BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ
Số: 25/1999/TTLT /BLDTBXH-BYT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 1999

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Quy định tạm thời danh mục nghề, công việc những ngườibị nhiễm HIV/AIDS không được làm

 

Căncứ Điều 22 của Pháp lệnh Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảmmiễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 31/5/1995 và Điều 3 của Nghị định số 34/CP ngày 01/6/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Phòng, chốngnhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).Sau khi có ý kiến củay ban Quốc gia Phòng chống AIDS tại Công văn số 741/UB ngày 29/9/1999, liên tịch Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, BộY tế quy định tạm thời danh mục nghề, công việc những người bị nhiễmHIV/AIDS không được làm như sau:

I. DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NHƯNG NGƯỜI BỊ NHIỄM HIV/AIDS KHÔNGĐƯỢC LÀM

1.Các dịch vụ y tế: ngoại khoa; sản khoa; mắt; răng hàm mặt; tai mũi họng; huyếthọc xét nghiệm; truyền máu; da liễu; ung thư hở; tiêm chích; châm cứu; sinhthiết, nội soi và các dịch vụ y tế khác có tiếp xúc trực tiếp với máu và dịchsinh học của bệnh nhân.

2.Trựưc tiếp sản xuất các vacxin; sinh phẩm miễn dịch; sinh phẩm chẩn đoán; huyếtthanh phòng và chữa bệnh; các chế phẩm của máu.

3.Các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, dịch vụ thẩm mỹ: lột da mặt; chữa mũi; váda; xăm và tẩy xăm mình, mí mắt, môi, lông mày; lấy mỡ dưới da và các dịch vụkhác có tiếp xúc trực tiếp với máu và dịch sinh học.

4.Các dịch vụ sinh hoạt: cắt, sấy, uốn, gội tóc; cắt, sửa móng tay, móng chân;bấm lỗ tai, lỗ mũi; xoa bóp và bấm huyệt.

5.Hấp, sấy, tiệt trùng các dụng cụ khám, chữa bệnh.

6.Trực tiếp phục vụ buồng, phòng trong các khách sạn vũ nữ trong các vũ trường.

7.Nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ ở các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non và cáccơ sở dịch vụ.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

l. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp,cơ quan, đơn vị:

a)Giáo dục tuyên truyền nội dung của Thông tư này với người lao động.

b)Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được thông báo chính thức của cơ quan ytế có thẩm quyền, người sử dụng lao động phải chuyển những người lao độngbịnhiễm HIV/AIDS đang làm nghề, công việc quy định tại phần I của Thông tư này sang làm côngviệc khác phù hợp;

c)Không được cho thôi việc, không được có hành vi phân biệt đối xử với người laođộng bị nhiễm HlV/AIDS;

d)Đảm bảo các quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sáchkhác cho người bị nhiễm HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;

e)Giữ bí mật kết quả xét nghiệm HIV dươngtính của người lao động.

2. Trách nhiệm của người lao động: khi có kết quả xét nghiệm HIV dương tính phải:

a)Báo cáo ngay cho người sử dụng lao động biết và tự nguyện không tiếp tục làmnghề, công việc quy định tại Phần I của Thông tư, sẵn sàng làm côngviệc mới theo sự phân công của ngườisử dụng lao động;

b)Phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm cho người khác.

3. Trách nhiệm của các cơ sở y tế.

3.1.Y tế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

a)Kết hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, giáo dục và tư vấn cho ngườilao động về các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS;

b)Thông báo danh sách những người có nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS cho người sử dụnglao động và cơ sở xét nghiệm HIV/AIDS.

3.2.Cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên:

a)Giám đốc, người phụ trách các cơ sở y tế từ cấp quận, huyện trở lên có quyềnchỉ định xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV/AIDS đối với người có nguy cơ nhiễmHIV/AIDS ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b)Thông báo ngay kết quả xét nghiệm HIV/AlDS cho người sử dụng lao động biết;

c)Tư vấn miễn phí cho người lao động về các biện pháp phòng tránh lây nhiễmHIV/AIDS.

4.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế phối hợp với Ủy ban phòng chống AIDS ở các địa phương có trách nhiệm tổchức triển khai và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Thông tư này đến các đơnvị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn theo chức năng thẩm quyền.

5.Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo hộ lao động) và Bộ Ytế (Ban AIDS) đểnghiên cứu, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Y tế
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Đàm Hữu Đắc

Nguyễn Văn Thưởng