BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2003
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN TDTT SỐ 23/2003/TTLT /BTC-UBTDTT NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM2003 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI
BỘ TÀI CHINH- ỦY BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Đại hội thể thao ĐôngNam á lần thứ 22 (SeaGames 22)
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 19/12/1997 và Nghị định số 87/CP ngày19/12/1997 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấphành và quyết toán ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Quyết định số 93/2000/QĐ-TTg ngày 9/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị Đại hội Thể thao Đông Nam á lần thứ22;
Căn cứ Quyết định số 46/2002/QĐ-TTg ngày 3/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc thành lập Ban Tổ chức SeaGames lần thứ 22 năm 2003 tại Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 447/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ vềviệc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức SeaGames lần thứ 22;
Căn cứ thông lệ các kỳ SEAGames và những quy định của các Liên đoàn Thể thaoQuốc tế;
Liên tịch Bộ Tài chính - Uỷ ban Thể dục Thể thao hướng dẫn chế độ quản lý tàichính đối với SEAGames 22 như sau:
Phần 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1- SEAGames 22 được tổ chứctheo nghi thức lễ hội Văn hoá - Thể thao Quốc tế, kết hợp với truyền thống vănhoá Việt Nam, bảo đảm hiệu quả chuyên môn, thể hiện tinh thần đoàn kết, hiểubiết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực Đông Nam á.
2- Đối tượng thực hiện Thôngtư này là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng kinh phí của SEAGames22.
3- Kinh phí tổ chức SEAGames22 bao gồm ngân sách nhà nước cấp và các nguồn huy động khác từ các tổ chứckinh tế, xã hội, cá nhân trong nước và ngoài nước.
4- Sử dụng và quản lý kinhphí, tài sản phục vụ SEAGames 22 theo Luật ngân sách Nhà nước và các văn bảnhướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành của Nhà nước.
II - Những Quy định cụ thể
1- Nguồn kinh phí:
SEAGames 22 có những nguồnkinh phí như sau:
- Ngân sách Nhà nước.
- Các khoản đóng góp, ủnghộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.
- Thu lệ phí ăn ở của cácđoàn vận động viên nước ngoài theo thông lệ Quốc tế 30 USD/người/ngày. Riêngđoàn Lào, Căm-pu-chia và Đông Timo 15 USD/người/ngày.
- Thu tiền bán vé vào xemcác hoạt động thi đấu, biểu diễn, khai mạc, bế mạc, bản quyền biểu trưng, biểutượng SEAGames 22.
- Thu khác.
2- Nội dung chi:
2.1- Chi cho công tác chuẩnbị:
- Chi tuyên truyền cổ động,Quảng cáo (in Panô, áp phích, giấy mời, phù hiệu, quay phim, chụp ảnh, băng cờ,khẩu hiệu, in ấn tài liệu khác) và tuyên truyền trên các phương tiện thông tinđại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí...).
- Thuê cáp quang truyềnhình, nối mạng của trung tâm điều hành.
- Chi mua sắm hoặc thuêtrang thiết bị, địa điểm phục vụ SEAGames 22 theo yêu cầu của các Tiểu banchuyên môn (đường truyền dẫn phục vụ trung tâm báo chí, trang phục, đạo cụ, ytế, an ninh, văn phòng phẩm...).
- Chi phục vụ lễ khai mạc,bế mạc, chi cho đạo diễn, dàn dựng, kịch bản, bồi dưỡng tập luyện cho khối nghithức, diễu hành, đồng diễn, ca múa nhạc, trang trí...
- Chi in vé, giấy mời, làmthẻ cho các thành viên tham dự SEAGames 22.
- Chi làm huy chương, kỷniệm chương, huy hiệu SEAGames 22, huy hiệu Olympic và các vật phẩm, kỷ niệmkhác.
- Chi cho các hội nghị,hội thảo, họp báo của Ban tổ chức.
- Chi tập huấn trọng tài,hướng dẫn viên, tình nguyện viên...
- Chi bồi dưỡng tập luyệnthực hiện các phương án của lực lượng an ninh, phòng cháy chữa cháy, y tế...
- Chi của Ban Chỉ đạo, BanTổ chức và các Tiểu ban chuyên môn.
- Chi khác.
2.2- Chi cho hoạt độngSEAGames 22:
- Chi lễ khai mạc.
- Chi các giải thi đấu,biểu diễn các môn thể thao.
- Chi tiền ăn, ở, đi lại,bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các khách mời, trọng tài, giám sát, huấn luyện viên,vận động viên, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.
- Chi phí cho việc lấy mẫu,thuê kiểm tra đôping.
- Chi hội thảo, hội nghịQuốc tế trong thời gian tổ chức SEAGames.
- Chi khen thưởng.
- Chi công tác bảo vệ,an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế, phục vụ.
- Chi bế mạc, tổng kếtSEAGames.
- Chi khác.
3- Mức chi:
3.1- Đối với khách mời vàcác đoàn vận động viên:
- Chi ăn, ở, đi lại và làmviệc đối với khách mời là người nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 100/2000/TT-BTCngày 6/10/2000 của Bộ Tài chính "về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài"và thông lệ Quốc tế.
- Đối với các đoàn vận độngviên nước ngoài chi tiền ăn, ở, đi lại theo hợp đồng với đơn vị cung cấp dịchvụ.
- Các đội thể thao Việt Nam ở tại khách sạn được thanh toán tiền ăn, ở, đi lại theo hợp đồng thực tế;ở tại các Trung tâm huấn luyện Thể thao được thanh toán mức tiền ăn 150.000đồng/người/ngày.
3.2- Đối với cán bộ và nhânviên phục vụ SEAGames:
Tiền thù lao làm nhiệmvụ của các cán bộ và nhân viên phục vụ (bao gồm cả ngày lễ và ngày chủ nhật)được hưởng theo các mức sau:
- Trưởng Ban Chỉ đạo, trưởngBan Tổ chức và các thành viên Ban Chỉ đạo: 150.000 đồng/ngày/người.
- Thành viên ban tổ chức,Trưởng phó các tiểu ban: 120.000 đồng/ngày/người.
- Thành viên các tiểu ban:100.000 đồng/ngày/người.
- Nhân viên phục vụ: 50.000đồng/ngày/người.
- Đối tượng tham gia đồngdiễn, diễu hành, xếp chữ:
+ Tập luyện: 15.000đồng/buổi/người.
+ Tổng duyệt: 20.000đồng/buổi/người.
+ Chính thức: 30.000đồng/buổi/người.
- Đối tượng tham gia biểudiễn văn nghệ được thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Ban tổ chức với cácđoàn nghệ thuật.
- Bồi dưỡng tình nguyệnviên đạt tiêu chuẩn: 50.000 đồng/ngày/người.
Số ngày được hưởng tiềnthù lao của các thành viên Ban Tổ chức, Tiểu ban và nhân viên phục vụ là sốngày chính thức tổ chức SEAGames 22. Trường hợp do công việc phải triển khaisớm hoặc kết thúc muộn sẽ được Ban Tổ chức xem xét, quyết định và được hưởngthù lao theo mức quy định trên, nhưng thời gian kéo dài không quá 5 ngày.
Trường hợp một người làmnhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày, chỉ được hưởng một mức thù lao caonhất.
Những cán bộ viên chức nhànước đã được hưởng khoản bồi dưỡng này thì không thanh toán tiền phụ cấp côngtác phí, nhưng được thanh toán tiền thuê chỗ ngủ theo Thông tư số 94/1998/TT-BTCngày 30/6/1998 của Bộ Tài chính "Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ,công chức nhà nước đi công tác trong nước".
Tiền tàu xe đi lại củatrọng tài là người ở các địa phương được Ban tổ chức mời làm nhiệm vụ tại cácđịa điểm thi đấu được thanh toán theo tiêu chuẩn quy định hiện hành. Trọng tàivà nhân viên phục vụ được hưởng mức bồi dưỡng theo ngày thực tế làm việc.
Riêng cán bộ Ban tổ chứcvà các Tiểu ban, trọng tài là người địa phương nơi tổ chức SEAGames không nghỉtại nhà khách (hoặc khách sạn) do Ban tổ chức bố trí thì không đựơc thanh toántiền ngủ, nếu tự túc phương tiện đi lại của cá nhân được thanh toán theo mứckhoán là 10.000 đồng/ngày/ người.
- Chi các cuộc họp của BanChỉ đạo, Ban Tổ chức: 50.000 đồng/cuộc họp/người, của các tiểu ban: 30.000đồng/cuộc họp/người.
- Chi tập huấn trọng tài:30.000 đồng/ngày/người; tập huấn của các Tiểu ban chuyên môn: 15.000 đồng/ngày/người.
- Chi in vé, giấy mời: 2.000đồng/chiếc.
- Chi làm huy chương: tốiđa 200.000 đồng/chiếc.
- Chi làm kỷ niệm chương:tối đa 150.000 đồng/chiếc.
3.3- Đối với trọng tài,ban tổ chức thi đấu từng môn (trừ môn bóng đá):
STT
Đối tượng được hưởng
Mức thù lao (đồng/ngày)
1
Tổng trọng tài, Trưởng ban giám sát
750.000
2
Tổ trưởng trọng tài, các trọng tài chính, Trưởng ban thư ký
400.000
3
Các trọng tài khác, thành viên ban giám sát, thư ký
400.000
4
Nhân viên phục vụ
50.000
3.4- Đối với trọng tài,ban tổ chức thi đấu môn bóng đá:
STT
Đối tượng được hưởng
Mức thù lao (đồng/ngày)

Người Việt Nam
Người nước ngoài
1
Giám sát trận đấu, giám sát trọng tài
Trọng tài, các trợ lý trọng tài, trọng tài thứ 4
1.500.000
1.500.000
2
Trưởng, Phó Ban tổ chức
500.000
1.500.000
3
Các uỷ viên ban tổ chức giải
400.000
1.500.000
3.5- Mức khen thưởng chovận động viên Việt Nam đạt Huy chương tại SEAGames: Thực hiện theo quyết định số 49/1998/QĐ-TTg ngày 28/2/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối vớihuấn luyện viên, vận động viên thể thao.
3.6- Các mức chi khác:
- Dịch tài liệu: Thực hiệntheo quy định tại Quyết định số 112/2001/QĐ-BTC ngày 9/11/2001 của Bộ trưởng BộTài chính về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án có sửdụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) vay nợ, với các mức sau:
+ Dịch từ tiếng nước ngoàisang tiếng Việt: 35.000 đồng/trang (300 chữ/trang).
+ Dịch từ tiếng Việt sangtiếng nước ngoài: 40.000 đồng/trang (300 chữ/trang).
- Thuê phiên dịch: 200.000đồng/buổi/người.
- Các khoản chi chưa đượcquy định trên đây thì thanh toán theo hợp đồng giao khoán hoặc thực tế phátsinh.
Bộ phận nào khoán gọn kinhphí thì có trách nhiệm chi thù lao cho cán bộ của bộ phận đó.
- Đối với cán bộ Ban tổchức, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, diễn viên, nhạc công, nhân viênphục vụ trong thời gian tổ chức SEAGames là cán bộ công chức, viên chức, hợpđồng dài hạn đang hưởng lương, học sinh, sinh viên đang hưởng học bổng, sinhhoạt phí trong thời gian phục vụ SEAGames 22 vẫn được hưởng nguyên lương, họcbổng, sinh hoạt phí do đơn vị quản lý các đối tượng này chi trả.
4- Lập dự toán, cấp phátvà quyết toán kinh phí:
4.1- Lập dự toán:
Căn cứ vào các mức thu,chi được quy định tại phần II nêu trên, Ban Tổ chức SEAGames 22 phối hợp với Uỷban Thể dục Thể thao xây dựng dự toán thu, chi từng Bộ, ngành, địa phương và tổnghợp gửi Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để giao cho cácBộ, ngành, địa phương thực hiện.
4.2- Cấp phát kinh phí:
Căn cứ vào dự toán đượcgiao của SEAGames 22, Bộ Tài chính cấp phát kinh phí cho các Bộ, ngành và các địaphương trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Tổ chứcSEAGames.
4.3- Hạch toán, quyết toáncác khoản thu chi của SEAGames 22:
Kinh phí của SEAGames 22đựơc hạch toán vào loại 16-11 (sự nghiệp Thể dục thể thao) theo các mục tươngứng của mục lục ngân sách nhà nước. Kết thúc SEAGames 22, các Bộ, ngành, địaphương có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chức SEAGames với Bộ Tài chính theoquy định hiện hành, đồng gửi Ban Tổ chức SEAGames 22.
Phần III - Điều khoảnthi hành
Thông tư này có hiệulực thi hành từ ngày 1/1/2003 đối với SEAGames 22 và được áp dụng cho Đại hộithể thao Đông Nam á giành cho người khuyết tật lần thứ hai tổ chức tại Việt Namnăm 2003 (ASEAN - ParaGames 2).
Trong quá trình thực hiệnnếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về liên Bộ để nghiên cứu,sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Lê Quốc Dũng
(Đã ký)
Nguyễn Công Nghiệp
(Đã ký)