BỘ LAO ĐỘNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 15-LĐ/TT

Hà Nội , ngày 28 tháng 11 năm 1974

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH THỐNG NHẤTTHANG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP 10%CHO CÔNG NHÂN NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆUXÂY DỰNG

Nghị quyết số 137-CP ngày06-06-1974 của Hội đồng Chính phủ đã ghi: “Trong kế họach khôi phục và pháttriển kinh tế, văn hóa hai năm 1974-1975, do khả năng kinh tế, tài chính của tachưa cho phép cải tiến tiền lương một cách tòan diện, mà chỉ có thể cải tiếnmột bước chế độ tiền lương đối với những bộ phận lao động nặng nhọc nhất, kỹthuật phức tạp như nghị quyết hội nghị lần thứ 22 của Trung ương Đảng đã đề ra”.

Thực hiện nghị quyết số 137-CP,trước hết phải chú trọng tăng cường quản lý để sử dụng tốt lao động trên cơ sởcải tiến tổ chức lao động, xây dựng hoặc điều chỉnh lại định mức lao động hợplý; chấn chỉnh và mở rộng chế độ tiền lương trả theo sản phẩm, nghiên cứu ápdụng các chế độ, tiền thưởng; thực hiện đầy đủ các chế độ hiện hành, chăm lo tổchức tốt đời sống và sức khoẻ của công nhân, viên chức. Động viên mọi ngườihăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu tăng năng suất lao động, góp phầnhoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch. Đồng thời phải điều chỉnh một bướcquan hệ tiền lương cho một số ngành nghề trọng điểm nhằm khuyến khích những mặttích cực như ngày công cao, kỷ luật lao động tốt, yên tâm với ngành nghề gópphần tăng cường quản lý lao động, chấn chỉnh công tác quản lý kinh tế và khônggây khó khăn cho việc cải tiến tiền lương sau này.

Trước hết, Bộ Lao động yêu cầucác ngành, các xí nghiệp kiểm điểm việc thi hành để tìm biện pháp thực hiện tốtnhất nghị quyết số 137-CP. Trong Thông tư này, Bộ Lao động hướng dẫn thi hànhthống nhất thang lương và phụ cấp 10% cho công nhân ngành sản xuất vật liệu xâydựng đã ghi ở phần II, mục A, tiết 1, điểm c của nghị quyết số 137-CP như sau.

I. THỐNG NHẤT ÁP DỤNG THANGLƯƠNG 7 BẬC, BỘI SỐ 2,5 CHO CÔNG NHÂN NGÀNH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Nghị định số 24-CP ngày01-07-1960 của Hội đồng Chính phủ ban hành các thang lương công nhân sản xuất,trong đó công nhân chế biến xi măng, gạch chịu lửa, gạch silicát, sản xuất đáhoa, đá gra-ni-tô, bê-tông đúc sẵn xếp theo thang lương 7 bậc, bội số 2,5 vớiba mức bậc 4 là 37đ, 40đ và 43đ; công nhân khai thác đá xếp theo thang lương 6bậc, bội số 2,1 với mức lương bậc 1 là 37đ, công nhân khai thác cát sỏi, sảnxuất vôi, gạch, ngói nung, ngói xi măng xếp theo thang lương 5 bậc, bội số 1,8,với mức lương bậc 1 là 36đ.

Trong những năm qua, do yêu cầuxây dựng cơ bản ngày càng to lớn, ngành sản xuất vật liệu xây dựng được pháttriển và dần dần được cơ giới hoá, quy trình sản xuất được cải tiến, yêu cầu kỹthuật và điều kiện lao động của các nghề sản xuất vật liệu xây dựng đã có nhữngđiểm tương đối giống nhau. Vì vậy, cần thi hành thống nhất thang lương cho côngnhân ngành sản xuất vật liệu xây dựng nhằm bảo đảm quan hệ hợp lý về tiền lươnggiữa các nghề và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh lao động trongtoàn ngành.

Nghị quyết số 137-CP ngày06-06-1974 của Hội đồng Chính phủ quy định lấy thang lương 7 bậc, bội số 2,5với các mức lương bậc 1 bình thường là 37đ, nóng, có hại là 40đ và đặc biệtnóng, có hại là 43đ để áp dụng thống nhất cho:

- Công nhân sản xuất xi măng,

- Công nhân sản xuất các loạigạch ngói,

- Công nhân sản xuất bê tôngđúcsẵn,

- Công nhân sản xuất vôi,

- Công nhân sản xuất các loại đá,

- Công nhân sản xuất cát, sỏi.

