Luat Minh Khue

Thông tư - Thông tư liên tịch

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch.Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 7 tháng 1 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ quốc phòng ban hành thông tư 140/2015/TT-BQP với nhiều điểm mới đáng chú ý. Công ty Luật Minh Khuê xin gửi tới quý khách hàng toàn văn thông tư 140/2015/TT-BQP để quý ...

Thông tư 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tư 48/2015/TT-BTNMT Quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng  thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ
Thông tư 48/2015/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh  cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn  chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam
Thông tư 42/2015/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 11 năm 2015.

Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế,  phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện,  bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Thông tư 14/2015/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và thay thế Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế ...

Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương

Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công Thương
Thông tư 35/2015/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 27 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 26 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17 ...

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với  chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 27 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Thông tư 36/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Thông tư 36/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Thông tư 36/2015/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu
Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ban hành ngày 03 tháng 09 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2015.

Thông tư 137/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tư 137/2015/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Bắc hầm Hải Vân, quốc lộ 1, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thông tư 137/2015/TT-BTC ban hành ngày 01 tháng 09 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở,  bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học  và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành ngày 08 tháng 09 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2015.

Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm ...

Thông tư 95/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị

Thông tư 95/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị
Thông tư 95/2015/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2015

Thông tư 16/2015/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước

Thông tư 16/2015/TT-BCT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dây nổ chịu nước
Thông tư 16/2015/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 22 tháng 06 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Dịch vụ nổi bật