ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 04/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 1983

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VIỆC HUY ĐỘNG _ TIỀN MẶT ĐỂ MUA LƯƠNG THỰC

Chỉ thị 40/CT-UB ngày 27-12-1982của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc huy động tiền mặt để mua lương thực chonhân dân thành phố đã được triển khai thực hiện, nhưng đến nay kết quả đạt quáthấp ( chưa được 1% kế hoạch dự định). Nguyên nhân một phần do công tác cuốinăm và việc chuẩn bị cho Tết chi phối nên việc huy động tiền tiết kiệm để mualúa, gạo trong nhân dân và cán bộ chưa làm tốt, nhưng phần chủ yếu là do cáccấp lãnh đạo chưa tập trung chỉ đạo, biện pháp chỉ đạo chưa cụ thể và nhận thứcchưa dứt khoát do đó chưa quyết tâm và thiếu các hình thức thực hiện thích hợp.

Vấn đề huy động tiền tiết kiệmđể mua lương thực bảo đảm nhu cầu cho nhân dân thành phố là hết sức cấp thiết,không thể để chậm trễ kéo dài. Để bảo đảm thi hành thống nhứt và đem lại kếtquả cao trong thời vụ lúa đang thu hoạch rộ, Uỷ ban nhân dân thành phố hướngdẫn thêm một số biện pháp cụ thể sau đây:

1. Nỗ lực vận động từ nay đếnTết một đợt cao điểm đem lại kết quả 50% chỉ tiêu đã định sau Tết tiếp tục hoànthành trong tháng 3/1983 không để dây dưa kéo dài.

Số tiền của nhân dân đóng gópmua lương thực được ghi vào quỹ tiết kiệm. người góp tiển được hưởng lãi suấttiết kiệm và được mua gạo với giá bảo đảm kinh doanh ; các Công ty kinh doanhsẽ bán lại gạo không lấy lời mà chỉ tính giá mua cộng với các loại phí tổn (bốcxếp, vận chuyển…).

Ngân hàng thành phố đã có hướngdẫn cụ thể về việc thu, ghi, lãi suất… của loại tiết kiệm này.

2. Cần phải dự kiến định mức huyđộng từng lọai hộ dân để phấn đấu thực hiện có kết quả, tránh tình trạng thubình quân không hợp lý. Căn cứ vào khả năng, mức thu nhập, nhất là với những hộkinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ; Thành phố gợi ý một số mức với từngloại hộ để các cấp các ngành vận động :

Với bà con buôn bán, kinh doanhcông thương, dịch vụ dựa vào đăng ký kinh doanh hộ A, B, C mà vận động. hộ A cóthể từ 2.000đ trở lên, hộ B từ 1.000đ, hộ C từ 300đ trở lên, hộ tiểu thươngnghèo từ 100 đến 300đ.

Với hộ cán bộ công nhân viênchức, tùy mức đời sống mà huy động, có thể từ 50đ trở lên. Với loại hộ này, cầnđộng viên thuyết phục, không phải cả gia đình đều ăn gạo Nhà nước cung cấp làkhông cần đóng góp, mà có khả năng góp phần bao nhiêu thì góp. Ngược lại, nếugia đình chỉ sống bằng đồng lương, không có nguồn thu nhập nào khác, đời sốngthực sự khó khăn, thì dù gia đình có nhiều người phải mua gạo ngoài diện cungcấp vẫn có thể đóng góp, hoặc trước mắt chưa có tiền chưa góp, sau này khi cótiền sẽ góp sau (ví dụ hộ cán bộ hưu trí …).

Với hộ gia đình quá nghèo, cánbộ công nhân viên chức quá túng thiếu thì không đặt chỉ tiêu huy động trong đợtnày.

Với chỉ tiêu đó, từng quận huyệnvà cơ sở dựa trên cơ cấu dân cư của địa phương, xem xét khả năng thực tế, lênkế hoạch định mức huy động cụ thể. Ngân hàng thành phố, Sở Lương thực, Công tykinh doanh lương thực phối hợp với các quận, huyện xem xét tình hình trìnhthường trực Uỷ ban giao chỉ tiêu định mức huy động cụ thể cho từng quận, huyện.

3. Với đà đang triển khai ở cơsở, nhận được thông tư này, các Uỷ ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, cácđồng chí Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố kiểm điểm lại tìnhhình, bổ sung kế hoạch và uốn nắn những lệch lạc vướng mắc, đẩy mạnh hơn nữađợt vận động, làm thông suốt chủ trương này từ trong nội bộ Đảng, cơ quan Nhànước ra ngoài nhân dân, từ cán bộ Đảng viên ra đến quần chúng ngoài Đảng (chúý: những đồng chí thực sự khó khăn, không đóng góp được thì báo cáo, trình bàyvới cấp Uỷ, Thủ trưởng ; tuyệt đối không được vì mình có khó khăn mà nói ngượclại chủ trương này của Đảng, đồng thời cũng tránh quy chụp gán ép).

Các đoàn thể quần chúng, nhất làPhụ nữ, Công đoàn, Hội Công thương, Hội Trí thức…, các ngành Tuyên huấn, Ngânhàng, Thuế… của thành phố và quận, huyện cần có kế hoạch tăng cường cán bộxuống phường, xã, đi từng nhà, từng đối tượng, tuyên truyền giải thích, vậnđộng, ghi danh sách; đến từng chợ cùng Ban quản lý chợ, không bỏ sót một ai.

4. Ngân hàng thành phố và cácquận, huyện có kế hoạch cụ thể tăng cường bàn tiết kiệm đặc biệt cho loại thu gomnày, làm sao dễ dàng thuận lợi tối đa cho từng khu phố, tổ dân phố, chú ý cáckhu xóm lao động.

Cần xét lại nội dung hướng dẫn(của Ngân hàng) vừa qua, bổ sung, sửa đổi những gì cần thiết phù hợp với thôngtư này và uốn nắn ngay lệch lạc nếu có.

5. Sở Lương thực và Công ty kinhdoanh lương thực thành phố kiểm điểm lại việc tổ chức mạng lưới và cách bán gạocho dân vừa qua, bổ cứu những gì thiếu sót, chấn chỉnh những gì lệch lạc và cókế hoạch tổ chức bán gạo sắp tới đến tay người tiêu dùng, đến tay người gởitiền mua gạo.

Cần chú ý phối hợp chặt chẽ vớithương nghiệp hợp tác xã để bố trí mạng lưới hợp lý, nên nghiên cứu cả hìnhthức mạng lưới xe đẩy, đưa gạo bán lẻ đến từng xóm lao động, từng hộ có góptiền mua gạo.

Nhận được thông tư này, đồng chíChủ tịch Uỷ ban nhân dân từng quận, huyện có kế hoạch kiểm điểm việc thực hiệnChỉ thị 40/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố và căn cứ hướng dẫn của thông tưnày vạch kế hoạch thực hiện cụ thể, xin ý kiến chỉ đạo của quận ủy, huyện ủy vàtrực tiếp tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo định kỳ (ngày 15 và 30hàng tháng) về Thường trực Uỷ ban nhân dân thành phố.

Chú ý gắn chặt đợt vận động đónggóp, tiết kiệm, tạo quỹ mua lương thực đợt này với vận động thực hành tiết kiệmtrong chỉ tiêu Tết năm nay ở từng cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, từng hộ gia đình.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh