BỘ TÀI CHÍNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 1999

THÔNG TƯ

>> Xem thêm:  Mức xử phạt hành chính đối với hành vi mua bán xe máy chậm sang tên ?

Hướng dẫn cách tính để thực hiện khoản thu thêm do nộpthuế

giá trị gia tăng thấp hơn nộp thuế doanh thu trước đâyđối với các công ty xổ số kiến thiết

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 28/1998 NĐ - CPngày 15/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị giatăng;

Căn cứ Nghị định số 102/1998 NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủsửa đổi bổ sung một số điểm Nghị định số 28/1998 NĐ-CP ngày 15/5/1998 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); Thông tư số89/1998/ TT - BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư số 175/1998/ TT- BTC ngày24/12/1998 của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cách tính để thực hiệnkhoản thu thêm do nộp thuế GTGT thấp hơn số thuế doanh thu trước đây đối vớiCông ty xổ số kiến thiết như sau:

 I.Quy định chung

1.Công ty xổ số kiến thiết là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động kinh doanh tronglĩnh vực xổ số , có trách nhiệm thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuếthu nhập doanh nghiệp như các doanh nghiệp Nhà nước khác.

2.Ngoài các khoản thu ngân sách Nhà nước theo Luật thuế giá trị gia tăng, Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế, thu khác theo quy định hiện hànhcủa Nhà nước, Công ty xổ số kiến thiết còn phải nộp thêm một phần thu nhập cònlại của doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước do thực hiện nộp thuế giá trị giatăng thấp hơn so với nộp thuế doanh thu trước đây mà chưa điều chỉnh các yếu tốcấu thành trong giá vé xổ số (tỷ lệ trả thưởng, hoa hồng đại lý) .

3.Khoản thu thêm một phần thu nhập còn lại của Công ty xổ số kiến thiết là khoảnthu của Ngân sách nhà nước, do Công ty xổ số kiến thiết kê khai, nộp vào ngânsách Nhà nước như đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và theo hướng dẫn tạiThông tư này.

>> Xem thêm:  Trình tự sang tên khi mua bán xe máy ở tiệm cầm đồ ?

II. Một số Quy định cụ thể

1. Chi phí của Công ty xổ số kiến thiết

1.1.Để đảm bảo nguồn thu bổ sung cho ngân sách Nhà nước , Bộ Tài chính quy định mứcchi phí phát hành tối đa của Công ty xổ số kiến thiết ở từng khu vực như sau:

Đốivới các Công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực khối liên kết miền Nam (từ BìnhThuận và Lâm Đồng trở vào) là 19% doanh thu bán vé.

Đốivới các Công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực hai khối liên kết Bắc và Nammiền Trung là 22% doanh thu bán vé.

Đốivới các Công ty xổ số kiến thiết thuộc khu vực khối liên kết miền Bắc là 24%doanh thu bán vé.

(Doanhthu bán vé nói trên là tiền thu bán vé xổ số bao gồm cả thuế giá trị gia tăng)

1.2.Căn cứ mức chi phí phát hành quy định tại Thông tư này, Công ty XSKT được thựchiện các khoản chi theo quy định tại mục III phần B Thông tư số 99/1998/ TT -BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính.

Đốivới những khoản chi có tính chất đặc thù trong hoạt động xổ số thì căn cứ hướngdẫn tại Thông tư số 06/1998 TT-BTC ngày 10/1/1998 của Bộ Tài chính và nội dungvăn bản số 410TCDN/NV4 ngày 26/3/1998 của Tổng cục quản lý vốn và tài sản Nhà nướctại doanh nghiệp để thực hiện.

1.3.Trong phạm vi mức chi phí phát hành quy định tại Thông tư này, Công ty XSKTtiết kiệm được chi phí phát hành dưới mức khống chế được dùng toàn bộ phần tiếtkiệm chi phí phát hành để bổ sung trực tiếp vào quỹ đầu tư phát triển.

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng mua bán xe máy (ô tô) cũ bản cập nhật mới năm 2020

Nếuchi phí phát hành thực tế vượt mức khống chế thì phần chi vượt phải trừ vào thunhập để lại của đơn vị. Trường hợp đặc biệt vì lý do khách quan như: Công tymới thành lập, Công ty có doanh thu khi bắt đầu thực hiện cơ chế này quá thấpso với các Công ty trong cùng khu vực và chấp hành tốt quy định về hoa hồng đạilý thì Công ty báo cáo về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý các chi phí hợp lý vượtmức chi phí phát hành quy định tại Thông tư này.

2. Thu thêm một phần thu nhập còn lại của công ty XSKT vào ngânsách Nhà nước.

2.1.Số thu nhập cao do nộp thuế giá trị gia tăng thấp hơn so với thuế doanh thu trướcđây thì phải nộp tiếp vào Ngân sách Nhà nước theo tỷ lệ 90% tính trên phần thunhập còn lại như sau:

Xácđịnh thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp tính theo công thức sau:

Thuế thu nhập D.N phải nộp theo Luật

=

 

D. Thu bán vé XSKT

-

(Thuế GTGT

>> Xem thêm:  Bị lừa mua xe máy giấy tờ giả thì cần phải làm những gì ? Khởi kiện ở đâu ?

