ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 08/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 1982

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHTHỰC HÀNH TIẾT KIỆM THEO NGHỊ QUYẾT 15-HĐBT, NGÀY 8-2-1982

Thi hành Nghịquyết 15-HĐBT ngày 8-2-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về đẩy mạnh thựchành tiết kiệm, căn cứ tình hình thực tế của thành phố, Ủy ban Nhândân quy định như sau :

I- NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU TIẾT KIỆM:

1. Tiết kiệm về lương thực :

- Tổ chức tốt công tác thu mua, đặcbiệt phải chấn chỉnh ngay việc bảo quản; vận chuyển, chống hao hụtquá định mức, bằng mọi cách chống mất mát và để mốc meo ẩm ướtlàm mất phẩm chất lương thực.

- Mức phấn đấu là phải hạ thấp cácthiệt hại này đến mức tối thiểu, ít ra phải giảm được trên 50% sovới thiệt hại năm 1981.

- Trước hết, kết hợp với việc kiểmtra và đổi sổ hộ khẩu, cần kiểm tra luôn việc phân phối lương thực,đảm bảo phân phối, đúng đối tượng và tiêu chuẩn, chú ý kiểm tra cáchộ tập thể, các công nông lâm thường là những nơi có nhiều biến độngvề nhân khẩu. Các phòng lương thực có nhiệm vụ thu hổi hoặc trừ đisố lương thực trước đây đã phân phối thừa.

2. Tiết kiệm năng lượng, vật tư(bao gồm cả nhiên liệu, nguyên vật liệu, phụ tùng) và hàng hóa:

- Về năng lượng:

Thực hành tiết kiệm điện, nước, xăngdầu trong cả sản xuất và tiêu dùng.

+ Đối với các cơ sở sản xuất vàkinh doanh phải phấn đấu sử dụng tiết kiệm điện, nước, xăng dầu vàgiảm 10% so với năm 1981 tính theo mức tiêu hao trên một đơn vị sảnphẩm hoặc khối lượng lao vụ.

+ Đối với các cơ quan hành chính sựnghiệp và các đoàn thể, năm 1982 chỉ được phép sử dụng mức điện,nước, xăng dầu ít hơn 10% so với mức sử dụng thực tế trong năm 1981.

+ Trong nhân dân cần xúc tiến cuộcvận động tiết kiệm sử dụng điện nước để giảm tiêu dùng điện nướctừ 10-15% so với năm 1981.

+ Trước mắt, ngành điện lực cầnphối hợp với cơ sở, tăng cường biện pháp chống thất thoát điện trênđường dây, chống ăn cắp điện, hạn chế sử dụng các phương tiệnđòi hỏi tiêu hao năng lượng quá nhiều chưa cần thiết, chú ý thườngxuyên kiểm tra và xử lý các hộ tập thể, các chung cư, các cơ quan vàđơn vị sử dụng điện và nước vượt định mức. Công ty Cấp nước cần cóbiện pháp phối hợp với các cơ sở tích cực chống lãng phí nước ởcác vòi công cộng và ở các đường ống.

Trong năm 1982, mức phấn đấu là phảihạ thấp được tỷ lệ điện hao hụt trên đường dây ít hơn năm 1981 từ1-2% so với số điện đã phát ra.

-Về vật tư, nguyên nhiên liệu, phụtùng và hàng hóa (bao gồm ở các khâu thu mua, bảo quản phân phối vàvận chuyển, dự trữ cho sản xuất):

+ Trong khu vực sản xuất, phải soátxét lại các định mức cũ và lạc hậu, mở rộng từng bước việc xâydựng các định mức mới hợp lý và tiến bộ để thúc đẩy tiết kiệm –chú ý trước tiên là đối với nguyên nhiên liệu, phụ tùng đắt tiền vàhiếm cần nhập nước ngoài.

Đặc biệt phải kiểm tra, soát xétlại các định mức gia công, đồng thời tổ chức theo dõi quản lý chặtchẽ các loại vật tư, nguyên nhiên vật liệu đưa ra ngoài gia công chếbiến, triệt để chống ăn cắp, bớt xén, gia công chế biến không theođúng công thức, không đảm bảo chất lượng sản phẩm gây thiệt hại choNhà nước và người tiêu dùng. Tổ chức thu hồi các phế liệu, phếthải, sản phẩm hỏng xét thấy có thể sử dụng được, tiêu thụ được.

+ Trong khâu vận tải phải phấn đấuđiều chỉnh lại định mức tiêu hao xăng dầu cho các loại xe ở cáctuyến vận tải, tiết kiệm hơn mức hiện nay. Phải triệt để chống haohụt quá định mức, mất cắp, rò rỉ ở các kho xăng.

+ Thực hiện triệt để chế độ cân, đo,đong, đếm và cập nhập sổ sách kế toán vật liệu, và vật tư, nguyênnhiên vật liệu phụ tùng và tài sản khác khi xuất nhập kho hoặc giaonhận.

+ Thủ trưởng các đơn vị phải tổchức kiểm tra các kho vật tư, hàng hóa, không để ứ đọng, hư hỏng; cókế hoạch đưa ra sử dụng hợp lý.

