ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 19/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 1979

THÔNG TƯ

VỀVIỆC THI HÀNH CHÁNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TRƯỚC CÁCHMẠNG THÁNG 8 LÂU NAY CÔNG TÁC Ở PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN

Căn cứ vào chỉ thị số 27/CT-TƯ ngày 24 tháng 12năm 1977 của Trung ương Đảng về chánh sách, chế độ đối với cán bộ đảng viênhoạt động lâu năm, quyết định số 296/CP ngày 20 tháng 11 năm 1978 của Hội đồngChánh phủ bổ sung và sửa đổi một số điểm về chế độ đối với cán bộ, công nhân,viên chức về hưu và nghỉ việc vì mất sức, thông tri số 07/TT-TƯ ngày 21 tháng 3năm 1979 của Ban Tổ chức Trung ương và thông tư số 152/TCCP ngày 30 tháng 6 năm1979 của Ban Tổ chức của Chánh phủ hướng dẫn việc thi hành các văn bản nóitrên, Ủy ban nhân dân thành phố ra thông tư này quy định một số điểm cụ thể vềchánh sách, chế độ áp dụng trong thành phố và sự phân công trong việc thi hànhchánh sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8 lâu naycông tác ở phường, xã, thị trấn.

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CHÁNH SÁCH CHẾ ĐỘ.

Những người được hưởng chánh sách chế độ này là :

Những người được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dươngtrước ngày 19 tháng 8 năm 1945, nếu chưa là đảng viên cộng sản thì phải hoạtđộng trong một tổ chức của Đảng và được giao công tác hoặc không có ở trong tổchức quần chúng nhưng đã thực sự hoạt động trước ngày 31 tháng 12 năm 1944.Những người nói trên trong quá trình hoạt động cách mạng phải hoàn thành nhiệmvụ được giao, không sai phạm nghiêm trọng (thông tri số 07/TT-TC ngày 21-3-1979của Ban Tổ chức Trung ương giải thích cụ thể tiêu chuẩn này).

Những người này phải là người lâu nay công tác ởphường, xã, thị trấn hoặc có thời gian công tác chuyên nghiệp nhưng không thuộcdiện thi hành chế độ trợ cấp hưu trí, mất sức lao động theo điều lệ tạm thời vềbảo hiểm xã hội.

Những người có đủ điều kiện và tiêu chuẩn nói trênlà những người có công với cách mạng. Việc thực hiện chánh sách, chế độ ưu đãiđối với anh chị em chẳng những tỏ rõ tấm lòng đền ơn đáp nghĩa của Đảng, củanhân dân đối với anh chị em, giúp đỡ một phần nào để anh chị em ổn định và cảithiện đời sống, mà còn có tác dụng động viên, cổ vũ phong trào thi đua cốnghiến cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Ủy bannhân dân thành phố đề nghị các ngành, các cấp, nhất là những cơ quan, cán bộtrực tiếp thực hiện, với nhận thức đúng với mục đích, ý nghĩa nói trên và vớitình cảm cách mạng sâu sắc, đảm bảo cho chánh sách, chế độ được thực hiện đúngvà đầy đủ.

II. NHỮNG ĐIỂM CỤ THỂ VỀ CHÁNH SÁCH CHẾ ĐỘ.

Chấp hành chánh sách chế độ của Ban Bí thư Trungương Đảng và Hội đồng Chánh phủ và căn cứ vào tình hình của thành phố, Ủy bannhân dân thành phố quy định cụ thể một số chế độ như sau :

1. Về trợ cấp hàng tháng và trợ cấp bất thường :

- Cán bộ có dưới 10 năm hoạt động trước cách mạngtháng 8 năm 1945 được trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 25 đồng.

- Cán bộ có từ 10 năm trở lên hoạt động trước cáchmạng tháng 8 năm 1945 được trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 30 đồng.

Thời gian tính để được trợ cấp thường xuyên hàngtháng là kể từ ngày 01 tháng 01 năm 1978, như đã quy định trong quyết định số 269/CP ngày 20 tháng 11 năm 1978 của Hội đồng Chánh phủ.

- Ngoài khoản trợ cấp thường xuyên hàng tháng nóitrên, nếu anh chị em nào gặp cảnh khó khăn, túng thiếu đột xuất do ốm đau haytai nạn bất thường thì được Ủy ban nhân dân phường, xã xét giúp đỡ trong phạmvi khả năng của địa phương hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện trợ cấp bấtthường (mỗi lần không quá 60 đồng, mỗi năm không quá 2 lần).

2. Về lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Cán bộ được hưởng rợ cấp thường xuyên theo chánhsách này thì được mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm theo giá Nhà nướccung cấp như cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước. Trường hợp đặc biệt, ngườigià yếu thường đau ốm được mua toàn phần gạo theo định lượng và được mua thêmđường, sữa... để bồi dưỡng. Ngoài ra, tùy theo nhu cần cần thiết của từngngười, Ủy ban nhân dân quận, huyện đuợc cho mua thêm một số mặt hàng thiết yếukhác theo khả năng của quận, huyện.

3. Về bảo vệ sức khỏe

Khi ốm đau hoặc sức khỏe giảm sút nhiều, cán bộđược khám bệnh, chữa bệnh ở bệnh viện của quận, huyện hay bệnh viện, nhà điềudưỡng của thành phố dành cho cán bộ trung, sơ cấp và được hưởng chế độ ăn uống,bồi dưỡng thuốc men theo mức cao nhất quy định cho bệnh viện, nhà điều dưỡngnày.

4. Về nhà ở

Cán bộ chưa có nhà thì được ưu tiên giải quyết nhàở. Nếu nhà cửa hư nát hoặc quá chật hẹp thì được quận, huyện tùy theo khả nănggiúp đỡ, cho mua một số vật liệu làm nhà ở, sửa nhà.

5. Về trợ cấp mai táng

Khi cán bộ từ trần thì được tiền chôn cất một lầnnhư cán bộ hưu trí.

Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Ủy ban nhân dânquận, huyện được dự trù mua tràng hoa để viếng tang .

6. Về tinh thần

Chánh quyền và đoàn thể phường, xã, thị trấn cầnthường xuyên viếng thăm và giúp đỡ nếu cần thiết. Trong những ngành hội, ngàylễ lớn, chánh quyền địa phương cần mời cán bộ đến dự. Ban Tổ chức chánh quyềnthành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện được dự trù mua quà tặng cho cán bộtrong dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lễ Độc lập 2/9 hayTết Nguyên đán.

Ngoài ra, chánh quyền và đoàn thể các cấp cần coitrọng thực hiện tốt chế độ về mặt tinh thần như chỉ thị của Ban Bí thư Trungương Đảng và quyết định của Hội đồng Chánh phủ đã quy định.

Những quy định về chánh sách, chế độ nói trên đâydo ngân sách thành phố đài thọ như các khoản chi về chế độ đối với cán bộphường, xã (theo thông tư số 152/TTCP ngày 30 tháng 6 năm 1979 của Ban Tổ chứccủa Chánh phủ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tổ chức chánh quyền thành phố có trách nhiệmgiúp Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thi hành chánh sách, chế độ này, dự trùkinh phí, mở sổ sách, theo dõi, kiểm tra việc cấp phát tiền đến tận tay cán bộ,thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo lên Ủy ban nhân dân thành phố và BanTổ chức của Chánh phủ.

Sở Tài chánh có trách nhiệm cấp phát các dự trùlinh phí và hướng dẫn mẫu sổ sách, thủ tục cấp phát.

Sở Lương thực và Sở Thương nghiệp có trách nhiệmgiải quyết cho hưởng các chế độ về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Sở Y tếcó trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc khám bệnh và chữa bệnh.

Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm tổ chứcthực hiện và quản lý việc thực hiện chánh sách, chế độ này trong phạm vi quận,huyện. Để giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện, Văn phòng Ủy ban nhân dânquận, huyện có trách nhiệm làm dự trù, nhận tiền trợ cấp, thanh toán, quyếttoán, làm sổ sách giấy tờ cấp phát đúng thủ tục quy định. Tổ chức cán bộ quận,huyện giúp Ủy ban nhân dân hướng dẫn phường, xã, thị trấn thi hành, hàng quýnhận tiền trợ cấp ở Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, huyện, đem giao tận tay củacán bộ, đồng thời thay mặt Ủy ban nhân dân quận, huyện thăm viếng, nắm tìnhhình sức khỏe, đời sống, tinh thần, đề xuất biện pháp giúp đỡ.

Ủy ban nhân dân và các đoàn thể ở phường, xã cótrách nhiệm thực hiện chánh sách, chế độ này, giúp đỡ về vật chất, tinh thầntrong phạm vi khả năng của mình, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện xét giảiquyết giúp đỡ thêm khi cần thiết.

Việc xét duyệt cho cán bộ được hưởng chánh sách,chế độ này cần bảo đảm chính xác và chu đáo, đúng chánh sách, đúng tiêu chuẩn.Theo sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và sự thỏa thuận của Ban Tổ chứcThành ủy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận tổ chức Đảng và tổ chứcchánh quyền ở quận, huyện và thành phố theo mối quan hệ như sau :

- Ban Tổ chức quận, huyện ủy phối hợp với Tổ chứccán bộ Ủy ban nhân dân quận, huyện, chịu trách nhiệm phổ biến chánh sách, hướngdẫn lập hồ sơ, xác minh lý lịch, làm đề nghị lên Ban Tổ chức Thành ủy danh sáchnhững người được hưởng tiền trợ cấp theo chánh sách, chế độ này. Những đề nghịnày phải trình cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện thông qua và nhấttrí trước khi gởi lên Ban Tổ chức của Thành ủy.

- Ban Tổ chức Thành ủy xem xét hồ sơ, xác minh lýlịch và quyết định những người được hưởng tiền trợ cấp thường xuyên và mức tiềntrợ cấp của từng người.

- Ban Tổ chức chánh quyền thành phố căn cứ vàonhững quyết định ấy làm thủ tục trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết địnhvà cấp sổ cho hưởng tiền trợ cấp thường xuyên.

Bộ phận tổ chức của Đảng và tổ chức của chánhquyền ở quận, huyện và thành phố đều có trách nhiệm cùng nhau phối hợp phổbiến, giải thích, hướng dẫn thi hành chánh sách, chế độ, nắm tình hình, theodõi, kiểm tra, nhắc nhở Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn vàcác Sở thực hiện chánh sách, chế độ nói trên và đề nghị Ủy ban nhân dân thànhphố giải quyết những trường hợp đặc biệt.

Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các sở, ban,ngành, đoàn thể tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình quy định những điểm cụthể và chỉ thị cho các bộ phận trực thuộc và các cấp dưới phối hợp, cộng tácnhằm thực hiện tốt chánh sách, chế độ này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh