Luat Minh Khue

Thông tư - Thông tư liên tịch

Chuyên mục cập nhật và tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là các Thông tư, Thông tư liên tịch.Thông tin về các văn bản pháp luật thuộc mọi lĩnh vực quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc trao đổi với luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số: 1900 6162.

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt

Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường sắt
Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Bộ Giao thông ban hành Thông tư 23/2018/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt và phân tích, thống kê báo cáo về sự cố, tai nạn giao thông đường ...

Thông tư số 06/2014/TT-BTC Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 và ví dụ về áp dụng phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình

Thông tư số 06/2014/TT-BTC  Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 và ví dụ về áp dụng phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình
Ngày 07 tháng 01 năm 2014 , Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 06/2014/TT-BTC ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 và ví dụ về áp dụng phương pháp thẩm định giá tài sản vô hình:

Thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
Ngày 06 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử ...

Thông tư 09/2018/TT-BYT danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng được xác định mã số hàng hóa

Thông tư 09/2018/TT-BYT danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng được xác định mã số hàng hóa
Ngày 27/04/2018, Bộ Y Tế ban hành thông tư 09/2018/TT-BYT ban hành danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ y tế được ...

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình

Thông tư 03/2018/TT-BTTTT về định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình
Ngày 20/04/2018, Bộ thông tin truyền thông ban hành thông tư 03/2018/TT-BTTTT về ban hành định mức kih tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình. Thông tư này có hiệu lực ngày 01/07/2018 với ...

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT về giá cước kết nối cuộc thoại giữa hai mạng di động

Thông tư 48/2017/TT-BTTTT về giá cước kết nối cuộc thoại giữa hai mạng di động
Ngày 29/12/2017 Bộ thông tin truyền thông ban hành thông tư số 48/2017/TT-BTTTT quy định về giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định vào mạng di động và giá cước kết nối đối ...

Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại

Thông tư 06/2018/TT-BCT quy định về các biện pháp phòng vệ thương mại
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BCT về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM).Theo đó, một số sản phẩm hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện ...

Thông tư 27/2018/TT-BQP về nội quy cơ sở giảm giữ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng bộ Quốc phòng ban hành

Thông tư 27/2018/TT-BQP về nội quy cơ sở giảm giữ trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng bộ Quốc phòng ban hành
Ngày 12/03/2018 Bộ trưởng bộ Quốc phòng ký thông tư 27/2018/TT-BQP quy định về nội quy cơ sở giam giữ trong quân đội nhân dân. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/03/2018

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
Ngày 15 tháng 03 năm 2016, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng:

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe và quản lý ...

Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Ngày 30 tháng 03 năm 2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
Ngày 05 tháng 04 năm 2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 05/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 15 tháng 12 năm 2015, Bộ Công An ban hành thông tư 66/2015/TT-BCA Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc ...

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Thông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Bộ Công An ban hànhThông tư 36/2014/TT-BCA về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành:

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness

Thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình và Fitness
Ngày 31/01/2018, Bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành thông tư 10/2018/TT-BVHTTDL quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Thể dục thể hình ...

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện:

Dịch vụ nổi bật