ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 1979

THÔNG TƯ

VỀVIỆC TỔ CHỨC CÔNG TRƯỜNG KHAI HOANG, XÂY DỰNG ĐỒNG RUỘNG BẰNG CƠ GIỚI KẾT HỢPLAO ĐỘNG THỦ CÔNG VỚI QUY MÔ LỚN, BẢO ĐẢM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO QUY HOẠCH,ĐÚNG QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ TẬN THU SẢN PHẨM

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố, Tổng cục Khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới thuộc Bộ Nông nghiệpđã chủ trương tăng cường cán bộ quy hoạch thiết kế nông nghiệp về giúp thànhphố giải quyết những vấn đề cần thiết cho việc xây dựng vùng kinh tế mới ngoạithành, đồng thời giao nhiệm vụ cho Công ty Khai hoang cơ giới II điều động côngnhân và tập trung lực lượng máy thi công để khai hoang, san lấp hố bom, xâydựng đồng ruộng hoàn chỉnh ; nhằm tạo điều kiện cho các nông trường của thànhphố sớm định hình đi vào sản xuất ổn định, thâm canh tăng năng suất cây trồngvà gia súc, góp phần giải quyết vấn đề lương thực, thực phẩm vững chắc chothành phố.

Trước sự chăm sóc trực tiếp củaTrung ương, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương tổ chức thật chuđáo công tác tiếp rước cán bộ, công nhân và thiết bị thi công do Trung ương tăngcường để hoàn thành tốt nhiệm vụ kể trên trong thời gian ngắn nhất.

Đây làm một loại công việc mớimang tính chất công trường cơ giới phối hợp chặt chẽ với lực lượng sản xuất củaTrung ương và thành phố, giữa lực lượng cơ giới và lực lượng lao động thủ công,giữa khai hoang xây dựng đồng ruộng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất theo quyhạch đúng quy trình kỹ thuật ; đòi hỏi năng lực tổ chức và phương thức hoạtđộng phải có nhiều chuyển biến để bảo đảm mục đích khai hoang hoàn chỉnh đếnđâu tiến hành xây dựng đồng ruộng đưa vào sản xuất thâm canh đến đó và tận thuđược nhiều sản phẩm.

Do đó, Thường trực Ủy ban nhândân thành phố lưu ý các ngành, các huyện, các đơn vị sản xuất tại vùng kinh tếmới ngoại thành và nông trường thực hiện tốt các mặt công tác sau đây :

1. Tổ chức tốt công tác tiếprước cán bộ, công nhân và tập kết máy thi công về địa bàn hoạt động, đồng thờiphát động chiến dịch thi đua lao động sản xuất trên công trường, thực hiện tốtnhiệm vụ xây dựng vùng kinh tế mới, xây dựng nông trường kiểu mẫu về tổ chức vàquản lý sản xuất theo đúng quy hoạch và quy trình kỹ thuật.

Kế hoạch tổ chức công trườngkhai hoang, xây dựng đồng rưộng bằng lực lượng cơ giới của Trung ương đảm nhận,được bố trí trong vài ba năm theo phương pháp “cuốn chiếu” từng khâu, hoànchỉnh từng khu vực và trải rộng trên các vùng chuyên canh lớn của thành phố. Từnay đến cuối năm 1979, tập trung chỉ đạo mở công trường chánh : quy mô 800 hatại nông trường An Phú (huyện Củ Chi) để rút kinh nghiệm cho các kế hoạch sắptới.

a/ Kế hoạch tiếp rước cán bộ,công nhân và tập kết máy thi công về địa bàn hoạt động :

- Ban Khai hoang và xây dựngvùng kinh tế mới thành phố liên hệ trực tiếp với Tổng cục Khai hoang và xâydựng vùng kinh tế mới để mời cán bộ quy hoạch, kế hoạch, thiết kế nông nghiệpvề giúp thành phố thực hiện nội dung hoạt động như đã nêu trong công văn số 179/KTM ngày 2-8-1979 của Tổng cục ; trong đó chú trọng khảo sát thiết kế địabàn có khả năng thi công cơ giới để làm cơ sở cho việc lên kế hoạch hợp đồngvới Công ty Cơ giới của Tổng cục.

- Sở Giao thông vận tải thànhphố : chỉ đạo điều chỉnh hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Bốc xếp thành phố vàCông ty Khai hoang cơ giới phía Nam. Từ nay đến 15-8-1979 : ưu tiên chở một sốmáy thi công từ Thủ Đức đến nông trường An Phú (rút số lượng máy trong tuyếnThủ Đức đi Thuận Hải, tăng thêm tuyến Thủ Đức đi Củ Chi. Bố trí phương tiện raBảo Lộc (Lâm Đồng), chở máy T.100 và phụ kiện khai hoang về nông trường AnPhú).

- Ban Tổ chức chánh quyền và SởCông an thành phố thông qua danh sách khoảng 60 công nhân của Công ty Khaihoang cơ giới hóa và cho phép đăng ký hộ khẩu tại thành phố trong thời gian 3năm.

