ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/TC-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 1980

THÔNG CÁO

VỀVIỆC XỬ LÝ CÁC TỘI VỀ CỜ BẠC

Cờ bạc là một tệ nạn có tác hạinghiêm trọng đến đời sống của xã hội. Đó là nguồn gốc của nhiều hành động phạmpháp, gây mất an ninh trật tự ở phường, xã, và ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt bìnhthường của nhân dân.

Luật pháp Nhà nước đã nghiêm cấmvà trừng trị cờ bạc bất cứ dưới hình thức nào

Tuy nhiên, ở thành phố ta vẫncòn có người xấu, chuyên lường gạt người khác lén lút tổ chức bài bạc hoặc dựavào những cuộc đá bóng, xổ số… để đánh cá ăn tiền. Gần đây, lợi dụng việc xổ sốkiến thiết do Nhà nước phát hành, lại có một số người bày ra chơi đề hoặc tổchức những cuộc xổ số bất hợp pháp để trục lợi.

Nhằm mục đích ngăn chặn nạn cờbạc trong nhân dân, đồng thời xây dựng nếp sống văn hóa mới cho mọi người, Ủyban Nhân dân thành phố nhắc lại một số điều đã được quy định trong sắc lệnh số168 – SL ngày 14-4-1948 của Chánh phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Sắcluật số 03/SL – 76 ngày 15-3-1976 của Hội đồng Chánh phủ Cách mạng Lâm thờiCộng hòa miền Nam Việt Nam về tội cờ bạc như sau :

1. Tất cả các trò chơi cờbạc, dù có tính cách may rủi hay có thể dùng trí khôn để tính nước, mà đượcthua bằng tiền đều coi là tội đánh bạc.

Những cuộc đánh đố nhaubằng tiền, những cuộc xổ số bằng tiền hay bằng đồ vật, mà không có nhà chứctrách có thẩm quyển cho phép trước cũng đều bị phạt như tội đánh bạc.

2. Những người nào tổ chứccuộc đánh bài, đánh bạc, một trò chơi kể trong điểm 1, không cứ ở một nơi nào,đều bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm Trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù đến 15năm.

– Những người nào giúp mộtngười khác tổ chức những cuộc nói trên, những người chủ nhà cố tình mà để ngườikhác đã đánh bài, đánh bạc trong nhà mình, không cứ là có thu lợi hay không,những người quản trị, người làm cái, lấy hồ, đều bị phạt như người tổ chức.

– Các người làm công táckhác giúp trực tiếp vào công cuộc chơi đều bị phạt là tòng phạm.

– Những người nào đánh bạchay dự vào các cuộc chơi nói trên sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 5 năm, trườnghợp nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến 15 năm.

– Trong mọi trường hợp cóthể bị phạt tiền đến 10.000đ Ngân hàng.

– Bao nhiêu đồ đạc cầnthiết nơi đánh bạc, các dụng cụ dùng vào việc đánh bạc, tiền nong bắt được trênbàn hay trên chiếu đều bị tịch thu.

3. Đánh bạc, đánh bài đượcthua bằng tiền chưa có tính chất sát phạt hoặc chuyên nghiệp là hành vi xâmphạm đến trật tự an toàn xã hội chưa xử phạt vi cảnh (Điều lệ về phạt vi cảnhđược ban hành theo nghị định số 143/CP ngày 27-3-1977 của Hội đồng Chính phủ)bằng các hình thức sau đây :

– Cảnh cáo.

– Phạt tiền từ 1 đến 10đồng.

– Phạt lao động công íchtừ 1 ngày đến 3 ngày.

– Phạt giam từ 1 ngày đến3 ngày.

Bài trừ nạn cờ bạc cũng nhưnhững tệ nạn xã hội khác, tàn tích của chế độ cũ, là một yêu cầu cấp thiết củathành phố chúng ta. Các cơ quan hữu trách cần có những biện pháp và nghiêmchỉnh chấp hành những quy định chống nạn cờ bạc của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêucầu mọi người công dân phải thực hiện đầy đủ vai trò làm chủ tập thể của mình,tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh chống nạn cờ bạc, góp phần vào việcxây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ của thành phố.

Những người có công phát hiệnnhững vụ vi phạm pháp luật của Nhà nước về cờ bạc, nhứt là những người tổ chứcxổ đề (xổ số bất hợp pháp), sẽ được khen thưởng theo quy định hiện hành.

TL.CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN THƯ KÝ
Nguyễn Văn Tùng