2. Những nghề trước đây đã xếptheo các thang lương 6 bậc và 5 bậc, nay được xếp thống nhất theo thang lương 7bậc, như đã nói ở điểm 1. Khi xếp bậc chỉ chuyển ngang, giữ nguyên bậc cũ trongphạm vi, khung bậc lương đã được Bộ Lao động duyệt trong bản tiêu chuẩn cấp bậckỹ thuật của công nhân, không kết hợp điều chỉnh lên bậc. Trường hợp cần nângbậc phải thi hành theo đúng những quy định trong Thông tư số 13-LĐ/TT ngày13-12-1973 của Bộ Lao động.

3. Đối với những công việc nóng,có hại, hoặc đặc biệt nóng, có hại mà chưa được hưởng mức lương nóng, có hạinếu xét có đủ điều kiện được hưởng mức lương nóng có hại thì các ngành, các địaphương đề nghị chức danh và kèm theo những tài liệu cần thiết về độ nóng hoặcđộc hại như quy định tại Thông tư số 20-LĐ/TT ngày 01-08-1960 của Bộ Lao động,để Bộ Lao động xét bổ sung đối tượng được hưởng mức lương nóng, có hại.

II. PHỤ CẤP 10% CHO CÔNG NHÂNSẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1. Đối tượng được hưởng phụ cấp.

Trong ngành sản xuất vật liệuxây dựng, những công nhân, viên chức làm các công việc sau đây được hưởng phụcấp bằng 10% lương cấp bậc hoặc lương chức vụ:

- Khai thác đất dùng làm nguyênliệu chế biến vật liệu xây dựng bằng thủ công và máy;

- Sản xuất đá, cát, sỏi bằng thủcông và máy;

- Pha, trộn nguyên liệu làmgạch, ngói, bê tông đúc sẵn, xi măng, đá gra-ni-tô; nấu men, phun men; nấu nhựaba-kê-mít, sấy nhựa, quét nhựa;

- Tạo hình gạch, ngói, sành, sứ,vệ sinh, làm cốt thép, đúc cấu kiện bê tông, đúc đá gra-ni-tô, ép cót;

- Phơi, sấy, vào ra lò sấy gạch,ngói;

- Đốt lò, vào ra lò, cung cấpthan vào lò sấy, lò nung, nhà tháo và đá thuộc nhà máy xi măng;

- Vận chuyển xi măng bằng xecày; vận chuyển gạch, ngói, vôi, cát, đá sỏi, cấu kiện bê tông trong các xínghiệp vật liệu xây dựng; kê xếp các cấu kiện bê tông trong xí nghiệp;

- Đội trưởng, đội phó, kỹ thuậtviên của các đội khai thác đá, cát, sỏi (hoặc quản đốc, phó quản đốc, trưởngca, trưởng ngành, đốc công, kỹ thuật viên của các phân xưởng khai thác đá, cát,sỏi) trong những ngày trực tiếp làm những việc trên tại nơi sản xuất vật liệu(hiện trường);

- Quân nhân chuyển ngành chưaxếp lại lương, lao động tạm thời và công nhân, viên chức đang tập sự hưởng 85%tiền lương nếu làm những công việc nói trên cũng được hưởng phục cấp.

2. Cách tính phụ cấp.

Phụ cấp này chỉ được tính trongnhững ngày trực tiếp làm những công việc nói trên và được tính vào đơn giá nếutrả lương theo sản phẩm. Tất cả những trường hợp ngừng việc, nghỉ việc vì bấtcứ lý do gì đều không được hưởng phụ cấp.

Những công nhân viên chức trựctiếp làm các công việc nói ở điều I, phần II trên đây, nếu đã hưởng phụ cấpcông trường 10% thì không được hưởng khoản phụ cấp này.

Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 01-07-1974.

Căn cứ quy định trong Thông tưnày, các Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban hành chính các địa phương hướng dẫn vàkiểm tra chặt chẽ việc thực hiện ở các đơn vị cơ sở sản xuất vật liệu xây dựngthuộc quyền. Những cán bộ thi hành sai Thông tư này, gây tổn thất công quỹ củaNhà nước, đều bị xử lý theo tinh thần nghị quyết 228 của Trung ương Đảng vàđiều 12 của Pháp lệnh trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa côngbố ngày 21 tháng 10 năm 1970.

Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn mắc mứu, yêu cầu trao đổi thống nhất với Bộ Lao động để giải quyết.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNGNguyễn Thọ Chân