BỘ LAO ĐỘNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 703-LĐ/NC

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 1975

THÔNG TƯ

GIẢI THÍCH, HƯỚNG DẪNMỘT SỐ ĐIỂM TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ, CẤP THẺ, LÀM SỔ LAO ĐỘNG

Các địa phương đang triển khai thực hiện Nghị định số 97-CP vàQuyết định số 201-CP của Hội đồng Chính phủ về đăng ký, cấp thẻ, làm sổ laođộng, sắp xếp việc làm…; trong quá trình chuẩn bị và chỉ đạo thí điểm có một sốvấn đề đặt ra và nhiều địa phương đã đề nghị Bộ hướng dẫn thêm.

Căn cứ vào các văn bản Chính phủ quy định và Bộ Lao động đãhướng dẫn, sau khi trao đổi thống nhất với các ngành liên quan Bộ có ý kiến nhưsau :

1. Có đăng ký cấp thẻ, làm sổ lao động đối với ngoại kiềuđang làm ăn sinh sống ở Việt-nam không?

Nói chung, đối với ngoại kiều (người không gia nhập quốc tịchViệt - nam) không thuộc đối tượng đăng ký, cấp thẻ, làm sổ lao động…

Riêng đối với Hoa kiều là những người đã làm ăn sinhsống lâu ở Việt-nam, được Đảng và Nhà nước ta bảo đảm mọi quyền lợi kinh tế,chính trị như công dân Việt-nam, thì việc đăng ký, cấp thẻ, làm sổ lao động,sắp xếp việc làm…cũng được thực hiện như đối với người dân Việt-nam. Tuy nhiên,ở những địa phương có đông Hoa kiều, trước khi thực hiện, chính quyền và cơ quanlao động địa phương cần bàn bạc với Chi hội Hoa liên hoặc đại biểu Hoa kiều đểthống nhất việc vận động, giải thích, làm cho mọi người Hoa kiều phấn khởi, tựnguyện học tập với nhân dân địa phương làm bản khai đăng ký lao động và thựchiện sự sắp xếp việc làm của Chính quyền.

2. Có đăng ký cấp thẻ lao động đối với những người chuyênlàm nghề tôn giáo không?

(sư, thầy dòng, linh mục, mục sư, chức sắc…)

Xuất phát từ mục đích, yêu cầu đăng ký, cấp thẻ lao động…vàtheo chính sách của Nhà nước về tự do tín ngưỡng ; đối với những người chuyênlo việc tôn giáo tại các nhà thờ, đền, chùa thì không yêu cầu đăng ký lao độngvà cũng không cấp thẻ lao động.

3. Thế nào là nơi cư trú chính thức?

- Những người hoặc những đơn vị đăng ký hộ tịch hộ khẩu ở mộtnơi, nhưng ở và làm việc tại một địa phương khác (huyện, tỉnh), thì đăng ký,cấp thẻ, làm sổ lao động ở đâu?

- Những người chuyên sống nghề chài lưới lưu động nay đây maiđó trên dòng sông thì đăng ký lao động như thế nào?

a) Nơi cư trú chính thức là nơi mà người công dân có đăng kýnhân khẩu thường trú (xã, khu phố) và hiện đang thường xuyên làm ăn sinh sốngtại đó hoặc những người đã được cấp giây di chuyển hộ khẩu đến địa phương khácvà được cơ quan công an nơi đang ở cho đăng ký nhân khẩu lưu trú trongmột thời gian nhất định để học tập hoặc để hoàn thành nhiệm vụ công tác.

b) Đối với những hộ tập thể thuộc những đơn vị đã chuyển đếnđịa điểm mới, nhưng vẫn còn đăng ký hộ tịch ở nơi cũ thì các hộ đó phải làm thủtục di chuyển hộ khẩu để đăng ký lao động tại nơi mới theo quy định.

Đề nghị các Bộ, các ngành chủ quản, các Ủy ban hành chính tinhthần khẩn trương bàn bạc giải quyết bảo đảm thủ tục của Nhà nước về đăng ký laođộng, cấp thẻ, làm sổ.

c) Đối với những người chuyên sống nghề chài lưới lưu độngtrên sông thì đăng ký lao động tại chính quyền nơi đăng ký hộ tịch hộ khẩuthường trú, đợt đăng ký đầu tiên vào 6 tháng cuối năm 1975 theo thủ tục như đốivới những người ở vùng nông thôn.

