thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI - TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍMINH SỐ 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰCHIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNGCHIẾN

Thi hành Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một sốchính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong khángchiến;

Sau khi thống nhất ýkiến với Bộ Giao thông - Vận tải, Viện Giám định Y khoa Trung ương, Liên tịchBộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản HồChí Minh hướng dẫn thực hiện như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN:

1. Đối tượng:

1.1. Thanh niên xung phong đượng hưởng chế độ ưu đãi theoĐiều 1 của Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướngChính phủ (gọi tắt là Quyết định 104/1999) là người tham gia lực lượng thanhniên xung phong tập trung trong kháng chiến từ ngày 15 tháng 7 năm 1950 đến 30tháng 4 năm 1975 (bao gồm cả thanh niên xung phong làm nhiệm vụ khắc phục hậuquả chiến tranh ở miền Bắc thời kỳ 1955-1964).

Thanh niên xung phong tập trung trong kháng chiến (gọi chunglà thanh niên xung phong) được hiểu như sau:

a. Được hưởng theo chế độ cung cấp của thanh niên xung phonghoặc được hưởng theo chế độ như đối với quân nhân.

b. Được tổ chức theo đội hình đại đội, đội, tổng đội hoặcphân đội, tiểu đội; do Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lýhoặc do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập và quản lý.

c. Có quy định thời gian tham gia thanh niên xung phong từ01 năm trở lên.

d. Có một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niên xungphong: thẻ đội viên; giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xungphong; giấy khen; lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.

1.2. Những đối tượng tham gia hoạt động trong kháng chiếnkhông áp dụng Quyết định 104/1999 và Thông tư này:

a. Dân công phục vụ các công trình quan trọng, dân công hoảtuyến, công dân thực hiện nghiã vụ lao động trong thời chiến;

b. Lực lượng vận tải nhân dân;

c. Quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức, cán bộgiữ chức vụ chủ chốt ở xã;

d. Dân quân tự vệ, quân nhân dự bị;

e. Thanh niên xung phong bị kết án tù trên 05 năm (người bịkết án tù từ 05 năm trở xuống thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù sẽ đượcxem xét);

g. Thanh niên xung phong vi phạm pháp luật, quy định của đơnvị hoặc tự bản thân gây nên bị chết, bị thương, hoặc thủ trưởng đơn vị có thẩmquyền buộc trả về địa phương;

h. Thanh niên xung phong thời kỳ sau 30 tháng 4 năm 1975.

2. Điều kiện.

2.1. Đối với người bị thương hoặc hy sinh quy định tại Khoản1, Điều 2 của Quyết định 104/1999:

Thanh niên xung phong trong khi làm nhiệm vụ bị thương, cóvết thương thực thể được xem xét xác nhận là người hưởng chính sách như thươngbinh hoặc hy sinh được xem xét xác nhận là liệt sĩ thuộc 01 trong các trườnghợp quy định tại Điều 25 (đối với người bị thương) hoặc Điều 11 (đối với ngườihy sinh) Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ và hướng dẫntại Thông tư số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 của liêntịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an (sau đâygọi tắt là Thông tư 16/1998).

2.2. Đối với người được hưởng trợ cấp quy định tại Khoản 3và Khoản 4, Điều 2 của Quyết định 104/1999 hoặc Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09tháng 3 năm 2000 của Chính phủ:

- Thanh niên xung phong được xét hưởng trợ cấp hàng thángtheo Khoản 3 Điều 2, Quyết định 104/1999 hoặc trợ cấp một lần theo Khoản 4 Điều2, Quyết định 104/1999 là người không thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người đanghưởng lương và trong thời điểm lập hồ sơ ban đầu đang gặp hoàn cảnh sau đây.

a. Thanh niên xung phong thuộc diện người không còn khả nănglao động, hiện sống cô đơn không nơi nương tựa, không có người thân đảm bảoviệc nuôi dưỡng hoặc có người thân nhưng họ cũng thực sự gặp hoàn cảnh khó khănngoài việc được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngxét hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 167/TTg ngày 08 tháng 4 năm1994 của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị định 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm2000 của Chính phủ; đồng thời được xét hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000đồng/người (một triệu năm trăm ngàn đồng) do Ngân sách Trung ương bảo đảm.

b. Người được xét hưởng trợ cấp một lần bằng 1.500.000đồng/người (một triệu năm trăm ngàn đồng) do Ngân sách Trung ương bảo đảm làngười ở một trong các hoàn cảnh sau đây:

- Người bị ốm đau kéo dài (là người mắc các bệnh phải nghỉviệc để chữa bệnh dài ngày theo danh mục được qui định tại Thông tư số 33/TT-LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 của Bộ Y tế và Tổng liên Đoàn lao động Việt Nam).

- Người không còn khả năng lao động (nam 60 tuổi trở lên, nữ55 tuổi trở lên tính theo năm dương lịch hoặc được Hội đồng Giám định Y khoakết luận mất sức lao động từ 61% trở lên).

- Người thuộc hộ nghèo (chuẩn hộ nghèo theo Quyết định số 1143/2000/QĐ-LĐTBXH ngày 01 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội).

II. THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM LẬP THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ GIẢIQUYẾT QUYỀN LỢI NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH
NHƯ THƯƠNG BINH:

1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương.

1.1. Tỉnh Đoàn, thành Đoàn xét cấp giấy chứng nhận bị thươngđối với thanh niên xung phong khi bị thương thuộc quyền quản lý của cấp tỉnh,thành phố và của Trung ương Đoàn hiện đang cư trú tại địa phương.

1.2. Bộ Giao thông - Vận tải xét cấp giấy chứng nhận bịthương đối với thanh niên xung phong khi bị thương thuộc quyền quản lý sử dụngcủa Bộ Giao thông - Vận tải.

2. Căn cứ để cấp giấy chứng nhận bị thương.

2.1. Là giấy tờ được xác lập trong thời kỳ phục vụ trong lựclượng thanh niên xung phong có ghi nhận tình trạng thương tật như: Phiếu chuyểnthương, chuyển viện, bệnh án, giấy ra viện, phiếu sức khoẻ kèm theo bản khai cánhân, biên bản đề nghị của xã/phường nói tại mục 4 dưới đây.

2.2. Có một trong các giấy tờ cũ chứng minh là thanh niênxung phong như qui định ở tiết d khoản 1.1, mục 1 phần I của Thông tư này.

2.3. Sau khi có đầy đủ căn cứ nói trên, Uỷ ban nhân dân xã,phường chuyển đến huyện Đoàn, quận Đoàn kiểm tra, lập danh sách những người đủđiều kiện để đề nghị tỉnh Đoàn, thành Đoàn, Bộ Giao thông - Vận tải xét và cấpgiấy chứng nhận bị thương theo thẩm quyền.

Giấy chứng nhận bị thương và giám định thương tật chỉ xácđịnh vết thương thực thể theo quy định tại Thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29tháng 8 năm 1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Giới thiệu giám định thương tật.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương có tráchnhiệm giới thiệu thanh niên xung phong đi giám định thương tật.

Để việc giải quyết chính sách được thuận lợi, thống nhất,kịp thời, cơ quan cấp giấy chứng nhận bị thương và giới thiệu giám định thươngtật chuyển toàn bộ hồ sơ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thanh niênxung phong cư trú để phối hợp kiểm tra, rà soát lại và chuyển đến Hội đồng Giámđịnh Y khoa tỉnh, thành phố giám định thương tật. Sau khi giám định thương tật,Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, thành phố gửi kết quả đến Sở Lao động- Thươngbinh và Xã hội (nơi đã chuyển hồ sơ đến giám định thương tật).

Riêng đối với thanh niên xung phong do Bộ Giao thông - Vậntải cấp giấy chứng nhận bị thương có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phốHà Nội được xem xét giới thiệu giám định thương tật tại Hội đồng Giám định Ykhoa Bộ Giao thông - Vận tải (nếu có nguyện vọng).

4. Hồ sơ người bị thương.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đối vớithanh niên xung phong lập và hoàn chỉnh hồ sơ, gồm:

4.1. Bản khai cá nhân (mẫu số 01) có xác nhận và đề nghị củacơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc trưởng thôn, xóm, đường phố nơi đang cưtrú.

4.2. Giấy tờ chứng nhận là thanh niên xung phong qui địnhtại tiết d, khoản 1.1, mục 1, phần I Thông tư này.

4.3. Biên bản đề nghị xác nhận người hưởng chính sách nhưthương binh của phiên họp tập thể hội đồng xác nhận xã, phường nơi thanh niênxung phong đang cư trú (mẫu số 3).

4.4. Giấy xác nhận và đề nghị của quận Đoàn, huyện Đoàn.

4.5. Giấy chứng nhận bị thương (mẫu số 04).

4.6. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị thương đượcxác lập trong thời kỳ phục vụ trong lực lượng thanh niên xung phong có ghi nhậntình trạng thương tật như: Phiếu chuyển thương, chuyển viện, bệnh án, giấy raviện, phiếu sức khoẻ.

4.7. Biên bản giám định thương tật do Hội đồng Giám định Ykhoa có thẩm quyền cấp (mẫu số 05).

5. Thủ tục giải quyết quyền lợi đối với người bị thương.

Đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

a. Kiểm tra toàn bộ nội dung các giấy tờ trong hồ sơ thươngtật quy định tại mục 2, mục 4 phần II của Thông tư này.

Nếu phát hiện có sai sót thì chuyển hồ sơ đến cơ quan cấpgiấy chứng nhận bị thương hoặc chuyển biên bản giám định thương tật đến Hộiđồng Giám định Y khoa kèm theo công văn nêu rõ sai sót để xem xét giải quyết.

b. Lập danh sách chuyển về Uỷ ban nhân dân xã, phường nhữnghồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để thôngbáo công khai cho nhân dân biết. Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không cóthắc mắc gì thì Sở lập bản trích lục hồ sơ thương tật (mẫu số 06) và hoàn tấtthủ tục giải quyết quyền lợi theo quy định tại điểm 3 và 4, mục IV, phần BThông tư 16/1998. Đồng thời thông báo cho cơ quan giới thiệu thanh niên xungphong giám định thương tật biết.

III. THẨM QUYỀN TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ LIỆT SĨ
VÀ GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

1. Thẩm quyền cấp giấy báo tử.

Tỉnh Đoàn, thành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và BộGiao thông - Vận tải xem xét cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ đối vớingười hy sinh là thanh niên xung phong như đối với việc cấp giấy chứng nhận bịthương quy định tại mục 1, phần II của Thông tư này.

2. Hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử đề nghị công nhận liệtsĩ đối với thanh niên xung phong lập hồ sơ chuyển đến Sở Lao động- Thương binhvà Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú, gồm:

2.1 Đơn phát hiện và đề nghị của gia đình, kèm theo bản saocác giấy tờ liên quan đến liệt sĩ (nếu có) và giấy chứng nhận của hai đồng độicùng tiểu đội, phân đội hoặc đội biết rõ trường hợp hy sinh (mẫu số 07). Ngườiviết giấy chứng nhận đồng đội đã hy sinh phải được thủ trưởng cơ quan nơi đangcông tác hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hoặc cấp ủy xã/phường nơi đang cư trúcăn cứ hồ sơ cán bộ hoặc lý lịch đảng viên xác nhận về chữ ký và thời gian cùngđơn vị với người hy sinh trong giấy chứng nhận.

2.2. Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ của phiên họp tập thểhội đồng xác nhận xã/phường nơi gia đình liệt sĩ cư trú (mẫu số 08) gồm 02 bản.

2.3. Giấy xác nhận và đề nghị của huyện Đoàn, quận Đoàn.

2.4. Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ (mẫu số 09) gồm04 bản.

2.5. Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ do Uỷ bannhân dân xã nơi thân nhân liệt sĩ cư trú lập (mẫu số 10) 02 bản.

3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện như quy định tại điểm 2, mục III, phần A Thông tư16/1998.

4. Giải quyết quyền lợi.

Thực hiện như quy định tại mục IV, phần A Thông tư 16/1998.

IV. TRÁCH NHIỆM LẬP HỒ SƠ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNGTHÁNG, TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI
THANH NIÊN XUNG PHONG

1. Đối với tỉnh Đoàn, thành Đoàn.

1.1. Phát hiện, lập hồ sơ, xét duyệt hưởng chế độ trợ cấphàng tháng và trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong thuộc quyền quản lýtrực tiếp của địa phương và thanh niên xung phong thuộc quyền quản lý của Trungương Đoàn, Bộ Giao thông - Vận tải đang cư trú tại địa phương, theo quy địnhtại khoản 2.2, mục 2 phần I Thông tư này và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố ra quyết định trợ cấp.

Đối với thanh niên xung phong đã chuyển đến cư trú ở tỉnh,thành phố khác mà chưa được xem xét giải quyết thì phải có giới thiệu và có vănbản đề nghị của tỉnh Đoàn, thành Đoàn nơi cư trú trước khi chuyển đi.

1.2. Hồ sơ trợ cấp.

a. Bản khai đề nghị trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, cóxác nhận của trưởng thôn, xóm, đường phố (mẫu số 11).

b. Giấy tờ chứng nhận là thanh niên xung phong theo quy địnhtại tiết d, khoản 1.1, mục 1 phần I Thông tư này.

c. Biên bản xác nhận và đề nghị của phiên họp tập thể hộiđồng xác nhận xã, phường về hoàn cảnh gia đình và trợ cấp đối với thanh niênxung phong (mẫu số 12).

d. Giấy xác nhận và đề nghị của huyện Đoàn, quận Đoàn.

e. Quyết định trợ cấp một lần (mẫu số 13), trợ cấp hàngtháng (mẫu số 14) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Sau khi hoàn thành thủ tục hồ sơ, tỉnh Đoàn, thành Đoàn lưugiữ 01 bộ chuyển 01 bộ đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi thanh niênxung phong cư trú để làm thủ tục giải quyết quyền lợi.

2. Đối với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thànhphố.

