Thông tư

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCHSỐ 03/2003/TTLT-BCA-BGTVT NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2003
HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÁNH DẤU SỐ LẦN VI PHẠM PHÁP LUẬT
GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN GIẤY PHÉP LÁI XE

Thực hiện Nghị quyếtsố 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềmchế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, liênBộ Công an - Giao thông vận tải hướng dẫn việc đánh dấu số lần vi phạm phápluật giao thông đường bộ trên giấy phép lái xe, để quản lý người điểu khiểnphương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng:

Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộtrên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộmà theo quy định của pháp luật, hành vi đó có mức cao nhất của khung tiền phạttừ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên thì ngoài việc xử phạt vi phạmhành chính còn bị đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì thực hiện theo quy địnhcủa điều ước quốc tế đó.

2. Đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe:

Việc đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe được thực hiệnbằng cách bấm lỗ (có hình tròn, đường kính 4,5 mm) vào vị trí quy định trêngiấy phép lái xe.

3. Nguyên tắc đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe:

a. Mỗi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ tạiđiểm 1 nêu trên bị bấm một lỗ trên giấy phép lái xe; trường hợp cùng một lúc viphạm từ hai hành vi vi phạm trở lên và theo quy định của pháp luật, các hành viđó đều bị bấm lỗ thì cũng chỉ bấm một lỗ trên giấy phép lái xe;

b. Giấy phép lái xe bị bấm đến lỗ thứ ba thì hết giá trị sửdụng và bị thu hồi;

c. Đối với hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, bịáp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khôngthời hạn thì không cần phải bấm lỗ.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Vị trí bấm lỗ trên giấy phép lái xe:

a. Vị trí bấm lỗ trên giấy phép lái xe nằm trên đường kẻviền ngoài, phía bên phải mặt sau giấy phép lái xe và bấm theo thứ tự từ trênxuống dưới như sau:

- Lỗ thứ nhất ở giao điểm giữa đường kẻ viền ngoài với đườngkẻ phân chia hạng A2 và A3;

- Lỗ thứ hai ở giao điểm giữa đường kẻ viền ngoài với đườngkẻ phân chia hạng B1 và B2;

- Lỗ thứ ba ở giao điểm giữa đường kẻ viền ngoài với đườngkẻ phân chia hạng D và E;

b. Giấy phép lái xe có quy định vị trí đánh dấu, thì bấm lỗvào đúng vị trí đó.

2. Thẩm quyền đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe:

Người có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật giaothông đường bộ nêu tại điểm 1 phần I Thông tư này thuộc lực lượng cảnh sát giaothông quyết định việc đánh dấu vi phạm trên giấy phép lái xe.

3. Xử lý giấy phép lái xe bị đánh dấu:

a. Khi người vi phạm thi hành xong quyết định xử phạt, thìtiến hành bấm lỗ, ghi rõ ngày tháng năm bấm lỗ vào quyết định xử phạt. Trườnghợp giấy phép lái xe bị bấm lỗ lần thứ ba, cơ quan cảnh sát giao thông (nơi bấmlỗ lần thứ ba) tạm giữ giấy phép lái xe và thông báo bằng văn bản cho Cục Đườngbộ Việt Nam hoặc Sở giao thông vận tải (giao thông công chính) nơi quản lý biếtđể phối hợp và báo cáo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

b. Sau 12 tháng kể từ ngày bấm lỗ lần thứ ba, người vi phạmmới được sát hạch để cấp lại giấy phép lái xe theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cục cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Bộ Công anhướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện việc đánh dấu viphạm pháp luật giao thông đường bộ theo quy định của Thông tư liên tịch này; hàngtháng thông báo các trường hợp bấm lỗ lần thứ ba cho cơ quan chức năng củangành Giao thông vận tải biết để phối hợp.

2. Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn,chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng các quy định của Thông tư liêntịch này; tiếp nhận, theo dõi các trường hợp bị bấm lỗ lần thứ ba do Cảnh sátgiao thông thông báo để quản lý. Đồng thời, hàng tháng thông báo cho Cục Cảnhsát giao thông đường bộ - đường sắt về các trường hợp bấm lỗ lần thứ ba đã đượcgiải quyết sát hạch cấp lại giấy phép lái xe.

3. Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt chủ trì,phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn thống nhất mẫu thông báo để ápdụng cho các trường hợp quy định tại điểm 2, điểm 3 nêu trên.

4. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần phản ảnh kịp thời về liênBộ Công an - Giao thông vận tải (qua Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đườngsắt, Cục Đường bộ Việt Nam) để có hướng dẫn kịp thời.