thựchiện công tác thanh lý, thanh toán này trong một thời gian ngắn nhất, các cơquan chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện cần chú ý:

a) Thu nợ cũ còn thiếu ở Ngânhành và nợ thuế của các chủ hộ tư sản thương nghiệp;

b) Tiến hành xử lý các hộ phạmpháp về kinh tế, hành chính, vượt biên, xuất cảnh hoặc trốn tránh chấp hànhchính sách cải tạo (1.780 hộ và có thể hơn nữa với trị giá hàng hoá, vật tưkhoảng 4 triệu đồng).

- Giải quyết và xử lý sớm haicông tác này sẽ tạo điều kiện huỷ bỏ những món nợ về tiền thanh toán thườngxuyên sinh lãi giả tại ở Ngân hàng.

c) Theo dõi phát hiện, tổ chứcthu gom, quản lý và đôn đốc phân phối sử dụng phục vụ đời sống và sản xuất,nhất là khai thác mọi tiềm năng đang còn rải rác phân tán phục vụ tích cực chosản xuất và đời sống.

Công ty Vật tư tổng hợp có tráchnhiệm thu gom toàn bộ xe du lịch và vận tải nhẹ đang còn rải rác ở các nơi đểlập kế hoạch sửa chữa, bảo quản, sử dụng thích hợp.

Riêng tư liệu sinh hoạt, ngoàiviệc sử dụng tại chỗ, cần nghiên cứu đề xuất việc thực hiện hợp đồng hai chiềuvới nông dân.

d) Kiên quyết xử lý những trườnghợp cá nhân, đơn vị xâm phạm tài sản của nhân dân và tài sản xã hội chủ nghĩatheo diện thi hành nghị quyết 228/NQ của Bộ Chính trị, nghị quyết 28 – 29 củaBan Chấp hành Đảng bộ thành phố hoặc theo pháp luật Nhà nước, buộc những đơnvị, cá nhân gây thất thoát, mất mát phải chịu trách nhiệm bồi hoàn theo quyđịnh.

Ngoài ra, Ban Thanh lý tài sảncần có kế hoạch tiến hành việc thanh lý, thanh toán các khoản đã trưng thu muatrước đợt cải tạo ngày 23-3-1978;

Những khoản này bao gồm cả nhữnghàng hoá, vật tư, tài sản do các đơn vị trung ương, các tỉnh, thành phố trưngthu mua từ 1975- 1976 và trong đợt đăng ký kinh doanh năm 1977, những hàng hoá,tài sản ở tín - thế chấp (tiệm vàng, tư trang gởi ở Ngân hàng).

3) Về phân phối nhà cửa đã đượcthanh lý, thanh toán:

Hiện nay, còn hơn 1.500 nhà vớidiện tích sử dụng khoảng 107.400m2 chưa được phân phối. Số nhà đã được phânphối cũng như chưa phân phối đều còn có nhiều vướng mắc. Các cơ quan quản lýnhà đất cần kết hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan nhanh chónggiải quyết.

a- Hoàn thành khâu giải phóngnhà đã được thanh lý, thanh toán theo chính sách chung. Trách nhiệm này thuộcvề Ủy ban nhân dân các quận huyện. Trong những trường hợp trái với chủ trương,uỷ ban nhân dân quận huyện phải báo cáo để Ủy ban nhân dân thành phố quyếtđịnh. Không nên bố trí công nhân, nhân dân lao động hoặc cán bộ, viên chức đếnở những nhà chưa được giải quyết dứt khoát, tránh bớt tranh chấp phức tạp, ảnhhưởng về chính trị.

Trước khi chấm dứt hoạt động,Ban chỉ đạo thanh lý, thanh toán phân phối nhà cửa và tư liệu sinh hoạt đã pháthiện có 805 nhà do chủ hộ tư sản hoặc thân nhân của họ còn ở và 531 nhà do cơquan, ban, ngành, cán bộ, nhân viên tuỳ tiện chiếm dụng bất hợp pháp (còn cókhả năng nhiều hơn). Cần dựa vào quần chúng, tiếp tục kiểm tra phát hiện nhữngtrường hợp chiếm cứ tài sản nhân dân và tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ủy ban nhân dân các quận, huyệncó trách nhiệm trực tiếp giải quyết, trừ trường hợp ngoài quy định, cần báo cáođề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo đúng các quy định về thốngnhất quản lý phân phối sử dụng nhà của tư sản thương nghiệp.

b- Các cơ quan quản lý nhà cótrách nhiệm kiểm tra, sửa chữa lại tiện nghi, điều kiện ăn ở trong các nhà nướckhi lên kế hoạch phân phối cho cán bộ công nhân viên chức, cơ quan, đơn vị sửdụng. Khi có quyết định giải toả, trả lại nhà cho chủ hộ, Ủy ban nhân dân quận,huyện phải thông báo cho ngành quản lý nhà để sắp xếp chỗ ở cho cơ quan, đơn vịhoặc cán bộ, công nhân đã được phân phối sử dụng, đồng thời đảm bảo bàn giaođầy đủ tiện nghi, tài sản trong nhà lại cho chủ, tránh gây mọi khó khăn đối vớingười đến hoặc người đi;

c- Sau khi tiếp nhận số nhà đượcbàn giao, Sở quản lý nhà đất có trách nhiệm tiến hành phân phối theo phươngthức quy định chung, đặc biệt quan tâm đến diện người chưa có nhà ở hoặc nhà ởchật hẹp, thiếu vệ sinh là ôcng nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên lao động,nhân viên, giáo viên bậc lương thấp, cán bộ gặp nhiều khó khăn và tích cực phụcvụ cho diện sản xuất tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp địa phương.

Kiên quyết thu hồi nhà đã đượcphân phối, nhưng cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công nhân không sử dụnghoặc sử dụng không đúng mục đích được cấp. Nhưng tránh xáo trộn không cần thiếtdiện nhà đã được quyết định phân phối, Uỷ ban nhân dân và các đoàn thể ởphường, xã, quận, huyện có trách nhiệm giúp đỡ các gia đình công nhân, cán bộđược bố trí đến ở các nhà thanh lý, thanh toán, xây dựng đoàn kết, sớm yên tâmtrong cuộc sống mới ở địa phương để gây phấn khởi động viên được tinh thần sảnxuất và công tác.

Nhận được thông báo này, Ủy bannhân dân các quận huyện cần chuẩn bị và tiến hành tổng kết toàn bộ công tácthanh lý, thanh toán, quản lý giữ gìn tài sản và phân phối nhà cửa trong thờigian qua ở địa phương mình. Giao nhiệm vụ giải quyết tiếp tục các vấn đề tồntại cho các cơ quan chức năng trong quận, huyện.

Trong khi giải thể Ban Chỉ đạothanh lý và phân phối nhà cửa quận, huyện, cần biểu dương khen thưởng đúng mứcnhững đơn vị, cá nhân xuất sắc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ và giữ lại một cánbộ phụ trách thông thạo công việc thanh lý, thanh toán và phân phối nhà cửa đểgiúp Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục theo dõi và chỉ đạo thực hiện nhữngvấn đề tồn tại.

Nội dung thông báo cần được phổbiến đến các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã đểnghiên cứu thực hiện nghiêm chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếugặp khó khăn, các ngành, các cấp cần báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân thànhphố chỉ đạo đảm bảo nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn tại, hoàn thành tốtcông tác cải tạo thương nghiệp tư doanh của thành phố đúng với chủ trương,chính sách của Nhà nước.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