2.1. Chi trả khoản trợ cấp hàng tháng.

Sở Lao động - Thương binh - Xã hội đăng ký quản lý danh sách(mẫu số 15), tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp hàng tháng theo quyết địnhcủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

2.2. Chi trả khoản trợ cấp một lần.

a. Sở lập 04 bản tổng hợp (mẫu số 16) gửi về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội 03 bản kèm theocông văn để thống nhất với Bộ Tài chính cấp phát kinh phí .

b. Căn cứ kinh phí được giao, Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tổ chức việc chi trả trợ cấp một lần và thanh quyết toán đúng chế độ kếtoán hiện hành.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn, thành Đoàn chủ trì phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Ban liên lạc cựu thanh niên xung phong cùng cấp (nếu có)giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dungThông tư này; hướng dẫn huyện Đoàn, quận Đoàn, các phòng Tổ chức Lao động - Xãhội và Uỷ ban nhân dân xã, phường trong việc lập hồ sơ đề nghị xác nhận thanhniên xung phong bị thương, hy sinh trong kháng chiến, trợ cấp hàng tháng, trợcấp một lần quy định tại Thông tư này và báo cáo kết quả thực hiện về Trungương Đoàn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phốihợp chặt chẽ với Ban thường vụ tỉnh, thành Đoàn thực hiện các quy định tạiThông tư này; báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trungương Đoàn để kịp thời xử lý những vướng mắc.

3. Quá trình thực hiện chính sách cần thực hiện công khaidân chủ, nhất thiết phải thông báo đến nhân dân thôn xóm, đường phố, xã, phườngbiết những trường hợp đủ điều kiện và những trường hợp không đủ điều kiện xácnhận hưởng quyền lợi.

4. Trong năm 2003, Bộ Giao thông - Vận tải, tỉnh Đoàn, thànhĐoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành việc xét cấp giấy chứng nhận bịthương, giấy báo tử đối với hồ sơ thanh niên xung phong được xác nhận là đã kêkhai và có trong danh sách lưu trữ tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, quận Đoàn,huyện Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Thông tư số 09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội và quy định tại Thông tư này.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thựchiện và phối hợp với các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã tổchức kiểm tra những trường hợp đã được giải quyết chế độ, nếu phát hiện sai sótthì giải quyết theo hướng dẫn tại mục III Thông tư số 11/LĐTBXH ngày 19 tháng 9năm 1990 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy định tại Điều 72, Điều74 của Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ.

Đối với hồ sơ thương tật đã tiếp nhận trước ngày ký Thông tưnày và hồ sơ thương tật được hoàn chỉnh theo Thông tư số 16/1998 mà chưa làmthủ tục giải quyết quyền lợi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội soát lại, nếuđủ điều kiện, tiêu chuẩn thì thực hiện theo quy định tại khoản b mục 5 phần IIcủa Thông tư này.

6. Thanh niên xung phong đã có kết luận không đủ điều kiệnxác nhận người hưởng chính sách như thương binh, liệt sĩ hoặc đã giải quyết chếđộ tại nạn lao động, tai nạn chiến tranh, tai nạn rủi ro, chế độ từ trần thìkhông lập lại hồ sơ đề nghị xác nhận lại.

7. Trợ cấp một lần.

7.1. Trước ngày 30 tháng 11 năm 2003 hoàn thành việc kê khaiđề nghị trợ cấp của thanh niên xung phong và lập biên bản của phiên họp tập thểhội đồng xác nhận xã, phường quy định tại tiết a, b, c khoản 1.2 mục 1 phần IVcủa Thông tư này.

Các huyện Đoàn, quận Đoàn phối hợp với Phòng Tổ chức Laođộng xã hội và Uỷ ban nhân dân xã, phường khẩn trương kiểm tra, xác nhận và đềnghị trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng (nếu có) đối với thanh niên xung phongđủ điều kiện. Đồng thời báo cáo tỉnh Đoàn, thành Đoàn và Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội trước ngày 31 tháng 12 năm 2003 về số lượng thanh niên xungphong thuộc diện tiếp tục xem xét hưởng trợ cấp.

7.2. Để giải quyết trợ cấp một lần đối với thanh niên xungphong được kịp thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ứng nguồn kinh phí uỷquyền thực hiện chế độ ưu đãi người có công cấp cho thanh niên xung phong theodanh sách đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định đồng thời gửi bảntổng hợp (mẫu số 16) về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi được cấpphát kinh phí sẽ hoàn ứng chi kinh phí uỷ quyền chi ưu đãi người có công.

8. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngàyđăng công báo .

Thông tư này thay thế Thông tư số 16/1999/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 6 tháng 7 năm 1999, Thông tư số 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 21 tháng 3 năm 2000 và Thông tư số 10/2001/BLĐTBXH-TƯĐTN ngày 31 tháng 5 năm 2001 của liên tịch Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, đềnghị các cơ quan, địa phương phản ánh về Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vàTrung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để kịp thời nghiên cứu giảiquyết.


MẪU SỐ 1

CỘNGHOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến


BẢN KHAI CÁ NHÂN KHI BỊ THƯƠNG

Họ và tên........................................... Sinhnăm.......................................

Nguyênquán............................................................................................

Trúquán...................................................................................................

Nhập ngũ TNXP ngày.... tháng... năm... Xuất ngũ ngày...tháng... năm...

Đơn vị: Đại đội.....................Đội......................Tổng đội.........................

Bị thương hồi.... giờ..... ngày... tháng...năm.............................................

Chức vụ khi bị thương............... Đơn vị khi bịthương..............................

Nơi bịthương............................................................................................

Trường hợp bịthương................................................................................

Tư thế lúc bị thương (đứng, quỳ,nằm)......................................................

Sau khi bị thương được điều trịtại............................................................

An dưỡngtại..............................................................................................

từ ngày.... tháng... năm.... đến ngày....... tháng......năm............................

Các giấy tờ còn lưu giữ được (phiếu chuyển thương, giấy raviện, phiếu sức khoẻ...)

...................................................................................................................

Tình trạng vết thương thực thể do bị thương khi làm nhiệmvụ:................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bịthương....................................................

Khenthưởng..............................................................................................

Kỷ luật: Lý do, hình thức.......................... Cơ quanra quyết định............

Họ tên, cấp bậc, chức vụ người chỉ huy đơnvị:.........................................

- Cấp trungđội...........................................................................................

- Cấp đạiđội..............................................................................................

- Cấpđội.....................................................................................................

Những người biết rõtình hình khi bị thương:

1. Họ tên......................... cấpbậc..................... chức vụ.............................

Chỗ ở hiệnnay............................................................................................

2. Họ tên......................... cấpbậc..................... chức vụ.............................

Chỗ ở hiệnnay............................................................................................

Lý do chưa được giải quyết chếđộ..............................................................

Hiện nay đang làm gì, ởđâu:.......................................................................

.....................................................................................................................

Lời cam đoan: Tôi đã kê khai lập danh sách đề nghị giảiquyết thương tật tại UBND xã/phường ngày..../..../....và xin chịu trách nhiệmtrước pháp luật về bản khai cá nhân này.

Xác nhận của trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, thủ trưởng cơ quan: Đã công khai thông báo từ ngày.../.../... đến ngày.../.../... không có ý kiến khác bản khai của ông (bà)…

Ngày... tháng.... năm...

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày.... tháng….. năm.....

Người khai ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 3

CỘNGHOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến


BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NGƯỜI HƯỞNG
CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

Hôm nay đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban Nhân dân và các đoàn thểnhân dânxã/phường.........................................................................................................

gồm:........................................................................................................

..........................................................................................................…..

..........................................................................................................…..

đã họp để xem xét trường hợp bị thương của ông(bà)...........................

Ông (bà)............................................. sinhnăm.....................................

Nguyênquán...........................................................................................

Trúquán..................................................................................................

Ngày tham gia lực lượng TNXP: Ngày..... tháng.....năm.......................

Bị thương ngày.... tháng.......năm...........................................................

Nơi bịthương..........................................................................................

Trường hợp bị thương..............................................................................

Ông (bà) có vết thương thực thể nhưsau.................................................

..........................................................................................................…...

.........................................................................................................…....

Cấp bậc, chức vụ khi bịthương................................................................

Căn cứ qui định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhậnthương binh; căn cứ danh sách TNXP bị thương lập ngày....... theo Thông tư số09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội chúng tôi nhất trí đề nghị ông(bà).............. được xác nhận là người hưởng chính sách như thương binh. Đềnghị cấp trên xem xét xác nhận, cấp giấy chứng nhận thương binh và giải quyếtquyền lợi đối với ông (bà).....................................................

Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

Ban liên lạc cựu TNXP

(hoặc đại diện nhân dân)

Đảng uỷ xã

Ngày... tháng... năm...

Chủ tịch UBND xã


MẪU SỐ 4

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến.........................

.........................

Số........../.........

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ THƯƠNG

.....................................................................................................................

Ông/bà....................................... sinhngày......... tháng....... năm................

Nguyên quán................................................................................................

Nhập ngũ hoặc tham gia công tác ngày....... tháng.....năm..........................

Chức vụ, cấp bậc khi bịthương....................................................................

Đơn vị khi bị thương: Đại đội............ Đội.............Tổng đội.......................

Lương chính hoặc sinh hoạt phí khi bịthương.............................................

Bị thương ngày.......... tháng......... năm.........................................................

Nơi bịthương................................................................................................

Trường hợp bịthương....................................................................................

.......................................................................................................................

Các vết thương thựcthể:................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Sau khi bị thương được điều trịtại................................................................

.......................................................................................................................

Ra viện ngày...... tháng......năm....................................................................

Địa chỉ hiệnnay.............................................................................................

Nhận xét và đề nghị của cơ quan cấp giấy chứng nhận bịthương:................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....ngày... tháng.... năm......

Thủ trưởng

(Ghirõ họ tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 5

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến................................................

