BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 19-TBXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 1978

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾTĐỊNH SỐ 193-CP NGÀY 02/8/1978 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁNBỘ, CHIẾN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO Ở MIỀN NAM ĐÃ THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ ĐẾN NAYCHƯA RÕ TIN TỨC

Ngày 02 tháng 8 năm 1978, Hội đồng Chính phủ đã có quyết địnhsố 193-CP về chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến naychưa rõ tin tức

Để thi hành quyết định nói trên, Bộ thương binh và xã hộihướng dẫn cụ thể một số điểm sau đây.

I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

Trong cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vô cùng quyết liệtcủa nhân dân ta ở miền Nam, qua việc xác nhận và thi hành chính sách đối vớithương binh, liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và đối với cán bộ, quân nhân từ trần,còn có những người tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến nay chưa rõtin tức, mà nguyện vọng của các gia đình này đều mong muốn Nhà nước ta sớm cóchính sách đối với người thân của mình.

Ở miền Bắc, trước đây Chính phủ đã quy định chế độ đối với giađình của cán bộ, chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam chưa rõ tin tức, nhưng cũng mới có chế độ trợ cấp hàngtháng cho những người đủ điều kiện được hưởng.

Vì vậy, việc Hội đồng Chính phủ ban hành quyết định số 193-CPvề chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam đã tham gia khángchiến chống Pháp và chống Mỹ đến nay chưa rõ tin tức (dưới đây gọi tắt là nhữngngười tham gia kháng chiến chưa rõ tin tức), là nhằm giải quyết một cách toàndiện chính sách đối với những người đã tham gia kháng chiến, và thể hiện sựquan tâm chăm sóc của Đảng và Chính phủ đối với những người đã góp phần cốnghiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

A. Đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến naychưa rõ tin tức.

1. Theo điều 1 của quyết định số 193-CP, những cán bộ, chiếnsĩ và đồng bào ở miền Nam đã công tác, chiến đấu và làm nhiệm vụ trong khángchiến chống Pháp và chống Mỹ đến nay chưa rõ tin tức, thì gia đình được hưởngchế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ kể từ ngày 17 tháng 6 năm 1976.Dưới đây nói rõ thêm như sau:

a) Cán bộ, chiến sĩ và đồng bào thuộc đối tượng được hưởngchính sách nói ở đây là những người đã thực sự tham gia vào một trong các tổchức kháng chiến do Đảng và chính quyền ta tổ chức và lãnh đạo, gồm:

- Cán bộ và chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang và nửa vũtrang nhân dân;

- Cán bộ và nhân viên thuộc các ngành dân chính, Đảng các cấp;

- Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, giao liên…;

- Nhân dân được tổ chức cách mạng phân công nhiệm vụ.

b) Được coi là đã công tác, chiến đấu và làm nhiệm vụ trongkháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (tính từ năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm1975) đến nay chưa rõ tin tức, mà không có nghi vấn gì là đầu hàng, phản bội,đi theo địch, hoặc đào ngũ, hoặc còn sống, hoặc chết vì tai nạn, ốm đau, đểđược hưởng chính sách, những trường hợp sau đây:

Đã thực sự làm những việc mà nếu biết rõ là đã hy sinh thìđược xác nhận là liệt sĩ, nhưng sau đó bị mất tin, mất tích, như:

- Chiến đấu với địch, hoặc trực tiếp phục vụ các trận đánh;

- Trực tiếp đấu tranh chính trị hoặc đấu trang binh vận (có tổchức) với địch;

- Vì làm nhiệm vụ cách mạng, bị địch bắt;

- Anh dũng làm những việc khó khăn, nguy hiểm vì lợi ích củacách mạng, của nhân dân.

Biết chắc chắn là đã thoát ly hẳn gia dình và đã thực sự thamgia vào một tổ chức kháng chiến (như quân đội, các ngành dân, chính Đảng từ cấphuyện trở lên, thanh niên xung phong tập trung…) nhưng rồi không biết tin tứcgì cả. Do tình hình phức tạp của hoàn cảnh chiến tranh trước đây, chỉ nên kếtluận và giải quyết chính sách đối với những trường hợp thật rõ ràng, chắc chắnđã thoát ly hoạt động cách mạng.

c) Chế độ trợ cấp mà gia đình của những người tham gia khángchiến chưa rõ tin tức được hưởng theo đúng chế độ trợ cấp tiền tuất đối với giađình liệt sĩ ở miền Nam quy định tại nghị định số 8-NĐ/76 ngày 17/6/1976 củaHội đồng Chính phủ, thông tư số 5-TT/76 ngày 17/06/1976 của Chính phủ cách mạnglâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các văn bản khác hướng dẫn về chế độ trợcấp tiền tuất đối với gia đình liệt sĩ (bao gồm các quy định về thân nhân đượchưởng trợ cấp, về loại trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng, về mức trợ cấp,về cách tính trợ cấp, về ngày hưởng trợ cấp, …)

Kinh phí trợ cấp đối với gia đình của những người tham giakháng chiến chưa rõ tin tức do ngân sách trung ương đài thọ. Bộ Thương binh vàxã hội quản lý và phân phối kinh phí này cho các địa phương.

