BỘ LAO ĐỘNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 21-LĐ/TT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 1976

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC CHẾ TẠO,VÀ SỬ DỤNG AN TOÀN NỒI ĐUN NƯỚC NÓNG VÀ NỒI HƠI CÓ ÁP SUẤT THẤP (ĐẾN 0,7AT)

Để thực hiện chỉ thị số 224-CT/TW ngày 13-08-1975 của Ban bíthư trung ương Đảng và chỉ thị số 249-TTg ngày 10-07-1975 của Thủ tướng Chínhphủ;

Để bảo đảm an toàn lao động trong việc sử dụng những nồi hơi,nồi đun nước nóng có áp suất thấp (đến 0,7at) để cất rượu, chế biến đậu phụ,nấu giấy, làm thịt lợn…, trong khi chờ Chính phủ ban hành quy phạm kỹ thuật antoàn cho các loại thiết bị này;

Căn cứ điều 21 của Điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động banhành kèm theo nghị định số 181-CP ngày 18-12-1964 của Hội đồng Chính phủ, saukhi đã trao đổi ý kiến với một số ngành và cơ sở chế tạo và sử dụng nồi áp suấtthấp, Bộ Lao động tạm thời quy định;.

I. ĐỐI VỚI KHÂU THIẾTKẾ, CHẾ TẠO

1. Người thiết kế phải hiểu biết về thiết bị chịu áplực và chịu trách nhiệm về bản thiết kế của mình. Bản thiết kế đó phải được cơquan quản lý cấp trên duyệt y về mặt kỹ thuật. Cơ sở chế tạo, lắp đặt hoặc sửdụng muốn sửa đổi thiết kế phải được đơn vị thiết kế thỏa thuận bằng văn bản.Thay đổi thiết kế những nồi áp suất thấp do nước ngoài chế tạo thì phải được cơquan quản lý cấp trên cho phép về mặt kỹ thuật.

2. Chỉ được phép chế tạo những nồi áp suất thấp tại cácxí nghiệp có đủ điều kiện thỏa mãn những yêu cầu thiết kế và được Bộ chủ quảncấp giấy phép nếu là xí nghiệp do trung ương quản lý hoặc phải được Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố cấp giấy phép, nếu là xí nghiệp do địa phương quản lý.

3. Không được xuất khỏi xưởng chế tạo những nồi áp suấtthấp, nếu chưa có đủ các điều kiện dưới đây:

- Chưa được nhà máy chế tạo tổ chức kiểm nghiệm và xác nhậnphẩm chất bằng văn bản;

- Chưa có đủ hồ sơ xuất xưởng bao gồm lý lịch, bản chứng nhậnphẩm chất vật liệu, tài liệu thiết kế, giấy chứng nhận xuất xưởng và bản hướngdẫn bảo quản, sử dụng. Hồ sơ xuất xưởng phải giao theo thiết bị cho khách hàng;

- Chưa có tấm nhãn hiệu bằng kim loại mầu gắn trên thành nồi ởchỗ dễ thấy nhất và có đủ các số liệu sau đây:

a) Tên nhà máy chế tạo

b) Số chế tạo

c) Tháng năm chế tạo

d) Áp suất làm việc (at)

e) Nhiệt độ làm việc (0C)

g) Dung tích toàn bộ (lít)

4. Kết cấu của nồi phải bảo đảm dễ dàng cho việc xemxét, sữa chữa, cạo rửa cả mặt trong và mặt ngoài.

5. Vật liệu dùng để chế tạo các bộ phận chịu áp lực củanồi phải có đủ chứng từ xác nhận phẩm chất và phải thỏa mãn các yêu cầu kỹthuật theo bảng sau đây:

Số thứ tự

Tên vật liệu

Cơ tính

Thành phần hóa học

Phạm vi áp dụng

Không nhỏ hơn

Hàm lượng P, S, C không lớn hơn, %

δ B,

N/mm2

δ 10,

%

δ 5,

%

P

S

C

1

2

Thép

Thép

373

353

23

26

27

0,045

0.040

0,045

0,040

0,23

0,22

Làm các bộ phận của nồi không bể đốt nóng

Làm thành buồng đốt ống lò

Ghi chú: δ10 là độ dãn dài tương đối khi mẫu thử dàigấp 10 lần đường kính.

- δ5 là độ dãn tương đối khi mẫu thử dài gấp 5 lần đường kính.

