Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 36/1999/TT-BGD &ĐT
NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ
TUẦN LÀM VIỆC 40 GIỜ ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17-9-1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độtuần làm việc 40 giờ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điểm cụthể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cán bộ, công chức vàngười lao động trong các cơ quan quản lí giáo dục các cấp (Bộ Giáo dục và Đàotạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo) và các cơ quan nghiêncứu về giáo dục;

2. Cán bộ, nhà giáo và người lao động trong các cơ sở giáodục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

II. NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Nguyên tắc:

1.1. Ngành giáo dục và đào tạo thực hiện chế độ tuần làmviệc 40 giờ cho cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động từ ngày 02 tháng10 năm 1999. Nhưng do đặc điểm lao động sư phạm và các điều kiện thực tế khác,việc thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ thứ bảy và chủ nhậthàng tuần chưa thể tiến hành đồng loạt, cần phải làm từng bước, có phương ánriêng cho từng cấp học, bậc học, có tính tới điều kiện cụ thể của từng địaphương, từng trường cao đẳng và đại học...

1.2. Căn cứ vào các quy định của Thông tư này, Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương để lựa lựa chọn phương án thực hiện cho phù hợp với tình hình từng địaphương; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp (trực thuộc Bộ, ngành Trung ương) lựa chọn phương án báo cáo Bộ Giáo dục và Đàotạo và Bộ chủ quản;

1.3. Các cơ sở giáodục không được tuỳ tiện cắt xén nội dung chương trình, cắt xén số giờ thựcgiảng, thực hành;

1.4. Chế độ lao động,định mức giờ dạy cho giảng viên, giáo viên của các cấp học, bậc học trước mắtvẫn thực hiện theo các văn bản, qui định hiện hành.

2. Các điều kiện thực hiện:

Khi thực hiện chế độ làm việc 40 giờ trong 5 ngày các cơquan quản lí giáo dục, các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

2.1. Hoàn thành khối lượng công việc được giao, đảm bảo sốlượng, chất lượng và hiệu quả;

2.2. Giữ nghiêm kỉluật lao động;

2.3. Không tăng chiphí hành chính; không tăng biên chế, không tăng quĩ lương; trừ một số trườnghợp đặc biệt quĩ tiền lương có thể tăng nhưng tổng chi phí nói chung khôngtăng;

2.4. Mức tiền lương ngày để trả lương làm thêm giờ, làm đêm,trả trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương v.v... vẫn thực hiện theo quy định hiệnhành;

2.5. Bảo đảm giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theoyêu cầu của tổ chức và cá nhân;

2.6. Đối với các bộ phận làm việc liên tục 24 / 24 giờ ,phải sắp xếp , tổ chức chế độ ca, kíp hợp lý trên cơ sở biên chế hiện có để đảmbảo các điều kiện nêu trên.

III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ
TUẦN LÀM VIỆC 40 GIỜ

1. Đối với cán bộ, công chức và người lao động công tác ở cơquan quản lí giáo dục các cấp và cơ quan nghiên cứu về giáo dục:

Từ ngày 02 tháng 10 năm 1999 các cơ quan quản lí giáo dụccác cấp, cơ quan nghiên cứu về giáo dục thực hiện chế độ tuần làm việc 5 ngày(mỗi ngày 8 giờ), nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần đối với cán bộ, côngchức và người lao động của đơn vị mình. Trong trường hợp do yêu cầu công việcphải làm việc vào ngày thứ bảy thì cơ sở sắp xếp luân phiên người đến làm việcvừa để đảm bảo công việc và để mỗi cán bộ, công chức và người lao động mỗi tuầnvẫn có 2 ngày nghỉ. Cán bộ, công chức và người lao động cần phải nâng cao ýthức và tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật lao động, tận dụng hết thờigian làm việc để hoàn thành khối lượng công việc với hiệu suất và chất lượngcao hơn.

2. Đối với cán bộ, nhà giáo, người lao động công tác ở cáccơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

2.1. Giáo dục mầm non:

Từ ngày 02 tháng 10 năm 1999 trở đi các cơ sở giáo dục mầmnon chuyển thời gian biểu ngày thứ bảy sang thứ năm và tổ chức dạy học 5 ngày,nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Sinh hoạt chuyên môn một tháng 2 lầncho giáo viên được tổ chức vào 2 buổi chiều ngày thứ năm. Các trường cử giáoviên hoặc nhân viên phụ trách nuôi dưỡng luân phiên quản lý trẻ trong các buổigiáo viên sinh hoạt chuyên môn.

Khi phụ huynh có nhu cầu gửi con vào ngày thứ bảy, các cơ sởgiáo dục mầm non sẽ đáp ứng yêu cầu theo thoả thuận đóng góp giữa phụ huynh vànhà trường tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

2.2. Giáo dục tiểu học:

Từ ngày 02 tháng 10 năm 1999 trở đi các trường tiểu học tổchức dạy và học hàng tuần từ thứ hai đến thứ sáu, nghỉ thứ bảy và chủ nhật.

Địa phương nào do điều kiện cơ sở trường lớp khó khăn chưabố trí nghỉ hai ngày liền đồng loạt được cho tất cả các trường thì có thể bốtrí nghỉ vào ngày chủ nhật và một ngày khác trong tuần tuỳ theo điều kiện củatừng trường.

Các văn bản đã ban hành về kế hoạch dạy và học ở tiểu họcvẫn giữ nguyên hiệu lực. Để đảm bảo dạy đủ 9 môn một cách có chất lượng, giáoviên tiểu học phải chuẩn bị đủ bài và phải lên lớp đủ 5 tiết/ngày, 5 buổi/tuần.Mỗi tuần bố trí một buổi sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ (tương đương với 4 giờhành chính). Buổi sinh hoạt này được bố trí vào ngoài giờ lên lớp hàng ngàyhoặc vào ngày nghỉ của tuần.

Các trường, lớp tổ chức dạy và học trên 5 buổi/tuần cần cóbiện pháp tăng cường giáo viên, về cả số lượng và loại hình theo hình thức hợpđồng. Kinh phí bồi dưỡng giáo viên dạy hợp đồng và giáo viên dạy quá 5 buổi/tuầndo phụ huynh đóng góp theo qui định. Những giáo viên được bố trí dạy buổi thứhai thì ngoài buổi dạy thứ nhất theo kế hoạch 1 buổi/ngày (5 buổi/tuần) cũngkhông được dạy quá 10 tiết/tuần.

Để đảm bảo mỗi buổi học không kéo dài quá 240 phút, tiếtchào cờ đầu tuần và tiết sinh hoạt cuối tuần thực hiện không quá 20 phút; rútngắn giờ ra chơi giữa buổi học của các ngày có tiết chào cờ và sinh hoạt. Hoạtđộng ngoài giờ theo các chủ điểm qui định trong năm học được bố trí vào mộtbuổi thứ hai trong ngày đối với các trường tổ chức dạy học dưới 10 buổi/tuần,hoặc bố trí vào một buổi của ngày nghỉ cho mỗi chủ điểm.

2.3. Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông:

a. Năm học 1999-2000:

Trên cơ sở giữ nguyên nội dung chương trình, kế hoạch dạyhọc, sách giáo khoa để bảo đảm tính ổn định và hiện trạng về cơ sở vật chất,đội ngũ giáo viên, thực hiện giải pháp tăng thêm tuần thực học và bố trí thờigian kết thúc năm học một cách hợp lý cho từng cấp học. Phương án tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

Học kỳ I:

Từ nay cho đến hết học kỳ I các trường trung học cơ sở,trung học phổ thông vẫn tổ chức dạy và học 6 ngày trong tuần, mỗi ngày bố trí 5tiết, nghỉ ngày chủ nhật. Các trường sẽ phân công công tác và bố trí thời khoábiểu hợp lý để có thể đảm bảo cán bộ, nhà giáo và người lao động vẫn được nghỉ2 ngày trong tuần.

Thời gian kết thúc học kỳ I vào ngày 08-01-2000 đối vớitrung học cơ sở và ngày 15-01-2000 đối với trung học phổ thông.

Học kỳ II:

Các trường trung họccơ sở, trung học phổ thông thực hiện dạy và học 5 ngày trong tuần từ thứ haiđến thứ sáu, mỗi ngày bố trí 5 tiết, nghỉ ngày thứ bảy và chủ nhật. Địa phương nào do điều kiệnkhó khăn về cơ sở vật chất, thiếu phòng học, thiếu giáo viên không bố trí nghỉ2 ngày liền đồng loạt được, có thể bố trí nghỉ vào ngày chủ nhật và một ngàykhác trong tuần.

Quy định ngày phảihoàn thành chương trình giảng dạy của các lớp học và cấp học cụ thể như sau:

* Đối với các lớp ở trung học cơ sở : ngày 16-05-2000

* Đối với lớp 11 : ngày 19-05-2000

* Đối với lớp 10, 12 : ngày 13-05-2000

Riêng với các lớp 12 thí điểm trung học chuyên ban, để đảmbảo hoàn thành chương trình vào ngày 13-05-2000, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạocác trường thí điểm trung học chuyên ban bố trí việc dạy và học 6 buổi/tuần mộtcách linh hoạt và hợp lý. Trên cơ sở phòng học và điều kiện quản lý thực tế củađịa phương, cố gắng đảm bảo cho cán bộ, nhà giáo và người lao động vẫn đượcnghỉ 2 ngày trong tuần.

Ngày kết thúc năm học và thi tốt nghiệp: Giữ nguyên như cũtheo biên chế năm học.

b. Từ sau năm học1999-2000:

Các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ tổ chứcdạy và học 5 ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày bố trí 5 tiết,nghỉ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần và thực hiện trong cả năm học. Căn cứ vàolịch từng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định cụ thể biên chế năm học, cácngày kết thúc chương trình, ngày thi.

2.4. Giáo dục trung học chuyên nghiệp:

a. Các trườngtrung học chuyên nghiệp có đủ điều kiện về đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng học,giảng đường, phương tiện, tài liệu, ... thì tổ chức dạy và học 5 ngày trongtuần từ ngày 02 tháng 10 năm 1999.

b. Các trường cònlại, do điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất đội ngũ... thì tổ chức dạy và học5,5 ngày hoặc 6 ngày trong tuần và thực hiện chế độ làm việc luân phiên cho cánbộ, nhà giáo và người lao động phục vụ giảng dạy, công tác hành chính có liên quantrực tiếp đến đào tạo để duy trì việc dạy và học liên tục trong 5,5 ngày hoặc 6ngày/tuần nhưng thời gian lao động của họ không vượt quá 40 giờ/tuần (cán bộ,nhà giáo và người lao động vẫn được nghỉ 2 ngày trong tuần nhưng không nhấtthiết nghỉ ngày thứ bảy).

2.5. Giáo dục đại học và cao đẳng:

Do đặc điểm của quá trình đào tạo đại học, cao đẳng, kếhoạch giảng dạy đối với từng trường, từng khoa, bộ môn, từng giảng viên đã đượcbố trí từ trước khi vào năm học mới, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo (số phònghọc, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành...) lại đang quá tải; mặt khác đặc điểmlao động của giảng viên đại học là lao động khoán theo định mức giờ chuẩn, nênviệc chuyển sang chế độ làm việc 40 giờ/tuần có thể thực hiện được ngay, nhưngviệc chuyển sang làm việc 5 ngày/tuần và nghỉ 2 ngày liên tục vào thứ bảy vàchủ nhật thì cần phải có quá trình chuẩn bị và nói chung, phải thực hiện mộtgiai đoạn quá độ. Vì vậy, căn cứ vào tình hình thực tế của trường về qui mô đàotạo, đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và qui trình đàotạo, Hiệu trưởng lựa chọn phương án tổ chức dạy và học 5 ngày/tuần, 5,5ngày/tuần hoặc tiếp tục thực hiện chế độ làm việc 6 ngày/tuần như hiện nay.

Đối với các trường thực hiện phương án tổ chức dạy và học5,5 ngày/tuần hoặc 6 ngày/tuần thì thực hiện chế độ làm việc luân phiên cho cánbộ, nhà giáo và người lao động phục vụ giảng dạy ở các phòng thí nghiệm, xưởngtrường, trạm, trại và một bộ phận cán bộ quản lý, cán bộ hành chính có liênquan trực tiếp đến đào tạo và nghiên cứu khoa học (cán bộ, nhà giáo và ngườilao động vẫn được nghỉ 2 ngày trong tuần nhưng không nhất thiết phải nghỉ ngàythứ bảy) để đảm bảo duy trì việc dạy và học liên tục .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cùng với Thôngtư hướng dẫn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các công văn hướng dẫn chitiết, cụ thể về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ đối với từng bậchọc, cấp học;

2. Theo tinh thầncủa Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo xây dựng chương trìnhkhung, rà soát lại nội dung chương trình, giáo trình; điều chỉnh kế hoạch dạyhọc; cải tiến phương pháp dạy học và công tác quản lý, đặc biệt là công tácquản lý sinh viên trong những ngày không lên lớp (đối với giáo dục đại học, caođẳng và trung học chuyên nghiệp); sẽ nghiên cứu, rà soát lại nội dung chươngtrình, sách giáo khoa, điều chỉnh kế hoạch giảng dạy (đối với giáo dục phổthông) để chậm nhất là sau 3 năm (đối với giáo dục đại học) và sau 2 năm (đốivới giáo dục trung học chuyên nghiệp) và sau năm học này (đối với giáo dục phổthông) tiến tới tất cả các trường đều có thể tổ chức dạy và học 5 ngày trongtuần một cách bình thường, thuận lợi, có chất lượng và hiệu quả.

3. Các Bộ, cơquan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cótrách nhiệm chỉ đạo các cơ quan quản lí giáo dục

các cấp và các cơ sở giáo dục thuộc cấp mình quản lí tổ chứcthực hiện tốt chế độ tuần làm việc 40 giờ theo qui định của Thông tư này;

4. Các trường đạihọc, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cần tăng cường cơ sở vật chất, bố trílại phòng học, phòng thực hành, thực tập, sản xuất một cách hợp lý, đồng thờikiến nghị với các cấp chủ quản tăng cường đầu tư nhằm khắc phục tình trạng cònkhó khăn như hiện nay.

5. Ngay từ nămhọc này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất,trường, lớp, phòng học để đáp ứng cho việc tổ chức dạy và học 5 ngày trong tuầncủa năm học tới, báo cáo Uỷ ban nhân dân các cấp xét duyệt và có biện pháp giảiquyết.

6. Thủ trưởng cáccơ quan quản lí giáo dục, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức phổ biến,tuyên truyền rộng rãi mục đích ý nghĩa về chế độ tuần làm việc 40 giờ trongtuần; bố trí sắp xếp tổ chức, bồi dưỡng năng lực cán bộ và đổi mới phương thứclàm việc để tăng cường hiệu quả công tác, đảm bảo cho mỗi cán bộ, công chức,nhà giáo và người lao động thực hiện nghiêm chỉnh kỉ luật lao động, làm việc có năng suất trong số giờ qui định,hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao

7. Thông tư nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 10 năm 1999.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánhvề Bộ Giáo dục và Đào tạo để giải quyết.