Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT về Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNNPTNT về Khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng hình sự

Lĩnh vực tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, thủ tục phá sản, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, thi hành tạm giữ, tạm giam, xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án và việc khác mà pháp luật quy định là hoạt động tư pháp.

Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài

Chính sách bảo về trẻ em khi được cho nhận làm con nuôi tại các quốc gia đã ký kết hiệp định với Việt Nam sẽ được thể hiện rõ qua các văn bản pháp luật ...

Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC

Chánh án, Viện trưởng đã quyết định kháng nghị trực tiếp ký quyết định kháng nghị hoặc phân công Phó Chánh án, Phó Viện trưởng ký quyết định kháng nghị. Phó ...

Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 số 02/2007/QH12

Ngày 21 tháng 11 năm 2007 Quốc hội ban hành luật phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 của Quốc hội. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và có hiệu lực ...