BỘ NỘI THƯƠNG - BỘ Y TẾ -
BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM---------

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------

Số: 004-TT/LB

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 1974

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC LƯƠNG Y Ở NGOÀI BIÊNCHẾ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC MỜI VÀO CÁC VIỆN, CÁC BỆNH VIỆN VÀ CÁC TRƯỜNG Y TẾ ĐỂ THỪA KẾĐÔNG Y HOẶC THAM GIA ĐIỀU TRỊ VÀ GIẢNG DẠY

Chấp hành Chỉ thị số 21-CP ngày 19-2-1967của Hội đồng Chính phủ về việc tăng cường công tác nghiên cứu đông y và kết hợpđông y và tây y; trong những năm qua ngành y tế đã phát triển công tác này lênmột bước, nhưng còn có một số khuyết điểm. Việc thừa kế và phát huy đông y, mộttrọng tâm công tác của đông y hiện nay làm hãy còn chậm và chưa đạt yêu cầu củađảng và nhà nước.nhiều bài thuốc hay, nhiều kinh nghiệm gia truyền đọc đáotrong nhân dân chưa được sưu tầm và nghiên cứu áp dụng. việc mời các lương y,các ông bố bà mế có bài thuốc hay, có trình độ chuyên môn giỏi vào các viện,các bênh viện và các trường y tế để thừa kế hoặc tham gia điều trị và giảng dạycòn gặp khó khăn, do đó chưa thực hiện thường xuyên được.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CP,đảm bảo sinh hoạt cho các lương y, các ông bố, bà mẹ, nhằm động viên khuyếnkhích các lương y, các ông bố, bà mế sẵn sàng đến công tác tại các viện, cácbênh viện và các trường y tế, liên Bộ quy định một chế độ phụ cấp lương thực vàthực phẩm dưới đây:

1. Đối với các lương y, ôngbố, bà mế đã có trong biên chế nhà nước thì vẫn áp dụng theo các chế độ hiệnhành.

2. Đối với các lương y, cácông bố, bà mế có trình độ chuyên môn giỏi, có nhiều kinh nghiệm gia truyền đọcđáo (được chính quyền và cấp hội đồng y với ngành y tế địa phương xác nhận) đượcmời đến công tác để thừa kế hoặc để tham gia điều trị và giảng dạy tạicác viện, các bệnh viện (bao gồm cả bệnh viện của các Bộ và cơ quan ngang Bộkhác ) và các trường y tế thì tuỳ theo thời gian dài hay ngắn mà cung cấp chomỗi người mỗi tháng .

- Thịt mỡ 2 kilôgam/ tháng

- Gạo 16kilôgam/tháng

- Đường 0,500 kilôgam/tháng

- Mì chính 0,010 kilôgam/tháng

- Cá 1kilôgam/tháng

- Đậu phụ 1 kilôgam - 1,500 kilôgam/tháng

- Nước chấm rau như cán bộ địaphương

- Thuốc lá các loại từ 10 – 15gói /tháng (cho người nghiện )

- Chè loại I hoặc loại II : 2gói /tháng

3. Nguyên tắc và thủ tục cấphàng hoá cho nhu cầu này sẽ căn cứ vào giấy mời của các viện, các bệnh viện vàcác trường y tế, vào thời gian đăng ký tạm trú của công an (có sự xác nhận củaBộ Y tế đối với các cơ sở trực thuộc Bộ Y tế, của Sở, Ty y tế địa phương đốivới các cơ sở trực thuộc Sở, Ty Y tế; của các Ty hoặc Phòng y tế các Bộ và cơquan ngang Bộ đối với các bệnh viện thuộc Bộ và cơ quan ngang Bộ đó) và vào thờigian làm việc của lương y mà xét cấp toàn bộ định xuất nếu làm việc đủ 1 tháng;nửa định xuất nếu làm việc 15 ngày; 1/3 định xuất nếu làm việc 10 ngày ….

Số lượng hàng hoá này không cấp chocá nhân lương y mà cấp cho các cơ sở nơi các lương y đến công tác để tổ chứcphụ vụ lương y.

Việc mời các lương y, các ông bố,bà mế nếu có trình độ chuyên môn giỏi, có nhiều kinh nghiệm gia truyền độc đáovào các bệnh viện, các bệnh viện hoặc các trường y tế để thừa kế để tham giađiều trị và giảng dạy là một việc cần phải được đẩy mạnh và thực hiện thườngxuyên. Uỷ ban Hành chính các khu thành phố, tỉnh cần Chỉ thị cho các Cục, TyThương nghiệp, các Sở, Ty Lương thực và thực phẩm có nhiệm vụ cung cấp đủ sốnhu cầu trên để góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về côngtác nghiên cứu thừa kế về phát huy đông y và kết hợp đông y và tây y.

Thông tư này có hiệu lực kể từngày ký.

BỘ Y TẾ

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

B.S. Nguyễn Văn Tín

BỘ NỘI THƯƠNG

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bảo Vân

BỘ LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trịnh Xuân Tiến