BỘ CÔNG AN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 07/2007/TT-BCA

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2007

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí,chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sựnghiệp công lập;

Để thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, phù hợp với yêu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng kinhphí công tác phí, chi hội nghị và đảm bảo phù hợp với đặc điểm công tác Côngan, yêu cầu công tác quản lý tài chính, tài sản trong lực lượng Công an nhândân; Bộ Công an hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí cho cán bộ, chiến sĩ đicông tác trong nước và chế độ chi hội nghị trong lực lượng Công an nhân dân nhưsau:

I. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1. Phạm vi, đối tượng được hưởng chế độ công tác phí:

Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được đơn vị cử đi công táctrong nước.

2. Công tác phí là một khoản chi phí để trả cho cán bộ, chiếnsĩ đi công tác trong nước bao gồm: tiền tàu xe đi lại, phụ cấp lưu trú, tiềnthuê chỗ ở nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo để làm việc (nếucó).

3. Các điều kiện để được thanh toán công tác phí:

- Được Thủ trưởng đơn vị, địa phương cử đi công tác;

- Thực hiện đúng nhiệm vụ được giao;

- Có đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ để thanh toán theo quy địnhtại Thông tư này.

4. Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí:

- Thời gian điều trị, điều dưỡng tại cơ sở y tế, nhà điềudưỡng, dưỡng sức;

- Những ngày học ở trường, lớp đào tạo tập trung dài hạn, ngắnhạn, được hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ được cử đi học;

- Những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác;

- Những ngày được giao nhiệm vụ thường trú hoặc biệt phái tạimột địa phương hoặc cơ quan khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

5. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải xem xét, cânnhắc kỹ trước khi cử cán bộ, chiến sĩ đi công tác (về số lượng người và thờigian đi công tác) đảm bảo hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí tiết kiệm vàtrong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị, địa phương đã được cấp cóthẩm quyền giao.

6. Công an các đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ đến côngtác không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phíkhác để chi các khoản công tác phí quy định tại Thông tư này cho cán bộ, chiếnsĩ đến công tác tại đơn vị, địa phương.

7. Thanh toán tiền tàu xe đi và về từ đơn vị, địa phương đếnnơi công tác:

- Cán bộ, chiến sĩ đi công tác được thanh toán tiền tàu, xebao gồm: vé máy bay, vé tàu, xe vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh theoquy định của pháp luật từ cơ quan đến nơi công tác và ngược lại, cước qua phà,đò ngang của bản thân và phương tiện của người đi công tác, phí sử dụng đườngbộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến công tác (nếu có) mà người đicông tác đã trực tiếp chi trả. Giá vé trên không bao gồm các chi phí dịch vụkhác như: tham quan, du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu.

b) Quy định trường hợp được thanh toán vé máy bay:

Cán bộ đi công tác đủ tiêu chuẩn thanh toán tiền vé máy baybao gồm:

- Cán bộ lãnh đạo Cục, Vụ, Viện và tương đương trở lên;

- Lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Ban giám đốc các học viện, Ban giám hiệu các trường Công annhân dân;

- Ban giám đốc các bệnh viện thuộc Bộ;

- Chuyên viên cấp cao;

- Cán bộ có cấp bậc hàm từ thượng tá hoặc có bậc lương tươngđương thượng tá trở lên.

Khi cán bộ được cử đi công tác cần phải đi bằng phương tiệnmáy bay thì ngoài căn cứ vào tiêu chuẩn nói trên, Thủ trưởng các đơn vị, địaphương cần căn cứ vào kế hoạch, nội dung công tác và chỉ tiêu kinh phí công tácphí hàng năm được giao để phê duyệt. Nếu yêu cầu công việc không thực sự cấpthiết thì yêu cầu cán bộ đi bằng phương tiện khác đảm bảo tiết kiệm hơn.

Trường hợp đơn vị, địa phương cần cử cán bộ, chiến sĩ đi côngtác để giải quyết công việc gấp mà cán bộ, chiến sĩ được cử đi công tác chưa đủtiêu chuẩn thanh toán vé máy bay, thì căn cứ vào chỉ tiêu kinh phí công tác phíđược giao, lãnh đạo Tổng cục, Bộ Tư lệnh xem xét, quyết định hoặc Thủ trưởngcác Vụ, Cục, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ đề nghị và Thủ trưởng các Vụ, Cục,Viện, đơn vị trực thuộc Bộ là đơn vị dự toán cấp II (hoặc đơn vị dự toán cấp IIIđược đơn vị dự toán cấp II ủy quyền) xem xét, quyết định (đối với các Tổng cục,đơn vị trực thuộc Bộ trưởng); Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương hoặc người được uỷ quyền xem xét, quyết định (đối với Công an cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

