THÔNG TƯ CỦA BỘ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 5/TBXH NGÀY 30-4-1983HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VIỆC TRỢ CẤP TIỀN TÀU, XE CHO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC VÀ QUÂN NHÂN VỀ HƯU, NGHỈ VIỆC VÌ MẤT SỨC LAO ĐỘNGTại thông tư số 22/TT-LB ngày 2-12-1980 của liên Bộ Tài chính - Thương binh và xã hội đã quy định trợ cấp tiền tàu, xe cho công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, nghỉ việc vì mất sức lao động có nhu cầu đi lại. Ngày 18-11-1982, thông tư số 150-TT/VTCC của Bộ Giao thông vận tải đã quy đổi tỷ lệ mức trợ cấp nói trong thông tư của liên Bộ từ 50% lên 75% theo giá cước mới được điều chỉnh.Để đáp ứng yêu cầu chính đáng của cán bộ đã về hưu và giảm bớt khó khăn trong việc quản lý, bố trí phương tiện vận tải, sau khi đã trao đổi thống nhất với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, Bộ Thương binh và xã hội hướng dẫn bổ sung một số điểm như sau:1. Cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu, có nhu cầu đi lại cần thiết như đi thăm cha mẹ (kể cả cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng), vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột, thăm những người và gia đình là cơ sở của cách mạng trong thời kỳ hoạt động bí mật thì mỗi năm được trợ cấp tiền cước tàu xe bằng 100% tiền vé theo giá cước hiện hành cho một lần đi lại không kể cự li dài hay ngắn.Đối với những cán bộ về hưu nếu khi còn tại chức được tiêu chuẩn đi tàu hoả bằng vé nằm thì cũng được trợ cấp tiền cước tàu theo vé nằm (nếu mua được vé nằm).2. Công nhân, viên chức và quân nhân về nghỉ việc vì mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng, có nhu cầu đi lại cần thiết để thăm gia đình như đã nói ở điểm trên thì được trợ cấp tiền cước tàu xe theo mức quy định cũ (bằng 75% tiền vé cho một lần đi lại trong một năm).3. Cơ quan thương binh và xã hội huyện, quận có trách nhiệm cấp giấy và thanh toán tiền tàu, xe kịp thời, chu đáo, tránh phiền hà cho người được thanh toán.4. Những quy định bổ sung trong thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-5-1983 trở đi. Các trường hợp đã giải quyết, cấp giấy và kết thúc chuyến đi trước ngày 1-5-1983 đều thanh toán theo mức quy định cũ. Nhưng nếu được cấp giấy trước ngày 1-5-1983 và kết thúc chuyến đi sau ngày 1-5-1983 thì cũng được áp dụng mức thanh toán về cước như đã quy định trên.