4. Một cơ quan, xí nghiệp có cơ sở và người làm việc ởnhiều tỉnh thì đăng ký, cấp thẻ, làm sổ thế nào?

Đối với những cơ quan, nhà máy, trường học có nhiều bộ phận ởnhiều tỉnh thì đăng ký, làm sổ, cấp thẻ lao động theo đơn vị chủ quản. Nhưngnếu đơn vị có nhiều bộ phận lưu động hoặc biệt phái ở xa thì có thể đềnghị đơn vị sử dụng lao động biệt phái hoặc đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh (cơquan lao động) nơi bộ phận cán bộ lưu động đang làm việc trực tiếp đăng ký cấpthẻ, làm sổ lao động cho công nhân viên chức đóng tại đó.

5. Người tàn tật, công nhân viên chức, bộ đội về hưu, mấtsức…nhưng thực tế vẫn làm việc, có đăng ký, cấp thẻ không?

Những người tàn tật, công nhân viên chức, bộ đội về hưu, nghỉmất sức … nhưng thực tế vẫn làm việc (sản xuất, kinh doanh, sửa chữa, phục vụ…)thì chính quyền cơ sở cần xem xét từng trường hợp cụ thể để đăng ký, cấp thẻlao động như đối với người lao động khác. Tuy nhiên, việc này liên quan đếnnhiều chính sách, khi tiến hành cần giải thích rõ mục đích, yêu cầu để đảm bảocho mọi người tự nguyện, tự giác thực hiện.

6. Công nhân viên chức đi học các trường dài hạn tập trungthì đăng ký lao động ở đâu?

Đối với công nhân viên chức được cử đi học các trường lớp dàihạn, tập trung từ 6 tháng trở lên, mặc dầu còn nhận lương tại đơn vị chủ quản,nhưng đăng ký lao động tại trường học và được nhận thẻ lao động loại có ký hiệucông nhân viên chức ; sổ lao động do đơn vị chủ quản chịu trách nhiệm làm, khitrở lại đơn vị công tác.

7. Các xã viên hợp tác xã nông nghiệp trong nội thị, nộithành có đăng ký lao động và cấp thẻ lao động đợt đầu năm 1975 không?

Những người thuộc các hợp tác xã và người làm ăn cá thể chuyênvề chăn nuôi, trồng rau, trồng hoa quả, hoặc cây công nghiệp ở nội thành, nộithịđều được đăng ký và cấp xét thẻ lao động vào đợt đầu năm 1975.

Những xã viên hợp tác xã và những người làm ăn cá thể chuyêntrồng lúa, khoai thì đăng ký lao động vào đợt cuối năm 1975 ; nhưng nếu ởnhững thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh số lượng lao động này ít, không có trởngại thì có thể đăng ký lao động cùng với đợt đầu năm 1975.

8. Thế nào là lao động nội trợ? Người có việc làm ăn hợppháp?

- Lao động nội trợ là người thực sự làm những công việcphục vụ cho những người trong gia đình mình ; người lao động nội trợ thườnglà nữ từ 35 tuổi trở lên mà khả năng sức lao động vào loại yếu, thích ứng vớitính chất công việc gia đình, có chồng con là những người lao động chính thamgia công tác sản xuất, kinh doanh hợp pháp, có đông con bé, cháu nhỏ, cần cóngười ở nhà chăm sóc thay cho nhiều người đi phục vụ xã hội ; nếu được nhân dânvà chính quyền cơ sở xác nhận thì được coi là lao động nội trợ và mỗi gia đìnhchỉ được một người là lao động nội trợ mà thôi.

- Người có việc làm ăn hợp pháp là người đang làm việc theotổ chức và hướng dẫn của chính quyền (công nhân viên chức, người làm hợpđồng với các cơ quan xí nghiệp của Nhà nước ; các xã viên hợp tác xã, tổ viêncác tổ hợp tác và những người làm ăn cá thể được cơ quan Nhà nước cấp giấy phépđăng ký kinh doanh, sản xuất phục vụ v.v…)

- Những người làm ăn ở các tổ chức do nhân dân lập, hoặc nhữngngười làm ăn riêng lẻ nhưng không được cấp giấy đăng ký kinh doanh sản xuất gọilà những người làm ăn tự do thì không được cấp thẻ lao động.

9. Cán bộ trong biên chế Nhà nước được đưa về công tác ở cơsở có đăng ký, cấp thẻ, làm sổ lao động không?

Những cán bộ được đưa về công tác ở cơ sở mà đang hưởng chế độlương công nhân viên chức thì do cơ quan đang trực tiếp quản lý và điều độngcông tác chịu trách nhiệm đăng ký, cấp thẻ, làm sổ lao động.

Trên đây là một số điểm cần hướng dẫn địa phương, các ngànhnghiên cứu và áp dụng trong quá trình công tác, nếu có kinh nghiệm gì hoặc pháthiện thêm những điều cần làm rõ thì đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Lao độngđể kịp nghiên cứu hướng dẫn.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Lê Chân Phương