c) Cán bộ, chiến sĩ đi công tác không nằm trong các trường hợpquy định tại điểm b mục 7 nêu trên, nếu đi bằng phương tiện máy bay (có vé máybay) thì chỉ được thanh toán theo giá cước phương tiện vận tải hành khách(đường bộ, đường thuỷ hoặc đường sắt) theo mức giá kinh doanh của các phươngtiện đường bộ, đường thủy, hoặc theo mức giá cước vận tải trung bình (loạigiường nằm) của phương tiện đường sắt trên quãng đường đó và phải được quy địnhtrong Quy chế chỉ tiêu nội bộ của đơn vị. Nếu đi bằng phương tiện máy bay giárẻ thấp hơn giá của phương tiện vận tải khác, thì thanh toán theo giá vé máybay.

8. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ tự túc phương tiện đi công tác:

Cán bộ, chiến sĩ đi công tác không sử dụng phương tiện vận tảicủa cơ quan, đơn vị hoặc các phương tiện công cộng (hoặc trên quãng đường khôngcó vận tải công cộng) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình, nếu cán bộđi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 Km trở lên (đối với khu vực vùng cao, hảiđảo; miền núi khó khăn, vùng sâu) và từ 15 Km trở lên (đối với các vùng cònlại) thì được thanh toán tiền tự túc phương tiện tương đương với mức giá vétàu, vé xe ôtô hành khách thông thường tại địa phương cho số km thực đi và phảiđược quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

9. Phụ cấp lưu trú:

Phụ cấp lưu trú là khoản tiền do Công an đơn vị, địa phươngchi trả cho cán bộ, chiến sĩ đi công tác phải nghỉ lại nơi đến công tác để hỗtrợ tiền ăn và tiêu vặt cho cán bộ, chiến sĩ đi công tác; với điều kiện cáchtrụ sở cơ quan tối thiểu 20 km trở lên (riêng miền núi, vùng cao, hải đảo, vùngsâu tối thiểu 10 km), được tính từ ngày cán bộ, chiến sĩ bắt đầu đi công tácđến khi trở về cơ quan, đơn vị mình (bao gồm thời gian đi trên đường, thời gianlưu trú tại nơi công tác) và phải có xác nhận thời gian lưu trú của đơn vị, địaphương nơi đến công tác. Trường hợp cán bộ, chiến sĩ được cử đi công tác đểtrực tiếp giải quyết công việc ở những điểm nóng về an ninh trật tự nhưng chưađạt số km tối thiểu để đủ điều kiện thanh toán phụ cấp lưu trú thì cũng đượcthanh toán phụ cấp lưu trú nhưng phải do lãnh đạo cấp Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ,Cục, Viện trực thuộc Bộ, giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương hoặc người được uỷ quyền quyết định.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần căn cứ vào dựtoán ngân sách được giao và tình hình thực tế của địa bàn nơi cán bộ, chiến sĩđến công tác (như giá cả sinh hoạt, mức độ khó khăn, nguy hiểm; khoảng cách đếntrụ sở cơ quan, đơn vị…) để quy định các mức phụ cấp lưu trú cụ thể cho cán bộđi công tác để có đủ tiền chi trả mức tiền ăn, tiền tiêu vặt bình thường hàngngày khi đi đường và tại nơi đến công tác, đảm bảo phù hợp với các quy định sau:

- Cán bộ, chiến sĩ đến công tác tại các đơn vị thuộc địa bànthành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đakhông quá 70.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ, chiến sĩ đi công tác tại các địa bàn ngoài tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương được hưởng mức phụ cấp lưu trú tối đa không quá60.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ, chiến sĩ đi công tác trong tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương hoặc đi công tác trong ngày (đi và về trong ngày kể cả đi côngtác nội hoặc ngoại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) được hưởng mức phụcấp lưu trú tối đa không quá 50.000 đồng/ngày/người.

10. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:

Cán bộ, chiến sĩ được cử đi công tác phải nghỉ tại các nhàcông vụ (hoặc nhà khách, nhà nghỉ) của Công an các đơn vị, địa phương nơi đếncông tác. Nhà công vụ của Công an các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện về ăn, ởcho cán bộ, chiến sĩ đến công tác tại đơn vị, địa phương mình.

- Cán bộ, chiến sĩ đi công tác tại thành phố Hà Nội, và thànhphố Hồ Chí Minh nghỉ tại nhà công vụ của Bộ hoặc nhà công vụ của các Tổng cục,Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Học viện, nhà trường Công an nhân dân hoặc các đơn vị Côngan khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh nơi cán bộ đếncông tác (nếu có).

- Cán bộ, chiến sĩ đi công tác tại các đơn vị, địa phương khácthì nghỉ tại nhà công vụ của Công an các đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn.

Trong trường hợp Công an các cấp không có nhà công vụ hoặc nhàcông vụ không bố trí được chỗ nghỉ mà cán bộ, chiến sĩ đi công tác phải thuêchỗ nghỉ bên ngoài và có hoá đơn, chứng từ hợp lệ thì Thủ trưởng Công an cáccấp có cán bộ, chiến sĩ đến công tác hoặc Thủ trưởng đơn vị quản lý nhà công vụcó trách nhiệm xác nhận và Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ, chiến sĩ đi côngtác phê duyệt thì được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ. Mức tiền thuê chỗ nghỉđược thanh toán theo hoá đơn thu tiền thực tế nhưng tối đa không quá các mứcsau:

- Đi công tác ở các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố HồChí Minh, mức tối đa không quá 150.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác ở các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ươngkhác, mức tối đa không quá 140.000 đồng/ngày/người;

- Đi công tác ở các huyện thuộc các thành phố trực thuộc Trungương, tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh mức tối đa không quá 120.000đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại các vùng còn lại, mức tối đa không quá100.000 đồng/ngày/người.

Trong trường hợp cán bộ, chiến sĩ đi công tác một mình hoặctrường hợp đoàn công tác có lẻ người khác giới phải thuê phòng riêng thì mứcthanh toán tiền thuê phòng nghỉ đối với người đi công tác một mình hoặc ngườilẻ trong đoàn theo hóa đơn thu tiền thực tế nhưng tối đa không quá 2 lần mứctiền thuê chỗ nghỉ quy định tại địa bàn cán bộ, chiến sĩ đến công tác.

Chứng từ làm căn cứ thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ là giấy điđường có ký duyệt đóng dấu của Thủ trưởng đơn vị cử cán bộ đi công tác và kýxác nhận đóng dấu ngày đến, ngày đi của cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, chiến sĩđến công tác, hóa đơn thuê phòng nghỉ hợp pháp, hợp lệ và điều kiện được thanhtoán tiền thuê chỗ nghỉ nêu trên.

11. Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng:

Trường hợp cán bộ, chiến sĩ được phân công thường xuyên phảiđi công tác lưu động trên một địa bàn từ trên 10 ngày/tháng nhưng không đủ điềukiện để hưởng phụ cấp lưu trú thì tuỳ theo điều kiện và khả năng kinh phí côngtác phí được giao, Thủ trưởng đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí chocán bộ, chiến sĩ đi công tác theo mức khoán tối đa không quá 200.000đồng/tháng/người.

Chứng từ thanh toán khoán tiền công tác phí là bảng chấm côngnhững ngày đi công tác trong tháng của từng cán bộ, chiến sĩ có đầy đủ chữ kýcủa người đi công tác, người lập bảng và phê duyệt của Thủ trưởng cơ quan, đơnvị. Thủ trưởng đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về tính chính xác,trung thực của nội dung chứng từ thanh toán khoán tiền công tác phí.

II. CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

1. Khi tổ chức các hội nghị, Công an các đơn vị, địa phươngcần quán triệt đầy đủ quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơquan hành chính nhà nước và nội dung của Chỉ thị số 04/2004/CT-BCA (V11) ngày10/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tổ chức các cuộc họp và hội nghịtrong lực lượng Công an nhân dân; đảm bảo các hội nghị được tổ chức theo đúng kếhoạch được lãnh đạo Bộ phê duyệt hàng năm.

2. Đối tượng và phạm vị áp dụng:

Chế độ chỉ tiêu hội nghị quy định tại Thông tư này được ápdụng đối với các hội nghị sau:

- Hội nghị tổng kết công tác năm, sơ kết 6 tháng đầu năm củaBộ;

- Hội nghị tổng kết công tác năm của các Tổng cục, Bộ Tư lệnh,Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, các học viện, nhà trường Công an nhândân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công an các quận,huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương;

- Các hội nghị chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ hoặc theo kếhoạch hàng năm được lãnh đạo Bộ duyệt;

- Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn theo chuyênngành thuộc phạm vi toàn lực lượng được lãnh đạo Bộ duyệt;

- Các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, hội nghị chuyênđề (theo tuyến, theo cụm) và các hội nghị tập huấn do các Tổng cục, Vụ, Cục vàCông an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức theo kế hoạch hàngnăm đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Công an các đơn vị, địa phương không chi chế độ hội nghị chonhững hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên đề do đơn vị, địa phương tổ chứcngoài nội dung quy định nêu trên.

3. Công an các đơn vị được giao tổ chức hội nghị phải nghiêncứu sắp xếp địa điểm hợp lý, thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việccần xử lý; kết hợp các cuộc họp với nhau một cách hợp lý; chuẩn bị kỹ, đầy đủ,đúng yêu cầu, mục đích của hội nghị; người triệu tập hội nghị phải cân nhắc kỹvà quyết định thành phần, số lượng đại biểu dự hội nghị cho phù hợp, đảm bảotiết kiệm, hiệu quả.

Khi tổ chức hội nghị phải thực hiện theo đúng chế độ quy địnhtại Thông tư này và dự trù kinh phí trong phạm vi dự toán chi ngân sách năm củađơn vị, địa phương được Bộ giao; không phô trương, hình thức, không được tổchức tiệc liên hoan, chiêu đãi, thuê biểu diễn văn nghệ; không chi các hoạtđộng kết hợp tham quan, nghỉ mát; không chi quà tặng, quà lưu niệm. Kiên quyếtkhông tổ chức những hội nghị có nội dung không thiết thực, lãng phí.

Đơn vị tổ chức hội nghị phải có trách nhiệm tạo điều kiệnthuận lợi về chỗ ăn, chỗ nghỉ cho đại biểu dự hội nghị. Các đại biểu dự hộinghị nghỉ tại nhà công vụ của Bộ hoặc của Công an các cấp. Nếu không thể bố trínghỉ tại nhà công vụ được thì đơn vị tổ chức hội nghị phải có trách nhiệm liênhệ thuê chỗ nghỉ cho các đại biểu dự hội nghị (trong trường hợp này đại biểu vềdự hội nghị phải tự chi trả tiền thuê chỗ nghỉ. Đơn vị tổ chức hội nghị xácnhận không bố trí chỗ nghỉ hoặc phải thông báo cụ thể trong giấy triệu tập hộinghị và đơn vị, địa phương cử đại biểu đi dự hội nghị có trách nhiệm thanh toántiền thuê chỗ nghỉ theo hoá đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ). Các đại biểu phảitự trả tiền ăn bằng tiền công tác phí và một phần tiền lương của mình.

Đơn vị tổ chức hội nghị được chi hỗ trợ tiền ăn, tiền thuê chỗnghỉ, tiền tàu xe (nếu có) cho những đại biểu được mời không thuộc diện hưởnglương từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư này. Không được chi hỗtrợ tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ, tiền đi lại đối với đại biểu là cán bộ, côngchức, viên chức nhà nước, đại biểu từ các doanh nghiệp.

4. Thời gian tổ chức hội nghị:

- Hội nghị tổng kết công tác năm, sơ kết 6 tháng đầu năm vàtriển khai công tác 6 tháng, công tác năm của Bộ không quá 3 ngày.

- Hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai công tác nămcủa Tổng cục, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tối đa khôngquá 2 ngày.

- Hội nghị tổng kết công tác năm và triển khai chương trìnhcông tác năm của các đơn vị khác không quá 1 ngày.

- Hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, tổ chức không quá 2ngày đối với hội nghị do Bộ tổ chức, Các hội nghị do các đơn vị khác tổ chứckhông quá 1 ngày.

- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn không quá 3 ngày.

Đối với các lớp tập huấn từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡngthường xuyên; từ nguồn kinh phí thuộc các chương trình, dự án thì thời gian mởlớp tập huấn thực hiện theo chương trình tập huấn được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

5. Đơn vị tổ chức hội nghị được chi các nội dung sau:

- Tiền thuê hội trường trong những ngày tổ chức hội nghị: Bộyêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị phải triệt để tận dụngcơ sở vật chất hiện có của các đơn vị Công an các cấp để tổ chức hội nghị; chỉđược thuê hội trường trong trường hợp không thể bố trí được hoặc hội trườnghiện có của Công an các cấp không đáp ứng được đủ số lượng đại biểu để tổ chức;đồng thời phải đảm bảo trong phạm vi dự toán kinh phí đã được duyệt.

- Tiền in (hoặc mua) tài liệu phục vụ hội nghị: đơn vị tổ chứchội nghị cần tính toán kỹ số lượng, chủng loại tài liệu cần in hoặc mua để phụcvụ hội nghị, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm; nghiêm cấm việc in, mua tài liệutràn lan.

- Tiền thuê ôtô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chứchội nghị (nếu có): trường hợp không thể tận dụng được các phương tiện hiện cócủa đơn vị mình hoặc của các đơn vị, địa phương về dự hội nghị thì đơn vị tổchức hội nghị được thuê xe ôtô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức hộinghị. Nhưng tiền thuê ôtô phải đảm bảo trong dự toán kinh phí tổ chức hội nghịđược giao.

- Tiền nước uống trong thời gian hội nghị.

- Chi hỗ trợ tiền ăn, thuê chỗ nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểulà khách mời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tưnày.

- Các khoản chi khác như: tiền thuốc chữa bệnh thông thường,trang trí hội trường … thanh toán theo thực chi trên cơ sở dự toán kinh phí chocác công việc này được duyệt.

Đối với các khoản chi về khen thưởng thi đua trong cuộc họptổng kết hàng năm, chi công tác tuyên truyền không được tính trong kinh phí tổchức hội nghị, mà phải tính vào khoản chi khen thưởng, chi tuyên truyền của đơnvị, địa phương.

6. Một số mức chi cụ thể:

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộcdiện hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo các mức quy định sau:

+ Hội nghị do Bộ, Công an các tỉnh, thành phố tổ chức: mức chihỗ trợ tiền ăn không quá 70.000 đồng/ngày/người.

+ Hội nghị do Công an cấp huyện tổ chức: mức chi hỗ trợ tiền ăntối đa không quá 50.000 đồng/ngày/người.

Trong trường hợp hội nghị tổ chức ăn tập trung, thì đơn vị tổchức hội nghị tổ chức ăn tập trung cho đại biểu là khách mời không hưởng lươngtừ ngân sách nhà nước và thực hiện thu tiền ăn của đại biểu hưởng lương tối đakhông quá mức quy định nêu trên. Mức chi tiền ăn cụ thể cho đại biểu là kháchmời không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và mức thu tiền ăn cụ thể đối vớiđại biểu hưởng lương do Thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị quyết định đảm bảophù hợp với tình hình thực tế của địa điểm tổ chức hội nghị.

- Chi hỗ trợ tiền nghỉ, tiền tàu xe cho đại biểu là khách mờikhông hưởng lương theo quy định về chế độ thanh toán tiền công tác phí tại mụcI Thông tư này.

- Chi thuê giảng viên, báo cáo viên chỉ áp dụng đối với cuộchọp tập huấn nghiệp vụ (nếu có) theo mức quy định tại Thông tư số 14/2006/TT-BCA-V22 ngày 08/11/2006 của Bộ Công an hướng dẫn quản lý và sử dụngkinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong lực lượng Công an nhân dân.

- Chi nước uống: tối đa không quá mức 7.000 đồng/ngày/đại biểu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi côngtác phí, chi hội nghị được thực hiện theo Luật ngân sách nhà nước và các vănbản hướng dẫn thực hiện Luật trong lĩnh vực an ninh. Hàng năm, cùng với việcquyết định giao dự toán chi ngân sách thường xuyên, Bộ giao mức kinh phí chicông tác phí, chi hội nghị cho Công an các đơn vị, địa phương. Mức kinh phí nàylà mức kinh phí tối đa về công tác phí và hội nghị phí đơn vị được phép chi; trườnghợp Công an các đơn vị, địa phương không sử dụng hết mức kinh phí chi công tácphí, chi hội nghị được giao thì được phép chuyển sang chi cho các nhiệm vụ kháctheo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Những khoản chi công tác phí, chi hội nghị không đúng quyđịnh tại Thông tư này khi kiểm tra phát hiện phải được xuất toán thu hồi nộpcho công quỹ. Người nào ra lệnh chi sai, quyết định chi sai tuỳ theo mức độ viphạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật, đồng thời phải bồi hoàn toàn bộ số tiềnchi sai đó cho công quỹ.

3. Mức chi công tác phí, hội nghị phí quy định tại Thông tưnày là mức chi tối đa. Căn cứ khả năng ngân sách, đặc điểm địa bàn nơi đến côngtác, tổ chức hội nghị và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương Thủ trưởngCông an các đơn vị, địa phương quyết định cụ thể các mức chi công tác phí, hộinghị phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với các quy định tại Thông tưnày.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng Công báo và thay thế Thông tư số 03/2005/TT-BCA (V22) ngày 18/3/2005 của BộCông an hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trong lựclượng Công an nhân dân./.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

THƯỢNG TƯỚNG

Nguyễn Khánh Toàn

(Công báo số 524+525 ngày 02/8/2007)