ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/TT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 01 năm 1977

THÔNG TRI

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ MUA BÁN VÀ VẬN CHUYỂN LƯƠNG THỰC TRONG THÀNH PHỐ

Thành phố Hồ Chí Minh với gần3,5 triệu dân là nơi tập trung nhu cầu lưong thực rất lớn ; sản lượng lươngthực hàng hóa ở ngoại thành chỉ mới cung cấp được một phần rất nhỏ nhu cầulương thực của nhân dân ; hiện nay chủ yếu còn phải dựa vào sự chi viện củaTrung ương và của các tỉnh.

Với sự cố gắng cao nhất, Nhànước cũng chỉ mới cung cấp được khoản 3/4 khẩu phần lương thực cho nhân dân.Như vậy, những nhân khẩu phi nông nghiệp còn phải mua một phần lương thực ở thịtrường. Trước tình hình đó, một mặt phải vận động nhân dân, cán bộ, công nhânviên chức, chiến sĩ tiết kiệm nghiêm nhặt việc tiêu dùng lương thực; mặt khác,phải tăng cường quản lý mua bán, vận chuyển lương thực trong Thành phố, chốngđầu cơ, buôn lậu.

Để tăng cường quản lý thị trườnglương thực, Ủy ban nhân dân Thành phố quy định :

A. - Về việc mua bán lươngthực :

1. Nghiêm cấm tư nhân mua lúagạo tích trữ để bán đầu cơ (đây không kể trường hợp lúa gạo do nông dân trựctiếp sản xuất ra). Các chủ nhà máy xay phải được cấp giấy đăng ký hành nghềkhông được dùng kho tàng để tích trữ lúa trái phép.

2. Những người tiểu thương hàngxáo phải đăng ký và phải được Phòng lương thực quận, huyện cấp giấy đăng kýhành nghề mới được phép buôn bán lương thực.

Phòng lương thực quận huyện chỉđược phép cấp giấy đăng ký hành nghề cho những tiểu thương hàng xáo, không chomở rộng diện người buôn bán lương thực.

3. Sau khi đã được cấp giấy đăngký hành nghề, người tiểu thương hàng xáo phải xin phép Phòng lương thực quậnhuyện từng chuyến buôn và mỗi chuyến chỉ được buôn từ 10 giạ lúa trở lại. Tronggiấy phép, Phòng lương thực phải ghi rõ : cho phép mua lúa ở vùng nào và bángạo ở nơi nào trong Thành phố.

Sau mỗI chuyến buôn gạo, ngườitiểu thương hàng xáo phải xin chánh quyền phường, xã nơi mình buôn bán xác nhậnlà số lương thực đã bán trong Thành phố, nộp trả giấy phép đã được xác nhận choPhòng lương thực quận, huyện để được cấp giấy phép cho chuyến buôn mới.

4. Những người không có giấyphép đăng ký hành nghề và không có giấy phép buôn từng chuyến do Phòng lươngthực quận huyện cấp, không được buôn bán lương thực. Mỗi khi chánh quyền hoặccác đội kiểm soát kinh tế kiểm tra, người tiểu thương hàng xáo phải xuất trìnhgiấy đăng ký hành nghề và giấy phép buôn từng chuyến.

B.- Về việc nhân dân manglương thực đi lại trong Thành phố: (Đây không kể trường hợp nhân dân đi mua gạokhẩu phần của gia đình mình ở các tổ lương thực mang về nhà).

1. Từ các tỉnh vào Thành phố,nhân dân được phép mang về ăn, cho bà con, nhiều nhất là 30 ki-lô (ba mươi),nhưng phải có giấy phép của Ủy ban nhân dân phường, xã cấp ; nếu chỉ mang từ 10ki-lô trở lại, không phải có giấy phép.

2. Nhân dân trong Thành phố đượcphép mang gạọ để ăn, cho bà con nằm bệnh viện, từ quận này sang quận khác, nếudưới 10 ki-lô không phải có giấy phép, nếu trên 10 ki-lô phải có giấy phép củaỦy ban nhân dân phường, xã.

3. Nhân dân các quận lân cận vớiThành phố được phép vào Thành phố để mua từ 10 ki-lô gạo để ăn, không phải cógiấy phép.

4. Nông dân ở các quận, huyệntrong Thành phó đi làm ruộng, làm mướn ở các tỉnh được mang lúa, gạo về Thànhphố không hạn chế, nhưng phải có giấy phép do Ủy ban nhân dân phường, xã cấp cóghi rõ số lượng lúa gạo chở về Thành phố.

5. Nông dân ở các tỉnh đến canhtác trên ruộng ngoại thành của Thành phố phải làm nghĩa vụ đóng thuế nôngnghiệp, bán lương thực cho Thành phố. Sau khi đã làm xong nghĩa vụ, nông dânđược phép chở số lương thực còn lại ra khỏi Thành phố, nhưng phải có giấy phépcủa Ủy ban nhân dân phường, xã nơi mình làm ruộng.

C.- Điều khoản thi hành :

1. Ủy ban nhân dân các phường,xã trong toàn Thành phố chịu trách nhiệm phổ biến nội dung thông tri này chonhân dân biêt để nhân dân thông cảm những khó khăn về lương thực và hoàn toànnhất trí với Nhà nước những biện pháp quản lý chặt chẽ việc mua bán lương thựcvì đời sống bức thiết của nhân dân, trên cơ sở đó phát động nhân dân ý thứctiết kiệm lương thực, luôn luôn cảnh giác, có trách nhiệm phát hiện cho chánhquyền địa phương những người buôn gian, bán lận và giáo dục những tiểu thươngbuôn bán gạo và làm cho họ tự giác chấp hành chế độ quản lý của Nhà nước khônglàm gì phá rối thị trường.

2. Những người lợi dụng buôngian, bán lận lương thực, nếu là người lao động, nghèo khổ, buôn bán với số lượngít (1 giạ gạo trở lại) thì cảnh cáo họ, trưng mua số gạo gian lận theo giá Nhànước. Đối với bọn gian thương chuyên nghiệp, buôn bán từ mộtgiạ gạo trở lên thìtịch thu gạo ; nếu bắt được quá hai lần thì ngoài việc tịch thu gạo, còn phạttiền bằng hoặc gấp đôi trị giá số gạo bị tịch thu.

3. Các đội kiểm soát kinh tế,các trạm gác phải tăng cường kiểm tra việc buôn bán lương thực. Gặp trường hợpphạm pháp quả tang hoặc nghi vấn, phải giữ lương thực lại, lập biên bản có chữký của người phạm pháp và của người bắt lập biên bản.

Biên bản và lương thực phải nộpvề cho Ủy ban nhân dân quận, huyện để quyết định xử lý.

Trong khi chưa có quyết định xửlý của Ủy ban nhân dân quận, huyện, không một cá nhân, đội tuần tra hoặc độikiểm soát kinh tế nào được phép tịch thu của nhân dân hoặc tự ý phạt tiền nhândân.

Quyết định xử lý của Ủy ban nhândân quận, huyện phải giao tận tay người bị xử lý, lương thực phải giao chophòng lương thực, tiền phạt phải nộp vào ngân sách Thành phố, không một cơ quanhoặc cá nhân nào được lấy tiêu dùng riêng. Trường hợp tịch thu gạo, phạt tiền,cơ quan nhận gạo tịch thu, nhân tiền phạt phải có biên nhận cho người phạmpháp.

Quyết định xử lý buôn gian bánlận lương thực của Ủy ban nhân dân các quận, huyện phải gởi về cho Ủy ban nhândân Thành phố để báo cáo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn