BỘ NGOẠI GIAO

******


Số : 76/2005/LPQT


Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005

VIỆT NAM – CỘNG HÒA ĐÔ-MI-NI-CA-NA

Thông cáo chungvề việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na có hiệu lực từ ngày 07 tháng 7 năm 2005.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Trường Giang

THÔNG CÁO CHUNG

VỀ VIỆC THIẾT LẬP QUANHỆ NGOẠI GIAO GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM VÀ NƯỚC CỘNG HÒAĐÔ-MI-NI-CA-NA

Với lòng mong muốn tăng cường và phát triểnquan hệ hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai nước, phù hợp với mục tiêu vànguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và các quy định của Công ước Viên ngày18 tháng 4 năm 1961 về quan hệ ngoại giao, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na đã quyết định thiếtlập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ở cấp Đại sứ kể từ ngày 07 tháng 07 năm2005.

Làm tại Xan-tô Đô-min-gô, ngày 07 tháng 07năm 2005 thành hai bản, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Cả haivăn bản đều có giá trị như nhau.

THỪA ỦY QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHỨ TRƯỞNG NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngài Vũ Dũng

THỪA ỦY QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA ĐÔ-MI-NI-CA-NA
BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO NƯỚC CỘNG HÒA ĐÔ-MI-NI-CA-NA

Ngài Carlos Morales Troncoso