1. Các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi thu hồi đất ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn thì việc hỗ trợ được thực hiện như thế nào? Việc thực hiện các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định như thế nào trong pháp luật đất đai?
Xin cám ơn luật sư !

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về thu hồi đất, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, khi Nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn thì việc hỗ trợ được thực hiện như sau:

Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định trường hợp đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì được hỗ trợ. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất có thể bằng mức bồi thường; mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước và được đưa vào dự toán ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn. Và tiền hỗ trợ này chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Thứ hai, việc thực hiện các khoản hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định trong pháp luật đất đai dưới đây:

Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định ngoài các khoản hỗ trợ quy định tại các Điều 19, 20, 21, 22, 23 và 24 của Nghị định này thì căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định biện pháp hỗ trợ khác để bảo đảm có chỗ ở, ổn định đời sống, sản xuất và công bằng đối với người có đất thu hồi; trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương; trường hợp đặc biệt trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền cưỡng chế của UBND cấp xã đối với công trình xây dựng trái phép ?

2. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như thế nào ?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 16 Luật đất đai 2013 về Nhà nước quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất quy định :

" 1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai."

Điều 66 Luật đất đai 2013 quy định về thẩm quyền thu hồi đất như sau:

" 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

Vì bạn không cung cấp cụ thể lý do mà huyện thu hồi đất của bạn là gì nên chúng tôi không thể trả lời việc thu hồi đất đó là đúng hay sai. Tuy nhiên lý do thu hồi đất phải thuộc một trong các trường hợp trên và việc thu hồi đất phải đúng thẩm quyền. Bên cạnh đó tại Điều 76 Luật đất đai 2013 về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng quy định :

" 1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này "

Như vậy nếu mảnh đất của bạn là đất nông nghiệp thì sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi bị thu hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 76 Luật đất đai 2013.

>> Xem thêm:  Vợ có nhà ở riêng thì chồng có được mua nhà ở xã hội không ? Mức thuế phải nộp khi mua nhà đất

3. Điều kiện thu hồi đất đai theo quy định của pháp luật ?

Chào luật sư, xin hỏi: UBND xã thu hồi đấ́t nông nghiệp đang sản xuất (đất ruộng) của gia đình chúng tôi có sổ đỏ quyền sử dụng đất. UBND xã lấy đất đổi đất nhưng đến giờ gia đình chúng tôi chưa nhận được phần đất sản xuất chỗ mới. Vậy nếu chuyển đến nơi đất sản xuất mới mà không tốt bằng nơi cũ.
Vậy chúng tôi có được kiến nghị yêu cầu thêm được gì không? Và chuyển đất sản xuất mới chúng tôi có được hỗ trợ di rời không?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Và Điều 74 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13 quy định:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Như vậy, theo quy định pháp luật thì việc bồi thường về đất khi thu hồi đất nông nghiệp sẽ được thực hiện theo nguyên tắc việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền. Luật cũng không có quy định cụ thể về vấn đề nếu bạn chuyển đến nơi bồi thường mới mà mảnh đất đó không tốt bằng mảnh đất cũ thì sẽ được đổi sáng mảnh đất khác.

Thưa luật sư, xin hỏi: Nhà tôi có 2 người con trai, tôi mới cắt bìa đỏ cho 1 cháu (30 tuổi - đã lập gia đình), còn 1 cháu (27 tuổi-chưa lập gia đình) thì chưa cắt bìa đỏ. Nay nhà nước có thu hồi đất đai để làm khu tái định cư, theo luật sư gia đình tôi sẽ được bố trí mấy lô tái định cư và gia đình tôi có thể xin 1 thêm lô tái định cư cho cháu thứ 2 để cháu lập gia đình được không ạ? Cảm ơn!

=> Khoản 2 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

"2. Trường hợp trong hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình."

Như vậy, việc bồi thường tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở thu hồi thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất ở, nhà ở tái định cư và tình thực tế tại địa phương quyết định mức đất ở, nhà ở tái định cư cho từng hộ gia đình.

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn giúp em đất đang sử dụng có nguồn gốc là đất quốc phòng do phường quản lý từ trước thì thu hồi đất khi làm dự án công cộng thuộc thẩm quyền của cấp nào và khi nếu cưỡng chế thu hồi đất thì thực hiện theo căn cứ nào ? Em chân thành cám ơn

=> Điều 66 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

Như vậy, thẩm quyền thu hồi đất ở đây là thuộc UBND tỉnh.

Cưỡng chế thu hồi đất được thực hiện theo quy định của Điều 71 Luật Đất đai 2013:

"Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

1. Nguyên tắc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 70 của Luật này.

2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế.

