BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 163/2002/TTLT /BQP-BTC

Hà Nội , ngày 08 tháng 11 năm 2002

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦABỘ QUỐC PHÒNG - TÀI CHÍNH SỐ 163/2002/TTLT /BQP-BTC NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2002 HƯỚNGDẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 116/2002/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 9 NĂM 2002 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP QUẢN LÝ TRẠI TẠM GIAM, NHÀ TẠM GIỮ THUỘC BỘ QUỐCPHÒNG

Thi hành Quyết định số 116/2002/QĐ-TTgngày 17 tháng 9 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp quản lý trạitạm giam, nhà tạm giữ thuộc Bộ Quốc Phòng. Bộ Quốc Phòng và Bộ Tài Chính thốngnhất hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP

1. Phụ cấp 10% tính trên lương cấpbậc quân hàm đối với sĩ quan, lương ngạch, bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp,công nhân viên chức Quốc phòng hoặc phụ cấp quân hàm đối với hạ sỹ quan, binh sỹ(kể cả phụ cấp chức vụ, nếu có) áp dụng đối với giám thị, phó giám thị, trợ lýgiam giữ, quản giáo, cán bộ y tế trực tiếp khám, chữa bệnh cho phạm nhân, Cảnhvệ công tác tại các trại tạm giam thuộc các Quân khu 2, Quân khu 3 , Quân khu4, Quân khu 5, Quân khu 9, Quân khu Thủ đô Hà Nội, Quân đoàn 1, Quân đoàn 2,Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4.

2. Phụ cấp 5% tính trên lương cấpbậc quân hàm đối với sỹ quan, lương ngạch bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp,công nhân viên chức quốc phòng hoặc phụ cấp quân hàm đối với hạ sỹ quan, binh sỹ(kể cả phụ cấp chức vụ nếu có) áp dụng đối với cán bộ, chiến sỹ, công nhân viênchức quốc phòng còn lại công tác tại các trại tạm giam và cán bộ, chiến sỹ,công nhân viên chức quốc phòng làm nhiệm vụ chuyên trách tại 25 nhà tạm giữ thuộcBộ chỉ huy quân sự các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Lai Châu, Sơn La,Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, Hoà Bình, Hải Dương, Thanh Hoá, Quảng Bình, ThừaThiên Huế, Bình Định, Khánh Hoà, Đăk Lăk, Kon Tum, Bình Phước, Tây Ninh, BìnhThuận, Lâm Đồng, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre và Đồng Tháp.

3. Trường hợp số lượng trại tạmgiam, nhà tạm giữ tăng hoặc giảm theo yêu cầu Bộ Quốc phòng quyết định áp dụnghoặc ngừng áp dụng các chế độ nêu trên, sau khi thoả thuận với Bộ Tài chính.

II. CÁCH TÍNH TRẢ

1. Phụ cấp quản lý trại tạmgiam, nhà tạm giữ được tính trả theo số ngày thực tế làm việc trong tháng tạitrại tạm giam, nhà tạm giữ và trả cùng kỳ lương hàng tháng theo công thức sau:


Mức tiền phụ cấp/tháng

=

Tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc lương ngạch bậc hoặc phụ cấp quân hàm (kể cả phụ cấp chức vụ, nếu có)

Số ngày làm việc theo quy định trong tháng

x

Mức phụ cấp 10% hoặc 5% theo quy định

x

Số ngày thực tế làm việc tại trại giam, nhà tạm giữ

2. Các ngày nghỉ phép, đi học, ốmđau... không làm công việc thường ngày ở trại tạm giam, nhà tạm giữ thì khôngđược hưởng khoản phụ cấp này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chế độ phụ cấp quản lý trại tạmgiam, nhà tạm giữ được thực hiện từ ngày 01 tháng 9 năm 2002

Năm 2002 kinh phí chi trả do BộQuốc phòng tự cân đối trong ngân sách chi thường xuyên đã được Nhà nước giao. Từnăm 2003 được tính vào dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ Quốc phòng.

Trong qua trình thực hiện có gìkhó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về liên Bộ đề xem xét, giải quyết.

Nguyễn Huy Hiệu

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)