Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 17/2000/TT-BXD NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI VẬTLIỆU TÍNH VÀO CHI PHÍ TRỰC TIẾP TRONG DỰ TOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Để quản lý thống nhấtvà chặt chẽ chi phí xây dựng đối với công trình thuộc các Dự án đầu tư và xâydựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tíndụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhànước quy định tại Điều 10, 11 và 12 ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ;

Thực hiện chức năngquản lý Nhà nước về xây dựng được quy định tại Nghị định số 15/CP ngày 4/3/1994của Chính phủ;

Bộ Xây dựng hướng dẫnphân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trìnhxây dựng như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1- Chi phí vật liệu (bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ)trong đơn giá dự toán xây dựng cơ bản là một phần chi phí trong dự án đầu tưcủa công trình. Do đặc điểm riêng của sản phẩm xây dựng, việc xác định vật liệuđược tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng phảiđược quy định thống nhất, và phù hợp với đặc điểm, tính chất kỹ thuật, yêu cầucông nghệ của quá trình xây dựng.

2- Hao phí vật liệu bao gồm hao phí vật liệu chính, vật liệuphụ, vật liệu luân chuyển các cấu kiện, bán thành phẩm và các vật liệu khác chomột đơn vị sản phẩm xây dựng xác định trên cơ sở các định mức, các chỉ tiêukinh tế kỹ thuật, được quy định phù hợp với công nghệ và điều kiện thực tế thicông công trình.

3- Những loại vật liệu được quy định trong Thông tư này vànhững loại vật liệu đã quy định trong các tập định mức dự toán xây dựng cơ bảnhiện hành, định mức dự toán chuyên ngành được Bộ Xây dựng thoả thuận đều đượccoi là vật liệu và được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp côngtrình.

4- Tất cả các công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sửdụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tíndụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhànước khi lập tổng dự toán, dự toán hạng mục xây lắp phải thực hiện theo các quyđịnh tại Thông tư này.

II. QUY ĐỊNH VẬT LIỆU ĐƯỢC TÍNH VÀO CHI PHÍ TRỰC TIẾPTRONG DỰ TOÁN XÂY LẮP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

1. Quy định các loại vật liệu được tính vào chi phí trựctiếp trong dự toán xây lắp công trình.

1.1. Vật liệu xây dựng thông dụng

Các loại vật liệu xây dựng thông dụng như vôi, cát, xi măng,gạch, đá và các loại vật liệu khác cấu thành trong một đơn vị sản phẩm xây dựngđã được quy định trong định mức dự toán XDCB hiện hành, định mức dự toán XDCBchuyên ngành đã được Bộ Xây dựng thoả thuận đều được coi là vật liệu xây dựngvà được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình.

1.2. Một số loại vật liệu đặc thù được quy định như sau:

1.2.1. Vật liệu đường ống

ng nhựa, ốngbê tông thường, và các phụ kiện kèm theo đường ống không phân biệt ống sản xuấttrong nước hay ống nhập khẩu, không phân biệt kích thước ống (đường kính ống,chiều dài ống) đều được coi là vật liệu và được tính vào chi phí trực tiếptrong dự toán xây lắp công trình.

ng gang baogồm gang xám, gang cầu, ống thép và các loại phụ kiện kèm theo, sản xuất trongnước hay nhập khẩu được coi là vật liệu và tính vào chi phí trực tiếp xây lắptheo quy định sau:

- Ống dẫn nướcvà phụ kiện có đường kính < 600mm, ống dẫn dầu, khí và phụ kiện cóđường kính < 400mm.

- Ống dẫn nướcvà phụ kiện có đường kính > 600mm, ống dẫn dầu, khí và phụ kiện có đườngkính > 400mm được quy về ống và phụ kiện có đường kính bằng 600mm (đối vớiđường ống dẫn nước) và bằng 400mm (đối với đường ống dẫn dầu, khí) để tính vàochi phí trực tiếp của dự toán xây lắp công trình.

Giá trị chênh lệch ống và phụ kiện có đường kính > 600mmso với đường ống và phụ kiện bằng 600mm (đối với đường ống dẫn nước) và >400mm so với đường ống có đường kính bằng 400mm (đối với đường ống dẫn dầu,khí) được tính vào sau giá trị dự toán xây lắp trước thuế trong bảng tổng hợpdự toán xây lắp.

ng bê tông áplực cấp nước các loại và phụ kiện kèm theo sản xuất trong nước hay nhập khẩuđược coi là vật liệu và tính vào chi phí trực tiếp xây lắp theo quy định sau:

- Ống và phụkiện có đường kính < 800mm;

- Ống và phụkiện có đường kính >800mm được quy về ống và phụ kiện có đường kính bằng800mm để tính vào chi phí trực tiếp của dự toán xây lắp công trình;

- Giá trị chênh lệch ống và phụ kiện có đường kính >800mm với ống và phụ kiện có đường kính bằng 800mm được tính vào sau giá trị dựtoán xây lắp trưóc thuế trong bảng tổng hợp dự toán xây lắp (như phụ lục kèmtheo Thông tư này);

1.2.2. Kết cấu thép

Kết cấu thép gồm khung, giàn và các kết cấu khác gia côngtại hiện trường xây lắp, khi lắp đặt được coi là vật liệu và được tính vào chiphí trực tiếp của dự toán xây lắp công trình;

Các kết cấu thép (tính cho một cấu kiện) đã gia công lắp rápthành sản phẩm công nghiệp hoàn chỉnh có trọng lượng Ê 15 tấn thì được coi làvật liệu và được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình;

Kết cấu thép có trọng lượng > 15 tấn được quy về kết cấuthép có trọng lượng bằng 15 tấn để tính vào chi phí trực tiếp của dự toán xâylắp công trình. Giá trị chênh lệch kết cấu thép có trọng lượng > 15 tấn vàkết cấu thép có trọng lượng bằng 15 tấn được tính vào sau giá trị dự toán xâylắp trước thuế trong bảng tổng hợp dự toán xây lắp.

1.2.3. Cấu kiện bê tông đúc sẵn

Cấu kiện bê tông đúc sẵn các loại đều được tính vào chi phítrực tiếp trong giá thành xây lắp bao gồm các loại:

- Cọc bê tông cốt thép vuông, tròn các loại.

- Cọc ống có đường kính < 600mm.

- Tấm đan, panel các loại.

- Cột xà dầm nhà các loại.

- Dầm cầu:

Dầm cầu có khẩu độ < 25m, cọc ống có đường kính <600mm thì được coi là vật liệu và được tính vào chi phí trực tiếp trong dự toáncông trình; dầm cầu có khẩu độ > 25m, cọc ống có đường kính > 600mm đượcquy về dầm cầu có khẩu độ bằng 25m và đường kính ống bằng 600mm để tính vào chiphí trực tiếp của dự toán xây lắp công trình;

Giá trị chênh lệch dầm cầu có khẩu độ > 25m với dầm cầucó khẩu độ bằng 25m và cọc ống bằng 600mm được tính vào sau giá trị dự toán xâylắp trước thuế trong bảng tổng hợp dự toán xây lắp.

1.24. Vật liệu, phụ kiện điện và vật liệu, phụ kiện thôngtin

Vật liệu, phụ kiện điện và vật liệu, phụ kiện thông tin sảnxuất trong nước hoặc nhập khẩu được coi là vật liệu và tính vào chi phí trựctiếp của dự toán xây lắp như sau:

1.2.41. Vật liệu và phụ kiện thông tin nối mạng

- Nút ấn các loại (kể cả thông tin và điện lực).

- Rơle tiếp điểm các loại (kể cả thông tin và điện lực).

- Cầu dao điện hạ thế các loại (kể cả thông tin và điệnlực).

- Công tắc và phích cắm các loại (kể cả thông tin và điệnlực).

- cắm cácloại, bộ khoá thẻ từ, điều chỉnh ánh sáng (kể cả thông tin và điện lực).

- Cầu dao chuyển mạch liên động (ATS).

- Đồng hồ đóng cắt đèn đường, tế bào quang điện.

- Sứ cách điện hạ thế các loại.

- Sứ cách điện cao thế các loại.

- Dây cáp điện cao hạ thế, dây dẫn điện cao hạ thế, cápquang và dây thông tin các loại.

- Dây điện từ các loại.

- Dây cho mạng vi tính các loại.

- Đèn chiếu sáng, đèn chùm, đèn tín hiệu các loại.

- Đồng hồ đo đếm điện các loại (kể cả thông tin và điệnlực).

- Tủ, bảng điện dân dụng các loại (trừ tủ, bảng điện trọn bộtrong thiết bị nhập đồng bộ).

- Bóng đèn (bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn sợi đốt, bóng đènHalogen...).

- Dây dẫn điện thông dụng các loại.

- Phụ kiện cứu hoả (đầu báo cháy, báo khói, bình cứu hoả).

- Và các loại vật liệu khác.

1.2.4.2. Phụ kiện điện

- Aptomat có dòng điện < 1000A.

- Khởi động từ dòng điện < 1000A.

- Vỏ tủ điện các loại.

- Vòng móc các loại.

- Khoá treo, khoá néo, khoá đỡ các loại.

- Kẹp đôi, kẹp nối, kẹp rẽ nhánh các loại.

- ng nối, ốngnối dây, đầu nối các loại.

- Tạ chống rung, tạ bù các loại.

- Khánh đơn, khánh kép các loại.

- Vòng dập hồ quang các loại.

- Hộp nối cáp, hộp đầu cáp, chụp đầu cáp, hộp đấu dây, giáphối dây các loại (cao và hạ thế).

- ng luồn cáp,bảo hộ cáp các loại.

- Quạt điện dân dụng (không kể quạt bàn).

- Thanh cái đồng, nhôm các loại.

- Đầu cốt đồng các loại.

- Công tắc dòng các loại.

- Ống đồng,nhôm, tôn và phụ kiện kèm theo của máy điều hoà nhiệt độ.

- Ống thông gióđiều hoà trung tâm.

- Lồng thép bảo vệ các loại.

- Acquy của Liên Xô cũ hoặc tương đương về cấu tạo, chấtliệu.

- Và các loại vật liệu khác.

1.2.5. Vật liệu và phụ kiện vệ sinh

Vật liệu và phụ kiện vệ sinh sản xuất trong nước hoặc nhậpkhẩu được coi là vật liệu và tính vào chi phí trực tiếp của dự toán xây lắp baogồm:

- Chậu rửa các loại

- Thuyền tắm các loại và phụ kiện (không kể loại chậu tắm cóbuồng kính bảo vệ).

- Chậu xí xổm, xí bệt các loại.

- Chậu tiểu nam, tiểu nữ các loại.

- Vòi rửa các loại.

- Vòi tắm hương sen các loại.

- Thùng đun nước nóng các loại.

- Phễu thu rác các loại.

- Ống kiểm tra.

- Gương soi và các phụ kiện kèm theo (hộp xà phòng, giákhăn, mắc treo quần áo).

- Vòi rửa vệ sinh.

- Bồn chứa nước các dung tích.

- Bộ sấy khô.

- Ống nhựa dẫnnước, ống thép tráng kẽm các loại và phụ tùng kèm theo.

- Đồng hồ đo lưu lượng.

- Đồng hồ đo áp lực.

- Nút bịt đầu ống.

- Van cửa, van sả khí, van phao dẫn nước sạch các loại.

- Lồng thép bảo vệ điều hoà.

- Và các loại vật liệu khác.

2. Quy định về giá các loại vật liệu

Giá của các loại vật liệu quy định từ khoản 1.1 đến 1.2 đượctính vào chi phí trực tiếp của dự toán xây lắp công trình theo các quy định nhưsau:

2.1. Các loại vật liệu thông dụng tính vào chi phí trực tiếpđược tính giá theo thông báo giá của liên Sở Tài chính Vật giá - Xây dựng địaphương; những loại vật liệu không có trong thông báo giá được tính theo giá bánphù hợp với mặt bằng giá tại thời điểm tính toán.

