BỘ NGOẠI GIAO

******


Số : 75/2005/LPQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005

Thông cáo chung về việc thiết lậpquan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộnghòa Ôn-đu-rát có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2005

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Trường Giang

THÔNG CÁO CHUNG

VỀ VIỆC THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO GIỮANƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒA ÔN-ĐU-RÁT

Với lòng mong muốn tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp táccùng có lợi giữa hai nước, phù hợp với mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chươngLiên hợp quốc và các quy định của Công ước Viên ngày 18 tháng 4 năm 1961 vềquan hệ ngoại giao, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chínhphủ nước Cộng hòa Ôn-đu-rát đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hainước ở cấp Đại sứ kể từ ngày 17 tháng 5 năm 2005.

Làm tại Tê-gu-xi-gan-pa, ngày 17 tháng 5 năm 2005 thành hai bản, mỗi bảnbằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Cả hai văn bản đều có giá trị như nhau.

THỪA ỦY QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nguyễn Văn Đào

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước Cộng hòa Chi –lê

THỪA ỦY QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ

NƯỚC CỘNG HÒA ÔN – ĐU – RÁT

Leonidas Rosa Bautista

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Ôn-đu-rát