+

Trả thưởng theo th.tế

+

CF theo quy) định điểm 1.1 mục II T.tư này

 

x

32%

Phầnchịu thuế thu nhập Doanh nghiệp bổ sung tương ứng với số thu nhập cao hơn 12%vốn chủ sở hữu được xác định như sau:

Thuếthu nhập Thu nhập còn Thu nhập tương Mức thuế thu

D.Nbổ sung = lại (Sau khi nộp - ứng với 12% vốn X nhập bổ sung phải nộp thuế TNDN32%) chủ sở hữu

>> Xem thêm:  Tư vấn khi mua xe thật nhưng bị trùng số khung số máy ?

(25%)

Thuthêm ngoài thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách Nhà nước được xácđịnh như sau:

(ThuếD.thu phải nộp trước đây) -(Thuế GTGT phải nộp)

Tỷlệ tương ứng = ----------------------------------------------------------------------

Thunhập chịu thuế thu nhập

Thunhập còn lại là thu nhập sau khi đã trừ thuế thu nhập và thu nhập bổ sung :

Sốthu phải nộp thêm Thu nhập Tỷ lệ 90% theo ngoài thuế TNDN = còn lại x tương ứngx quy định

Vídụ 1: Công ty XSKT A năm 1999 kết quả kinh doanh có mức thu nhập chịu thuế thunhập là 30 tỷ đồng, trong đó do số thuế GTGT phải nộp thấp hơn số thuế tínhtheo mức thuế doanh thu trước đây 18 tỷ đồng, tương ứng với 60% tổng số thunhập chịu thuế (18 tỷ/ 30 tỷ x 100%); Vốn chủ sở hữu là 8 tỷ đồng.

Thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp theo luật:

30tỷ đồng x 32% = 9,6 tỷ đồng.

>> Xem thêm:  Thủ tục đăng ký xe ô tô đối với người nước ngoài và doanh nghiệp nước ngoài ?

Thunhập còn lại sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

30tỷ đồng - 9,6 tỷ đồng = 20,4 tỷ đồng

Phầnchịu thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tương ứng với số thu nhập cao hơn 12%vốn sở hữu được xác định như sau:

Thunhập tương ứng với 12% vốn chủ sở hữu bằng:

8tỷ đồng x 12% = 0,96 tỷ đồng

Thuếthu nhập doanh nghiệp bổ sung phải nộp bằng:

(20,4 tỷ đồng - 0,96 tỷ đồng) x 25% = 4,86 tỷ đồng.

Thunhập còn lại sau khi nộp thuế thu nhập và thuế thu nhập bổ sung:

30tỷ đồng - (9,6 tỷ đồng + 4,86 tỷ đồng) = 15,54 tỷ đồng, trong đó do nguyên nhânthay đổi thuế bằng: 15,54 tỷ x 60% = 9,324 tỷ đồng

Sốphải nộp thêm: 9,324 x 90% = 8,392 tỷ đồng

>> Xem thêm:  Đứng tên mua xe trả góp giúp người khác phải chịu những rủi ro pháp lý gì ?

Tổngcộng số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập bổ sung và số phải nộp thêmvào ngân sách Nhà nước là:

9,6tỷ đồng + 4,86 tỷ đồng + 8,392 tỷ đồng = 22,852 tỷ đồng

2.2.Trích lập các quỹ doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 70TC/TCDNngày 5/11/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế vàquản lý các quỹ doanh nghiệp Nhà nước.

2.3.Kê khai nộp khoản thu thêm một phần thu nhập còn lại của doanh nghiệp:

Căncứ vào kế hoạch kinh doanh xổ số hàng năm và hướng dẫn việc tính toán, xác địnhkhoản thu thêm phần thu nhập còn lại tại điểm 2.1, mục II của Thông tư này,Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm lập tờ khai tạm nộp khoản thu thêm mộtphần thu nhập còn lại gửi Sở Tài chính Vật giá và Cục thuế tỉnh, thành phố cùngvới việc kê khai, nộp tờ khai tạm nộp cả năm phần thu nhập còn lại. Căn cứ vàotờ khai của Công ty xổ số kiến thiết gửi đến, Cục thuế phối hợp với Sở Tàichính - Vật giá tỉnh, thành phố kiểm tra, xác định số thu thêm một phần thunhập còn lại của doanh nghiệp tạm nộp cả năm và chia cho từng quý để Cục thuếra thông báo cho Công ty xổ số kiến thiết thực hiện việc nộp khoản thu này theohàng quý vào Ngân sách Nhà nước

2.4.Việc nộp, quyết toán hạch toán khoản thu thêm một phần thu nhập còn lại củadoanh nghiệp, được thực hiện như quy định đối với việc nộp, quyết toán, hạchtoán thuế thu nhập doanh nghiệp.

III. Tổ chức thực hiện

1.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

2.Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính đểnghiên cứu xem xét, hướng dẫn bổ sung./.