THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH – BỘGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỐ 31/ 2007/TTLT-BTC-BGDĐT NGÀY09 THÁNG 04 NĂM 2007

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

ĐỐI VỚIOLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM NĂM 2007

Căncứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ Quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

        Căn cứ Nghịđịnh số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 08/01/2007của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án tổ chức Olympic Toán học quốc tế lầnthứ 48 năm 2007 tại Việt nam;

Theo thông lệ các kỳ Olympic Toán học quốc tế;

Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đàotạo hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Olympic Toán học quốc tế tạiViệt Nam năm 2007 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các Bộ, ngành, cơquan, đơn vị, tổ chức và cá nhân sử dụng kinh phí tổ chức kỳ thi Olympic Toánhọc quốc tế tại Việt Nam năm 2007.

2.Kinh phí tổ chức Olympic Toán học quốc tế tại Việt Nam năm 2007 bao gồm ngânsách Nhà nước cấp, huy động từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, cánhân trong và ngoài nước.

3.Việc sử dụng và quản lý kinh phí, tài sản phục vụ Olympic Toán học quốc tế tạiViệt Nam năm 2007 được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước vàcác văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản hiện hành và các quy địnhtại thông tư này.

II.NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nguồnkinh phí của Olympic Toán học quốc tế tại Việt Namnăm 2007 bao gồm:

     -Ngân sách nhà nước cấp.

     -Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhântrong và ngoài nước.

    -Thu lệ phí từ các quan sát viên tham gia.

    -Thu khác (nếu có).

2. Nộidung chi của Olympic Toán học quốc tế tại Việt Nam năm 2007 bao gồm:

           -Chi mời chuyên gia quốc tế sang lựa chọn đề thi, đón tiếp các đoàn quốc tế sangdự kỳ thi: Chi tiền ăn, ở cho khách mời, các trưởng đoàn, phó đoàn và học sinhtừ các nước đăng ký tham dự Olympic trong thời gian chính thức tổ chức Olympic.

           -Chi tuyên truyền cổ động, quảng cáo (in panô, mẫu logo, giấy mời, phù hiệu,quay phim, chụp ảnh, băng cờ, khẩu hiệu, in ấn tài liệu khác) và tuyên truyềntrên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí...).

     -Chi in giấy mời, làm thẻ cho các thành viên tham dự Olympic.

           -Chi khen thưởng, làm huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận Olympic và tặngphẩm kỷ niệm.

           -Chi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Olympic.

           -Chi cho các hội nghị, hội thảo, họp báo của Ban Tổ chức.

           -Chi tập huấn cán bộ soạn thảo đề thi, cán bộ chấm thi, coi thi, tình nguyệnviên, phụ trách viên, công tác an ninh.

           -Chi ăn, ở, bồi dưỡng cho các cán bộ soạn thảo đề thi, coi thi, chấm thi.

           -Chi bồi dưỡng cho thành viên Ban Điều hành, Ban Tổ chức và các tiểu ban chuyênmôn.

           -Chi hỗ trợ giải khát trong thời gian diễn ra Olympic.

           -Chi mời cán bộ, học sinh Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài về thamgia chấm thi.

           -Chi mua sắm hoặc thuê trang thiết bị, văn phòng phẩm, vật tư, địa điểm phục vụOlympic theo Đề án được duyệt.

           -Chi thông tin liên lạc.

           -Chi công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh, y tế, phục vụ.

           -Chi khác.

3. Mứcchi áp dụng cho Olympic Toán học quốc tế tại Việt Nam năm 2007:

3.1. Chi đón tiếp và ănnghỉ đối với khách quốc tế tham dự kỳ thi:

- Đối với khách mời quốc tế sang lựa chọnđề thi, trưởng đoàn và phó trưởng đoàn của các đoàn dự thi toán quốc tế: Ápdụng mức chi tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 1.150.000 đồng/người/ngày trong thờigian diễn ra thi Olympic Toán học quốc tế 2007.

- Đối với các thí sinhtham gia kỳ thi: Áp dụng mức chi tiền ăn, nghỉ tối đa không quá 480.000đồng/người/ngày trong thời gian tham dự kỳ thi. Â

- Chi tổ chức 2 buổi tiệc chiêu đãi (mộtbuổi tiệc chiêu đãi các trưởng đoàn và một buổi tiệc chia taycác đoàn và khách mời khi kết thúc Olympic) theo thông lệ các kỳ thi OlympicToán học quốc tế: Áp dụng mức chi tối đa không quá 600.000 đồng/người/2 buổitiệc.

           3.2.Chi tổ chức hội nghị, hội thảo, chi ăn, ở, đi lại và địa điểm làm việc đối vớicán bộ phía Việt Nam tham gia soạn thảo đề thi, chấm thi trong thời gian diễnra thi Olympic Toán học quốc tế 2007:

           -Chi tổ chức hội nghị, hội thảo: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tácphí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệpcông lập trong cả nước.