6. Việc hàn các bộ phận của nồi chỉ được phép tiến hànhsau khi phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy chế tạo đã kiểm tra vàxác định việc gia công bảo đảm, giá lắp đúng kỹ thuật.

7. Chỉ được dùng những thợ hàn có giấy phép hàn thiếtbị chịu áp lực do cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị cấp để hàn các bộ phậnchịu áp lực của nồi. Trường hợp không có thợ hàn có giấy phép hàn thiết bị chịuáp lực thì phải dùng thợ hàn từ bậc 4 trở lên.

8. Nhà máy chế tạo phải kiểm tra các mối hàn của nồibằng phương pháp xem xét bên ngoài để phát hiện những thiếu sót và tiến hànhnghiệm thử bằng sức nước. Trị số áp suất nghiệm thử do nhà máy chế tạo quy địnhnhưng không thấp hơn 1,5 áp suất làm việc không nhỏ hơn 2at.

9. Trên mỗi nồi hơi và nồi đun nước nóng phải được trangbị các thiết bị tối thiểu sau đây:

a) Một áp kế để đo áp suất đặt ở phía trên của nồi;

b) Ít nhất có một ống thủy hoặc có thể dùng hai mặt kính khimôi chất ở dạng dụng dịch

c) Một van an toàn đặt ở phía trên của nồi. Van an toàn phảiđược tính toán và cấu tạo sao cho áp suất trong nồi không thể vượt quá áp suấtlàm việc 0,1 at;

Có thể thay van an toàn bằng ống xí nghiệp-phông đệm nước cóchiều cao cột nước tương ứng với áp suất làm việc lớn nhất của nồi. Trên ốngxi-phông đệm nước có chiều cao cột nước tương ứng với áp suất làm việc lớn nhấtcủa nồi. Trên ống xí nghiệp-phông này không được lắp van chặt và phải thông vớikhí quyển. Đường kính của ống xí nghiệp-phông ít nhất phải là 50 mm.

d) Đối với các nồi hơi và nồi đun nước nóng vận hànhliên tục thì phải đặt máy bươm nước hoặc một nguồn cung cấp khác để bổsung nước hoặc môi chất cho các nồi.Trường hợp sản phẩm làm ra theo từng mẻ nhưnồi cất rượu thô gián đoạn…thì không nhất thiết phải có bơm hơi cấp môi chất ;

đ) Mỗi nồi phải có đường xả cặn. Kết cấu của hệ thống xả cặnphải đảm bảo xả được nước và cặn bẩn từ những phần thấp nhất của nồi vừakhông gây tai nạn lao động trong khi xả.

10. Những nồi áp suất thấp do nước ngoài chế tạo phảithoả mãn yêu cầu của qui định này. Khi không thoả mãn các yêu cầu của qui địnhthì phải được cơ quan thanh tra kĩ thuật an toàn của Nhà nước thoả thuận trướckhi đặt mua.

II. ĐỐI VỚI KHÂU SỬ DỤNG

11. Lập qui trình vận hành và qui trình xử lí sự cốinồi, tổ chức cho công nhân học tập và định kì thao diễn xử lí sự cố.

12. Lập kế hoạch tu sửa định kì hàng năm cho từng nồivà có nội dung tu sửa cụ thể.

13. Kiểm tra đảm bảo sự hoạt động bình thường của nhữngthiết bị đã nêu tại điểm 9, mục I nói trên.

Thông tư này qui định những biện pháp đề phòng tai nạndo nổ nồi áp suất thấp, có tính cách bắt buộc đối với tất cả các cơ sở quốcdoanh, hợp tác xã và tư nhân có chế tạo hoặc sử dụng loại thiết bị trên.Các đơn vị và cá nhân nào không thực hiện đầy đủ các biện pháp trong thông tưnày để xảy ra tai nạn, thì tuỳ mức độ nặng nhẹ, đơn vị và cá nhân đó phải chịukỷ luật và có thể bị truy tố trước pháp luật.

Bộ Lao động yêu cầu các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất, Uỷ bannhân dân các địa phương kịp thời phổ biến, đôn đốc và tạo điều kiện cho các cơsở thuộc quyền quản lý thực hiện đúng những biện pháp trên đây.

Các Sở, Ty lao động phải tổ chức kiểm tra và bắt buộc các cơsở thực hiện ngay thông tư này nhằm ngăn chăn, đề phòng tai nạn do nổ nồi ápsuất thấp gây ra.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Song Tùng