Thông tư

THÔNG TƯ

CỦA BỘXÂY DỰNG SỐ 08/ BXD-ĐT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 02/BXD-ĐT NGÀY 29-4-1992
CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HOÁ GIÁ NHÀ CẤPIII,
CẤP IV TẠI CÁC ĐÔ THỊ

Thực hiện Chỉ thị củaChủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (công văn số 108/TB ngày 07-8-1992 của Văn phòngHội đồng Bộ trưởng) Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 02/BXD-ĐT ngày29-4-1992 của Bộ Xây dựng về việc hoá giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thịnhư sau:

1. Huỷ bỏ phần a, điểm 6 mục I của Thông tư số 02/BXD-ĐT vàthay bằng đoạn sau đây:

"a) Sau khi trả hết tiền mua nhà, hoàn tất thủ tục muabán nhà và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của Nhà nước, người mua nhà đượccấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã mua.

Mục đích của hoá giá nhà là để cho người đang ở tự sửa chữa,nâng cấp, cải thiện điều kiện ở. Vì vậy, cần khuyến khích họ giữ gìn và sống ổnđịnh, lâu dài trong ngôi nhà đã mua. Trong trường hợp chủ sở hữu có nhu cầuchuyển đến nơi ở khác phù hợp hơn thì họ được nhượng ván theo quy định của phápluật".

2. Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước kể từ ngàyban hành