BỘ Y TẾ-BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 07-TT/LB

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 1962

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

QUY ĐỊNH DANH SÁCH NHỮNG ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI ĐƯỢC ƯU ĐÃI TRONG CHẾ ĐỘ ĐÃINGỘ KHI ỐM ĐAU

Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội (điều 8) đã quy định những công nhân, viên chức công tác ở miền núi được ưu đãi trong khi ốm đau.

Trong thông tư Liên bộ số 01 ngày 23 tháng 01 năm 1962 hướng dẫn thi hành điều lệ cũng đã nói: "Những công nhân, viên chức đang công tác ở miền núi (không phân biệt người ở địa phương hay người ở nơi khác đến) kể từ ngày đầu công tác ở những địa phương ấy..., khi ốm đau được hưởng mức trợ cấp của loại trên liền với loại của mình.

Nay Liên bộ tạm thời quy định danh sách những địa phương miền núi được ưu đãi như sau;

- Các châu, huyện: Mường Tè, Sinh Hồ, Phong Thổ, Tủa Chùa, Mù Căng Chải, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Phú Yên, Văn Chấn, Than Uyên, Tuần giáo, Điện biên, Mường lai, Thuận Châu, Mường la, Quỳnh Nhai (Khu Tự trị Thái Mèo);

- Các huyện Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Bắc quang, thị xã Hà Giang (Hà Giang);

- Toàn tỉnh Lào Kay;

- Các huyện Bảo Lạc, Nguyên Bình (Cao Bằng);

- Huyện Na Hàng (Tuyên Quang);

- Các huyện Văn Bàn, Lục Yên (Yên Bái);

- Các huyện Mai Châu, Đà Bắc, vùng Kỳ Thượng (Hòa Bình);

- Huyện Ba Chẽ, vùng Đồng Văn, vùng Bắc Xa (Hải Ninh);

- Các huyện Quan Hòa, Thường Xuân, vùng Yên Khương (Thanh Hóa);

- Đồng Quang, Tân Dân (Hồng Quảng);

- Các huyện Tương Dương, Quỳ Châu (Nghệ An);

- Hướng Lập, Vinh Ô (Vĩnh Linh);

- Khu mỏ sắt Khe-Lếch, mỏ đá Trái Hút, ga Mậu Đông (Yên Bái);

- Khu mỏ Bình Dương, trại chăn nuôi Phia Đén, nhà máy thủy điện Tà Sa và Nà Ngạn, đoạn đường trên đèo Cô Lê A (Cao Bằng);

- Khu mỏ kẽm chợ Điền (Bắc Cạn);

- Khu mỏ kẽm Làng Hít (Thái Nguyên);

- Khu mỏ phốt phát Vĩnh Thịnh (Lạng Sơn);

- Khu mỏ than Nà Dương (Lạng Sơn);

- Đoạn đường quốc lộ số 8 từ Kim Cương đến biên giới Lào - Việt (Nghệ An);

- Đoạn đường từ Ngọc Lâm đến Tân Lý (Quảng Bình);

- Đoạn đường từ Vít Thù Lù đến Làng Ho (Quảng Bình);

- Các khu rừng đang khai thác: Trại Lạt, Cừa, Khe Loa, Cây chanh, Cầu đất, Đào Ngũy, Vực Lộc, Tiên Đồng, Nghĩa phục, Tân Hợp, Xuân Thanh, Tam Hợp, Đức Thành, Giai Xuân, Khe Thái, Sông Chang, Chuộc Bạch, Lâm La và các khu vùng dọc sông Dinh (giáp Quỳ Châu, Nghệ An); Sông con, Rào qua, Ngã Dôi, Rào Mạc, Khe Chè, Chi Lôi (Hà Tĩnh); Cheo heo, Bình Lương, Yên Cát, Đồng Mua, Máng Mối (Thanh Hóa).

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Trong khi thi hành nếu gặp mắc mứu, khó khăn gì, đề nghị các Bộ, các ngành phản ảnh để Liên bộ nghiên cứu thêm.

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
Lê Tất Đắc

K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNGĐinh Thị Cần
K.T. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG
THỨ TRƯỞNGNguyễn Đăng