           -Về chế độ tiền ăn, nghỉ đối với cán bộ phía Việt Nam tham gia soạn thảo đề thi,chấm thi: Thực hiện theo mức chi thực tế phát sinh đảm bảo nguyên tắc cán bộphía Việt Nam có thể cùng tham gia soạn thảo đề thi và chấm thi với người nướcngoài tại cùng một địa điểm theo yêu cầu bảo mật và đặc thù của kỳ thi Olympic.Mức chi tối đa không quá 1.150.000 đồng/người/ngày.

           -Chi tiền ăn, nghỉ đối với các phụ trách viên trực tiếp tham gia quản lý và điềuhành học sinh trong quá trình tổ chức thi Olympic: 480.000 đồng/người/ngày.

            Tiền tàu xe đi lại của các cán bộ soạn thảo,chấm thi, giảng viên là người ở các địa phương khác được Ban Tổ chức mời làmnhiệm vụ tại địa điểm tổ chức Olympic được thanh toán theo quy định hiện hành.

           Riêngcán bộ Ban Tổ chức và các tiểu ban, giám sát viên là người địa phương nơi tổchức Olympic, trong thời gian chính thức tổ chức Olympic nếu tự túc phương tiệnđi lại của cá nhân thì được thanh toán theo mức khoán là 15.000đồng/người/ngày.

           Nhữngngười đã được ban tổ chức Olympic thanh toán các khoản hỗ trợ trên, sẽ khôngđược thanh toán chế độ công tác phí ở cơ quan, đơn vị cử đi.

3.3. Chi bồi dưỡng:

a/ Chi bồi dưỡng họp, tập huấn chuyên môn:

- Chi các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức: 50.000đồng/người/ cuộc họp; các tiểu ban: 30.000 đồng/người/cuộc họp.

- Chi bồi dưỡng cán bộ dự tập huấn ra đề thi, chấm thi:50.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng cán bộ dự tập huấn công tác quản lý, coithi, phục vụ kỳ thi: 30.000 đồng/người/ngày.

- Chi bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hướng dẫn công tác tậphuấn chuyên môn, chấm thi: 300.000 đồng/người/buổi.

- Chi bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hướng dẫn tập huấn côngtác quản lý, coi thi, phục vụ kỳ thi: 60.000 đồng/người/ngày.

b/ Chi bồi dưỡng đối với cán bộ và nhân viên phục vụ trong thời giantổ chức thi Olympic:

- Trưởng Ban chỉ đạo, trưởng Ban tổ chức, các thành viên Banchỉ đạo: 150.000 đồng/người/ngày.

- Thành viên Ban tổ chức, Trưởng, phó các tiểu ban: 120.000đồng/người/ngày.

- Thành viên các tiểu ban: 100.000 đồng/người/ngày.

- Phụ trách viên: 100.000 đồng/người/ngày.

- Tình nguyện viên đạt tiêu chuẩn: 50.000 đồng/người/ngày.

c/ Chi bồi dưỡng cán bộ tham gia coi thi, chấm thi:

- Bồi dưỡng cán bộ chấm thi: 3.000.000 đồng/người/cả đợt thiOlympic.

-Â Bồi dưỡng các cánbộ trực tiếp tham gia làm công tác sao in và vào bì bài thi: Thực hiện theo mức khoán tối đa không quá 12.000.000 đồng cho cả đợt thiđối với nội dung công việc này.

- Bồi dưỡng cán bộ coi thi: 100.000 đồng/người/ngày.

- Bồi dưỡng cán bộ chuẩn bị phòng thi, nhânviên phục vụ 50.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ giải khát cho cán bộ trực tiếp tham gia soạnthảo đề thi và chấm thi trong thời gian diễn ra Olympic: 100.000đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ giải khát cho cán bộ tham gia coi thi và họcsinh trong thời gian thi: 20.000 đồng/người/ngày.

Mức thanh toán trên được thực hiện cho nhữngngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức Olympic. Trường hợpmột người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng mộtmức thù lao cao nhất.

Đối với cán bộ Ban Tổ chức, các tiểu ban, giámsát viên, nhân viên phục vụ trong thời gian tổ chức Olympic là cán bộ côngchức, viên chức, hợp đồng dài hạn đang hưởng lương; học sinh, sinh viên đanghưởng học bổng, sinh hoạt phí trong thời gian phục vụ Olympic vẫn được hưởngnguyên lương, học bổng sinh hoạt phí do đơn vị quản lý đối tượng này chi trả.

d/ Chi bồi dưỡng cán bộ, chuyên gia nghiêncứu xử lý các bài toán và xây dựng shortlist (tập hợp, biên soạn lại danh mụccác đề thi do các nước gửi đến và tìm đáp án):

- Đối với nội dung chi thuê chuyên gia nướcngoài tham gia vào công tác nghiên cứu và xây dựng shortlist: Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo theo thẩm quyền quyết định các nội dung chi (tiền ăn, ở, vé máybay,...) theo hợp đồng thỏa thuận ký kết với chuyên gia nước ngoài, đảm bảo tiếtkiệm, hiệu quả và đúng chế độ quy định.

