Luat Minh Khue
Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội có hiêu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2018

Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc biểu mẫu Thông tư 119/2014/TT-BTC ban hành ngày 25 tháng 8 năm 2014 cùng tham khảo

Thông tư 133/2016/TT - BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất

Thông tư 47/2017/TT-BTTTT quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 29 tháng 12 ...

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về thuế môn bài

Thông tư số 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 có quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất ...

Thông tư 07/2016/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của luật căn cước công dân năm 2014

Thẻ căn cước công dân và các xác định nội dung trên thẻ căn cước công dân hiện nay đang được quy định chi tiết tại Thông tư 07/2016/TT-BCA ban hành ngày 01 ...

Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn bảo hiểm y tế

Ngày 24 tháng 11 năm 2014 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn bảo hiểm y tế về trình tự thủ tục mức đóng bảo hiểm y tế :

Dịch vụ nổi bật