2.2. Các loại vật liệu nhập khẩu từ nước ngoài khi tính vàochi phí trực tiếp được tính theo giá nhập khẩu gồm giá mua, chi phí vận chuyểntừ cảng hoặc từ nơi mua đến công trình, chi phí lưu kho, lưu bãi tại cảng ViệtNam, chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi hiện trường, thuế và bảo hiểm. Giávật liệu nhập khẩu được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỷ giá quy định hiện hànhtại thời điểm nhập khẩu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước, có hiệu lựctừ ngày 01/01/2001. Những quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Đối với công trình xây dựng có khối lượng xây lắp sử dụngcác loại vật liệu đặc thù chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2001 thì chủ đầu tưvà đơn vị nhận thầu xác định khối lượng xây dựng đã thực hiện đến ngày31/12/2000 và khối lượng xây dựng còn lại thực hiện từ 01/01/2001 để áp dụngviệc điều chỉnh dự toán xây lắp theo nguyên tắc sau:

+ Đối với khối lượng xây lắp công trình, hạng mục công trìnhđã thực hiện đến ngày 31/12/2000 không điều chỉnh các loại vật liệu đặc thù quyđịnh trong Thông tư này;

+ Đối với khối lượng xây lắp công trình, hạng mục công trìnhthực hiện từ ngày 01/01/2001 thì được điều chỉnh các loại vật liệu đặc thù quyđịnh trong Thông tư này;

Trong quá trình áp dụng, nếu có vướng mắc hoặc chưa phù hợpđề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các chủ đầu tư phản ảnh về Bộ Xây dựng đểnghiên cứu giải quyết.


PHỤ LỤC

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY LẮP
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

STT

Khoản mục chi phí

Cách tính

Kết quả

I

Chi phí trực tiếp

1

Chi phí vật liệu

m

SQj x Djvl + CLvl

j=1

VL

Thông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựngThông tư 17/2000/TT-BXD của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng2

Chi phí nhân công

m F1 F2

SQj x Djnc(1 + + )

j=1 h1n h2n

NC

3

Chi phí máy thi công

m

SQj x Djm

j=1

M

Cộng chi phí trực tiếp

VL+NC+M

T

II

Chi phí chung

P x NC

C

III

Thu nhập chịu thuế tính trước

(T+C) x tỷ lệ quy định

TL

Giá trị dự toán xây lắp trước thuế

(T+C+TL)

gxl

Giá trị chênh lệch vật liệu đặc thù

n

SQj x (Djvlvt - Djvlc)

j=1

CL

IV

Thuế giá trị gia tăng đầu ra

(gxl +CL) x TxlGTGT

VAT

Giá trị dự toán xây lắp sau thuế

(T+C+TL+CL) + VAT

Gxl

Trong đó

Qj: Khối lượng công tác thứ j

Djvl, Djnc, Djm: Chi phívật liệu, nhân công, máy thi công trong đơn giá xây dựng của công tác xây lắpthứ j

Djvlvt, Djvlc: Giá của vật liệu đặcthù thứ j với quy cách tương ứng

F1: Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theotiền lương tối thiểu mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng.

F2: Các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theotiền lương tối thiểu mà chưa được tính hoặc chưa đủ trong đơn giá xây dựng

h1n: Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhâncông trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n

Nhóm I : h11 = 2,342

Nhóm II : h11 = 2,493

Nhóm III : h11 = 2,638

Nhóm IV : h11 = 2,796

h2n: Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhâncông trong đơn giá so với tiền lương cấp bậc của các nhóm lương thứ n

Nhóm I : h11 = 1,378

Nhóm II : h11 = 1,370

Nhóm III : h11 = 1,363

Nhóm IV : h11 = 1,357

P: Định mức chi phí chung (%) theo quy định hiện hành

TL: Thu nhập chịu thuế tính trước (%) theo quy định hiệnhành

gXL: Giá trị dự toán xây lắp trước thuế

GXL: Giá trị dự toán xây lắp sau thuế

CLvl: Chênh lệch vật liệu thông dụng (nếu có)

TXLGTGT: Mức thuế suất thuế giá trịgia tăng quy định cho công tác xây dựng, lắp đặt.

VAT: Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu ra (gồm thuế giá trịgia tăng đầu vào để trả khi mua các loại vật tư, vật liệu, nhiên liệu, nănglượng... và phần thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp xây dựng phải nộp).