BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8-TT/LB

Hà Nội , ngày 03 tháng 5 năm 1985

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦABỘ Y TẾ, TÀI CHÍNH SỐ 8-TT/LB NGÀY 3 THÁNG 5 NĂM 1985 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN MỨCBỒI DƯỠNG CHO NGƯỜI HIẾN MÁU

Thi hành Công văn số 66-V13 ngày5-1-1985 của Hội đồng Bộ trưởng về việc hướng dẫn mức bồi thường cho người hiếnmáu, đồng thời theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm trong việc bảo đảmnhu cầu về máu cho công tác chữa bệnh ở các bệnh viện, Liên Bộ Y tế - Tài chínhquy định như sau:

1. Những ngườicó đăng ký định ký hiến máu tại bệnh viện cữ mỗi lần hiến 100ml máu được hưởngmột khoản tiền bồi dưỡng là 500 dồng.

2. Đối với nhữngtrường hợp mổ theo lịch cũng như mổ cấp cứu, bệnh viện cần vận động thân nhâncho máu để truyền cho người nhà mình. Trong trường hợp này, người cho máu đượchưởng một khoản tiền bồi dưỡng là 250đ/100ml.

3. Những trường hợp sau đây nếungười bệnh được truyền máu phải tự đài thọ toàn bộ số tiền máu đã sử dụng:

a) Những gia đình hoặc cá nhânlàm ăn riêng lẻ không có quan hệ giao nộp sản phẩm cho Nhà nước.

b) Những người do sinh hoạtkhông lành mạnh mà sinh bệnh hoặc gây tai nạn.

c) Những cơ quan, xí nghiệp,công trường, nông trường, lâm trường, hợp tác xã... để xảy ra các trường hợptai nạn lao động.

4. Đối với các trường hợp tai nạngiao thông, vi phạm pháp luật (trộm cướp, dánh chém nhau...) khi cơ quan phápluật xác dịnh người vi phạm, gây tai nạn thì người đó chịu trách nhiệm thànhtoán khoản tiền máu đã sử dụng để cấp cứu nạn nhân.

5. Số tiền máu thu được nóitrên, bệnh viện được khôi phục hạn mức kinh phí để trả tiền bồi dưỡng cho ngườihiến máu.

Liên Bộ yêu cầu các bệnh viện thựchiện tốt Thông tư này, bảo đảm cho người bệnh cần truyền máu được truyền máu.

Thông tư này thay thế Thông tư số29-TT-LB ngày 28-11-1983 của Liên Bộ Y tế - Tài chính và thi hành từ ngày1-5-1985.

Ngô Thiết Thạch

(Đã ký)

Phạm Song

(Đã ký)