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Số........../.........

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT

Hội đồng Giám định Ykhoa..........................................................................

Họp ngày...............tháng............. năm..............để giám định thương tật cho

Ông(bà).........................................................................................................

Nguyênquán..................................................................................................

Chỗ ở hiện nay...............................................................................................

Cơ quan giới thiệuđến...................................................................................

Bị thương ngày.....tháng.........năm...............................................................

Số giấy CMT nhândân..................................................................................

Các vết thương thực thể ghi tạichứng thương hoặc trích lục thương tật:......

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG

Ông/bà......................................được xác định tỷ lệ thương tật là..............%

(bằngchữ........................................................................)vĩnh viễn/tạm thời

theo tiêu chuẩn thương tật banhành tại Thông tư Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Liên Bộ Y tế- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .

Đềnghị...........................................................................................................

........................................................................................................................


.... ngày...... tháng..... năm.......

Uỷ viên chính sách

Uỷ viên thường trực

Chủ tịch hội đồng

MẪU SỐ 6

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiếnThông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiếnBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI

CỤC THƯƠNG BINH LIỆT SỸ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

Số......./TBLS-NCC

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TRÍCH LỤC HỒ SƠ THƯƠNG TẬT

Số tỉnh quản lý.................... Số Bộ quảnlý.............................................

Họ và tên.......................... nămsinh.................... nam/nữ......................

Nguyênquán..........................................................................................

Chỗ ở hiệnnay........................................................................................

Ngày nhập ngũ.............................. Đơnvị..............................................

Ngày bị thương........................ cấp bậc, chức vụ khibị thương..............

Nơi bịthương...........................................................................................

Đơn vị khi bịthương................................................................................

Lương hoặc sinh hoạt phí khi bịthương...................................................

Thời kỳ khi bịthương...............................................................................

Trường hợp bị thương...............................................................................

..................................................................................................................

Giấy chứng nhận bị thương số................. ngày........tháng....... năm.......

của............................................................................................................

Các vết thương thựcthể............................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Biên bản giám định thương tật số..... ngày... tháng.....năm...... của.........

Hội đồng Giám định Ykhoa.....................................................................

Tỷ lệ thương tật......... % vĩnh viễn/tạmthời..............................................

Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp số...........ngày..... tháng.......

năm............. của.......................... được xác nhậnlà..................................

Hưởng trợ cấp thương tật từ ngày........... tháng.......năm..........................

Mức trợ cấp hàng tháng..........................; Trợ cấpmột lần........................

Phụ cấp (nếucó)........................................................................................

Các chế độ khác đanghưởng.....................................................................

Trích lục lưu tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hồ sơbản gốc chuyển về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh.....................quản lý.

.....ngày..... tháng..... năm......

Cục trưởng

Cục Thương binh liệt sỹ và người có công


MẪU SỐ 7

CỘNGHOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập - Tự do - Hạnh phúc

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến


GIẤY CHỨNG NHẬN TRƯỜNG HỢP HY SINH

Tên tôi là................................ sinhnăm....................................................

Nguyênquán..............................................................................................

Trúquán.....................................................................................................

Tham gia TNXP từ ngày...... tháng.... năm..... đến ngày....tháng... năm...

Đơn vị TNXP..............................................................................................

Đã được Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấpKỷ niệm chương theo Quyết định số...... ngày.... tháng.... năm......

Tôi xin xác nhận trường hợp hy sinh của đồngchí.....................................

thuộc đơn vịTNXP........................................................................như sau:

Ngày... tháng.... năm..... đồng chí.... đang làm nhiệmvụ.... tại… thì hy sinh trong trườnghợp....................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Lời camđoan:...............................................................................................

......................................................................................................................

Xác nhận của xã/phường, cơ quan UBND

Căn cứ hồ sơ, lý lịch của ông(bà)....., xã/phường, cơ quan..... xác nhận ông (bà).... là TNXP cùng đơn vị....... với ông (bà).... từ ngày... tháng... năm... đến ngày.... tháng... năm.... đã ký chứng nhận trường hợp hy sinh của ông (bà).... là đúng.

.... Ngày.... tháng.... năm....

TM.UBND xã/phường

Ngày.... tháng... năm....

Người viết giấy chứng nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 8

CỘNGHOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiếnĐộclập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN LIỆT SĨ

Hôm nay đại diện Đảng uỷ, Uỷ ban Nhân dân và các đoàn thểnhân dânxã/phường...........................................................................................................

gồm:..........................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

đã họp để xem xét trường hợp hy sinh của ông (bà)..........sinh năm...... là (chồng, vợ, con, anh, em.....) của....... (quan hệ với liệtsĩ)

Nguyênquán.............................................................................................

Nơi cư trú trước khi tham gia cáchmạng..................................................

Ngày tham gia lực lượng TNXP: Ngày.... tháng....năm...........................

Hy sinh ngày..... tháng.....năm.................................................................

Nơi hysinh................................................................................................

Trường hợp hy sinh (ghi cụthể)................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Cấp bậc, chức vụ khi hysinh....................................................................

Căn cứ qui định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhậnliệt sĩ; căn cứ danh sách TNXP hy sinh lập ngày..../...../... theo Thông tư số09/2001/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội chúng tôi nhất trí đề nghị suy tôn ông (bà)................ là liệt sĩ. Đềnghị cấp trên xem xét xác nhận, cấp giấy chứng nhận hy sinh và giải quyết quyềnlợi đối với gia đình liệt sĩ.

Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

Ban liên lạc cựu TNXP

(hoặc đại diện nhân dân)

Đảng uỷ xã

Ngày... tháng... năm...

Chủ tịch UBND xã


MẪU SỐ 9

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến.........................

.........................

Số........../.........

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày.... tháng.... năm..........

GIẤY BÁO TỬ
ĐỀ NGHỊCÔNG NHẬN LIỆT SĨ

...............................................................................................................

Ông(bà)................................................ sinhnăm.................................

Nguyênquán..........................................................................................

Trúquán................................................................................................

Nhập ngũ thanh niên xung phong ngày.... tháng...... năm....................

Chứcvụ.................................................................................................

Đơn vị TNXP.........................................................................................

Đã hy sinh ngày...... tháng......năm.......................................................

Tại..........................................................................................................

Trong trườnghợp...................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Thi hài mai tángtại................................................................................

Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủtặng Bằng Tổ quốc ghi công công nhận ông(bà).................................... là liệt sĩ.

Thân nhân của ông(bà)................................................................. gồm:

Cha:.................................... sinhnăm....................... (còn sống/đã chết)

Mẹ:..................................... sinhnăm....................... (còn sống/đã chết)

Hiện cư trútại..........................................................................................

Vợ hoặc chồng là............... sinhnăm......................................................

và............... con, hiện cư trútại...............................................................

.................................................................................................................

Đínhkèm:................................................................................................

.................................................................................................................

Thủ trưởng (cơ quan cấp giấy)

(Kýtên, ghi rõ họ tên, chức vụ)

MẪU SỐ 10

UBND tỉnh, thành phố

Huyện.......................... Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến

Xã/phường....................

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày.... tháng.... năm..........

GIẤY CHỨNG NHẬN TÌNH HÌNH THÂN NHÂN GIA ĐÌNH LIỆT SĨ

(để xét trợ cấp tuất và giấy chứng nhận giađình liệt sĩ)

Uỷ ban Nhân dânxã/phường.........................................................................

Chứng nhận liệtsĩ..........................................................................................

Quêquán........................................................................................................

Có những thân nhân chủ yếu như sau:

STT

Họ và tên

Sinh năm

Quan hệ với liệt sĩ

Nghề nghiệp và chỗ ở hiện nay

Ghi chú (nếu đã chết ghi rõ tháng năm chết)

Thái độ chínhtrị........................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Ghi chú những điều cần thiết (gia đình có liệt sĩ nào khác,chống Pháp hay chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, ghi rõ họ tên liệtsĩ).................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Uỷ ban Nhân dân xã/phường đã thống nhất với gia dình liệt sĩvề những điểm ghi trong giấy chứng nhận này.

TM.Gia đình liệt sĩ

....... ngày.... tháng.... năm.....

TM.UBND xã/phường

MẪU SỐ 11

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiếnĐộclập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG,
TRỢ CẤP MỘT LẦN

Họ và tên.......................................... Sinhnăm........................................

Nguyênquán............................................................................................

Trúquán...................................................................................................

Tham gia TNXP từ ngày... tháng... năm... đến ngày...tháng.... năm.......

Đơn vị: Đại đội.................. Đội...................Tổngđội..............................

Chứcvụ....................................................................................................

Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay:

- Thuộc hộnghèo?...................................................................................

- Cô đơn không chồng (vợ)con?.............................................................

- Thường xuyên ốm đau, bệnh tật cụ thể:....... hoặc mất sứclao động....%

Đã hưởng chế độ, chính sách, mức trợ cấp:

- Hưu trí, mất sức laođộng?......................................................................

- Thương binh/người hưởng chính sách như thương binh, tỷ lệthương tật hiệnnay?.....................................................................................................................

- Tuất liệtsĩ?..............................................................................................

- Trợ cấp hàng tháng đối với người bị nhiễm chất độc hoáhọc?...............

- Đề nghị hưởng: + Chính sách như thươngbinh?.....................................

+ Trợ cấphàng tháng?..........................................

+ Trợ cấp mộtlần?................................................

Xác nhận của trưởng thôn
Tổ dân phố nơi cư trú

Đã công khai thông báo từ ngày... tháng... năm... đến ngày.... tháng... năm... Đề nghị cấp trên xem xét giải quyết hưởng....................................................

Ngày... tháng... năm....

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày..... tháng.... năm....

Người khai ký tên

MẪU SỐ 12

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiếnĐộclập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH VÀ TRỢ CẤP
MỘT LẦN ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

Hôm nay đại diệnĐảng uỷ, Uỷ ban Nhân dân và các đoàn thể nhân dânxã/phường............................................................................................................

gồm:...........................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

đã họp để xem xét hoàn cảnh gia đình, bản thân đồngchí........................

đang sinh sống tạixã/phường.......................................................như sau:

Đồng chí........................................... sinhnăm.........................................

Nguyên quán.............................................................................................

Trúquán....................................................................................................

Ngày tham gia lực lượng TNXP: Ngày.... tháng....năm...........................

Xuất ngũ ngày..... tháng......năm..............................................................

Hoàn cảnh gia đình, bản thân hiệnnay.....................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Căn cứ qui định hiện hành về điều kiện, tiêu chuẩn hưởng trợcấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chúng tôi nhất trí đề nghị cấp trên xem xétthực hiện trợ cấp....... đối với ông (bà)...................

Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh

Ban liên lạc cựu TNXP

(hoặc đại diện nhân dân)

Đảng uỷ xã

Ngày... tháng... năm...

Chủ tịch UBND xã


MẪU SỐ 13

UBND tỉnh, thành phố

..................................... Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến

Số:....../......./QĐ-UB

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày.... tháng.... năm..........

QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNHPHỐ
(Về việc trợ cấp một lần đốivới thanh niên xung phong tham gia kháng chiến)

- Căn cứ Quyết định số 104/1999/QĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phongđã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

- Xét đề nghịcủa..........................................................................................

......................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay trợ cấp một lần cho ông(bà)....................................... là thanh niên xung phong tham giathời kỳ kháng chiến.

Sinhngày.......................................................................................................

Nguyênquán..................................................................................................

Nơi ở hiệnnay................................................................................................

Đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong từ ngày....tháng.... năm........ đến ngày..... tháng...... năm.......................

Được hưởng trợ cấp một lần:1.500.000đồng(một triệu năm trămngàn đồng)

Điều 2:

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và ông(bà).................. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.


MẪU SỐ 14

UBND tỉnh, thành phố

..................................... Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nghĩa vụ trong kháng chiến

Số:....../......./QĐ-UB

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... ngày.... tháng.... năm..........

QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNHPHỐ
(Về việc trợ cấp hàng thángđối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến)

- Căn cứ Quyết định số 104/1999/QĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với thanh niên xung phongđã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến;

- Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000của Chính phủ;

- Xét đề nghịcủa........................................................................................

...................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay trợ cấp hàng tháng cho ông(bà)................................................ là thanh niên xung phongtham gia thời kỳ kháng chiến.

Sinhngày.........................................................................................................

Nguyênquán....................................................................................................

Nơi ở hiệnnay..................................................................................................

Đã tham gia lực lượng thanh niênxung phong từ ngày... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng.....năm................................................................................................

Được hưởng trợ cấpmức................................................................ đồng/tháng

(bằngchữ.........................................................................................................)

Điều 2:

Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội và ông (bà)..................... chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

TM. Uỷ ban nhândân tỉnh, thành phố

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lưu VP.


MẪU SỐ 15

UBND tỉnh, thành phố.......................

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

DANH SÁCH TNXP HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
VÀ TRỢ CẤP MỘT LẦN

STT

Họ và tên

Năm sinh

Nguyên quán, Hộ khẩu thường trú

Trợ cấp hàng tháng

Trợ cấp một lần

Kỷ niệm chương TNXP, Số QĐ ngày... tháng... năm...

Ghi chú

Số QĐ ngày tháng năm của UBND tỉnh

Số đăng ký

Số QĐ ngày... tháng... năm... của UBND tỉnh

Số đăng ký

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng cộng: Sốngười hưởng trợ cấp hàng tháng.................; Số tiền.....................(Bằng chữ............................................................)

Sốngười hưởng trợ cấp một lần.......................; Sốtiền..................... (Bằngchữ............................................................)

......Ngày..... tháng..... năm......

Giám đốc

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

MẪU SỐ 16

UBND tỉnh, thành phố.......................

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

BẢNG TỔNG HỢP TNXP HƯỞNG TRỢ CẤP MỘT LẦN
(
Theo danh sách TNXP hưởng trợ cấp một lần ngày..... tháng.... năm.....)

STT

Tên địa phương (Huyện/quận/thị xã)

Trợ cấp một lần

Ghi chú

Số người

Số tiền

1

2

7

8

10

Tổng số người hưởng trợ cấp mộtlần...............................................................................................................................

Tổng số tiền trợ cấp mộtlần............................................ (Bằngchữ...............................................................................)

.....Ngày.... tháng.... năm.....

Giám đốc

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội