BỘ GIÁO DỤC-BỘ LAO ĐỘNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9-TT/LB

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 1984

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

CỦABỘ GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG SỐ 9-TT/LB NGÀY 25-4-1984 HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ40-CT NGÀY 24-1-1984 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊNNGÀNH GIÁO DỤC

Ngày 12-7-1983, Hội đồng Bộ trưởngđã ra Nghị quyết số 73-HĐBT về công tác giáo dục trong những năm trước mắt.Trong Nghị quyết, tại mục III, điểm 4b có quy định: "Điều chỉnh thang lươnggiáo viên đã tốt nghiệp đại học ngang với thang lương kỹ sư, thang lương giáoviên đã tốt nghiệp trung học ngang với thang lương kỹ thuật viên".

Ngày 24-1-1984, Chủ tịch Hội đồngBộ trưởng ra Quyết định số 40-CT về việc xếp lương giáo viên ngành giáo dụctheo Nghị quyết số 73-HĐBT. Sau khi trao đổi với các Bộ liên quan, liên Bộ Giáodục - Lao động hướng dẫn thi hành như sau.

I- ĐIỀU CHỈNH SANG BẰNG LƯƠNGMỚI

1- Đối với giáo viên tốt nghiệp đạihọc sư phạm.

a) Những giáo viên tốt nghiệp đạihọc sư phạm hệ 4 năm và những giáo viên trước đây tốt nghiệp các hệ đại học dưới4 năm nhưng nay đã được chính thức công nhận tốt nghiệp đại học sư phạm hệ 4năm dưới bất kỳ hình thức nào (học tập trung, tại chức hoặc đặc cách theo Chỉ thịsố 11-CT ngày 8-3-1979 của Bộ Giáo dục) thì được điều chỉnh sang bảng lương mớinhư sau:

Bậc lương cũ đang xếp

Điều chỉnh

Bậc lương mới

Bậc khởi điểm

55 đồng

Điều chỉnh

Bậc khởi điểm

60 đồng

Bậc 1

65 đồng

-nt-

Bậc 1

70 đồng

Bậc 2

75 đồng

-nt-

Bậc 2

85 đồng

Bậc 3

85 đồng

-nt-

Bậc 3

100 đồng

Bậc 4

100 đồng

-nt-

Bậc 4

116 đồng

Bậc 5

115 đồng

-nt-

Bậc 5

133 đồng

Bậc vượt khung

127 đồng

-nt-

Bậc 6

150 đồng

b) Những giáo viên đạt điều kiệnnói tại điểm a trên nhưng còn đang xếp ở bảng lương giáo viên tốt nghiệp trung họcsư phạm cũ thì coi bậc đang xếp tương đương với bậc có mức lương xấp xỉ trongbảng lương cũ của giáo viên tốt nghiệp đại học mà điều chỉnh vào bảng lươngmới. Ví dụ: Nếu đang xếp 78 đồng thì coi như xếp 75 đồng và được điều chỉnh vàomức 85 đồng.

c) Giáo viên tốt nghiệp đại học sưphạm hệ 4 năm trở lên những năm gần đây, nguyên là học sinh phổ thông tuyển học,sau 5 năm xếp khởi điểm 60 đồng (trong thời gian này đã được chuyển xếp 65 đồng)đã được nâng bậc 75 đồng từ 1982 lại đây thì giữ nguyên mức lương hiện xếp, saunày nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn nâng bậc được xếp bậc 2 là 85 đồng.

d) Những giáo viên chưa được côngnhận tốt nghiệp đại học sư phạm hệ 4 năm vẫn giữ nguyên mức lương hiện xếp, saunày được công nhận tốt nghiệp hệ 4 năm thì được điều chỉnh theo điểm a trên,nhưng hưởng lương mới kể từ khi có quyết định điều chỉnh lương của cấp quản lýcó thẩm quyền.

đ) Trường hợp xét điều chỉnh vàomức lương cao nhất (150 đồng) thì cần cân nhắc kỹ mối quan hệ xếp lương trong nộibộ đơn vị (cơ quan, trường học), trình độ năng lực, kết quả công tác và quá trìnhxếp lương của người đó mà giải quyết một cách hợp lý.

2- Đối với giáo viên tốt nghiệp caođẳng sư phạm.

a) Giáo viên tốt nghiệp cao đẳngsư phạm trong thời gian tập sự hưởng mức lương 85% của 55 đồng; hết thời gian tậpsự xếp bậc khởi điểm 55 đồng, và sau 2 năm (đủ 24 tháng) xếp 55 đồng được chuyểnxếp bậc 60 đồng của bảng lương mới, thời gian nâng bậc tiếp theo tính từ khixếp 60 đồng.

b) Những giáo viên tốt nghiệp caođẳng sư phạm hiện đang xếp ở một số bậc lương cũ không có trong bảng lương mớithì điều chỉnh như sau:

Bậc đang xếp

Điều kiện được điều chỉnh

Bậc mới

55 đ

Sau 2 năm (24 tháng) ở bậc hiện xếp

60 đ

65 đ

Sau 2 năm (24 tháng) ở bậc hiện xếp

70 đ

75 đ

Sau 2 năm (24 tháng) ở bậc hiện xếp

85 đ

3- Đối với giáo viên tốt nghiệp trunghọc sư phạm.

Những giáo viên hiện đang xếp ở bảnglương cũ của giáo viên tốt nghiệp trung học sư phạm được điều chỉnh sang bảnglương mới như sau:

Bậc cũ đang xếp

Điều chỉnh

Bậc mới

Bậc khởi điểm

45 đồng

Điều chỉnh

Bậc khởi điểm

47 đồng

Bậc 1

50 đồng

-nt-

Bậc 1

52 đồng

Bậc 2

58 đồng

-nt-

Bậc 2

59 đồng

Bậc 3

68 đồng

-nt-

Bậc 3

68 đồng

Bậc 4

78 đồng

-nt-

Bậc 4

80 đồng

Bậc 5

88 đồng

-nt-

Bậc 5

92 đồng

Bậc vượt khung

98 đồng

-nt-

Bậc 6

104 đồng

4- Những giáo viên nói trong mụcI này nếu đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang có quyết định kỷ luật thìvẫn giữ nguyên mức lương hiện xếp, sau này có chuyển biến, tiến bộ được xoá kỷluật thì được xét điều chỉnh tiếp nhưng hưởng lương mới kể từ khi có quyết địnhđiều chỉnh lương của cấp quản lý có thẩm quyền.

II- ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN

1- Thi hành Điều 2 của Quyết địnhsố 40-CT: "Đối tượng điều chỉnh bao gồm các giáo viên đang giảng dạy ởtrường học, các giáo viên được điều động, đề bạt làm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quảnlý giáo dục các cấp", nay liên Bộ hướng dẫn cụ thể như sau:

- Giáo viên đang công tác và giảngdạy ở các trường học phổ thông, bổ túc văn hoá, mẫu giáo, trung học sư phạmthuộc ngành giáo dục quản lý và những giáo viên đang giảng dạy ở các trường mẫugiáo, phổ thông, bổ túc văn hoá do các ngành khác quản lý.

- Giáo viên do yêu cầu công tác đượcđiều động, đề bạt làm cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý giáo dục các cấp, làmcán bộ chuyên trách công đoàn giáo dục và làm cán bộ ban khoa giáo phụ tráchcông tác giáo dục ở các cấp.

2- Những đối tượng đủ điều kiện điềuchỉnh lương đã nói tại mục I trên đã về hưu từ ngày 12-7-1983 lại đây cũng đượcxét điều chỉnh sang bảng lương mới do các cấp quản lý giáo dục xét quá trìnhcống hiến và quá trình xếp lương để đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định vàtính lại mức trợ cấp hàng tháng cho đương sự trên lương mới, sau đó Sở giáo dục(hoặc Phòng giáo dục đối với giáo viên được phân cấp quản lý) chuyển sang SởThương binh và Xã hội hai bản quyết định (đối với mỗi người) để làm căn cứ điềuchỉnh phần chi trả trợ cấp và phiếu lĩnh tiền, đồng thời Sở Thương binh và Xãhội gửi về Bộ Thương binh và Xã hội một bản quyết định để lưu hồ sơ (Công vănthoả thuận số 558-TBXH ngày 3-11-1983 của Bộ Thương binh và Xã hội).

3- Những người được điều chỉnh lươngđược hưởng lương mới kể từ ngày 1-1-1984, thời gian xem xét nâng bậc sau đóđược tính từ khi xếp ở mức lương cũ trước khi điều chỉnh.

Riêng những người được điều chỉnhở bậc tối đa mà nay đủ 5 năm thì không đương nhiên nâng bậc mà phải xem xéttương quan chung để giải quyết.

Các bậc lương nói trong Thông tưnày được tính thành lương chính mới theo Quyết định số 134-HĐBT ngày 17-8-1982 củaHội đồng Bộ trưởng.

4- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố, đặc khu trực thuộc Trung ương, các ngành, các cấp quản lý giáo dục cầntriển khai kịp thời việc điều chỉnh sang bảng lương mới cho các đối tượng nóitrên, có gì vướng mắc phản ánh để liên Bộ nghiên cứu giải quyết.

Thông tư này được phổ biến rộng rãitrong cơ quan quản lý giáo dục các cấp và đến tận cán bộ, giáo viên các trườnghọc, nhưng không đăng báo, đưa tin.

Đào Thiện Thi

(Đã ký)

Nguyễn Thị Bình

(Đã ký)