BỘ GIÁO DỤC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/TT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 1980

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VÀ CAO ĐẲNG SƯ PHẠM.

Trên cơ sở quyếtđịnh số 1712/Q Ð ngày 18/12/1978 của Bộ Ðại học và Trung học chuyện nghiệp vềchế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học. Bộ Giáo dục quy định chế độ làmviệc để cán bộ giảng dạy ở các trường Ðại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm thựchiện thống nhất như sau:

I. MỤC ÐÍCHÝ NGHĨA

Quy định chế độlàm việc theo chức vụ khoa học nhằm sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ giảng dạy, khuyếnkhích cán bộ phấn đấu vươn lên cống hiến ngày càng nhiều cho chủ nghĩa xã hội.

Quy định chế độlàm việc giúp cho hiệu trưởng tổ chức, quản lý tốt các mặt công tác của đội ngũcán bộ giảng dạy theo hệ thống chức vụ khoa học và trên cơ sở đó có kế hoạchbồi dưỡng cán bộ giảng dạy, ổn định biên chế và tính toán nhu cầu cán bộ trongtừng giai đoạn phát triển của trường.

Quy định chế độlàm việc giúp cho cán bộ giảng dạy xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể đểcó phương hướng và mục tiên phấn đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, trên cơ sởđó phát huy được tài năng, nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, hoàn thành tốtnhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤCỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY

1. Giáo dục tưtưởng, đạo đức, tác phong, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục lòng yêu nghề cho học sinhnhằm đào tạo họ trở thành người thầy giáo xã hội chủ nghĩa, sống có lý tưởng,có giác ngộ chính trị trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin, có kiến thức về khoahọc, kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết để thực hiện được nhiệm vụ giáo dục, giảngdạy ở trường phổ thông, trung học.

2. Giảng dạy chohọc sinh đại học, cao đẳng (hệ tập trung và các hệ không tập trung): Bồi dưỡngvà hướng dẫn cán bộ giảng dạy về chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học,bồi dưỡng và hướng dẫn sau đại học; hướng dẫn nghiên cứu sinh là nhiệm vụ chủyếu của cán bộ giảng dạy được thực hiện trong cả năm học, bao gồm các việc sauđây: Soạn bài, giảng bài, hướng dẫn tự học, hướng dẫn thí nghiệm, hướng dẫn thựctập sư phạm, hướng dẫn khoa luận tốt nghiệp đại học, tiểu luận sau đại học,luận án phó tiến sĩ khoa học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập, nghiên cứu củahọc sinh, kết quả nghiên cứu của cán bộ; chấm thi tuyển sinh; thực hiện cácsinh hoạt chuyên môn, nghiệp vụ của tổ, khoa, trường v.v.

3. Học tập chínhtrị, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học và phổ biến khoa học.

Cán bộ giảng dạytuỳ theo chức vụ khoa học, đảm nhận trách nhiệm chủ trì hay cộng tác viên trongcông tác nghiên cứu khoa học các đề tài do tổ, khoa, trường, Bộ hay Nhà nướcquản lý.

Công tác bồi dưỡngcần tập trung vào mục tiêu nâng cao trình độ về mọi mặt nhằm thiết thực giúpcho công tác giáo dục, giảng dạy đạt chất lượng cao hơn.

Công tác nghiêncứu khoa học cần hướng vào các loại đề tài sau đây:

Về khoa học giáodục: đào tạo con người mới, người giáo viên mới phục vụ cải cách giáo dục, cảicách sư phạm. Nghiên cứu các vấn đề về công tác quản lý giáo dục, kinh tế giáodục nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả đào tạo của trường sư phạm,chất lượng quản lý và giáo dục ở trường phổ thông.

Về khoa học cơbản, khoa học kỹ thuật: phục vụ yêu cầu sản xuất, chiến đấu và nhu cầu cuộc sốngxã hội, xây dựng nền khoa học xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đường lối của Ðảngvà với cặp mắt "giáo dục", triệt để khai thác từ các đề tài đó nhữngvấn đề phục vụ cho giáo dục trực tiếp hoặc gián tiếp, trước mắt hoặc lâu dài.

4. Thực hiện nghĩavụ lao động, quân sự theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tham gia công tác xãhội tuỳ theo khả năng và điều kiện của mỗi cán bộ.

5. Tham gia cáccông tác quản lý tổ bộ môn, khoa, trường; làm tốt công tác kiêm nhiệm trong chuyênmôn, chính quyền, Ðảng, đoàn thể nếu được lãnh đạo hoặc tập thể giao phó.

III. NHIỆMVỤ CỦA CÁN BỘ GIẢNG DẠY THEO CHỨC VỤ KHOA HỌC.

1. Các chứcvụ khoa học:

Theo quyết địnhsố 162 - CP ngày 11-9-1976 của Hội đồng Chính phủ, hệ thống, chức vụ khoa họctrong lĩnh vực giáo dục đại học gồm có: giáo sư, phó giáo sư, giảng viên; trợlý giảng dạy.

2. Phân phốithời gian làm việc theo chức vụ khoa học:

Một năm có 52tuần lễ, trừ 6 tuần nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ. còn 46 tuần, tính thành giờ làmviệc là:

46tuần lễ x 48 giờ = 2.208 giờ phân phối như sau:

(xembảng trang sau)

Những cán bộ khôngthuộc diện nghĩa vụ quân sự, lao động thì trong thời gian các cán bộ khác làmnghĩa vụ, hiệu trưởng bố trí một số công việc khác thích hợp để số cán bộ khôngthuộc diện nghĩa vụ làm thêm.

3. Giờ tiêuchuẩn giảng dạy quy định cho từng chức vụ khoa học:

- Giáo sư giảngdạy từ 290 đến 310 giờ tiêu chuẩn 1 năm.

- Phó giáo sưgiảng dạy từ 270 đến 290 giờ tiêu chuẩn 1 năm

- Giảng viên giảngdạy từ 260 đến 280 giờ tiêu chuẩn 1 năm

- Trợ lý giảngdạy từ 200 đến 220 giờ tiêu chuẩn 1 năm

Chức vụ

Nhiệm vụ

Giáo sư (giờ)

Phó Giáo sư (giờ)

Giảng viên (giờ)

Trợ lý giảngdạy (giờ)

Tập sự (giờ)

Ghi chú

- Giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy.

1.200

1.200

1.200

1.200

700

- Tự bồi dưỡng.

200

250

350

700

1100

- Nghiên cứu khoa học

500

450

350

200

122

- Sinh hoạt chuyên môn và hội nghị khoa học

122

122

122

122

122

- Lao động nghĩa vụ

96

96

96

96

96

- Luyện tập quân sự cho nghĩa vụ

90

90

90

90

90

Cộng

2.208

2.208

2.208

2.208

2.208

Tập sự giảng dạyđại học sư phạm cao đẳng sư phạm giảng dạy từ 90 - 110 giờ tiêu chuẩn 1 năm.

- Ðịnh mức caoáp dụng cho cán bộ giảng dạy các bộ môn Toán - Lý - Hóa - Sinh - Kỹ thuật - Ngoạingữ ở trường không chuyên ngữ.

- Ðịnh mức thấpáp dụng cho cán bộ giảng dạy các bộ môn Văn - Sử - Ðịa - Chính trị - Tâm lý -Giáo dục

- Phương phápgiảng dạy bộ môn - Ngoại ngữ ở trường chuyên ngữ.

- Giáo viên dạycác bộ môn Thể dục, Quân sự (ở những trường không chuyên) mỗi năm lên lớp giảngdạy 400 giờ. Giáo viên dạy nữ công, họa, nhạc (ở những trường không chuyên mỗinăm lên lớp 420 giờ)

4. Nhiệm vụcụ thể trong công tác chuyên môn của từng chức vụ khoa học.

a) Giáo sư:

- Thực hiện đủsố giờ quy định giành cho công tác nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì đề tàinghiên cứu khoa học cấp bộ và cấp Nhà nước quản lý.

- Hướng dẫn nghiêncứu sinh, hướng dẫn sau đại học, bồi dưỡng cán bộ giảng dạy học. Mỗi giáo viênhướng dẫn nhiều nhất là 1 nghiên cứu sinh.

- Biên soạn vàchủ trì biên soạn giáo trình - sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.

- Giảng dạy lýthuyết cho đại học và sau đại học ít nhất là 90 giờ tiêu chuẩn trong năm.

b) Phó giáosư:

- Thực hiện đủsố giờ dành cho công tác nghiên cứu khoa học

- Chủ trì đề tàinghiên cứu khoa học cấp trường, Bộ hoặc Nhà nước quản lý.

- Hướng dẫn nghiêncứu sinh, hướng dẫn sau đại học, bối dưỡng cán bộ giảng dạy đại học. Mỗi giáosư hướng dẫn nhiều nhất là hai nghiên cứu sinh.

- Biên soạn hoặcchủ trì biên soạn giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.

- Giảng dạy lýthuyết cho đại học và sau đại học ít nhất là 130 giờ tiêu chuẩn 1 năm.

c) Giảng viên:

- Giảng dạy, bồidưỡng cán bộ giảng dạy, hướng dẫn thực tập sư phạm, hướng dẫn thí nghiệm, hướngdẫn khóa luận v.v. Giảng dạy và làm công tác phục vụ giảng dạy, đào tạo ít nhấtlà 50% số giờ tiêu chuẩn: trong đó giảng dạy lý thuyết một, hai giáo trình cơsở có từ 60 đến 80 giờ trở lên.

- Giảng viên lâunăm, có trình độ, có năng lực được hướng dẫn từ 1 đến 3 tiểu luận sau đại học,nếu được Bộ xét duyệt thì được hướng dẫn nghiên cứu sinh.

- Biên soạn giáotrình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.

- Trong trườnghợp đủ biên chế cán bộ giảng dạy, giảng viên được sử dụng đủ số giờ giành chocông tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ để từng bước hoàn thành luậnán phó tiến sĩ, (đối với những cán bộ chưa có bằng phó tiến sĩ) và tiến sĩ khoahọc.

- Học tập ngoạingữ thứ hai để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

d) Trợ lý giảngdạy:

- Giảng dạy, hướngdẫn thực tập sư phạm, hướng dẫn thí nghiệm, chữa bài tập, phụ đạo v.v. trong đósố giờ giảng dạy trên lớp chiếm từ 30 đến 50% số giờ tiêu chuẩn, giảng dạy lýthuyết ít nhất từ 30 đến 50 giờ.

- Trợ lý từ nămthứ 4 trở đi nếu có năng lực, hiệu trưởng xét và giao nhiệm vụ hướng dẫn họcsinh làm bài tập nghiên cứu, hoặc khoa luận tốt nghiệp (nếu có đề tài).

- Thực hiện đủsố giờ bồi dưỡng (không thấp hơn định mức nhằm bồi dưỡng đạt yêu cầu thi tối thiểucủa nghiên cứu sinh, hoặc đạt yêu cầu tốt nghiệp sau đại học.

- Trong trườnghợp có đủ cán bộ giảng dạy, trợ lý được thực hiện đủ số giờ giành cho công tácnghiên cứu khoa học. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư, phó gíao sư, đề tài nghiêncứu của trợ lý giảng dạy phải từng bước chuẩn bị cho luận án phó tiến sĩ khoahọc.

- Học tập ngoạingữ ở mức độ biết sử dụng ngoại ngữ để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứukhoa học.

- Thời gian làmtrợ lý từ 4 đến 6 năm (sau khi hết tập sự), tùy theo kết quả học tập, nghiêncứu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trợ lý và khả năng hoàn thành các khâu công tácquy định về nhiệm vụ giáo viên, hiệu trưởng triệu tập hội đồng khoa học xét,báo cáo kết quả về Bộ để giao nhiệm vụ theo chế độ giảng viên. Nếu hết thời hạnmà chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của trợ lý, khả năng vươn lên giảng viên có khókhăn thì kiên quyết chuyển đi dạy ở phổ thông hoặc bố trí công tác khác thíchhợp, giúp cho cán bộ phát hiện được khả năng của mình trong lĩnh vực công tácmới lâu dài.

e) Tập sự nghềnghiệp giảng dạy đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm.

- Chữa bài tập,phụ đạo, tham gia hướng dẫn thí nghiệm, tham gia đưa học sinh đi thực tế ở trườngphổ thông đi thực tập sư phạm v.v . đủ số giờ tiêu chuẩn đã quy định.

- Bồi dưỡng chuyênmôn và nghiệp vụ sư phạm, tìm hiểu, học tập kiến thức cơ bản về tâm lý học,giáo dục học có quan hệ đến quá trình giảng dạy đại học và cao đẳng.

- Củng cố, hoànchỉnh các kiến thức cơ bản có quan hệ đến bộ môn chuẩn bị giảng dạy, tìm hiểulý luận dạy học đại cương và phương pháp giảng dạy bộ môn, học tập để tiến tớivận dụng triết học duy vật biện chứng vào bộ môn.

- Ði dự giờ giảngdạy của cán bộ có kinh nghiệm về bộ môn chuẩn bị giảng dạy (dự liên tục, cảgiáo trình).

- Ðọc giáo trình,đọc tài liệu tham khảo, soạn bài chuẩn bị dạy lý thuyết 30 tiết đối với khoahọc xã hội và 50 tiết đối với khoa học tự nhiên.

- Trên cơ sở đãlàm tốt nhiệm vụ quy định, có triển vọng vươn lên trong công tác giảng dạy, từnăm thứ hai trở đi hiệu trưởng giao thêm một số việc của trợ lý giảng dạy.

Thời gian tậpsự nghề nghiệp là hai năm kể từ ngày bắt đầu nhận công tác, khi hết thời gian tâpsự, hiệu trưởng tổ chức xét duyệt, đồng thời thực hiện việc tuyển chọn như sau:Nếu có năng lực và triển vọng giảng dạy đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm thìcông nhận hết tập sự và giao nhiệm vụ như trợ lý giảng dạy; nếu xét thấy nănglực yếu, và triển vọng vươn lên để làm cán bộ giảng dạy đại học sư phạm, caođẳng sư phạm, lâu dài có khó khăn thì xem xét công nhận hết tập sự và nhất thiếtphải chuyển công tác khác ngay.

5. Phân côngcông tác cho những cán bộ chưa có chức vụ khoa học.

Ðể sử dụng đúngkhả năng của từng cán bộ trong lúc chưa phong chức vụ khoa học, hiệu tưởng đạihọc sư phạm, cao đẳng sư phạm, căn cứ vào những điều kiện sau đây để giao nhiệmvụ:

a) Giao nhiệmvụ như trợ lý giảng dạy cho:

- Cán bộ giảngdạy có trình độ đại học (kể cả những người đã qua bồi dưỡng sau đại học, caohọc, cấp 1) đang làm công tác giảng dạy từ 1 đến 4 năm )tính từ khi hết tập sự)

- Các phó tiếnsĩ khoa học đang ở thời kỳ tập sự.

b) Giao nhiệmvụ như giảng viên cho:

- Những cán bộgiảng dạy có trình độ đại học, đã giảng dạy ở đại học sư phạm từ năm thứ 5 trởđi (sau khi hết tập sự) nếu xét thấy có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ củagiảng viên.

- Những cán bộgiảng dạy đã tốt nghiệp phó tiến sĩ khoa học hoặc có bằng cấp tương đương.

- Tiến sĩ khoahọc đang ở thời kỳ tập sự.

c) Giao nhiệmvụ như phó giáo sư cho những cán bộ giảng dạy đã tốt nghiệp tiến sĩ khoa học.

d) Cán bộ giảngdạy đã tốt nghiệp phó tiến sĩ khoa học, đã có quá trình giảng dạy và nghiên cứukhoa học ở trường đại học sư phạm từ 10 năm trở lên được giao nhiệm vụ hướngdẫn nghiên cứu sinh.

e) Cán bộ giảngdạy có trình độ đại học đã giảng dạy ở trường đại học sư phạm từ 15 năm trởlên, nếu xét thấy có khả năng, hiệu trưởng giao thêm nhiệm vụ bồi dưỡng sau đạihọc, chủ trì biên soạn giáo trình và sách giáo khoa.

6. Ðiều chỉnhthời gian và khối lượng quy định cho các mặt công tác của cán bộ giảng dạy.

Hiệu trưởng trườngđại học sư phạm, cao đẳng sư phạm có trách nhiệm bố trí, sử dụng đúng thời gianquy định cho các mặt công tác (giảng dạy, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghĩavụ luyện tập quân sự), kiểm tra chất lượng và khối lượng từng công việc. Hiệutrưởng trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm được quyền điều chỉnh lại khốilượng định mức trong những trường hợp sau đây:

a) Ở những trường,khoa chưa có điều kiện triển khai công tác nghiên cứu khoa học, hgoặc bản thâncán bộ không thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học của trường, của khoa, củatổ, hoặc do yêu cầu về khối lượng giảng dạy quá lớn, hiệu trưởng có thể tạmthời quyết định trong 1 năm, 2 năm giảm bớt thời gian nghiên cứu khoa học hoặcchuyển toàn bộ thời gian đó vào khối lượng công tác giảng dạy.

b) Khi có yêucầu bứv thiết của Bộ, của Nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, hiệu trưởngquyết định giảm bớt định mức thời gian giảng dạy, để tăng thời gian cho công tácnghiên cứu khoa học, hoặc có thể bố trí một số cán bộ tạm thời ngừng công tácgiảng dạy để làm công tác nghiên cứu khoa học.

c) Nếu trong nămhọc nhà trường không tổ chức được lao động nghĩa vụ và luyện tập quân sự hoặccán bộ không thực hiện các nghĩa vụ trên, thì toàn bộ thời gian quy định củacông tác ấy được chuyển vào khối lượng giảng dạy.

d) Trong trườnghợp nói ở điều Cán bộ, tỷ lệ quy đổi thời gian của khối lượng công việc thực tếthành giờ tiêu chuẩn như sau:

- Giáo sư: cứ4 giờ thực tế bằng 1 giờ tiêu chuẩn giảng dạy.

- Phó gián sư:cứ 4,2 giờ thực tế bằng 1 giờ tiêu chuẩn giảng dạy.

- Giảng viên:cứ 4,4 giờ thực tế bằng 1 giờ tiêu chuẩn giảng dạy.

- Trợ lý: cứ 5giờ thực tế bằng 1 giờ tiêu chuẩn giảng dạy

- Tập sự nghềnghiệp: cứ 7 giờ thực tế bằng 1 giờ tiêu chuẩn giảng dạy.

IV. GIẢM ÐỊNHMỨC GIẢNG DẠY CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM.

1. Chủ nhiệmvà phó chủ nhiệm khoa:

- Ở những khoacó từ 40 cán bộ giảng dạy trở lên hoặc ó từ 250 hoạc sinh trở lên, chủ nhiệmgiảm 30% định mức giảng dạy; phó chủ nhiệm giảm 25% định mức giảng dạy.

- Ở những khoacó dưới 40 cán bộ giảng dạy hoặc dưới 250 học sinh: chủ nhiệm khoa giảm 30%định mức; phó chủ nhiệm khoa giảm 20% định mức giảng dạy

2. Tổ trưởngvà phó tổ trưởng chuyên môn:

Ở những tổ cótừ 10 cán bộ Giảng dạy trở lên: tổ trưởng giảm 20% định mức; phó tổ trưởng giảm15% định mức giảng dạy.

Ở những tổ códưới 10 cán bộ Giảng dạy: tổ trưởng giảm 15% định mức; phó tổ trưởng giảm 10% địnhmức giảng dạy.

Tổ trưởng, phótổ trưởng các tổ chuyên môn trực thuộc ban giám hiệu; ở những tổ trên 40 cán bộgiảng dạy tổ trưởng giảm 25% định mức; phó tổ trưởng giảm 20% định mức giảngdạy; ở những tổ có dưới 40 cán bộ giảng dạy,tổ trưởng giảm 20% định mức; phó tổtrưởng giảm 15% định mức.

3. Giáo viênchủ nhiệm lớp giảm 15% định mức.

4. Phụ tráchphòng thí nghiệm giảm 15% định mức; nếu không có nhân viên thí nghiệm thìđược giảm 30% định mức giảng dạy.

5. Các trợlý công tác ở khoa:

Căn cứ vào nhiệmvụ của khoa, căn cứ vào số lượng học sinh, ở khoa được bố trí một số trợ lýgiúp chủ nhiệm khoa về một số mặt công tác sau đây:

- Trợ lý giáovụ (gồm giảng dạy và học tập).

- Trợ lý côngtác hàm thụ, tại chức, vừa học vừa làm.

- Trợ lý côngtác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng sau và trên đại học.

- Trợ lý côngtác giáo dục chính trị, đạo đức tác phong và nếp sống văn minh

- Trợ lý côngtáclao động sản xuất.

- Trợ lý côngtácgiáo dục văn nghệ, thể thao.

Trợ lý công tácở khoa được giảm 20% định mức. Nếu trợ lý giảng dạy và học tập chỉ bố trí 1 ngườithì được giảm 30% định mức giảng dạy.

Tuỳ theo nhiệmvụ của khoa, hiệu trưởng quyết định số lượng trợ lý ở từng khoa, nhưng nhiềunhất không quá 6 trợ lý công tác ở mỗi khoa.

6. Giảm địnhmức công tác cho cán bộ giảng dạy làm công tác Ðảng, đoàn thể.

a) Công tác Ðảngcấp trường: Bí thư giảm 30% định mức; nếu không có cán bộ chuyên trách thì giảm50% định mức. Phó bí thư, ủy viên thường vụ giảm 20% định mức.

b) Công tác Ðảngcấp khoa: Bí thư giảm 20% định mức; phó bí thư giảm 15% định mức. Bí thư chi bộcán bộ giảng dạy giảm 15% định mức. Nếu là phó bí thư hoặc Thường vụ Ðảng ủycấp khoa kiêm chức thì không giảm định mức nữa.

c) Công tác ÐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp trường: Bí thư giảm 30% định mức; nếu khôngcó cán bộ chuyên trách thì được giảm 50% định mức giảng dạy, phó bí thư, Thườngvụ giảm 20% định mức giảng dạy.

d) Công tác ÐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp khoa: Bí thư giảm 20% định mức giảng dạy;Phó bí thư, Thường vụ giảm 15% định mức; Bí thư chi đoàn cán bộ giảng dạy giảm15% định mức, nếu là phó bí thư, ủy viên thường vụ Ðoàn cấp khoa kiêm chức thìkhông giảm định mức nữa.

e) Công tác côngđoàn cấp trường: Thư ký giảm 30% định mức; nếu không có cán bộ chuyên trách thìgiảm 50% định mức; phó thư ký, ủy viên thường vụ giảm 20% định mức giảng dạy.

f) Công tác côngđoàn cấp khoa: Thư ký giảm 20% định mức giảng dạy; phó thư ký giảm 15% định mứcgiảng dạy.

7. Giảm 10%định mức công tác cho nữ giáo viên có con nhỏ dưới 30 tháng để chăm sóc con.

Ðể bảo đảm chấtlượng giảng dạy, công tác và sức khỏe của cán bộ, hiệu trưởng trường Ðại học sưphạm, Cao đẳng sư phạm không bố trí một cán bộ giảng dạy làm quá hai công táckiêm nhiệm và giảm định mức giảng dạy tối đa không quá 50% số giờ tiêu chuẩn.

V. CÁCH TÍNHGIỜ TIÊU CHUẨN

1. Giảng một tiếtlý thuyết cho những lớp có dưới 80 học sinh được tính bằng một giờ tiêu chuẩnvà bằng 1, 2 giờ tiêu chuẩn cho những lớp có từ 80 học sinh trở lên.

2. Chữa bài tập,hướng dẫn thí nghiệm, thực hành, hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra trên lớp,hướng dẫn thảo luận tập thể, phụ đạo học sinh làm bài kiểm tra trên lớp, hướngdẫn thảo luận tập thể, phụ đạo học sinh v.v.. một tiết được tính bằng 0,5 giờtiêu chuẩn..

3. Hướng dẫn họcsinh đi thực tập sư phạm, đi thực địa, đi lao động sản xuất, cứ 1 ngày làm việcthực tế được tính bằng 2 giờ tiêu chuẩn. Hướng dẫn học sinh đi kiến tập ở trườngphổ thông, đi tham quan cứ 1 ngày làm việc được tính bằng 1,5 giờ tiêu chuẩn.

4. Giảng bài chohọc sinh về một môn học có nhiều lớp, cùng trình độ, từ lớp thứ ba trở đi 1 tiếtgiảng lý thuyết tính bằng 0,75 giờ tiêu chuẩn.

5. Giảng lý thuyết,hướng dẫn ôn tập cho học sinh đại học vừa học vừa làm, cho các lớp hàm thụ, tạichức một tiết lên lớp lý thuyết được tính bằng 1,3 giờ tiêu chuẩn; hướng dẫnbài tập, phụ đạo, hướng dẫn thí nghiệm 1 tiết được tính bằng 1 giờ tiêu chuẩn.

6. Hướng dẫn họcsinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm làm bài tập nghiên cứu, mỗi đề tài đượctính bằng 4 giờ tiêu chuẩn; từ học sinh thứ 5 trở đi cứ thêm 1 học sinh đượctính thêm 2 giờ tiêu chuẩn. Trợ lý giảng dạy, được hướng dẫn nhiều nhất là 4 đềtài: giảng viên hướng dẫn nhiều nhất là 8 đề tài.

7. Hướng dẫn họcsinh đại học làm khóa luận tốt nghiệp được tính bằng 16 giờ tiêu chuẩn cho 1 đềtài. Từ học sinh thứ 5 trở đi cứ thêm 1 học sinh được tính thêm 2 giờ tiêu chuẩn.Ðọc và đ1nh giá một khóa luận đựơc tính 1 giờ tiêu chuẩn. Mỗi khóa luận có haingười đọc và đánh giá, Trợ lý giảng dạy được hướng dẫn nhiều nhất là 2 đề tài.Giảng viên được hướng dẫn nhiều nhất là 5 đề tài.

8. Giảng lý thuyếtcho lớp bồi dưỡng sau đại học 1 tiết được tính bằng 1,2 giờ tiêu chuẩn; chữabài tập, hướng dẫn thực hành 1 tiết được tính bằng 1 giờ tiêu chuẩn.

9. Hướng dẫn tiểuluận sau đại học cho hệ tập trung (nghỉ công tác để đi học) và hệ tại chức (vừacông tác vừa học), mỗi tiểu luận được tính bằng 32 giờ tiêu chuẩn. Ðọc và viếtnhận xét một tiểu luận được tính bằng 5 giờ tiêu chuẩn. Mỗi tiểu luận có haingười đọc và viết nhận xét đánh giá. Một giảng viên được hướng dẫn nhiều nhấtlà 3 tiểu lụân.

10. Hướng dẫnnghiên cứu sinh làm luận án phó tiến sĩ khoa học (kể cả tập trung và tại chức) đượctính bằng 50 giờ tiêu chuẩn trong 1 năm đối với 1 người hướng dẫn; 70 giờ tiêuchuẩn trong 1 năm cho tập thể hai người hướng dẫn; 90 giờ tiêu chuẩn trong 1năm cho tập thể 3 người hướng dẫn.

- Một phản biệnđọc và viết nhận xét luận án phó tiến sĩ khoa học được tính 15 giờ tiêu chuẩn.

- Một ủy viênhội đồng chấm thi bảo vệ luận án phó tiến sĩ được phân công đọc và viết nhận xétbản tóm tắt luận án được tính bằng 5 giờ tiêu chuẩn.

- Một ủy viênhội đồng chấm thi bảo vệ 1 luận án phó tiến sĩ khoa học đuợc tính 2 giờ tiêu chuẩn.

11. Viết giáotrình và sách giáo khoa.

Giáo trình, sáchgiáo khoa, tài liệu tham khảo được nhà trường duỵệt và cho xuất bản dùng trongtrường được tính như sau:

- Một trang tácgiả tính bằng 1 giờ tiêu chuẩn đối với các loại biên soạn mới.

- Một trangtác giả tính bằng 0,5 giờ tiêu chuẩn đối với cá loại biên soạn lại và sưu tầm,giới thiệu và biên dịch.

12. Chấm thi vàkiểm tra viết cuối học kỳ, chấm thi tốt nghiệp. Chấm thi bài kiểm tra viết cuốihọc kỳ, chấm thi viết và vấn đáp cuối học kỳ, chấm thi tốt nghiệp được tính 1ngày làm việc thực tế bằng hai giờ tiêu chuẩn. Ðể thực hiện thống nhất trongcác trường đại học sư phạm và cao đẳng sư phạm, Bộ quy định số lượng bài chấmtối thiểu phải hoàn thành trong 1 ngày như sau:

Loại bài thi

Bộ môn

Thi chuyên đề sau đại học

Thi tốt nghiệp đại học

Thi cuối học kỳ

Kiểm tra cuối học kỳ

Toán-Lý-Hóa-Sinh vật-kỹ thuật-Ngoại ngữ

10 bài

Từ 14 đến 20 bài

Từ 18 đến 24 bài

Từ 22 đến 30 bài

Văn-Sử-Ðịa-Chính trị-Tâm lý gáo dục-Phương pháp giảng dạy

8 bài

Từ 10 Ðến 15 bài

Từ 14 đến 20 bài

Từ 18 đến 24 bài

Tuỳ theo thờigian làm bài 3 giờ hay 2 giờ mà áp dụng số lượng bài chấm phải hoàn thành trong1 ngày theo mức thấp hoặc mức cao. Chấm bài bằng thư cho học sinh hàm thụ cứ 5 bàiđược tính bằng 1 giờ tiêu chuẩn.

13. Ðối với giáoviên dạy thể dục, thể thao, quân sự.

Giảng lý thuyếtở trên lớp, phụ đạo, giảng kỹ thuật ở ngoài sân bãi (cho 1 lớp học sinh dưới 40người).phụ đạo học sinh yếu và nghỉ học, bồi dưỡng cán sự thể dục thể thao (cho1 nhóm từ 15 người trở xuống), huấn luyện đội đại biểu của trường cứ 1 tiết học(45-50 phút) tính bằng 1 giờ tiêu chuẩn; giảng kỹ thuật cho 1 lớp học có từ 41học sinh trở lên, bồi dưỡng một nhóm cán sự thể dục, thể thao từ 16 người trởlên, cứ một tiết học tính bằng 1,2 giờ tiêu chuẩn.

Hướng dẫn hoạtđộng ngoại khóa, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, tổchức thi đấu trong trường, hoặc dẫn đội đi tham gia thi đấu ở ngoài trường. cứ1 ngày làm việc (6 - 8 giờ) tính bằng 2,5 giờ tiêu chuẩn.

Trong tài chính:1 trận bóng đá được tính bằng 3 giờ tiêu chuẩn.

1 trận bóng rổ,bóng chuyền tính bằng 1,2 giờ tiêu chuẩn.

1 Trận bóng bànđược tính 1 giờ tiêu chuẩn.

Trọng tài phụvà thư ký.

1 trận bóng đáđược tính bằng 1,5 giờ tiêu chuẩn.

1 trận bóng rổ,bóng chuyền được tính 1 giờ tiêu chuẩn.

1 trận bóng bànđược tính 0,5 giờ tiêu chuẩn

Trọng tài cácmôn điền kinh, thể thao dụng cụ, bơi lội, bắn súng - cứ 1 giờ tính bằng 0,5 giờtiêu chuẩn.

Ngoài việc tínhgiờ trên đây, cán bộ giảng dạy còn được hưởng chế độ bồi dưỡng trọng tài theoquy định chung của Tổng cục Thể dục thể thao.

VI. CHẾ ÐỘBỒI DƯỠNG LÀM VIỆC QUÁ ÐỊNH MỨC

Trong năm học,cán bộ giảng dạy phải làm việc thêm ngoài định mức thì họ được hưởng phụ cấpbồi dưỡng về số giờ vượt định mức với điều kiện sau đây:

1. Cán bộ đã hoànthành đầy đủ công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, nghĩa vụ lao động, nghĩavụ luyện tập quân sự, nếu có một mặt công tác chưa hoàn thành thì số giờ vượtđịnh mức được điều chỉnh lại bù cho phần việc chưa hoàn thành (theo cách quyđổi ghi ở điểm 6 phần III).

2. Khối lượngthời gian làm việc được tính theo đơn vị nhóm bộ môn (ví dụ nhóm Văn học châu Á- trong tổ Văn học nước ngoài), nghĩa là căn cứ vào tổng số giờ định mức của tấtcả cán bộ thuộc biên chế giảng dạy của nhóm bộ môn trong năm học mà tính số giờvượt định mức được trả phụ cấp: nếu có một số cán bộ trong nhóm bộ môn chưa hoànthành được các nhiệm vụ công tác thì khối lượng giờ vượt định mức của những cánbộ khác phải điều chỉnh bớt để bù cho số giờ còn thiếu tính theo định mức củanhóm bộ môn. Trường hợp có lý do chính đáng về việc một số cán bộ không làm hếtđịnh mức, thì hiệu trưởng xem xét và quyết định về mức độ điều chỉnh khối lượngnói trên.

Trường hợp khôngcó lý do chính đáng, cán bộ giảng dạy chưa thực hiện đủ định mức, hiệu trưởng,chủ nhiệm khoa, tổ trưởng bộ môn giao thêm công tác khác nhưng cán bộ giảng dạykhông đảm nhiệm, hiệu trưởng có quyền không điều chỉnh định mức công tác chocán bộ đó và ghi nhận khong hoàn thành kế hoạch công tác của năm học.

3. Số giờ đượctính phụ cấp vượt định mức cho một cán bộ không quá 100% khối lượng định mứccông tác hàng năm.

VII. ÐIỀUKHOẢNTHI HÀNH

Thông tư này đượcthi hành kể từ ngày ký và thay thế cho thông tư số 01/TTGD ngày 7-5-1975, thôngtư số 05 ngày 14-2-1978.

Thông tư này đượcphổ biến đến cán bộ giảng dạy.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cảnh Toàn