- Đối với nội dung chi bồi dưỡng cán bộViệt Nam cùng tham gia công tác nghiên cứu xử lý các bài toán và xây dựngshortlist: Áp dụng mức chi tối đa không quá 200.000 đồng/người/ngày làm việcthực tế.

3.4. Chi dịch tài liệu:

Áp dụng theomứcchi quy định tại Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ trưởng BộTài chính quy định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụngnguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); mức cụ thể như sau: Â

           Dịch viết:

           - Dịch tàiliệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt: không quá 45.000 đồng/trang 350 từ.

           - Dịch tài liệu từ tiếng Việt sangtiếng nước ngoài: không quá 50.000 đồng/trang 350 từ.

           Dịch nói:

           - Dịch nói thông thường: không quá80.000 đồng/người/giờ, tương đương với không quá 640.000 đồng/người/ngày làmviệc 8 tiếng.

           - Dịch đuổi: không quá 200.000đồng/người/giờ, tương đương với không quá 1.600.000 đồng/người/ngày làm việc 8tiếng.

           Các định mức chi dịch thuật nói trênchỉ được áp dụng trong trường hợp cần thiết khi phải thuê biên phiên dịch từbên ngoài, không áp dụng cho biên, phiên dịch là cán bộ của cơ quan, đơn vị.

3.5. Chi biên soạn tài liệu:

Vận dụng mức chi theoquy định tạiThông tư số 87/2001/TT-BTC ngày 29/10/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung,mức chi về xây dựng chương trình khung là 50.000 đồng/1trang. Việc dịch các tàiliệu sang tiếng Anh sẽ được thực hiệntheo quy định vềmức chi dịch tài liệu nêu trên.

3.6. Chi thông tin liên lạc:

- Ban Điều hành: 150.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng, phó các tiểu ban: 100.000đồng/người/tháng.

- Phụ trách viên: 200.000 đồng/người/trong cảđợt tổ chức chính thức Olympic.

Thành viên Ban Điều hành Olympic Toán quốc tế2007; Trưởng, phó các tiểu ban được thanh toán tiền thông tin liên lạc theo mứcnêu trên trong thời gian kể từ khi có quyết định thành lập Ban Điều hành/ tiểuban của cấp có thẩm quyền cho tới khi kết thúc Olympic.

3.7. Chi thuê địa điểm phục vụ các cuộc họp,kỳ thi, hội nghị theo hợp đồng thực tế và chi mua sắm trang thiết bị cần thiếtphù hợp với yêu cầu phục vụ Olympic:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầumua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị từ nguồn ngân sách Nhà nước và Thông tư 94/2001/TT-BTC ngày 22/11/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung quy định tạiThông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000. Việc thuê địa điểm thi, soạn thảo đềthi, chấm thi; thuê địa điểm ở cho học sinh và cán bộ; thuê địa điểm tổ chức lễkhai mạc, bế mạc do Trưởng Ban tổ chức quyết định để phù hợp với yêu cầu đặcthù của Olympic Toán học quốc tế 2007.

3.8. Chi cho công tác tuyên truyền, cổ động,quảng cáo; chi phục vụ lễ khai mạc, bế mạc; chi làm thẻ, giấy mời, huy chương, chitổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ: Thực hiện theo dự toán được cấp có thẩmquyền phê duyệt và theo hợp đồng kinh tế.

           3.9.Chi khen thưởng cho các học sinh Việt Nam đoạt giải:

           Chikhen thưởng cho các học sinh Việt Nam đoạt giải được thực hiện theo Quyết địnhsố 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độkhen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh,sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹnăng nghề quốc tế.

III. LẬP DỰ TOÁN, CẤP PHÁT VÀ QUYẾT TOÁN KINHPHÍ

1. Lập dự toán:

Căn cứ vào Đề án tổ chức Olympic Toán học quốctế tại Việt Nam năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và mức thu, chiđược quy định tại phần II nêu trên; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Bộ,ngành, được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Olympic xây dựng dự toán thu, chicủa Olympic và tổng hợp gửi Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt để giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

2. Cấp phát và quản lý kinh phí:

Căn cứ vào dự toán tổ chức Olympic được Thủtướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ dự toán kinh phí chocác nội dung công việc theo đề án được duyệt và ký kết hợp đồng triển khai côngviệc và thanh toán kinh phí theo nội dung, khối lượng công việc thực hiện vàchế độ chi tiêu quy định tại Thông tư này với các Bộ, ngành, tổ chức, đơn vị,cá nhân được giao nhiệm vụ tham gia tổ chức Olympic.

3. Hạch toán, quyết toán các khoản thu chi:

Kinh phí tổ chức Olympic được hạch toán theocác mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước. Kết thúc Olympiccác Bộ, ngành, địa phương tham gia có trách nhiệm quyết toán kinh phí tổ chứcOlympic với Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quyếttoán kinh phí với Bộ Tài chính theo quy định hiện hành.

IV.ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tưnày có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Trong quá trìnhthực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính,Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Nhung

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn