PHỦ THỦ TƯỚNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 177-BT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1978

THÔNG TƯ

VỀVIỆC KHEN THƯỞNG NHỮNG GIA ĐÌNH CÓ NGƯỜI THÂN THOÁT LY THAM GIA VÀO HÀNG NGŨCÁCH MẠNG

Tại quyết định số 02-QĐ ngày09/08/1965, Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đãban hành chính sách khen thưởng cho những gia đình có người thân thoát ly cáchmạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ khi ban hành chính sách đó đếnnay, do hoàn cảnh chiến tranh nên việc triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn,các địa phương xét khen thưởng được rất ít. Vì vậy Hội đồng Chính phủ đã cóquyết định số 277-CP ngày 27/8/1977 cho tiếp tục thi hành chính sách khenthưởng này.

Để các địa phương có cơ sở xét khenthưởng cho những gia đình có người thân thoát ly tham gia cách mạng. Phủ thủtướng quy định và hướng dẫn một số điểm sau đây:

1. Về đối tượng và điều kiệnkhen thưởng cho gia đình

a) Đối tượng chủ yếu được xét khenthưởng cho những gia đình có người thân thoát ly tham gia cách mạng là cha, mẹđẻ của người thoát ly, không phân biệt người thoát ly đã ở riêng hay còn ởchung hộ với cha mẹ.

Điều kiện để cha mẹ được xét khenthưởng là đã đồng tình và khuyến khích con em mình thoát ly tham gia cách mạng;không phạm tội chống lại Tổ quốc làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân và cáchmạng; không bị chính quyền cách mạng phạt tù, quản chế; từ sau ngày giải phóngđến khi xét khen thưởng đã chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách và tuân theopháp luật của Nhà nước.

b) Những gia đình vừa có con thoátly tham gia cách mạng, vừa có con làm tay sai cho Mỹ, ngụy hoặc trong diện bịchính quyền cách mạng phạt tù, quản chế, nếu cha mẹ đã phê phán, đấu tranh vớicon làm tay sai cho Mỹ, ngụy và không có liên quan với hành động chống lại Tổquốc của con, lại được nhân dân đồng tình và thừa nhận thì cha mẹ được xét khenthưởng.

Nếu cha hoặc mẹ phạm tội chống lạiTổ quốc thì ai còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện khen thưởng thì người ấy được xétkhen thưởng.

Trường hợp cả cha và mẹ đều phạmtội chống lại Tổ quốc không đủ điều kiện khen thưởng thì bảng Gia đình vẻ vangđược tặng cho vợ (hoặc chồng) của người thoát ly, nếu người thoát ly lấy vợ(hoặc chồng) trước hoặc trong thời gian thoát ly tham gia cách mạng.

c) Cha mẹ người thoát ly trongkháng chiến còn lừng chừng, không tích cực ủng hộ cách mạng, nhưng cũng khônglàm điều gì có hại cho cách mạng; từ sau ngày giải phóng đến khi xét khenthưởng đã tích cực tham gia các phong trào cách mạng, nghiêm chỉnh chấp hànhcác chính sách và tuân theo pháp luật của Nhà nước, được nhân dân đồng tình thìđược xét khen thưởng.

d) Những gia đình Việt kiều đã vềnước có người thân thoát ly tham gia cách mạng nếu đủ tiêu chuẩn và điều kiệnkhen thưởng thì được xét khen thưởng.

e) Những gia đình là kiều dân nướcngoài cư trú ở Việt Namcó người thân thoát ly tham gia cách mạng nếu đủ tiêu chuẩn và điều kiện khenthưởng thì tùy từng trường hợp cụ thể mà xét khen thưởng.

g) Đối với những gia đình tư sảndân tộc, địa chủ kháng chiến, đã đồng tình và khuyến khích con em mình thoát lytham gia cách mạng, hiện đang trong diện cải tạo xã hội chủ nghĩa, nếu nghiêmchỉnh chấp hành chính sách cải tạo và tuân theo pháp luật của Nhà nước, đủ điềukiện khen thưởng thì chờ đến khi cải tạo xong sẽ xét khen thưởng.

h) Những chủ gia đình thuộc diệnkhen thưởng này nếu đã chết thì được truy tặng.

2. Về người thoát ly và điềukiện được tính để khen thưởng cho gia đình.

a) Ngoài các đối tượng trong diệnđược tính để khen thưởng cho gia đình đã quy định trong quyết định số 02-QĐngày 09/08/1965 của Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ViệtNam, nay quy định và hướng dẫn thêm một số đối tượng sau đây cũng được xét đểtính khen thưởng cho gia đình.

- Những người thoát ly tham giacách mạng ở miền Nam được Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạnglâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam cử đi công tác ở nước ngoài hoặc công tác ởmiền Bắc Việt Nam;

- Những người thoát ly tham giacách mạng có quá trình công tác ở miền Nam từ ngày 20 tháng 7 năm 1954 đến ngày20 tháng 12 năm 1960, trong lúc làm nhiệm vụ đã hy sinh hoặc bị thương đến mứctàn phế được xác định thương tật hạng 6, 7, 8;

- Những người tập kết rồi tham giabộ đội chủ lực, bộ đội địa phương hoặc công an nhân dân vũ trang ở miền Bắcchưa được tính để khen thưởng cho gia đình ở miền Bắc theo chính sách khenthưởng gia đình quân nhân chống Mỹ, cứu nước.

Thời gian tòng quân và tham giacông an nhân dân vũ trang ở miền Bắc tính từ ngày 05 tháng 8 năm 1964 đến ngày30 tháng 4 năm 1975.

b) Những người được tính để khenthưởng cho gia đình phải có những điều kiện sau đây: đã liên tục công tác đếnngày 30 tháng 4 năm 1975; từ khi thoát ly đến khi được tính để khen thưởng chogia đình không phạm tội chống lại Tổ quốc làm tổn hại đến lợi ích của nhân dânvà cách mạng; không bị chính quyền cách mạng phạt tù, quản chế, sa thải, khôngđào nhiệm, đào ngũ.

Những người đã nghỉ công tác trướcngày 30 tháng 4 năm 1975 có lý do chính đáng, được tổ chức cho phép cũng đượctính để xét khen thưởng cho gia đình.

c) Mỗi người thoát ly chỉ được tínhmột lần để khen thưởng cho gia đình. Những gia đình được khen trước đây, nếu cóthêm người đi thoát ly, đủ mức khen thưởng cao hơn thì được điều chỉnh cho đúngmức khen, khi có quyết định mới thì thu hồi các hình thức khen thưởng cũ. Nếumức khen thưởng không thay đổi thì giữ nguyên hình thức khen thưởng cũ.

Sau khi được khen thưởng nếu ngườithân thoát ly phạm sai lầm nghiêm trọng không còn đủ điều kiện được tính đểkhen thưởng cho gia đình nữa và gia đình không còn đủ tiêu chuẩn giữ nguyên mứckhen cũ thì Ủy ban nhân dân các cấp xét và đề nghị lên cấp có thẩm quyền quyếtđịnh điều chỉnh cho đúng mức khen hoặc thu hồi hình thức khen thưởng đó. Khi cóquyết định khen thưởng mới thì thu hồi hình thức khen thưởng cũ.

3. Những gia đình có người thânthoát ly hiện đang cư trú ở địa phương nào thì do Ủy ban nhân dân địa phương ấyxét và đề nghị khen thưởng.

Nếu cha mẹ người thoát ly đều côngtác ở các cơ quan Nhà nước thì cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn kê khai thànhtích và nhận xét về điều kiện khen thưởng đối với người đó rồi gửi về Ủy bannhân dân nơi người mẹ cư trú để xét và làm đề nghị khen thưởng.

Các cơ quan, đơn vị đang quản lýngười thoát ly phải gửi cho các địa phương giấy xác nhận niên hạn phục vụ vànhận xét điều kiện được tính để khen thưởng về người thoát ly đó để các địaphương làm căn cứ xét khen thưởng cho gia đình.

Việc khen thưởng gia đình có ngườithân thoát ly tham gia cách mạng tiến hành trên diện rộng nên có nhiều khókhăn, phức tạp. Vì vậy Ủy ban nhân dân các địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ, cókế hoạch tổ chức thực hiện chu đáo và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhândân để làm tốt việc khen thưởng này ngay từ cơ sở. Cần làm từng bước, làm đếnđâu xong đến đó, tránh khen sai, khen trùng hoặc bỏ sót. Cần bố trí đủ cán bộchuyên trách có năng lực và được bồi dưỡng nghiệp vụ để làm tốt việc khenthưởng này.

Trong quá trình tiến hành nếugặp khó khăn vướng mắc thì các địa phương báo cáo kịp thời để Phủ thủ tướngnghiên cứu giải quyết.

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Vũ Tuân