BỘ Y TẾ-TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 33-TT/LB

Hà Nội , ngày 25 tháng 6 năm 1987

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦA BỘ Y TẾ - TỔNG CÔNG ĐOÀN SỐ 33-TT/LB NGÀY 25-6-1987 QUY ĐỊNH VỀTHỜI GIAN NGHỈ VIỆC ĐƯỢC HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI THAY LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ,CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MẮC CÁC BỆNH CẦN CHỮA DÀI NGÀY.

Ngày 1 tháng 1 năm 1986, Hội đồngBộ trưởng có Quyết định số 133-HĐBT bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ ốmđau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với cán bộ, công nhân viên chức.

Căn cứ Điều 3 của Quyết địnhtrên, nay Bộ Y tế và Tổng công đoàn Việt Nam quy định thời gian nghỉ việc đượchưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với công nhân viên chức mắc bệnh cầnchữa dài ngày như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THIHÀNH

1.Công nhân viên chức mắc các bệnh sau đây cần phải nghỉ việc để chữa bệnh dàingày:

a. Bệnh lao các loại.

b. Bệnh tâm thần.

c. Bệnh sang chấn hệ thần kinh,động kinh.

d. Suy tim mãn, tâm phế mãn.

đ. Bệnh phong (cùi).

e. Thấp khớp mãn có biến chứngphần xương cơ khớp.

g. Ung thư các loại ở tất cả cácphủ tạng.

h. Các bệnh về nội tiết.

i. Di chứng do tai biến mạch máunão.

k. Di chứng do vết thương chiếntranh.

l. Di chứng do phẫu thuật và taibiến điều trị.

2. Công nhân viên chức bị suynhược cơ thể do bị tra tấn tù đày trong hoạt động cách mạng.

3. Công nhân viên chức mắc các bệnhmãn tính, bệnh xã hội khác phải nghỉ việc vặt nhiều lần để chữa bệnh trong nămthì thời gian được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương được tính như các bệnhthông thường đã quy định tại Thông tư số 77-TT/TCĐ ngày 10-12-1986 của Tổngcông đoàn Việt Nam hướng dẫn thi hành Quyết định số 133-HĐBT ngày 1-11-1986 củaHội đồng Bộ trưởng.

II.THỜI GIAN VÀ MỨC TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI THAY LƯƠNG TRONG THỜI GIAN NGHỈ VIỆC ĐỂĐIỀU TRỊ BỆNH.

1. Thời gian hưởngtrợ cấp bảo hiểm xã hội thay ương:

Thời gian công tác (Tính theo năm dương lịch)

Mức trợ cấp tính trên lương chính và các khoản phụ cấp ổn định (nếu có)

Thời gian được hưởng trợ cấp tối đa

1 năm đến 5 năm

75%

12 tháng

5 năm đến 10 năm

80%

18 tháng

10 năm đến 15 năm

85%

18 tháng

15 năm đến 20 năm

90%

24 tháng

trên 20 năm

95%

36 tháng

Công nhân viên chứclà thương binh (được cấp sổ trợ cấp thương tật) và thuộc đối tượng quy định tạiđiểm 2, mục I không kể thời gian công tác đều được hưởng thời gian trợ cấp ốmđau tối đa là 36 tháng.

2. Cán bộ, công nhân viên chứctrong đối tượng được nghỉ dài ngày, khi hết thời gian được hưởng trợ cấp bảo hiểmxã hội thay lương theo quy định trên mà vẫn còn phải tiếp tục điều trị, điều dưỡngthì chuyển sang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một khoản tiền ổn định theo quy địnhtại điều 3 của Quyết định số 133-HĐBT.

III. CÁCH TÍNHTHỜI HẠN TRỢ CẤP.

1. Công nhân viênchức mắc các bệnh cần nghỉ việc dài ngày để chữa bệnh, có thời gian nghỉ việcliên tục thì thời gian nghỉ ốm tính từ ngày nghỉ việc để điều trị, điều dưỡng.

