BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ NỘI VỤ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3-TT/LB

Hà Nội , ngày 24 tháng 4 năm 1984

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦABỘ NỘI THƯƠNG - NỘI VỤ SỐ 3-TT/LB NGÀY 24-4-1984 VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆTÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG NGÀNH NỘI THƯƠNG; PHỐI HỢP ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẦUCƠ,BUÔN LẬU, LÀM HÀNG GIẢ, KINH DOANH TRÁI PHÉP,QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Thực hiện nghiêm chỉnh Nghịquyết 3 của Bộ Chính trị về chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch, Nghịquyết số 128-HĐBT ngày 2-8-1982 và Chỉ thị số 93-HĐBT ngày 6-3-1983 của Hộiđồng Bộ trưởng về những biện pháp cấp bách để bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa,Nghị quyết số 188-HĐBT ngày 23-11-1983 về tăng cường thương nghiệp xã hội chủnghĩa, quản lý thị trường. Bộ Nội thương và Bộ Nội vụ đã xem xét kết quả thựchiện thời gian qua và ra thông tư liên Bộ hướng dẫn về công tác bảo vệ tài sảnxã hội chủ nghĩa trong ngành nội thương, phối hợp đấu tranh chống đầu cơ, buônlậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, quản lý thị trường như sau.

I- YÊU CẦU BẢO VỆ

1- Bảo vệ chặt chẽ hàng hoá, tàisản Nhà nước giao cho ngành nội thương quản lý, không để kẻ địch phá hoại, cánbộ nhân viên suy thoái tham ô, trộm cắp, móc ngoặc tuồn hàng ra ngoài hoặc hốilộ, nhận hối lộ trong mua bán, gia công, thông đồng với bọn làm ăn phi pháp,đưa hàng giả, hàng kém phẩm chất vào lưu thông phân phối, chống gian lận trongcân đong, đo đếm, bớt xén của khách hàng, đặc quyền, đặc lợi trong phân phối, lưuthông hàng hoá và những người thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý đểmất mát, hư hỏng thiếu hụt hàng hoá.

2- Phối hợp chặt chẽ giữa cánbộ, chiến sĩ, nhân viên hai ngành từ trên xuống cơ sở tiến hành đấu tranh chốngbọn đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, góp phần tích cực vàoviệc quản lý thị trường, ổn định giá cả, giữ vững kỷ cương Nhà nước, thiết lậptrật tự mới xã hội chủ nghĩa trong mặt trận phân phối lưu thông.

II- NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP BẢOVỆ TÀI SẢN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG NGÀNH NỘI THƯƠNG

1- Đối với ngành nội thương.

a) Bảo vệ tài sản xã hội chủnghĩa trong ngành nội thương là bảo vệ tốt hàng hoá được Nhà nước giao, làtrách nhiệm chính của ngành nội thương, của thủ trưởng đơn vị từ Bộ đến cáccông ty, các cơ sở (cửa hàng, trạm, trại kho, chi nhánh công ty), thủ trưởngphải chỉ đạo công tác bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa ở đơn vị do mình quản lýở tất cả các khâu thu mua, gia công, bảo quản, xuất nhập, vận chuyển, phânphối, bán buôn, bán lẻ.

b) Tập trung củng cố mạng lướithu mua để tận thu các mặt hàng nông nghiệp, công nghiệp được Nhà nước quyđịnh. Bảo đảm phân phối đến tay người tiêu dùng, không được để hao hụt ngangtắt, bớt xén, làm thiệt hại tài sản của Nhà nước, của người sản xuất, ngườitiêu dùng.

c) Tổ chức học tập quán triệtcác chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, thông tư liên Bộ, chế độ, nguyêntắc, thể lệ của ngành nội thương về quản lý, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa,làm cho mọi người nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, tự giác chấphành nghiêm chỉnh chính sách, chế độ pháp luật của Nhà nước và tích cực pháthiện đấu tranh chống địch phá hoại, chống tệ tham ô, trộm cắp tiền hàng và cácbiểu hiện tiêu cực khác trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp.

d) Củng cố nội bộ rà soát làmtrong sạch đội ngũ nhất là cán bộ làm gia công, thu mua, thủ kho, bảo vệ, giaonhận, vận chuyển, phân phối bán lẻ, kế toán, thủ quỹ, v.v... điều chuyển nhữngngười không đủ tin cậy về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng ra khỏi cácbộ phận thiết yếu quan trọng, bộ phận trực tiếp liên quan đến tiền hàng và tàisản khác.

Chấp hành nghiêm chỉnh chế độnội quy, nguyên tắc quản lý kinh tế, 4 chế độ trách nhiệm đối với cán bộ, côngnhân viên chức Nhà nước nêu trong Nghị định số 217-CP ngày 8-6-1979 của Hộiđồng Chính phủ nhất là chế độ bảo vệ tài sản Nhà nước, chế độ phòng cháy chữacháy, chế độ giữ gìn bí mật lực lượng hàng hoá. Soát xét lại và bổ sung chế độ,nội quy, thường xuyên giáo dục kiểm tra việc thực hiện các nội quy đó.

e) Bảo đảm các cơ sở vật chất đểbảo vệ các kho tàng, cửa hàng, cơ sở sản xuất, các kho hàng phải được xây tườngrào, trang bị đầy đủ khoá, đèn bảo vệ và các phương tiện bảo vệ cần thiết khác.Cần tổ chức hợp đồng chặt chẽ với công an (kể cả hợp đồng trang bị phương tiệnkhoa học kỹ thuật để bảo vệ các kho tàng lớn), dân quân địa phương xã, phườngđể bảo vệ tuần tra khu vực bên ngoài; Công an, thương nghiệp phối hợp tổ chứckiểm tra, nơi nào chưa làm thì phải định rõ thời gian phải làm cho xong.

g) Thực hiện đầy đủ chế độ thunộp tiền mặt cho ngân hàng, thu nộp, tiêu huỷ tem phiếu theo quy định của Nhà nước,ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực quay vòng, móc ngoặc đưa tem phiếu lắp ghép,phiếu giả vào rút hàng ra nhất là các mặt hàng cung cấp theo định lượng.

h) Khi phát hiện các vụ địch pháhoạt, nghi phá hoại, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, tham ô, trộmcắp, móc ngoặc làm sai chế độ nguyên tắc gây thiệt hại tài sản xã hội chủ nghĩaphải báo cáo lên cấp trên trực tiếp quản lý và báo cho cơ quan công an cùngcấp, các cơ quan có trách nhiệm, đồng thời cử cán bộ có thẩm quyền phối hợp vớicác ngành có liên quan tiến hành thanh tra kết luận xử lý nghiêm khắc, kịp thời.

i) Các đơn vị trong ngành nộithương có trách nhiệm thu mua hết số sản phẩm do các xí nghiệp quốc doanh vàhợp tác xã sản xuất ra theo kế hoạch Nhà nước, thu đủ số sản phẩm do các tổchức tập thể, cá thể gia công theo hợp đồng, kiểm tra chặt chẽ việc giao nhậnbảo đảm chất lượng, quy cách theo hợp đồng, kiên quyết đấu tranh không để hànghoá xấu, kém phẩm chất vào kho, người cán bộ nhận hàng phải ký vào biên bản vàchịu trách nhiệm về số hàng mình nhận. Rà soát lại định mức tiêu hao vật tư,nguyên liệu gia công, kiểm tra việc thu mua nông sản thực phẩm, chống ép giá,đổi chác hàng hoá, tranh mua đẩy giá lên cao. Cần trao đổi và cung cấp cho cáccơ quan có chức năng những xí nghiệp hợp tác xã không giao nộp đủ sản phẩm theokế hoạch, có biểu hiện làm ăn phi pháp, để phối hợp điều tra làm rõ và xử lý.

k) Các đơn vị trong ngành (cửahàng, trạm trại, công ty...) không được dùng vật tư hàng hoá của Nhà nước giaocho ngành nội thương quản lý phục vụ hợp đồng kinh tế hai chiều, mua nông sảnthực phẩm bán ra ngoài, bớt xén sử dụng vào việc khác... nếu vật tư hàng hoádùng vào mục đích trên qua thời vụ dùng không hết bị ứ đọng cần điều chỉnh kếhoạch phân phối thì cơ sở phải báo cáo xin cấp trên có thẩm quyền quyết định.

Tổ chức thực hiện tốt các đợtvận chuyển và phối hợp với công an bảo vệ các đợt vận chuyển hàng hoá lớn, cógiá trị kinh tế cao của ngành.

l) Tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quảnlý kinh doanh, quản lý tiền hàng. Việc thanh tra, kiểm tra phải được tiến hànhthường xuyên, đột xuất, chú trọng địa bàn, đơn vị trọng điểm, mặt hàng trọngđiểm, khâu quan trọng, để lập lại trật tự kinh tế, các đơn vị trong ngành nộithương không được chạy theo lợi nhuận kinh doanh đơn thuần, kinh doanh khôngđúng mặt hàng, địa bàn, mua đi bán lại loanh quanh, phục vụ không đúng đốitượng, v.v... gây rối thị trường, gây rối loạn giá cả.

m) Xây dựng và củng cố lực lượngbảo vệ chuyên trách, tuần tra canh gác (theo Nghị định số 36-CP ngày 3-2-1975của Hội đồng Chính phủ) có đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao.

2- Đối với ngành công an nhândân:

a) Đề xuất với cấp uỷ, cùng cácngành, đoàn thể tổ chức giáo dục phát động phong trào quần chúng trong cán bộ,công nhân viên ngành nội thương và ngoài nhân dân xung quanh khu vực kho tàng,cửa hàng, nhằm chống địch phá hoại, chống bọn tham ô, trộm cắp tài sản xã hộichủ nghĩa, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa.

b) Giúp đỡ ngành nội thương nắmtình hình, thuần khiết nội bộ, điều chuyển những người không đủ tin cậy về phẩmchất chính trị, đạo đức cách mạng ra khỏi bộ phận liên quan tiền, hàng (giacông, thu mua, giao nhận, vận chuyển, thủ kho, bảo vệ, bán lẻ...).

c) Giúp ngành nội thương xâydựng chế độ nội quy bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và thường xuyên kiểm traviệc thực hiện; xây dựng các phương án bảo vệ các kho tàng, cửa hàng trọng điểmcủa ngành; xây dựng các kế hoạch bảo vệ các đợt vận chuyển hàng hoá có giá trị cao.

d) Phối hợp với ngành nội thươngnắm tình hình phát hiện các việc vi phạm chế độ nguyên tắc quản lý, phân phốihàng hoá ở các kho, cửa hàng, các vụ tham ô, biển thủ, trộm cắp tài sản xã hộichủ nghĩa, điều tra khám phá và xử lý người vi phạm kịp thời và nghiêm minh.

e) Đấu tranh chống bọn lưu manh,trộm cắp, không để chúng vào kho, cửa hàng, các phương tiện vận chuyển đườngthuỷ, đường sắt, đường bộ để hoạt động.

g) Phối hợp với ngành nội thươngtăng cường công tác quản lý thị trường, chống bọn đầu cơ, buôn lậu, làm hànggiả, kinh doanh trái phép.

h) Xây dựng củng cố và hướng dẫnnghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, chuyên trách tuần tra canh gác (theo Nghị địnhsố 36-CP ngày 3-2-1975 của Hội đồng Chính phủ) giáo dục lực lượng này thực hiện6 lời dạy của Hồ Chủ tịch do Bộ Nội vụ đã phát động.

3- Đối với chính quyền các cấpvà các ngành:

Hàng hoá của ngành nội thương làtài sản xã hội chủ nghĩa trực tiếp phục vụ cho sản xuất, chiến đấu bảo vệ Tổquốc, tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. Cho nên tất cả các ngành, các cấp từtrung ương đến cơ sở đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ, chống địch pháhoại, chống tham ô, trộm cắp, chống đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanhtrái phép, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hư hại tổn thất, mất mát hàng hoá.

a) Uỷ ban nhân dân các cấp thựchiện đầy đủ chức năng chỉ đạo, lãnh đạo công tác an ninh trật tự ở địa phương,tổ chức và huy động lực lượng các ngành, các đoàn thể, các cấp thực hiện côngtác bảo vệ thương nghiệp ở địa phương, giáo dục sâu rộng trong nhân dân ý thứcbảo vệ hàng hoá, tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn hoạt động thương nghiệp ở địaphương.

- Chỉ thị cho các xí nghiệp quốcdoanh thực hiện đầy đủ chế độ giao nộp sản phẩm đúng số lượng, chất lượng sảnphẩm.

- Hướng dẫn, giáo dục, kiểm trađôn đốc các hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp, các tổ chức tập thể, cá thể kýhợp đồng gia công với thương nghiệp quốc doanh phải giao đủ sản phẩm bảo đảmchất lượng, đúng thời gian. - Vận động nhân dân bán nông sản thực phẩm cho Nhànước với các hình thức nghĩa vụ, hợp đồng kinh tế hai chiều.

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốcviệc thực hiện chính sách phân phối lưu thông của Đảng, Nhà nước và phát độngphong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Khi xảy ra các vụ tham ô, trộmcắp, vi phạm các chế độ quản lý tài sản, gây thiệt hại cho Nhà nước thì Uỷ bannhân dân chủ trì họp các ngành để bàn chủ trương, biện pháp giải quyết.

b) Các ngành ở trung ương theodõi, kiểm tra đôn đốc, quản lý chặt chẽ các xí nghiệp giao nộp sản phẩm (theoQuyết định số 146-HĐBT ngày 25-8-1982), thực hiện nghiêm chỉnh chính sách phânphối lưu thông, quản lý thị trường (theo Nghị quyết số 188-HĐBT ngày23-11-1983). Nghiêm cấm các đơn vị không có chức năng kinh doanh, không đượckinh doanh thương nghiệp.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Bảo vệ thương nghiệp xã hội chủnghĩa là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng, các ngành ở trung ương, Uỷ ban nhândân các tỉnh, thành phố cần quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện và tạo mọiđiều kiện cho các cơ quan, các ngành kinh tế thực hiện tốt thông tư liên Bộ Nộithương - Nội vụ về công tác bảo vệ tài sản trong ngành nội thương.

Ban thanh tra, phòng bảo vệ BộNội thương, Cục an ninh, Cục cảnh sát kinh tế - Bộ Nội vụ làm tham mưu cho lãnhđạo hai Bộ có kế hoạch cụ thể hướng dẫn các đơn vị trong ngành từ trung ươngxuống cơ sở triển khai thực hiện thông tư này.

Giám đốc Sở thương nghiệp, côngan tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương cần bàn bạc thống nhất kếhoạch chuẩn bị nội dung báo cáo tình hình công tác bảo vệ... để tham mưu cho Uỷban nhân dân tỉnh, thành phố, đặc khu chủ trì mở hội nghị kiểm điểm công tácbảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa từ năm 1981 đến nay trong ngành nội thương vàbàn bạc các biện pháp thực hiện thông tư liên Bộ ở địa phương.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, ngànhnội thương và công an tỉnh, thành phố dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh,thành phố tổ chức họp giao ban có các quận, huyện, thị xã dự để nghe báo cáotình hình, kiểm điểm việc thực hiện thông tư liên Bộ, rút kinh nghiệm trongviệc tổ chức công tác bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, đồng thời báo cáo tìnhhình lên lãnh đạo hai Bộ để kịp thời chỉ đạo và báo cáo lên Thường vụ Hội đồngBộ trưởng. 6 tháng, 1 năm lãnh đạo hai Bộ gặp nhau để kiểm điểm việc thực hiệnthông tư này, trao đổi tình hình bàn biện pháp bảo vệ và giải quyết các mắc mứutồn tại.

Cục cảnh sát kinh tế, Cục anninh kinh tế - Bộ Nội vụ và Ban thanh tra, phòng bảo vệ Bộ Nội thương có tráchnhiệm giúp lãnh đạo hai Bộ theo dõi tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả và đềra biện pháp đẩy mạnh thực hiện Thông tư này.

Ngô Quốc Hạnh

(Đã ký)

Trần Quyết

(Đã ký)