Các đơn vị cơ sở phối hợp với cơquan Công an kiểm tra lại chế độ và nội quy bảo quản kho tàng, bảođảm an toàn tuyệt đối, chống mất cắp mất trộm, ngăn ngừa và đề phòngcó hiệu quả hỏa hoạn và phá hoại.

+ Trước mắt, mục tiêu phấn đấu nhưsau:

Các đơn vị cơ sở sản xuất, kinhdoanh, vận tải, thương nghiệp, cung ứng vật tư… phấn đấu hạ đến mứcthấp nhất số trường hợp và số lượng tài sản, vật tư, hàng hóa hưhỏng, mất mát, kém phẩm chất… tối thiểu phải giảm được từ 50-60% sovới năm 1981 trong suốt quá trình thu mua, bảo quản, dự trữ, vậnchuyển, giao nhận v.v…

3. Tiết kiệm về lao động và quỹtiền lương :

Trong khu vực sản xuất, lưu thông phânphối… cần xúc tiến việc định mức lao động và nâng chỉ tiêu tăng năngsuất lao động, tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện để có báocáo kết quả ; mở rộng việc trả lương khoán, và trả lương theo sảnphẩm (hoặc khối lượng lao vụ) đặt từ trên 80% đối với các bộ phậntrực tiếp sản xuất, kinh doanh.

-Trong khu vực hành chánh, sự nghiệp(kể cả các cơ quan, của các tổ chức đoàn thể và các bộ phận giántiếp trong các cơ sở xí nghiệp) cần xúc tiến việc tinh giản bộ máy,xác định chức trách nhiệm vụ cho rõ ràng từng bộ phận và từng cánhân, có kế hoạch giảm dần các khâu trung gian không cần thiết vừacồng kềnh bộ máy, gây trở ngại lẫn nhau ; nghiên cứu vận dụng thựchiện đúng đắn Nghị quyết 16-HĐBT ngày 25-2-1982 của Hội đồng Bộtrưởng về việc tinh giản biên chế hành chánh.

Mức phấn đấu đề ra kể từ tháng 7năm 1982 trở đi, rút nhẹ được biên chế và quỹ tiền lương tối thiểulà 10% so với đầu năm.

- Trước mắt, kiên quyết thải hồihoặc buộc thôi việc đối với những phần tử cố tình chây lười, thiếuý thức tổ chức kỷ luật mà không thể giáo dục được. Đồng thời giảiquyết cho hưu trí đối với số cán bộ, nhân viên theo đúng chế độ.

4. Tiết kiệm trong xây dựng cơ bản:

- Ủy ban Kế hoạch thành phố cùngcác ngành, các cấp có liên quan soát xét cụ thể kế hoạch đầu tư xâydựng cơ bản năm 1982 cho phù hợp với khả năng vật tư và tiền vốn,đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, đảm bảo tập trung dứt điểmđối với những công trình trọng điểm đã được ghi vào kế hoạch.

- Cơ quan Tài chánh (và cơ quan Ngânhàng đầu tư) có nhiệm vụ từ chối không cấp phát (hoặc cho vay vốn)để làm các công trình ngoài danh mục kế hoạch và các công trìnhvượt quá dự toán xét ra không có lý do chính đáng; hạn chế các côngtrình vừa thiết kế vừa thi công rất dễ dẫn tới lãng phí, phát hiệnvà ngăn chặn việc thanh toán các khối lượng ma; đồng thời thúc đẩysớm bàn giao và sử dụng công trình đúng thời hạn.

5. Tiết kiệm vốn, chi phí và đảmbảo kế hoạch thu chi đối với ngân sách Nhà nước :

- Trong năm 1982 các đơn vị cơ sở sảnxuất, kinh doanh phấn đấu tăng thêm vòng quay vốn lưu động, giải phóngvật tư ứ đọng và chậm luân chuyển (phấn đấu tăng khoảng 50% so vớinăm 1981); tích cực đẩy mạnh công tác thanh toán để hạ thấp số vốnchiếm dụng lẫn nhau được từ 40-50% so với số dư bình quân hoặc sốcuối kỳ trên bảng tổng kết tài sản năm 1981.

- Cùng bàn bạc với các ngành vàcác cơ sở liên quan, cơ quan Tài chánh thực hiện việc cấp phát ngânsách 1982 đối với khu vực hành chánh sự nghiệp, đảm bảo thực hiệntiết kiệm 10% so với dự toán lúc đầu đã duyệt ở các khoản chi tiêuđiện nước, xăng dầu, liên hoan sơ kết và tổng kết, v.v…

- Các ngành, các đơn vị cơ sở sảnxuất kinh doanh và quận huyện phường xã đảm bảo chỉ tiêu pháp lệnhvề chi theo yêu cầu tiết kiệm nêu trên, cũng như thu nộp cho ngân sáchNhà nước đúng yêu cầu kế hoạch.

- Chấm dứt nạn tổng kết rườm rà vàliên hoan ăn uống lãng phí trong các cuộc hội nghị.

II- MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HÀNHTIẾT KIỆM:

Để đảm bảo đạt mục tiêu và yêu cầutiết kiệm nói trên, cần thực hiện một số biện pháp chủ yếu sau đây:

1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hànhtiết kiệm của thành phố, do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dânphụ trách phân phối lưu thông làm Trưởng ban, và các thành viên khácgồm Giám đốc các Sở Tài chánh, ngân hàng, Công an, Chủ nhiệm Ủy banKế hoạch, Thư ký Liên hiệp Công đoàn, Trưởng ban Thi đua và khenthưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhândân thành phố.

Ban chỉ đạo này có trách nhiệmthường xuyên lãnh đạo và chỉ đạo phong trào thực hành tiết kiệm đếntận các ngành và các cơ sở, định kỳ báo cáo tình hình và kết quảcụ thể việc thực hành tiết kiệm của thành phố lên Ủy ban Nhân dân.

Đối với các ngành, quận, huyện vàcác đơn vị cơ sở, kể cả phường, xã thì thành lập Ban chỉ đạo doThủ trưởng trực tiếp làm Trưởng ban gồm các thành viên như của thànhphố và có sự tham gia của Bí thư Đảng ủy và Thư ký Công đoàn, ĐoànThanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Phát động phong trào đăng ký caovề các chỉ tiêu phấn đấu tiết kiệm, hạ giá thành, nộp tích lũythêm cho ngân sách Nhà nước.

3. Khoán cấp phát kinh phí ngân sáchtrong một số lãnh vực và xét thưởng tiết kiệm trên các mức khoánđó trong khu vực hành chánh sự nghiệp. Chế độ xét thưởng sẽ công bốsau.

Đồng thời với việc thực hiện cácchế độ về khen thưởng tiết kiệm, chú ý khen thưởng sáng kiến, hợplý hóa sản xuất, thường đăng ký chỉ tiêu kế hoạch cao (và hoànthành được chỉ tiêu đó) và các chế độ về giải phóng vật tư ứđọng; nghiêm túc xử lý các vụ vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm chếđộ trách nhiệm của Nhà nước, xử lý các trường hợp xâm phạm vàthiệt hại đến tài sản Nhà nước, v.v… Ủy ban Nhân dân thành phố giaotrách nhiệm cho Công an thành phố, Sở Tài chánh khẩn trương chuẩn bịhội nghị chuyên đề về bảo vệ tài sản Nhà nước để có thể tiếnhành trong quý II/1982.

Từ nay trong các báo cáo về mấtmát, thiệt hại tài sản Nhà nước, Thủ trưởng đơn vị phải báo cáocho rõ nội dung xử lý kỷ luật, chế độ kỷ luật, theo chế độ tráchnhiệm, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân đã đượcban hành kèm theo Nghị định số 217/CP của Hội đồng Chính phủ. Nếusau một tuần từ khi một vụ mất mát hoặc tài sản Nhà nước bị thiệthại mà Ủy ban Nhân dân thành phố chưa nhận được báo cáo của Thủtrưởng sở, ban, ngành chủ quản thì Thủ trưởng phải chịu xử lý kỷluật Nhà nước.

4. Đặt yêu cầu tiết kiệm từ naythành một trong những chỉ tiêu thi đua, xét khen thưởng cho tập thể vàcá nhân có thành tích, cũng như xét hoàn thành kế hoạch cuối quý,năm.

5. Tăng cường công tác thanh tra vàkiểm tra kết quả thực hành tiết kiệm trong các cơ sở và cơ quan Nhànước.

Tiết kiệm là một chính sách lớncủa Đảng và Nhà nước, phải được tổ chức thi hành nghiêm chỉnh.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu cácngành, các cấp và các tổ chức, các đoàn thể có kế hoạch triểnkhai thực hiện ngay thông tư này cho sát với từng đơn vị, từng cánhân, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước. Thường xuyên tổ chức kiểmđiểm, đúc rút kinh nghiệm việc chỉ đạo phong trào thực tiết kiệmtrong các cơ sở và các cơ quan chính quyền và đoàn thể, chống lãngphí, ăn cắp, chống thất thoát và phòng chống mọi thiệt hại tài sảnNhà nước, kể cả việc phòng cháy và chống địch phá hoại.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ cáccấp, thủ trưởng đơn vị phải phối hợp chặt chẽ với Công đoàn và cácđoàn thể, Mặt trận, mở một đợt giáo dục trong cán bộ công nhân viênchức đơn vị mình, làm cho mọi người quán triệt ý nghĩa quan trọngvà yêu cầu bức thiết của việc thực hành tiết kiệm, bảo vệ tài sảnNhà nước đi đôi với đẩy mạnh sản xuất ; gây một chuyển biến mớitrong cơ quan, đơn vị, coi đó là một trong những tiêu chuẩn đạo đứccách mạng. Các đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam phải thực sự gươngmẫu trong việc thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công.

Kết quả tiết kiệm là một thànhtích thiết thực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ V. Cácngành, các cấp phải thực hiện nghiêm chỉnh thông tư này và từ naytrong báo cáo hàng tháng phải có báo cáo về kết quả tiết kiệm.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn