BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17-TT/LB

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1980

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 17-TT/LB NGÀY 29-10-1980 HƯỚNG DẪN THI HÀNH VIỆC TÍNH GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, HỌC SINH, THƯƠNG BINH VÀ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC ĐÃ NGHỈ HƯU TRÍ ĐI LẠI VỀ VIỆC RIÊNG

Thi hành Quyết định số 314-CP ngày 1/10/1980 của Hội đồng Chính phủ, liên Bộ Tài chính - Giao thông vận tải hướng dẫn việc trợ cấp hoặc giảm giá cước đối với công nhân, viên chức đang làm việc, đã về nghỉ hưu trí, học sinh và thương binh đi lại về việc riêng như sau:

1. Đối với công nhân, viên chức Nhà nước (kể cả các cơ sở công tư hợp doanh đã thực hiện thống nhất chế độ tiền lương như quốc doanh) nhân dịp nghỉ phép hàng năm, nếu kết hợp đi thăm gia đình hay đến một nơi nghỉ nhất định thì được Nhà nước thanh toán tiền tàu, xe (theo giá cước mới) mỗi năm một lần theo chế độ hiện hành.

Trường hợp công nhân, viên chức được thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp cho nghỉ phép về việc riêng theo đúng chế độ quy định (theo Điều 4, Nghị định số 28-TTg ngày 28-1-1959 của Thủ tướng Chính phủ) thì sẽ được Nhà nước trợ cấp 50% giá cước mới.

Những công nhân, viên chức từ trước tới nay vẫn dùng ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ đi về thăm gia đình mà không vi phạm vào giờ sản xuất, công tác của cơ quan, xí nghiệp, và xét việc đi lại đó là chính đáng thì được trợ cấp 50% giá cước mới; đối với:

- Gia đình ở xa từ trên 60 kilômét đến 100 kilômét mỗi quý được trợ cấp một lần;

- Gia đình ở xa từ 30 kilômét đến 60 kilômét, mỗi tháng được trợ cấp một lần.

Ngoài ra, ngành giao thông vận tải cố gắng tổ chức các đoàn tàu (xe lửa) ngoại ô chạy vào chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công nhân, viên chức đi về thăm gia đình với giá cước là 0,02 đ/1HK - km.

2. Đối với học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và trường công nhân kỹ thuật, nhân dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, nghỉ tết mà về thăm gia đình thì được giảm 50% giá cước mới.

Ngoài ra, đối với một số học sinh, sinh viên ở nội, ngoại vi thành phố, thị xã, từ trước tới nay vẫn nghỉ chủ nhật và ngày lễ ở gia đình mà không ảnh hưởng tới thời gian và nội quy học tập, thì các trường có trách nhiệm lập dự trù với các cơ quan quản lý vận tải hành khách để mua vé tháng sử dụng vào những ngày nghỉ đó và cũng được giảm 50% giá cước mới.

3. Đối với thương binh (đã được xếp hạng và có sổ thương tật) thì khi đi lại về việc riêng vẫn được ưu đãi theo nguyên tắc đã quy định trước đây.

Mức ưu đãi cụ thể là:

a. Đường sắt:

- Loại đặc biệt và nặng được giảm 100% giá cước mới.

- Loại vừa và nhẹ được giảm 50% giá cước mới.

b. Đường bộ, đường sông, đường biển:

- Loại đặc biệt và nặng được giảm 50% giá cước mới.

- Loại vừa và nhẹ được giảm 30% giá cước mới.

4. Công nhân, viên chức về hưu được hưởng chế độ trợ cấp tiền cước cho việc đi thăm một số lần cần thiết trong năm. Chế độ cụ thể do Bộ Tài chính cùng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thương binh và xã hội và Tổng công đoàn quy định.

5. Giá cước tàu, xe nói ở trên chỉ áp dụng đối với các loại phương tiện vận tải công cộng của ngành đường sắt, đường bộ, đường sông và đường biển. Công nhân, viên chức thuộc cơ quan, xí nghiệp nào thì do thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp đó xét và quyết định trợ cấp.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, khoản tiền trợ cấp giá cước này được hạch toán vào khoản Chi ngoài giá thành và phí lưu thông, Chi hộ Ngân sách Nhà nước (chi về xã hội); đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp hạch toán vào tiết tiền tàu xe cán bộ nghỉ phép trong mục 3 Phúc lợi tập thể. Các xí nghiệp ở các tỉnh phía Bắc, Ngân sách Nhà nước sẽ cấp khoản tiền trợ cấp giá cước này, còn các xí nghiệp ở các tỉnh phía Nam hạch toán vào khoản Chi hộ Ngân sách Nhà nước và trừ vào lãi nộp. Hàng quý, hàng năm, các cơ quan, xí nghiệp phải lập dự toán và quyết toán khoản chi này với cơ quan tài chính cùng cấp.

Đào Thiện Thi

(Đã ký)

Dương Bạch Liên

(Đã ký)