BỘ GIÁO DỤC-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8-TT/LB

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 1977

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦABỘ GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH SỐ 8-TT/LB NGÀY 21-5-1977 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNHSỐ 152/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ SUNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚIGIÁO VIÊN VỠ LÒNG

Thủ tướng Chính phủ đã có quyếtđịnh số 152/TTg ngày 8-4-1976: Cho chuyển các lớp vỡ lòng vào hệ Giáo dục phổthông cấp 1. Các giáo viên dạy lớp vỡ lòng có đủ tiêu chuẩn, được tuyển dụngvào biên chế Nhà nước và được hưởng lương theo thang lương và mọi quyền lợikhác như giáo viên phổ thông cấp 1. Những giáo viên vỡ lòng trong khi chưa đủtiêu chuẩn, thì được hưởng thù lao hàng tháng bằng 85% bậc lương khởi điểm củagiáo viên phổ thông cấp 1 và mọi quyền lợi khác như giáo viên phổ thông cấp 1.

Ngành giáo dục có nhiệm vụ quản lýtoàn diện: về công tác cán bộ, về biên chế, về quỹ tiền lương... của giáo viênvỡ lòng ở các địa bàn: nông thôn, thị trấn, thành phố, thị xã, cơ quan, xí nghiệp,công trường, nông trường và lâm trường.

Để thi hành quyết định nói trên,được sự thoả thuận của Bộ Lao động (tại công văn số 339/LĐ-LHCSN ngày30-3-1977); của Tổng Công đoàn Việt Nam (tại công văn số 19/ĐSTL-TCĐ ngày6-1-1977) và sự nhất trí của Ban Tổ chức của Chính phủ, của Uỷ ban Kế hoạch Nhànước; Liên Bộ Giáo dục - Tài chính ra thông tư hướng dẫn thực hiện như sau:

I- ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐƯỢCTUYỂN DỤNG VÀ ĐỐI TƯỢNG CHƯA ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC

A- Giáo viên vỡ lòng được xéttuyển dụng vào biên chế Nhà nước phải có các tiêu chuẩn sau đây: (căn cứ vàotiêu chuẩn quy định tại điều lệ tuyển dụng và cho thôi việc ban hành theo Nghịđịnh số 24/CP ngày 13-3-1963 của Hội đồng Chính phủ và quy định cụ thể của BộGiáo dục).

1. Có quyền công dân, lý lịch rõràng, tự nguyện phục vụ.

2. Đã tốt nghiệp các trường lớpđào tạo bồi dưỡng giáo viên vỡ lòng có trình độ trung học, cao đẳng, đại học từ(7+3, hoặc 9+2 trở lên).

3. Có phẩm chất đạo đức tốt: đượctín nhiệm với phụ huynh và học sinh.

4. Bảo đảm giảng dạy đạt yêu cầuvề nội dung chương trình và các môn học.

5. Có đủ sức khoẻ: không có bệnhlây truyền, dị dạng.

B- Riêng đối với những giáo viênđã có mặt giảng dạy ở các trường, lớp vỡ lòng dân lập (các trường, lớp này đãđăng ký và được các Sở, Ty, phòng giáo dục công nhận) kể từ ngày 7-4-1976 trở vềtrước, thì việc xét tuyển vào biên chế Nhà nước được giải quyết như sau:

- Đã bảo đảm các tiêu chuẩn ởcác điểm 1; 3; 4; 5 trên đây:

- Về văn hoá nghiệp vụ (tiêu chuẩn2):

+ Phải tốt nghiệp sư phạm mẫugiáo (hoặc vỡ lòng) 7+1 trở lên.

+ Hoặc phải tốt nghiệp lớp 7 (phổthông hay bổ túc văn hoá) đã dạy học được 5 năm trở lên và trong 5 năm này ítnhất đã qua 3 lần bồi dưỡng hè về chuyên môn nghiệp vụ.

Khi xét tuyển được châm chước:có lớp 5 đối với giáo viên dạy ở vùng công giáo, đối với giáo viên lâu năm cónhiều cống hiến cho ngành học, đối với giáo viện dạy giỏi (tỉnh, thành phố côngnhận) hoặc chiếm sĩ thi đua; có lớp 4 đối với giáo viên là người dân tộc ít người(vùng núi).

C- Những giáo viên vỡ lòng đã đủcác tiêu chuẩn 1; 3; 4; 5 và chưa đủ tiêu chuẩn 2 (về văn hoá nghiệp vụ) thìcác Sở, Ty, phòng giáo dục cần có kế hoạch tích cực bồi dưỡng cho đạt tiêu chuẩnđể sau một thời gian ngắn nhất có thể được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước.

II- CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐIVỚI GIÁO VIÊN VỠ LÒNG

A- Những giáo viên vỡ lòng có đủtiêu chuẩn (tại điểm B phần I) được xét tuyển dụng vào biên chế Nhà nước, đượchưởng:

1. Có trình độ văn hoá nghiệp vụ:

- Tốt nghiệp sư phạm sơ cấp hệ 7+ 1; 4 + 3 ( miền núi cao)... được hưởng lương theo thang lương giáo viên cấp 1toàn cấp, xếp bậc lương khởi điểm 40đ.

- Tốt nghiệp sư phạm trung cấp hệ7 +2 (đã được công nhận là trung cấp); 7+3; 10+1 được hưởng lương theo thanglương giáo viên cấp 1 có trình độ trung học, xếp 45đ.

2. Sau khi được xét, xếp vào bậckhởi điểm, nếu thấp hơn sinh hoạt phí cũ thì cân nhắc kỹ 5 tiêu chuẩn, thâmniên công tác từ 6 năm trở lên, xét kết quả giảng dạy từ trung bình trở lên đểxếp lên bậc trên liền kế (40 đồng lên 47 đồng; 45 đồng lên 50 đồng...); khi xếplên bậc trên chú ý xét tương quan với giáo viên cấp 1 nâng bậc lương năm 1976.

3. Ngoài tiền lương, các giáoviên vỡ lòng đã vào biên chế còn được hưởng mọi quyền lợi khác như giáo viên phổthông cấp 1 trong biên chế Nhà nước.

B- Những giáo viên vỡ lòng chưađủ tiêu chuẩn để xét tuyển dụng (gồm những người đã có mặt giang dạy ở các trường,lớp vỡ lòng kể từ ngày 7/4/1976 trở về trước và dạy liên tục tới nay) được hưởng:

1. Được hưởng thù lao hàng thángbằng 85% bậc lương khở điểm của giáo viên phổ thông cấp 1 toàn cấp.

2. Được cấp tem, phiếu để muatheo giá cung cấp: đường, thực phẩm, vải, sổ mua lương thực như giáo viên phổthông cấp I trong biên chế Nhà nước.

3. Được hưởng một số chế độ bảohiểm xã hội: trợ cấp ốm đau, trợ cấp thai sản, trợ cấp tai nạn lao động; chế độtrợ cấp đông con; trợ cấp khó khăn; trợ cấp gửi con vào nhà trẻ; trợ cấp nhà ăntập thể (nếu ăn tại nhà ăn tập thể) như giáo viên phổ thông cấp 1 trong biên chếNhà nước.

4. Được hưởng các khoản chi vềđào tạo bồi dưỡng; sinh hoạt phí đi học dài hạn; phụ cấp dạy thêm giờ; tài liệusách giáo khoa, báo chí nghiệp vụ theo chế độ hiện hành như đối với giáo viênphổ thông cấp 1 trong biên chế.

Được nghỉ ngày lễ, ngày tết, nghỉhè có lương. Được làm nghĩa vụ lao động như giáo viên phổ thông cấp 1 trongbiên chế Nhà nước.

5. Thù lao các khoản chi trên đâyđối với giáo viên vỡ lòng chưa vào biên chế Nhà nước do ngân sách địa phương(kinh phí sự nghiệp giáo dục) đài thọ.

C- Thực hiện chế độ bảo hiểm xãhội và một số trợ cấp.

1. Thời gianlàm giáo viên vỡ lòng được tính là thời gian công tác liên tục để làm căn cứthi hành các chế độ bảo hiểm xã hội và một số trợ cấp khác.

2. Để thực hiện đầy đủ các chế độbảo hiểm xã hội và phúc lợi tập thể cho giáo viên vỡ lòng đã tuyển dụng vàobiên chế Nhà nước, và các giáo viên vỡ lòng chưa được tuyển dụng vào biên chếNhà nước; các cơ quan giáo dục nơi quản lý biên chế, quỹ tiền lương của giáoviên vỡ lòng phải trích nộp cho quỹ bảo hiểm xã hội khoản tiền bằng 3,7% quỹlương thực chi (phần do Tổng Công đoàn quản lý) và quỹ hưu trí, mất sức, tuấtkhoản tiền bằng 1% quỹ lương thực chi (phần do Bộ Thương binh xã hội quản lý) đểcác ngành chức năng quản lý thống nhất.

3. Giáo viên vỡ lòng ở cơ quan,xí nghiệp trước đây là công nhân viên chức trong biên chế sang dạy vỡ lòng:

- Ngày nay nếu đủ 5 tiêu chuẩntrên thì được chuyển sang làm giáo viên vỡ lòng, được hưởng bậc lương giáo viênphổ thông cấp I, nếu bậc lương cũ cao hơn bậc lương mới thì được bảo lưu.

- Nếu chưa đủ tiêu chuẩn 2 ( vănhoá nghiệp vụ) thì cần được bồi dưỡng để sẽ xét chính thức làm giáo viên vỡlòng, tiền lương và các chế độ hưởng như hiện hành.

- Nếu không đủ các tiêu chuẩntuyển dụng làm giáo viên vỡ lòng thì cơ quan, xí nghiệp... chuyển trở lại vịtrí công tác cũ của công nhân viên chức (công việc đã làm trước khi sang dạy vỡlòng).

III- KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

A- Căn cứ vào tiêu chuẩn quy địnhtrên đây, các Sở, Ty giáo dục cần có kế hoạch khảo sát phân loại số giáo viên vỡlòng hiện có mặt giảng dạy từ ngày 7-4-1976 trở về trước để thực hiện việc tuyểndụng chính thức và các chế độ chính sách.

1. Những giáo viên vỡ lòng có đủtiêu chuẩn quy định trên do các cơ quan giáo dục xét và đề nghị Uỷ ban nhân dâncùng cấp ra quyết định tuyển dụng chính thức theo chỉ tiêu biên chế và quỹ tiềnlương đã được duyệt chính thức của ngành giáo dục.

2. Đối với những giáo viên chưađủ tiêu chuẩn xét tuyển vào biên chế chính thức còn đang hưởng 85% bậc lương khởiđiểm của giáo viên phổ thông cấp I. các Sở, Ty giáo dục cần tích cực tạo mọi điềukiện để bồi dưỡng cho anh chị em được học tập bằng nhiều hình thức để sớm đạttiêu chuẩn cụ thể là:

- Nếu còn đủ điều kiện, đủ sứcvươn lên, tuy trình độ văn hoá mới có lớp 6 (đối với miền xuôi), lớp 3 (đối vớimiền núi, hải đảo), nhưng sức khoẻ tốt, có lý lịch rõ ràng, có tính thần thái độphục vụ đúng, yêu nghề mến trẻ, phẩm chất đạo đức tốt, thì cơ quan giáo dụctích cực bồi dưỡng thêm. Sau thời gian bồi dưỡng nhiều nhất là 5 năm, nếu khôngđạt tiêu chuẩn quy định trên thì kiên quyết cho thôi việc.

- Bộ Giáo dục sẽ hướng dẫn các cấptổ chức thi kiểm tra trình độ và công nhận để xét thực hiện chính sách.

3. Đối với những giáo viên vỡlòng không đủ tiêu chuẩn quy định trên thì giải quyết như sau:

- Không đủ sức khoẻ thì kiên quyếtcho đi chữa bệnh, chuyển sang lao động khác hoặc cho thôi việc.

- Giáo viên không đủ tiêu chuẩnvề phẩm chất đạo đức, lý lịch không rõ ràng; và giáo viên không đủ tiêu chuẩn vềvăn hoá nghiệp vụ, không đủ sức và điều kiện vươn lên, thì không tuyển dụng làmgiáo viên vỡ lòng.

- Đối với giáo viên dạy lâu năm,già yếu không đủ sức khoẻ để tiếp tục công tác sẽ được quy định trong một thôngtư riêng.

B- Thời gian được công nhậnchính thức tuyển vào biên chế Nhà nước đối với các đối tượng đạt tiêu chuẩn đượctính từ ngày 8-4-1976 (ngày Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 152/TTg ).

Đối với những giáo viên vào biênchế và đối với những giáo viên chưa đủ tiêu chuẩn vào biên chế được hưởng tiềnlương (hoặc thù lao) bắt đầu từ ngày 1-9-1976 (tháng đầu của năm học mới). Sốtiền lương và phụ cấp được truy lĩnh tính vào ngân sách địa phương năm 1977.

Trong quá trình thi hành thông tưnày, nếu có khó khăn các địa phương phải phản ánh kịp thời cho Liên Bộ biết đểcó biện pháp giải quyết.

Đào Thiện Thi

(Đã ký)

Hồ Trúc

(Đã ký)