2. Trong khi gia đình của những người tham gia kháng chiếnchưa rõ tin tức được hưởng chế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ, các cơquan, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục tìm kiếm, xác minh để kết luận. Nếu sauhai năm tìm kiếm xác minh (kể từ ngày gia đình được quyết định hưởng chế độ trợcấp như đối với gia đình liệt sĩ) mà vẫn không có chứng cớ là đầu hàng, phảnbội đi theo địch, hoặc đào ngũ, hoặc còn sống hoặc đã chết vì tai nạn, ốm đau,thì những người chưa rõ tin tức nói trên được xác nhận là liệt sĩ và gia đìnhđược hưởng mọi quyền lợi của gia đình liệt sĩ.

Trường hợp đã được xác nhận hưởng chế độ trợ cấp như đối vớigia đình liệt sĩ, hoặc đã được xác nhận là liệt sĩ, nhưng sau đó nếu có chứngcớ là đầu hàng, phản bội, đi theo địch, hoặc đào ngũ, hoặc còn sống, hoặc đãchết vì tai nạn, ốm đau, thì phải đình chỉ việc hưởng chính sách, hoặc chuyểnsang hưởng chế độ khác.

3. Để đảm bảo việc xác nhận và giải quyết chính sách đối vớicán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở miền Nam tham gia kháng chiến chưa rõ tin tứcđược chính xác, việc lập hồ sơ xác nhận sẽ tiến hành như sau:

a) Hồ sơ ban đầu xác nhận người tham gia kháng chiến chưa rõtin tức để gia đình được hưởng chế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ, lậpthành hai bản, gồm các giấy tờ sau đây:

- Giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chưa rõ tin tứcdo các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đã được quy định cấp giấy chứng nhận hysinh, hoặc giấy báo tử đối với liệt sĩ, xét cấp. Để việc cấp giấy chứng nhậnđược chính xác, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cần căn cứ vào chứng nhận củangười biết rõ sự việc, vào tổ chức trực tiếp quản lý người chưa rõ tin tức, vàođịa phương nơi gia đình của người chưa rõ tin tức cư trú hoặc vào tài liệu dogia đình xuất trình, có sự thẩm tra, xác minh kỹ trước khi cấp giấy chứng nhận.

- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân của người tham gia khángchiến chưa rõ tin tức (như giấy chứng nhận tình hình thân nhân của liệt sĩ), doỦy ban nhân dân xã, phường nơi gia đình của người chưa rõ tin tức đang cư trú,xét cấp.

Các Ty, Sở thương binh và xã hội nơi gia đình của người thamgia kháng chiến chưa rõ tin tức cư trú, có trách nhiệm xét duyệt kỹ hồ sơ, nếuthấy hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, thì ra quyết định trợ cấp và cấp phiếu trả trợcấp cho gia đình như chế độ trợ cấp đối với gia đình liệt sĩ (dùng chung phiếutrả trợ cấp cho thương binh, gia đình liệt sĩ) rồi gửi về Bộ một bản hồ sơ hoànchỉnh để Bộ kiểm tra lại và lưu giữ để sau này dùng làm căn cứ cấp bằng Tổ quốcghi công (Bộ gửi kèm theo đây bản hướng dẫn việc đăng ký hồ sơ của những ngườitham gia kháng chiến chưa rõ tin tức)

b) Sau hai năm tìm kiếm, xác minh (kể từ ngày gia đình đượcquyết định hưởng chế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ), Ty, Sở thươngbinh và xã hội có trách nhiệm xem xét nếu không có chứng cớ là đầu hàng, phảnbội đi theo địch hoặc đào ngũ, còn sống hoặc chết vì tai nạn, ốm đau, thì làmgiấy đề nghị xác nhận liệt sĩ gửi về Bộ để xét cấp bằng Tổ quốc ghi công, vàsau đó, Ty, Sở sẽ cấp sổ gia đình liệt sĩ và chuyển gia đình sang hưởng chế độgia đình liệt sĩ

B. Đối với cán bộ, chiến sĩ ở miền Bắc vào công tác, chiến đấuở miền Nam, đến nay chưa rõ tin tức

Trước đây, Hội đồng Chính phủ đã có quyết định số 110-CP ngày13/4/1977 quy định kể từ ngày 01/7/1977, các gia đình của cán bộ, chiến sĩ vàocông tác, chiến đấu ở miền Nam chưa rõ tin tức sẽ thôi hưởng chế độ đang hưởng(chế độ trợ cấp B) để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như chế độ trợ cấp đốivới gia đình liệt sĩ. Bộ thương binh và xã hội đã có thông tư số 10-TBXH ngày10/6/1977 hướng dẫn thi hành quyết định nói trên.

Nay theo quy định tại điều 2 của quyết định số 193-CP, nhữngcán bộ, chiến sĩ ở miền Bắc vào công tác, chiến đấu ở miền Nam chư rõ tin tức,đã hết thời hạn quy định là hai năm tìm kiếm, xác minh kể từ khi có quyết địnhhưởng chế độ trợ cấp như đối với gia đình liệt sĩ, nếu không có chứng cớ là đầuhàng, phản bội, hoặc đào ngũ, hay chết vì tai nạn ốm đau, thì cán bộ, chiến sĩnói trên được xác nhận là liệt sĩ và gia đình được hưởng mọi quyền lợi của giađình liệt sĩ.

Để được xác nhận là liệt sĩ, hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ đicông tác B chưa rõ tin tức phải được lập thành hai bản, gồm các giấy tờ sauđây:

- Giấy chứng nhận cán bộ, chiến sĩ đi công tác B chưa rõ tintức, do cơ quan, đơn vị điều động và quản lý cán bộ, chiến sĩ đi công tác B(cấp có thẩm quyền quy định cấp giấy chứng nhận hy sinh, hoặc giấy báo tử đốivới liệt sĩ), xét cấp;

- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đicông tác B chưa rõ tin tức, do Ủy ban nhân dân xã nơi gia đình cư trú, xét cấp.

Dưới đây là cách giải quyết cụ thể đối với gia đình của cánbộ, chiến sĩ đi công tác B chưa rõ tin tức:

Đối với những trường hợp mà gia đình đang được hưởng trợ cấphàng tháng như đối với gia đình liệt sĩ theo quyết định số 110-CP, thì khi đếnthời hạn hai năm kể từ ngày gia đình được hưởng trợ cấp, cơ quan, đơn vị quảnlý cán bộ, chiến sĩ đi công tác B cấp giấy chứng nhận cán bộ, chiến sĩ đi côngtác B chưa rõ tin tức, chuyển đến Ty, Sở thương binh và xã hội nơi gia đình cưtrú để hướng dẫn các xã làm giấy chứng nhận tình hình thân nhân. Ty, Sở thươngbinh và xã hội sẽ xét duyệt hồ sơ, ra quyết định trợ cấp cho gia đình (trợ cấplần đầu và tiếp tục trợ cấp hàng tháng), cấp sổ gia đình liệt sĩ và gửi về Bộmột bản hồ sơ hoàn chỉnh để xét cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Đối với những trường hợp thuộc diện thi hành quyết định số110-CP, nhưng do thân nhân chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng, thì khiđến thời hạn hai năm kể từ ngày ban hành quyết định số 110-CP, cơ quan, đơn vịquản lý cán bộ, chiến sĩ đi công tác B cấp giấy chứng nhận cán bộ, chiến sĩ đicông tác B chưa rõ tin tức để Ty, Sở thương binh và xã hội xét quyết định trợcấp tiền tuất một lần, cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và gửi về Bộ một hồsơ hoàn chỉnh để xét cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Đối với gia đình của cán bộ, chiến sĩ đi công tác B chưa rõtin tức từ miền Bắc được chuyển về miền Nam từ sau ngày giải phóng thì được hưởng trợ cấp như sau:

- Nếu đã được trợ cấp hàng tháng như đối với gia đình liệt sĩtheo quyết định số 110-CP rồi mới về miền Nam, thì được hưởng trợ cấp lần đầu và được tiếp tục trợ cấphàng tháng từ ngày thôi hưởng ở miền Bắc.

- Nếu có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng nhưngchưa được trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 110-CP thì được trợ cấp lần đầuvà trợ cấp hàng tháng từ ngày 17 tháng 6 năm 1976 hoặc từ ngày thôi hưởng chếđộ trợ cấp B ở miền Bắc (nếu đã hưởng chế độ trợ cấp B đến sau ngày 17 tháng 6năm 1976)

- Nếu trong gia đình chưa có thân nhân nào đủ điều kiện hưởngtrợ cấp hàng tháng thì được trợ cấp tiền tuất một lần.

Hồ sơ của cán bộ, chiến sĩ đi công tác B chưa rõ tin tức màgia đình từ ở miền Bắc được chuyển về miền Nam sau ngày giải phóng, phải cóchứng nhận về việc trả nợ cấp ở miền Bắc và phải gửi về Bộ xem xét kỹ trước khiTy, Sở giải quyết trợ cấp tiền tuất cho gia đình.

Việc xác nhận và thi hành chính sách đối với cán bộ, chiến sĩvà đồng bào đã tham gia kháng chiến, đến nay chưa rõ tin tức là một yêu cầu cấpthiết đối với gia đình có người góp phần cống hiến cho sự nghiệp cách mạng,nhưng cũng là một công việc rất phức tạp, vì số lượng đông, gồm nhiều loại đốitượng, nhiều loại trường hợp mất tin, mất tích trong nhiều thời điểm khác nhau,do đó, phải được tiến hành tích cực, khẩn trương, nhưng thận trọng và chínhxác, đảm bảo giải quyết đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn chính sách.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp và các ngành có liên quan quantâm chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách này. Trong quá trình thực hiện, nếu cógì vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh cho Bộ thương binh và xã hội để nghiêncứu giải quyết.

KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Đắc Hương