1/ Cơ sở pháp lý:

– Luật Căn cước công dân năm 2014;

– Thông tư 170/2015 BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân.

2/ Thu lệ phí làm thẻ căn cước công dân có đúng luật? 

Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ căn cước thay thể các giấy tờ công dân được sử dụng từ trước đến nay như: số hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, sổ bảo hiểm xã hội,…

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Thông tư 170/2015 BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ căn cước công dân về các đối tượng không phải thu phí như sau: 

“Điều 3. Đối tượng không phải nộp lệ phí

1

2. Đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

3. Đổi thẻ Căn cước công dân khi có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.”

Đồng thời, tại Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định miễn lệ phí khi Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi làm thẻ Căn cước công dân lần đầu.

“Điều 32. Phí khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và lệ phí cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 10 của Luật này.

2. Công dân không phải nộp lệ phí khi cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 19 của Luật này.

3. Công dân phải nộp lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, trừ những trường hợp sau đây:

a) Đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 21 của Luật này;

b) Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân do lỗi của cơ quan quản lý căn cước công dân.”

Theo đó, điều 19 quy định vềNgười được cấp thẻ Căn cước công dân và số thẻ Căn cước công dân như sau:

“1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ Căn cước công dân.

2. Số thẻ Căn cước công dân là số định danh cá nhân.”

Như vậy, căn cứ theo quy định của pháp luật nêu trên, trường hợp của bạn, bạn làm thẻ căn cước công dân lần đầu thì không cần phải nộp bất kỳ khoản lệ phí nào. Và trường hợp như trên phía cơ quan công an đã làm trái theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, hiện nay Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân để thay thế cho Thông tư 170/2015/TT-BTC tại Khoản 1 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí khi đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

a) Cấp mới, cấp lại: 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân.”

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục cấp lần đầu thẻ Căn cước công dân phải nộp lệ phí 70.000 đồng/thẻ

Như vậy, nội dung mới này tại Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính là trái với Luật Căn cước công dân 2014 và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân. Hi vọng Bộ Tài chính sớm loại bỏ nội dung này ra khỏi Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân để hệ thống pháp luật được thống nhất, quyền lợi của công dân được đảm bảo.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập