BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/TTLT /BLĐTBXH-BGDĐT-BTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2006

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪNVỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNGVÀ CON CỦA HỌ

Căn cứ Điều 31 Nghịđịnh số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hànhmột số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;
Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có côngvới cách mạng và con của họ như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VIÁP DỤNG

1. Đối tượng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trangnhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chínhsách như thương binh, thương binh loại B (sau đây gọi chung là thương binh).

b) Con của người hoạt động cáchmạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con củaAnh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong khángchiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh; con bị dị dạng,dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

2. Phạm vi áp dụng

 a)Chế độ ưu đãi trong giáo dục quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CPngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ(sau đây gọitắt là Nghị định 54/2006/NĐ-CP ) đượcáp dụng đối với học sinh, sinh viênlà:

- Con củangười có công với cách mạng quy định tại điểm b khoản 1 Mục I (sau đây gọichung là học sinh thuộc diện ưu đãi) đang học ở các cơ sở giáo dục mầm nonvà cơ sở giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục).

- Người cócông với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 Mục I (sauđây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ chínhqui tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, caođẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú,bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độđào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.

-Học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiềutrường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thìchỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất (bao gồm: trợ cấp một lần, trợcấp hàng tháng và hỗ trợ học phí nếu có) tại một trường.

 b) Không ápdụng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi màhưởng lương hoặc sinh hoạt phí khi đi học.

 c)Không áp dụng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo đối vớihọc sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi trong các trường hợp sau:

- Đang học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Đã hưởng chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo ở một cơ sở đàotạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo kháccùng cấp và trình độ đào tạo.

- Đang học ở nước ngoài.

d)Các chế độ ưu đãi theo qui định tại Thông tư này không thay thế chế độ học bổngchính sách, chế độ học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện theo qui địnhhiện hành.

II. CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

1. Chế độ đối với học sinh thuộc diện ưu đãi đang họctại cơ sở giáo dục

a) Học phí

- Miễn họcphí đối với học sinh học tại các trường công lập;

- Hỗ trợhọc phí đối với học sinh học tại các trường dân lập, tư thục theo mức học phícủa các trường công lập cùng cấp do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương quyết định.

b) Trợ cấp một lần

Mỗi năm học sinh đượctrợ cấp một lần tiền mua sách vở, đồ dùng học tập theo các mức sau:

- Cơ sởgiáo dục mầm non: 200.000 đồng;

- Cơ sở giáo dụcphổ thông: 250.000 đồng.

2. Chế độ đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưuđãi đang học tại cơ sở đào tạo

a) Học phí

- Miễn học phí đối với học sinh, sinh viên học tạicác cơ sở đào tạo công lập;

-Hỗ trợ học phí đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở đào tạo dân lập,tư thục theo các mức sau:

+ Trường Trung cấpchuyên nghiệp: 150.000 đồng/tháng;

+ Trường Dạy nghề: 200.000đồng/tháng;

+ Trường Cao đẳng: 200.000đồng/tháng;

+ Trường Đại học: 250.000đồng/tháng.

b) Trợ cấpmột lần

Mỗi năm học sinh, sinh viên được trợ cấp 300.000 đồng để mua sách vở, đồdùng học tập.

c) Trợ cấphàng tháng

- Mức180.000 đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên là con của thương binh suy giảmkhả năng lao động từ 21% đến 60%, con của bệnh binh suy giảm khả năng lao độngtừ 41% đến 60%; conbị dị dạng, dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt độngkháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

 - Mức 355.000đồng/tháng đối với học sinh, sinh viên là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh; con của người hoạt động cáchmạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; con củaAnh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong khángchiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, con của bệnh binh suy giảm khảnăng lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng, dị tật nặng không tự lực đượctrong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học.

Học sinh, sinh viên đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo qui định trên đâysau khi thi tốt nghiệp được hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng trợ cấp hàngtháng đang hưởng.

Chế độ ưu đãi trong giáo dục qui định tạiPhần II của Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ

1. Hồ sơ ưuđãi giáo dục, đào tạo

- Tờ khai cấpsổ ưu đãi giáo dục, đào tạo, kèm bản sao giấy khai sinh (mẫu số 01-ƯĐGD)

- Quyết địnhcấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 03-ƯĐGD).

2. Thủ tục vàquy trình lập, quản lý sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

2.1. Thủ tụcvà quy trình lập sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo

a) Người cócông với cách mạng hoặc con của họ thuộc diện được hưởng ưu đãi giáo dục, đàotạo làm tờ khai cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo (mẫu số 01-ƯĐGD) kèm bản saogiấy khai sinh gửi đến cơ quan có thẩm quyền xác nhận để gửi về Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, hoặc phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội(sau đây gọi chung là Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi thườngtrú của người có công hoặc của thân nhân người có công thuộc diện hưởng chế độưu đãi trong giáo dục, đào tạo để làm thủ tục cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo.Việc xác nhận được thực hiện như sau:

- Người cócông với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và ngườicó công thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (sau đây gọitắt là Trung tâm) thì do Trung tâm xác nhận.

 - Đơn vị quân đội,công an có thẩm quyền theo qui định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhậnngười có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

- Ủy ban nhândân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp cònlại đang thường trú tại xã.

b) Phòng Laođộng - Thương binh và Xã hội:

- Kiểm trabản khai đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, đối chiếu với hồ sơ của ngườicó công thuộc phạm vi quản lý để lập 02 bản danh sách đề nghị cấp sổ ưu đãigiáo dục, đào tạo (mẫu số 02-ƯĐGD) kèm bản khai đề nghị cấp sổ, bản sao giấykhai sinh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xét duyệt;

- Cấp sổ ưuđãi giáo dục, đào tạo; lập danh sách, theo dõi cấp sổ (mẫu số 05-ƯĐGD), lưu giữhồ sơ và quản lý chi trả trợ cấp theo qui định.

c) Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội:

Kiểm tra, xét duyệt danh sách đề nghị cấp sổ; ra Quyết định (mẫu số03-ƯĐGD) và cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên thuộc diệnưu đãi (mẫu số 04-ƯĐGD); chuyển sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo kèm Quyết định cấpsổ và 01 danh sách đề nghị cấp sổ đã được xét duyệt về Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội.

2.2. Quản lý,lưu giữ, di chuyển hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

- Hồ sơ ưu đãi giáo dục, đào tạo (gồm tờ khai cấp sổưu đãi giáo dục đào tạo, bản sao giấy khai sinh, Quyết định cấp sổ) được lưugiữ như hồ sơ người có công.

Khi người cócông với cách mạng di chuyển đến tỉnh, thành phố khác thì hồ sơ ưu đãi giáodục, đào tạo được di chuyển cùng với hồ sơ người có công với cách mạng theo quyđịnh tại Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xác nhận thời điểm tiếp tục chi trả trợ cấp vào sổ ưu đãigiáo dục, đào tạo đối với học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi di chuyển từtỉnh, thành phố khác về.

- Trường hợpngười có công với cách mạng hiện do đơn vị Quân đội, Công an quản lý mà giađình di chuyển nơi cư trú đến tỉnh, thành phố khác thì người hưởng chính sáchưu đãi trong giáo dục, đào tạo phải làm thủ tục di chuyển hồ sơ ưu đãi đến nơimới để làm thủ tục tiếp nhận như đối với việc di chuyển hồ sơ người có công vớicách mạng.

3. Quy trình,thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi giáo dục, đào tạo.

- Theo địnhkỳ chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, học sinh, sinh viên thuộc diệnhưởng chế độ ưu đãi xuất trình Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo để cơ sở giáo dục,đào tạo nơi đang học xác nhận (ký, đóng dấu) vào Sổ ưu đãi giáo dục, đào tạolàm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi.

Trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luậtngừng học hoặc buộc thôi học thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinhviên đang học gửi thông báo để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội dừng thựchiện chế độ ưu đãi. Khi học sinh, sinh viên được nhập học lại sau khi hết thờihạn kỷ luật thì cơ sở giáo dục, đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học gửithông báo để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chế độưu đãi.

Trường hợp học sinh, sinh viên đang học mà bịthu hồi chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội làm thủ tục dừng chế độ ưu đãi và thông báo để cơ sở giáo dục,đào tạo nơi học sinh, sinh viên đang học biết.

- Theo địnhkỳ chi trả trợ cấp ưu đãi giáo dục và đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội căn cứ sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo đã được cơ sở giáo dục và đào tạo nơihọc sinh, sinh viên đang học xác nhận để thực hiện chế độ ưu đãi; thu hồi Sổ ưuđãi giáo dục, đào tạo vào kỳ chi trả trợ cấp cuối cùng trong khung thời gianhọc được hưởng ưu đãi giáo dục, đào tạo.

IV. KINH PHÍVÀ PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ

1. Nguồn kinhphí

Nguồn kinhphí thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục theo hướng dẫn tại thông tư này dongân sách Trung ương đảm bảo. Phương thức lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyếttoán theo Thông tư số 84/2005/TTLT /BTC-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2005 củaLiên Bộ Tài chính-Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các qui định hiện hành.

2. Phươngthức chi trả

a) Cơ quan thực hiện chi trả

 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quảnlý, tổ chức chi trả trợ cấp và hỗ trợ học phí cho học sinh, sinh viên thuộcdiện ưu đãi.

b) Thời gian chi trả

- Trợ cấp mộtlần: được chi trả vào đầu năm học hoặc đầu khóa học.

+ Chi trảvào tháng 10 đối với học sinh học tại cơ sở giáo dục.

+ Chi trảvào tháng 11 đối với học sinh, sinh viên học tại cơ sở đào tạo.

- Trợ cấp hàng tháng: được chi trả làm 2 lần trong năm

+ Lần 1 chitrả vào tháng 10 hoặc tháng 11;

+ Lần 2 chitrả vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Trường hợphọc sinh, sinh viên chưa nhận trợ cấp hàng tháng theo thời hạn qui định thìđược truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

- Hỗ trợ học phí: Theo thời gian thực học vàchi cùng với thời điểm chi trợ cấp hàng tháng.

Trường hợphọc sinh, sinh viên chưa nhận hỗ trợ học phí theo thời hạn quy định thì đượctruy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.

c) Khung thời gian học

Khung thời gian học mỗi khoá ở các cấp, bậchọc và trình độ đào tạo theoLuật Giáo dục 2005 ngày 14 tháng 6 năm2005.Khung thời gian học này không kể thời gian học lưu ban, học lại,ngừng học, học bổ sung theo qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Học sinh,sinh viên vẫn được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng trong thời gian ngừng học doốm đau, tai nạn và trong thời gian học lưu ban, học lại, học bổ sung nếunguyên nhân không phải là do bị kỷ luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BộQuốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn thẩm quyền xác nhận bản khai đề nghị hưởng chếđộ ưu đãi trong giáo dục qui định tại Thông tư này đối với học sinh, sinh viênlà con của người có công với cách mạng đang công tác trong quân đội, công an.

2. Ủy ban nhân dân cấptỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai,thực hiện đầy đủ các nội dung qui định tạiThông tư này.

3. Sở Lao động-Thươngbinh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quanliên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện đúng các nội dung quy định tại Thôngtư này, tổng hợp, báo cáo hàng năm theo quy định; đồng thời có trách nhiệm kiểmtra, thanh tra việc chấp hành chế độ ưu đãi trong giáo dục ở địa phương.

4.Thông tư này có hiệulực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo và thay thế Thông tư số 26/1999/TTLB /BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐTban hành ngày 02 tháng 11 năm 1999 và Thông tư số 23/2001/TTLT /BTC-BLĐTB&XHban hành ngày 06 tháng 4 năm 2001 của liên Bộ về hướng dẫn thực hiện chính sáchưu đãi trong học tập đối với người có công với cách mạng và con của họ.

Trong quá trình triểnkhai thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh kịp thời về Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính để giải quyết./.

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Nhung

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG,THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Thị Nhân

Nơi nhận:
-Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Bộ Quốc phòng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ LĐTBXH, Bộ GD ĐT, Bộ TC;
- Lưu: VT Bộ LĐTBXH, Bộ GDĐT, Bộ TC.

MÃ HIỆU HỌCSINH, SINH VIÊN THUỘC DIỆN ƯU ĐÃI GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
(Phụ lục kèm theo Thông tư liên tịch số 16/TTLT /BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2006)

TT

HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC DIỆN ƯU ĐÃI

MÃ HIỆU

1

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

xx/AH - 01

2

Thương binh

xx/TB - 02

3

Con của liệt sỹ

xx/CLS - 03

4

Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

xx/CCBCM -04

5

Con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến

xx/CAH - 05

Con của thương binh

xx/CTB

6

Con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%

xx/CTB - 06

7

Con của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CTB - 07

Con của người hưởng chính sách như thương binh

xx/CNTB

8

Con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 21% đến 60%

xx/CNTB - 08

9

Con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động từ 61% trở lên

xx/CNTB - 09

Con của thương binh B được xác nhận từ 31/12/1993 về trước

xx/CTB - B

10

Con của thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 60%

xx/CTB - B10

11

Con của thương binh B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CTB - B11

Con của bệnh binh

xx/CBB

12

Con của bệnh binh suy giảm khă năng lao động từ 41% đến 60%

xx/CBB - 12

13

Con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

xx/CBB - 13

Con của người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học

xx/CNHH

14

Con bị dị dạng, dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

xx/CNHH - 14

15

Con bị dị dạng, dị tật nặng không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

xx/CNHH - 15

Chú thích: "xx" ởđây là ký hiệu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương qui định tại Phụlục số 2 của Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Laođộng-Thương binh và Xã hội. Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A là Anh hùng LLVTNDhiện do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, mãhiệu được ghi là HM/AH - 01; tương tự, nếu ở Đà Nẵng thì ghi là DA/AH - 01.

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo người có công với cách mạng con của họ