- Sở Lương thực và Sở Thươngnghiệp duyệt kế hoạch cấp phát lương thực và nhu yếu phẩm cho khoảng 60 côngnhân của Công ty Khai hoang cơ giới II theo chế độ quy định thuộc loại lao độngnặng và có ưu tiên : cấp một lần trong tháng, trong đó lương thực độn 50% đượcnhận cùng một thứ.

b/ Kế hoạch bổ sung nhiệm vụthiết kế và ký hợp đồng thi công :

Nông trường An Phú : từ nay đến15-8-1979 cho phép nông trường An Phú lập thủ tục thông qua Sở Nông nghiệp, Ủyban Kế hoạch thành phố để trình Ủy ban nhân dân qua thành phố duyệt cấp vốn xâydựng cơ bản cho 800 ha khai hoang và xây dựng đồng ruộng hoàn chỉnh. Dự kiếnphân bổ vốn đầu tư từ 1,2 triệu đến 13,3 triệu đồng. Thời gian khởi công2-9-1979, thời gian hoàn thành đầu tháng 12-1979.

Cho phép nông trường An Phú rút hợpđồng đã ký giữa nông trường và Công ty cơ giới thuộc Sở Nông nghiệp, sau khithanh toán khối lượng đã nghiệm thu cho bên B.

Việc ký kết hợp đồng với Công tyKhai hoang cơ giới II của Tổng cục được tiến hành khẩn trương và chia làm haibước.

Bước 1 : từ nay đến 20-8-1979với nội dung khối lượng công việc theo quy trình khai hoang cơ giới hoàn chỉnhvà san lấp hố bom.

Bước 2 : trong tháng 9-1979 kýkết hợp đồng xây dựng đồng ruộng trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được Sở Nôngnghiệp duyệt.

c/ Kế hoạch tổ chức sản xuấttrên đất đai được khai hoang và xây dựng đồng ruộng :

Nông trường An Phú chịu tráchnhiệm tổ chức lực lượng lao động và giống cây trồng bảo đảm trồng kín diện tíchmặt bằng đã được khai hoang và trồng cây chắn gió theo dọc đường trục, bờ lôđúng tiêu chuẩn kỹ thuật và mỹ thuật. Phải lập chương trình toàn diện về chế độphân bón, quy trình kỹ thuật canh tác bảo đảm đủ điều kiện cải tạo đất, giữđược màu mỡ của đất và thực hiện ngay chế độ thâm canh cây trồng trên toàn bộdiện tích.

2. Tổ chức tốt công tác bảo đảman toàn lao động cho người và máy phát huy hiệu quả hoạt động của máy thi công,rút ngắn thời gian thi công và đạt chất lượng công trình tốt nhất.

- Sở Nông nghiệp cho kiểm trangay các khu vực cần rà tháo gỡ mìn, nên yêu cầu chính xác và trực tiếp đề nghịBộ Tư lệnh thành phố của đơn vị công binh đến xử lý kịp thời thông qua việc hợpđồng khối lượng công việc với nông trường An Phú (Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố đặc biệt lưu ý và giao trách nhiệnm cho Ban Giám đốc Sở Nông nghiệpphải chuyên lo vấn đề này trong suốt thời gian Công ty cơ giới của Trung ươnghoạt động trên địa bàn thành phố).

- Ủy ban nhân dân huyện Củ Chicùng với Ban Giám đốc nông trường An Phú thông báo cho Ủy ban nhân dân các xãtiếp cận nông trường phải khẩn trương giải quyết vấn đề dân xen canh trên đấtnông trường, theo đúng chủ trương của Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy bannhân dân thành phố.

Đồng thời ra lịnh chấm dứt tìnhtrạng trẻ con, người lớn trà trộn lấy củi giữa các máy đang làm việc để khônglàm cản trở sự di chuyển của máy và tránh được tai nạn chết người (có thể quyđịnh thời gian và khu vực vào lấy củi có tổ chức bảo đảm an toàn).

- Nông trường An Phú cử ngay mộtsố cán bộ có kinh nghiệm chịu trách nhiệm chuẩn bị địa bàn chỉ đạo thi công vàtổ chức nghiệm thu kịp thời, tránh tình trạng máy phải nghỉ việc chờ địa bàn,chờ nghiệm thu.

3. Tổ chức tốt công tác chỉ đạonông trường.

- Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố chính thức giao toàn bộ công việc chỉ huy công trường An Phú cho BanGiám đốc Sở Nông nghiệp, bao gồm tổ chức tốt các lực lượng lao động sản xuấtthực hiện nghiêm chỉnh nội dung kế hoạch và chất lượng công trình, chuẩn bị đợtsơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và mừng công. Đồng thời chuẩn bị tốt việc xâydựng kế hoạch mở công trường cùng loại trong năm 1980 để trình Chính phủ duyệtchính thức cho thành phố.

Từ nay, hoạt động của côngtrường An Phú được đưa vào chế độ báo cáo giao ban nông nghiệp hàng tuần trướcThường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Thường trực Ủy ban nhân dânthành phố lưu ý các sở, ban, ngành, các huyện khẩn trương giải quyết những vấnđề có liên quan đến hoạt động của công trường An Phú, nhất là việc cấp phátvốn, vận tải, các mặt bảo đảm đời sống và sức khoẻ cho công nhân trực tiếp láimáy thi công trên công trường.

Vì công trường An Phú có nộidung và tính chất quan trọng, trực tiếp quan hệ đến đời sống của nhân dân thànhphố và là hình mẫu để mở tiếp công trường cùng loại trong kế hoạch 1980 chonhiều khu vực, do đó, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởngcác đơn vị hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm cho đợt công tác này đạtthắng lợi cao nhất.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Khải