2. Công nhân viên chức có thờigian nghỉ ốm không liên tục (tức là thời gian nghỉ điều trị, điều dưỡng bệnh từngđợt) thì tính như sau:

a) Công nhân viên chức có thời hạnđược hưởng trợ cấp ốm đau tối đa là 12 tháng và 18 tháng thì thời gian nghỉ ốmtính cộng dồn trong 2 năm (Cộng tổng số ngày nghỉ ốm để điều trị điều dưỡng nộingoại trú trong mẫu C2 của hồ sơ quản lý sức khoẻ).

b) Công nhân viên chức có thời hạnđược hưởng trợ cấp ốm đau tối đa là 24 tháng, thời gian nghỉ ốm tính cộng dồntrong mẫu C2 của hồ sơ quản lý sức khoẻ trong 3 năm.

c) Công nhân viên chức có thời hạnđược hưởng trợ cấp ốm đau tối đa là 36 tháng thì thời gian nghỉ ốm tính cộng dồntrong mẫu C2 của hồ sơ quản lý sức khoẻ trong 4 năm.

IV.TỔ CHỨC THI HÀNH

1. Trường hợp cán bộ,công nhân viên chức nhà nước mắc các bệnh cần nghỉ việc dài ngày theo quy địnhtại mục I:

a) Các bệnh viện, các viện điềudưỡng thu nhận vào điều trị, điều dưỡng nội trú.

b) Nếu xét thấy không cần phải nằmđiều trị nội trú, các bệnh viện, các phòng khám, các trạm chuyên khoa phối hợpvới trạm y tế cơ sở lập hồ sơ cho điều trị ngoại trú. Hồ sơ điều trị ngoại trúphải có đầy đủ hồ sơ bệnh án, phiếu điều tri, các phiếu xét nghiệm lâm sàng vàcác phiếu khám chuyên khoa khác nếu có. Sau mỗi đợt điều trị, tuỳ theo từng trườnghợp bệnh tật cụ thể, từ 15 đến 30 ngày hoặc từ 2 đến 3 tháng phải tổ chức hộichẩn để đánh giá kết quả trong quá trình điều trị, các thành viên tham gia hộichẩn gồm có:

- 1 lãnh đạo bệnh viện hoặcphòng khám đa khoa hay trạm chuyên khoa.

- 1 y bác sỹ được phân công theodõi bệnh nhân.

- 1 y bác sỹ phụ trách trạm y tếcơ sở...

Sau mỗi đợt sơ kết hoặc tổng kếtđợt điều trị, hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú này phải được sao chép đầy đủvào mẫu C2 và được lưu trữ trong túi hồ sơ quản lý sức khoẻ của công nhân viênchức.

2. Trường hợp công nhân viên chứcmắc các bệnh quy định trên đã nghỉ việc hết thời hạn hưởng trợ cấp theo tỷ lệ %lương, hội đồng sức khoẻ cơ sở trực tiếp trao đổi với bệnh viện - Phòng khám bệnhđa khoa hoặc trạm chuyên khoa giải quyết theo hướng sau đây:

- Nếu tình trạng bệnh tật ổn định,sức khoẻ tiến triển tốt, có thể trở lại công tác, sản xuất được thì tiếp tục giảiquyết điều trị, điều dưỡng, nhưng tối đa không được vượt quá 12 tháng nữa.

- Sau quá trình điều trị, điềudưỡng, nếu tình trạng bệnh tật không ổn định, sức khoẻ xấu đi mà đã hết thời hạnhưởng trợ cấp thay lương như đã nói ở trên thì giới thiệu ra hội đồng giám địnhy khoa giải quyết theo chế độ hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngàyban hành, những điều đã quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Hoàng Tỉnh

(Đã ký)

Phạm Song

(Đã ký)