4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.
Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.
Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất:

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về khiếu nại; thực hiện phương án tái định cư trước khi thực hiện cưỡng chế; bảo đảm điều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho việc cưỡng chế; bố trí kinh phí cưỡng chế thu hồi đất;

b) Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm chủ trì lập phương án cưỡng chế và dự toán kinh phí cho hoạt động cưỡng chế trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện cưỡng chế theo phương án đã được phê duyệt; bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng;
Trường hợp trên đất thu hồi có tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải bảo quản tài sản; chi phí bảo quản tài sản đó do chủ sở hữu chịu trách nhiệm thanh toán;

c) Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ trật tự, an toàn trong quá trình tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất;

d) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc giao, niêm yết công khai quyết định cưỡng chế thu hồi đất; tham gia thực hiện cưỡng chế; phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng niêm phong, di chuyển tài sản của người bị cưỡng chế thu hồi đất;

đ) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm phối hợp với Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất khi Ban thực hiện cưỡng chế có yêu cầu;

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Kính chào luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp giúp: Gia đình tôi có khai hoang, cải tạo trên đất hoang của nhà nước (chưa có mục đích sử dụng) và trồng cây ăn trái, hoa màu trên đất đó. Đến nay các cây ăn quả đang kết trái nhưng chưa được thu hoạch. Ngày 29/6/2016 địa chính phường đến nói là khu đất này bị thu hồi giao cho công ty tư nhân thuê (chỉ vào người đi cùng). Xin luật sư giải đáp giúp gia đình tôi có được hỗ trợ hoa màu không? Cám ơn luật sư!

=> Theo dữ liệu bạn đưa ra thì gia đình bạn có khai hoang và cải tạo đất của nhà nước tuy nhiên bạn lại không nêu rõ gia đình bạn khai hoang từ thời điểm nào do đó nếu như bạn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013 thì gia đình bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Điều 88 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại."

Như vậy, khi bạn đã có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận mà gia đình bạn tạo lập tài sản trên đất thì tài sản này được coi là tài sản tạo lập một cách hợp pháp do đó bạn sẽ được bồi thường tài sản khi cơ quan nhà nước thu hồi đất.

Chào luật sư, nhà em ở Quốc Oai, năm 2003 nhà nước có qđ thu hồi đất làm khu công nhiệp. Năm 2005 em lấy vợ, bố mẹ tách cho 5 sào đất. Đến năm 2007 thì nhà nước kiểm đếm đền bù. Nhưng nhà em không được đất tái định cư. Luật sư có thể tư vấn giúp em, trường hợp nhà em theo luật thì có được tái định cư không? Em cả ơn!

=> Điểm c Khoản 2 Điều 83 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"...2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác..."

Do đó, nếu mảnh đất của gia đình bạn là đất thổ cư, đất ở thì bạn sẽ được cơ quan nhà nước hỗ trợ tái định cư.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải tham khảo nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 như sau:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật."

Do đó, nếu địa phương bạn có đất thì mới bồi thường bằng đất, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

4. Tư vấn bảo vệ quyền lợi khi bị thu hồi đất ?

Kính chào luật sư, em có một vấn đề rất mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Hiện nay, em có một mảnh đất. Mảnh đất đã mua từ năm 1995 và mới lấy sổ đỏ năm 2014. Nhà em có 1 đường lớn đi qua và bên cạnh có 1 hẻm nhỏ. Con hẻm này trước kia do nhà em đóng góp 1 phần đất để làm (khoảng hơn 10 năm về trước). Mấy ngày trước bên Xã có thông báo sẽ mở rộng con hẻm, lấn vào phần đất của nhà em khoảng 0,5-1m. Gia đình em không đồng ý. Các gia đình trong hẻm đồng ý vì họ thấy có lợi cho họ khi hẻm mở rộng. Hôm nay, địa chính Xã tới đo đạc. Họ nói phần đất lúc trước đó bị dư so với số liệu ghi trên Sổ đỏ, và phần làm đường bây giờ là làm trên phần dư đó, không phải là lấn vào đất nhà em.
Họ yêu cầu nhà em phá bỏ hàng rào và di chuyển hàng rào vào trong vì cho rằng phần đó là phần dư. Từ khi có thông báo làm đường tới giờ, nhà em không nhận được văn bản nào của Xã. Không có việc đền bù thu hồi đất. Vậy cách làm việc của Xã như vậy có đúng quy định, trình tự, thẩm quyền không? Địa chính xã nói đất nhà em bị thừa có đúng không? Gia đình em phải làm gì để đảm bảo quyền lợi cho mình? Gia đình chỉ sống bằng nông nghiệp, diện tích đất cũng không nhiều nên không muốn mất đất nữa ?
Kính mong quý Luật sư giải đáp cho em. Em xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: D.T

Tư vấn bảo vệ quyền lợi khi bị thu hồi đất?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi: 1900.6162

Trả lời:

Trước hết, nói về vấn đề thu hồi đất. Việc Ủy ban nhân dân xã Thông báo về việc mở rộng con hẻm, có lấn vào diện tích đất của gia đình bạn nhưng lại không có một văn bản nào, như vậy là trái với quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Theo Luật Đất đai năm 2013, thẩm quyền thu hồi đất chỉ thuộc về 2 cơ quan, là Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, còn Ủy ban nhân dân xã thì không có thẩm quyền thu hồi đất, cũng không có thẩm quyền tiến hành các thủ tục liên quan đếnn thu hồi đất mà chỉ được phép phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong các hoạt động liên quan. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trước tiên, gia đình bạn sẽ nhận được Thông báo về việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có), Phê duyệt quyết định thu hồi đất, sau đó mới tiến hành thu hồi đất. Do đó, nếu như gia đình bạn không nhận được thông báo về việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện thì chắc chắn đó là một việc làm vi phạm pháp luật đất đai của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ hai, về việc địa chính xã nói diện tích đất thực tế gia đình bạn sử dụng lớn hơn so với diện tích đất được ghi nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là vấn đề hoàn toàn có thể xảy ra trên thực tế. Chúng tôi khuyên bạn, tất cả các thửa đất với các chủ sử dụng đất trong địa phương đều được ghi chép cụ thể, chi tiết trong sổ địa chính của xã, nếu như địa chính xã nói diện tích đất của gia đình bạn bị thừa thì bạn có thể yêu cầu địa chính xã chứng minh cho việc đó. Mặc dù vậy, ngay cả khi diện tích đất thực tế của gia đình bạn lớn hơn diện tích đất được ghi nhận trong Sổ đỏ thì với việc sử dụng lâu dài, ổn định, không tranh chấp, toàn bộ diện tích đất của gia đình bạn sẽ được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, có thể xảy ra việc 1 phần diện tích đất của gia đình bạn bị thu hồi để mở rộng con hẻm, nên gia đình có thể sẽ không giữ được phần đất này, mà ngược lại, gia đình bạn được nhận tiền bồi thường khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất.

Thứ ba, về phương pháp giải quyết vấn đề của bạn. Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi cho rằng, trước hết bạn phải yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xuất trình/giao cho bạn Thông báo về việc thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sau đó bạn đề nghị cơ quan địa chính xã chứng minh về việc diện tích đất thực tế của gia đình bạn lớn hơn diện tích đất được ghi nhận trong Sổ đỏ. Nếu như các việc làm này mà cơ quan có thẩm quyền không làm theo yêu cầu của bạn, bạn hoàn toàn có thể gửi đơn Khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Thanh tra đất đai thuộc Sở tài nguyên và môi trường. Cuối cùng, chúng tôi cho rằng, nếu như trên thực tế tồn tại việc thu hồi đất để mở rộng con hẻm và có Thông báo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, có bồi thường phù hợp cho gia đình bạn, thì gia đình bạn nên xem xét quyết định thu hồi đất và bồi thường của cơ quan nhà nước, bởi vì việc thu hồi đất đó phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của đại phương bạn.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

5. Cưỡng chế để thu hồi đất trong trường hợp nào ?

Chào luật sư, Luật sư cho tôi hỏi về luật đất đai có ghi rõ là thu hồi đất ruột của nhân dân phải bồi thường mức giá là bao nhiêu tiền 1 sào không (360m2). Nhân dân chúng tôi không biết chủ đầu tư là ngân hàng công thương đền bù bao nhiêu, chỉ biết xã đưa xuống với giá là 158 triệu / 1 sào, dân tôi thấy rẻ quá nên không ký đất bán ruộng.
Luật sư cho em ý kiến, nếu không ký thì có bị nhà nước cưỡng chế đất không ạ, không phải nhân dân không muốn ký mà là xã đưa ra giá rẻ và không đủ diện tích ?
Em cám ơn, mong được sự phản hồi sớm của quý phòng luật sư.

>> Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại : 1900.6162

Trả lời:

1.Thứ nhất về vấn đề xác định giá đất khi thu hồi đất?

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 114 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội:

"3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;

đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất."

Như vậy giá đất để tình tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất.

2. Thứ hai về vấn đề cưỡng chế khi thu hồi đất ?

Căn cứ khoản 2 Điều 71 Luật đất đai năm 2013:

"2. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;

b) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;

c) Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;

d) Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản."

Do đó khi bạn không chấp hành quyết định thu hồi đất thì trường hợp này của bạn sẽ bị cưỡng chế khi thu hồi đất.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Giải đáp pháp luật đất đai về việc thu hồi đất ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật đất đai - Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?