Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật đất đai năm 2013

Luật đầu tư năm 2014

2. Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến bộ phận tư vấn pháp luật của chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

Thứ nhất : Về vấn đề thu hồi đất:

Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm

i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Như vậy, công ty củ bạn đã ngừng hoạt động dự án từ năm 2005, nên thuộc trường hợp bị thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (không sử dụng trong 12 tháng liên tục và không thực hiện việc gia hạn sử dụng đất). Mặt khác, do vi phạm pháp luật về đất đai nên khi thu thồi, công ty của bạn không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Thứ hai: về vấn đề giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh:

>> Xem thêm:  Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều 53 Luật đất đai quy định về việc giao đất, cho thuê đất như sau:

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

 

Trong trường hợp này, nếu muốn giao đất cho một người khác sử dụng, Ủy ban nhân dân tỉnh phải tiến hành thủ tục thu hồi đất đối với dự án của công ty bạn theo quy định của pháp luạt đất đai. Khi Ủy ba chưa tiến hành thu hồi mà đã thực hiện giao cho tổ chức, cá nhân khác là vi phạm phám luật đất đai, quyết định giao đất đó không có hiệu lực.

Thứ ba: Thu hôi Giấy chứng nhận đầu tư

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì doanh nghiệp của bạn đã đăng kí đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2002. Tuy nhiên, đến năm 2005 đã ngừng hoạt động và đến nay cũng không hề có thông báo về việc ngừn hoạt động này, nên doanh ngiệp của bạn sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư  theo điểm g) điều 48 Luật đầu tư: g) Sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này;

Trên đây là tư vấn của chúng tôi,  nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về thu hồi đất và mức bồi thường, gọi:  1900.0159  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cơ chế trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế