BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 2 năm 1999

THÔNG TƯ

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán xe máy chậm sang tên ?

Hướng dẫn thực hiện việc bãi bỏ thuế sát sinh

Căn cứ Nghị quyết số 16/1998/QH10 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hộichủ nghĩa Việt nam khoá X, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 23 tháng 11 năm 1998 vềbãi bỏ thuế sát sinh.

Căn cứ công văn số 57/CP-KTTH ngày 16 tháng 1 năm 1999 của Chínhphủ uỷ quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện.

Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1/Từ ngày 1/1/1999 các tổ chức, cá nhân giết mổ hoặc thu mua để giết mổ lợn, trâubò, dê không phải nộp thuế sát sinh.

Tổchức, cá nhân hoạt động dịch vụ giết mổ lợn, trâu, bò, dê phải nộp thuế giá trịgia tăng theo thuế suất đối với hoạt động dịch vụ và thuế thu nhập doanhnghiệp.

Tổchức, cá nhân kinh doanh mua lợn, trâu, bò, dê về giết thịt bán nộp thuế giátrị gia tăng theo thuế suất áp dụng đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống vàthuế thu nhập doanh nghiệp.

2/Cục thuế chỉ đạo các chi cục thuế tổ chức thanh toán biên lai, quyết toán sốthuế phải nộp, số thuế đã thu và nộp ngay vào ngân sách theo hướng dẫn sau đây:

Đốivới những trường hợp còn nợ thuế sát sinh (trước ngày 1/1/1999) phải đôn đốccác tổ chức, cá nhân này nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước. Khi thu nợ thuế sátsinh thì sử dụng biên lai thu tiền (CTT11) để thu

Tổchức thanh toán, thu hồi biên lai thuế sát sinh do cán bộ thuế hoặc uỷ nhiệmthu giữ, khi thanh toán phải lập biên bản xác định rõ đến ngày 31/12/1998:

>> Xem thêm:  Trình tự sang tên khi mua bán xe máy ở tiệm cầm đồ ?

Sốbiên lai đã lĩnh, ký hiệu, số quyển, từ số... đến số...

Sốbiến lai đã thu thuế, số còn lại, ký hiệu, số quyển, từ số... đến số...

Sốtiền thuế đã thu, đã nộp vào ngân sách.

Sốtiền thuế còn chưa nộp vào ngân sách.

Trườnghợp tổ chức, cá nhân đã thu thuế sát sinh nhưng chưa nộp thì phối hợp với cácngành chức năng của quận, huyện, thị xã để có biện pháp thu hồi nộp Ngân sách.

Sốtiền thuế sát sinh đã thu, nhưng chưa nộp vào ngân sách trong tháng 12/1998,chuyển sang năm 1999 mới nộp ngân sách và số tiền thuế bị xâm tiêu thu hồi đượcsẽ nộp vào chương 18-Kinh tế cá thể, Mục 062 Thu khác, Tiểu Mục 04 thu khác vềthuế, loại, khoản tương ứng.

Cácbiên lai thu thuế sát sinh chưa thu, sau khi đã thu hồi, các chi cục thuế tậphợp và làm thủ tục trả về cục thuế để xử lý theo chế độ quy định.

Chậmnhất đến ngày 31/3/1999 các địa phương phải thực hiện xong việc quyết toán biênlai, xác định số thuế còn phải nộp ngân sách và thanh quyết toán biên lai chưasử dụng về Tổng cục thuế.

3/Các tài liệu, sổ sách kế toán, chứng từ liên quan đến thu nộp thuế sát sinh, cơquan thuế và các tổ chức, cá nhân nộp thuế phải lưu giữ theo đúng quy định củaPháp lệnh kế toán thống kê.

4/Bãi bỏ thuế sát sinh để khuyến khích chăn nuôi phát triển là chủ trương lớn củaĐảng và Nhà nước. Nghiêm cấm các địa phương tự đặt ra các khoản thu khác (phí,lệ phí) tính trên đầu lợn, trâu, bò, dê chăn nuôi, trừ các khoản thu được Chínhphủ quy định như lệ phí kiểm dịch, tiêm phòng dịch...

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán xe máy (ô tô) cũ bản cập nhật mới năm 2020

Tổngcục thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo cục thuế các địa phương thực hiện việc bãi bỏthuế sát sinh.

Trongquá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thờiphản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Phạm Văn Trọng

>> Xem thêm:  Bị lừa mua xe máy giấy tờ giả thì cần phải làm những gì ? Khởi kiện ở đâu ?