BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 1 năm 1998

THÔNG TƯ

Hướng dẫn miễn thuế buôn chuyến đối với mặt hàng
thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Mậu dần

Thực hiện Chỉ thị số 1184/1997-CT-TTg ngày 31/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu dần.

Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế doanh thu, thuế lợi tức khâu lưu thông (thuế buôn chuyến) đối với kinh doanh vận chuyển thực phẩm như sau:

1. Kể từ ngày 08/01/1998 đến hết ngày 08/03/1998, các đối tượng kinh doanh vận chuyển thực phẩm đưa vào tiêu thụ ở các thành phố, thị xã, thị trấn và khu công nghiệp được miễn thuế doanh thu, thuế lợi tức khâu lưu thông đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống bao gồm các loại lợn, gà, vịt sống; thịt gà, thịt vịt, thịt lợn, thịt trâu, thịt bò, cá, tôm và các loại rau quả xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày.

Các loại thực phẩm nêu trên đã qua chế biến thành sản phẩm khác không thuộc đối tượng miễn thuế.

2. Các cơ sở kinh doanh cố định các mặt hàng thực phẩm quy định tại điểm 1 vẫn nộp thuế doanh thu, thuế lợi tức theo quy định hiện hành./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Vũ Mộng Giao