Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI SỐ 02-LĐTBXH-TT NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 1990 VỀCHẾ ĐỘ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN
BẢO VỆ CÁ NHÂN TRONG LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số57-HĐBT ngày 24-03-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để bảo đảm an toàn vàđề phòng bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình làm việc và đápứng yêu cầu cơ chế quản lý hiện nay trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thànhphần. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư về chế độ trang bịphương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động, thay thế Thông tư số 13-LĐ.TT ngày29-06-1962 về trang bị bảo hộ lao động của Bộ Lao động.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiệnmà trong quá trình lao động sản xuất - kinh doanh người lao động được trang bịđể ngăn ngừa tai nạn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

2. Người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm độc hạiđều phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, không phải trả tiền theođúng chế độ quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc thoảthuận với ngành ban hành bổ sung.

3. Các phương tiện bảo vệ cá nhân phải được sản xuất, nhậpkhẩu theo đúng tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước đã ban hành.

4. Nếu người lao động bị tai nạn lao động do thiếu phươngtiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện không đúng tiêu chuẩn chất lượng quy địnhthì người sử dụng lao động (giám đốc, hoặc người đứng đầu đơn vị cơ sở sản xuấtkinh doanh) phải chịu trách nhiệm kỷ luật, trách nhiệm hành chính, hoặc bị truytố trước pháp luật tuỳ theo mức độ nghiêm trọng của tai nạn.

II. NHỮNG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG PHẢI ĐƯỢC TRANG BỊ
CÁC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

Người lao động trong khi làm việc phải tiếp xúc với một trongnhững yếu tố dưới đây phải được trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân:

1. Tiếp xúc với những yếu tố vật lý xấu như: nhiệt độ, tiếngồn, rung chuyển, phóng xạ, điện từ trường, áp suất hoặc các yếu tố vật lý cóhại khác.

2. Tiếp xúc với các loại hóa chất độc, hơi khí độc, bụi độcnhư chì, thuỷ ngân, các loại ba-zơ, các loại oxít hoặc các hóa chất độc khác.

3. Tiếp xúc với các yếu tố sinh học có hại và mức độ vệ sinhhoàn cảnh xấu như:

- Vi khuẩn có hại (gây bệnh truyền nhiễm);

- Phân, nước, rác, cống rãnh hôi thối;

- Các yếu tố sinh học có hại khác.

4. Tiếp xúc với những máy móc, công cụ lao động hoặc vị trílao động, tư thế lao động nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn lao động như: vận hànhmáy cưa đĩa, máy đột dập, máy xén giấy, làm việc trên cao, làm việc trong hầmlò, tiếp xúc với thiết bị điện có điện thế trên 12 vôn, làm việc trên sôngnước, trong rừng rậm nhiều gai góc, sên vắt, hoặc điều kiện lao động nguy hiểmkhác.

III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN
BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Người lao động làm việc trong các cơ sở quốc doanh hoặcngoài quốc doanh như: các hợp tác xã, xí nghiệp công tư hợp doanh, xí nghiệp tưnhân, xí nghiệp liên doanh với nước ngoài, xí nghiệp nước ngoài đầu tư vào ViệtNam; không phân biệt người lao động làm theo hợp đồng lao động hoặc bất kỳ hìnhthức nào khác và thời gian dài hay ngắn.

2. Cán bộ quản lý thường xuyên đi kiểm tra hiện trường cóđiều kiện làm việc độc hại, nguy hiểm như nói trên.

3. Học sinh, sinh viên thực tập, học sinh học nghề hoặc côngdân làm nghĩa vụ lao động công ích tại các cơ sở nếu có một hay nhiều điều kiệnlàm việc nguy hiểm độc hại như nói trên thì cơ quan quản lý học sinh, sinhviên, cơ quan điều động hoặc sử dụng công dân có trách nhiệm mua sắm phươngtiện bảo vệ cá nhân để cấp phát hoặc cho mượn tuỳ theo tính chất và thời giansử dụng của từng loại phương tiện bảo vệ.

4. Đối với những đơn vị cơ sở SXKD quá nhỏ có thể chưa cókhả năng trang bị đủ áo quần làm việc thông dụng nhưng phải trang bị đủ cácphương tiện bảo vệ cá nhân, bảo đảm an toàn, vệ sinh cho người lao động làmviệc ở những nơi nguy hiểm, độc hại.

IV. NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN

1. Đơn vị cơ sở phải hướng dẫn cho người lao động sử dụngthành thạo các phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi giao cho họ và phải kiểmtra chặt chẽ việc sử dụng.

2. Người lao động khi được trang bị phương tiện bảo vệ cánhân thì bắt buộc phải sử dụng theo đúng quy định trong khi làm việc.

3. Các phương tiện bảo vệ cá nhân chuyên dùng có yêu cầu kỹthuật an toàn cao như găng, ủng, sào cách điện, mặt nạ phòng độc, dây an toàn,phao an toàn, đơn vị cơ sở phải kiểm tra, nghiệm thu theo tiêu chuẩn chất lượngtrước khi cấp phát lần đầu cho người lao động và định kỳ kiểm tra thử lại sauthời gian sử dụng, có lập sổ theo dõi, kiểm tra.

Người lao động trước khi sử dụng phải kiểm tra lại cácphương tiện bảo vệ cá nhân để đề phòng những trường hợp hư hỏng bất ngờ.

4. Các phương tiện bảo vệ cá nhân được sử dụng ở những nơidơ bẩn, dễ gây nhiễm trùng, nhiễm độc, nhiễm phóng xạ thì đơn vị, cơ sở phảiđịnh kỳ khử trùng, khử độc bằng phương pháp thích hợp, phải lập sổ theo dõi kếtquả, ghi rõ ngày, tháng, năm kiểm tra, thử lại.

5. Căn cứ vào tính chất công việc, tần số sử dụng và chấtlượng của phương tiện bảo vệ cá nhân mà đơn vị, cơ sở SXKD có sự tham gia củađại diện tổ chức công đoàn hoặc đại diện tập thể lao động - quy định thời giansử dụng cho phù hợp.

6. Người lao động làm mất hoặc làm hư hỏng phương tiện bảovệ cá nhân mà không có lý do chính đáng thì phải bồi thường theo quy định củađơn vị, cơ sở.

V. TRÁCH NHIỆM VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH

1. Căn cứ quy định trong thông tư này, các ngành quản lý,UBND các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương hướng dẫn, phổ biến chocác đơn vị, cơ sở thuộc phạm vi mình quản lý và kiểm tra việc thực hiện.

2. Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở có sự tham gia của đạidiện tổ chức công đoàn hoặc đại diện tập thể lao động, hàng năm có trách nhiệmlập kế hoạch mua sắm, cấp phát đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người laođộng; đồng thời báo cáo với Sở lao động - thương binh xã hội để theo dõi chung.

3. Đơn vị, cơ sở có trách nhiệm ký hợp đồng với các cơ quanthương nghiệp hoặc các cơ sở SXKD (trong hoặc ngoài quốc doanh) các phương tiệnbảo vệ cá nhân để mua sắm, bảo đảm trang bị đủ và phù hợp với yêu cầu của ngườilao động trong đơn vị, cơ sở mình theo đúng chế độ và tiêu chuẩn quy định.

4. Đơn vị cơ sở không được cấp tiền để thay cho việc cấpphát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.

5. Các Sở lao động - thương binh và xã hội có trách nhiệmgiúp UBND tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốcthanh tra các cơ sở (kể cả Trung ương, địa phương, trong và ngoài quốc doanh)thực hiện nghiêm chỉnh Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này có gì khó khăn, mắcmứu, đề nghị các Bộ, các ngành, địa phương, cơ sở phản ánh về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để nghiên cứu giải quyết.